Legge til, redigere, finne og slette rader ved hjelp av et dataskjema

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når en rad med data er svært bred og krever rulle mye loddrett, bør du vurdere å bruke et dataskjema til å legge til, redigere, finne og slette rader.

Lære om dataskjemaer

Å bruke et dataskjema er en praktisk måte å legge inn eller vise én hel rad med informasjon i et område eller en tabell uten å måtte rulle vannrett. Du kan oppdage at bruk av et dataskjema kan gjøre det enklere å legge inn data enn å flytte fra kolonne til kolonne når du har flere kolonner med data enn det som kan vises på skjermen. Bruk et dataskjema når et enkelt skjema med tekstbokser som viser kolonneoverskriftene som etiketter, er tilstrekkelig og du ikke trenger avanserte eller egendefinerte skjemafunksjoner som for eksempel en listeboks eller verdisettingsknapp.

Eksempel på et typisk dataskjema

I Microsoft Excel kan du automatisk generere et innebygd dataskjema for et område eller en tabell. I dataskjemaet vises alle kolonneoverskrifter som etiketter i én enkelt dialogboks. Ved siden av hver etikett er det en tom tekstboks der du kan legge inn data for hver kolonne, opptil maksimalt 32 kolonner. I et dataskjema kan du sette inn nye rader, finne rader ved å navigere eller (basert på celleinnhold) oppdatere rader og slette rader. Hvis en celle inneholder en formel, vises resultatet av formelen i dataskjemaet, men du kan ikke endre formelen med dataskjemaet.

Obs!: Du kan ikke skrive ut et dataskjema. Siden et dataskjema er en sperrende dialogboks, kan du heller ikke bruke kommandoen Skriv ut eller Skriv ut-knappen i Excel til du har lukket dataskjemaet. Som et alternativ kan du bruke PRINTSCRN-tasten i Windows til å lage et bilde av skjemaet, og deretter kan du kopiere det til Microsoft Paint eller et annet program.

Legge til skjema-knappen på båndet

 1. Hvis det er nødvendig, kan du legge til en kolonneoverskrift for hver kolonne i området eller tabellen. Disse kolonneoverskriftene brukes til å lage etiketter for alle feltene i skjemaet.

  Viktig!: Kontroller at det ikke er noen tomme linjer i dataområdet.

 2. Klikk en celle i området eller tabellen der du vil legge til skjemaet.

 3. Hvis du vil legge til skjema-knappen SkjemakontrollknappVerktøylinjen for hurtigtilgang, gjør du følgende:

  1. Klikk pilen ved siden av verktøylinjen for hurtigtilgang, og klikk deretter Flere kommandoer.

  2. Klikk Alle kommandoer i boksen Velg kommandoer fra, og velg deretter skjema-knappen Skjemakontrollknapp i listen.

  3. Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

 4. Klikk skjemaet SkjemakontrollknappVerktøylinjen for hurtigtilgang.

Viktig!: Hvis du ser meldingen "For mange felt i dataskjemaet", må du redusere antall kolonner fordi et dataskjema bare kan inneholde opptil 32 kolonner. Én løsning (når du arbeider med et kolonneområde) er å sette inn en tom kolonne. Dette bryter opp ett område i to områder. Hvis nødvendig, oppretter du deretter et separat dataskjema for kolonnene til høyre for den tomme kolonnen.

Bruke et dataskjema

Du kan bruke et dataskjema til å legge til, finne, endre og slette rader i et område eller en tabell.

Legge til en ny rad med data

 1. Klikk Ny i dataskjemaet.

 2. I det nye skjemaet som vises, skriver du inn dataene for den nye raden i feltene som angis.

  Hvis du vil flytte til neste felt i raden, trykker du TAB. Hvis du vil flytte til forrige felt, trykker du SKIFT+TAB.

 3. Når du er ferdig med å skrive inn data, trykker du ENTER for lagre endringene og legge til raden nederst i området eller tabellen.

  Viktig!: Hvis du ser meldingen "Kan ikke utvide listen eller databasen", kan dette bety at eksisterende data kan overskrives hvis du fortsetter. Hvis du legger til en rad i en tabell eller et område ved å bruke et dataskjema, utvides området eller tabellen nedover. Hvis eksisterende data skrives over når en tabell utvides, vises meldingen Kan ikke utvide listen eller databasen. Ordne dataene i regnearket slik at det er mulig å utvide området eller tabellen nedover fra den siste raden.

Obs!: Før du trykker ENTER, kan du angre alle endringer ved å klikke Gjenopprett i dataskjemaet. Alle data som du har skrivet inn i feltene, forkastes i dette tilfellet.

Finne en rad ved å navigere

Gjør ett eller flere av følgende:

 • Hvis du vil navigere gjennom radene enkeltvis, bruker du rullefeltpilene i dataskjemaet.

 • Hvis du vil navigere gjennom ti rader om gangen, klikker du rullefeltet i området mellom pilene.

 • Hvis du vil flytte til neste rad i området eller tabellen, klikker du Søk etter neste.

 • Hvis du vil flytte til forrige rad i området eller tabellen, klikker du Søk etter forrige.

Finne en rad ved å angi søkevilkår

 1. Klikk Vilkår, og angi deretter sammenligningsvilkår i dataskjemaet.

  Alle elementer som begynner med sammenligningsvilkårene, filtreres. Hvis du for eksempel skriver inn teksten Dav som et vilkår, blir David og Davidsen funnet. Hvis du vil finne tekstverdier som inneholder bestemte tegn, men ikke andre, bruker du et jokertegn som vilkår.

  Du kan bruke følgende jokertegn som sammenligningsvilkår for filtre og når du søker etter og erstatter innhold.

Bruk

For å finne

? (spørsmålstegn)

Ett vilkårlig tegn
J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og "jansen"

* (stjerne)

Et hvilket som helst antall tegn
*øst vil for eksempel finne "Nordøst" og "Sørøst"

~ (tilde) etterfulgt av ?, * eller ~

Et spørsmålstegn, en stjerne eller et tildetegn.
For eksempel vil fy91~? finne "fy91?".

 1. Hvis du vil finne rader som samsvarer med vilkårene, klikker du Søk etter neste eller Søk etter forrige.

 2. Hvis du vil gå tilbake til dataskjemaet, slik at du kan legge til, endre eller slette rader, klikker du Skjema.

Endre data i en rad

 1. Finn raden du vil endre.

 2. Endre dataene i raden.

  Hvis du vil flytte til neste felt i raden, trykker du TAB. Hvis du vil flytte til forrige felt, trykker du SKIFT+TAB.

 3. Når du er ferdig med å endre data, trykker du ENTER for å oppdatere raden.

  Den neste raden flyttes automatisk.

  Obs!: Før du trykker ENTER, kan du angre alle endringer ved å klikke Gjenopprett.

Slette en rad

 1. Finn raden du vil slette, i dataskjemaet.

 2. Klikk Slett.

  Advarsel!: Du blir bedt om å bekrefte operasjonen. Du kan ikke andre sletting av en rad etter at du har bekreftet slettingen.

Lukke et dataskjema

Du lukker dataskjemaet og går tilbake til regnearket ved å klikke Lukk i dataskjemaet.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×