Legge til, redigere eller slette listeelementer

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Et SharePoint område kan inneholde flere typer lister, for eksempel kontakter, kalendere, kunngjøringer og problemer-sporing. Prosessen er lik legge til, redigere eller slette listeelementer uavhengig av listetypen. Listen kan inneholde tekst, tall, valg, valuta, dato og klokkeslett, oppslag, Ja/Nei og beregnede kolonner. Du kan også legge ved filer i et listeelement å gi flere detaljer, for eksempel et regneark som inneholder støttende tall eller et dokument som inneholder bakgrunnsinformasjon.

Merknad: Hvis du vil legge til, redigere eller slette elementer i en liste, må du ha tillatelse til å bidra til listen. Hvis du ikke ser et alternativ for å legge til eller Rediger listeelementer, kan du ta kontakt med SharePoint-administrator eller manager.

Legge til en liste på en side

 1. Klikk side på siden som du vil legge til listen, og klikk deretter Rediger. Hvis du ikke ser kategorien side, klikker du Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter Rediger side.

  Redigere siden

  Merknad: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert eller ikke vises, har du sannsynligvis ikke tillatelse til å redigere siden. Kontakt systemansvarlig eller manager.

 2. Klikk et sted på siden der du vil vise listen, og klikk Sett inn, og klikk deretter Appdel.

 3. Velg Appdel for listen, og klikk Legg til.

 4. Når du er ferdig med å redigere siden, klikker du Lagre. I noen tilfeller kan du velge Lagre som kladd eller Lagre og publiser.

Viktig: Hvis du vil legge til en liste på en side, må du ha tillatelser å redigere siden. Vanligvis som betyr at du må være i Medlemmer-gruppen for området. Noen sider kan ikke redigeres – for eksempel områdeinnhold-siden.

Legge til et element i en liste

Det finnes to måter å legge til et element i en liste, enkeltelementer i listevisning eller flere elementer i regnearkvisningen.

 1. Naviger til området som inneholder listen der du vil legge til et element.

 2. Klikk + nytt element koblingen ovenfor listen.

  Merknad: Nettsteder kan i stor grad endres med hensyn til utseende og navigering. Hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling, kontakter du administratoren.

 3. Skriv inn informasjonen for listeelementet.

  • Du må skrive inn informasjon hvis kolonneetiketten (aktivitetsfelt) har en stjerne * ved siden av den.

  • Klikk Legg ved fil for å legge ved en fil eller filer i listeelement, i kategorien Rediger i Handlinger-gruppen, og klikk deretter Bla gjennom for å finne filen. Hold nede denCTRL-tastentasten når du velger filene for å legge til mer enn én fil.

   Rediger-fanen på båndet med Legg ved fil uthevet.

   Klikk Åpne, og klikk deretter OK. Hvis kommandoen Legg ved fil er tilgjengelig, støtter ikke listen vedlegg.

  • Det kan hende at det er flere kommandoer i kategorien Egendefinerte kommandoer på båndet, avhengig av listen.

 4. Klikk Lagre.

 1. Naviger til området som inneholder listen der du vil legge til et element.

 2. Klikk Rediger øverst på listen. Dette er samme som å velge kommandoen Hurtigredigeringliste-fanen.

  Legge til et element i en innebygd liste

  Du kan enkelt å bytte fra listevisning regnearkvisningen ved å velge visningen og Hurtigredigering kommandoene i kategorien liste.

 3. Skriv inn informasjonen for listeelementet.

  For kolonner som krever informasjon, vises en feilmelding om du ikke angi noe.

  Viktig: Du kan ikke legge ved en fil til flere listeelementer når du redigerer i regnearket visning. Du kan imidlertid likevel legge ved en fil til individuelle listeelementer i regnearkvisningen. Følg fremgangsmåten i Legg til et vedlegg til et eksisterende element , men Klikk ellipsen (... ) i regneark som viser ved siden av hvert element.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Når du er ferdig med å skrive inn informasjonen, klikker du Stopp redigering denne listen.

  • Hvis du vil slette et element, og klikk ellipsen ... ved siden av elementet, og klikk deretter Slett element i på rullegardinmenyen.

Akkurat som med å legge til elementer, finnes det to måter å redigere et element i en liste. Du kan redigere et element i listevisning, som er standardmetoden, eller du kan redigere flere elementer raskt i regnearket visning.

Rediger element

Redigere et enkeltelement i en listevisning
 1. Naviger til området som inneholder listen der du vil redigere et element.

 2. Klikk navnet eller tittelen på listen.

 3. Klikk ellipsen (... ) ved siden av elementet du vil redigere, og klikk deretter Rediger element i rullegardinlisten.

 4. Redigere informasjonen i listeelementet.

 5. Klikk Lagre.

Redigere flere elementer i regnearket visning
 1. Naviger til området som inneholder listen du vil legge til et element.

 2. Klikk Rediger øverst på listen.

  Legge til et element i en innebygd liste

  Du kan enkelt å bytte fra listevisning regnearkvisningen ved å velge kommandoene visning og Hurtigredigering henholdsvis.

 3. Redigere informasjonen i element som i et regneark.

  Viktig: Du kan ikke legge ved en fil til flere listeelementer når du redigerer i regnearket visning. Du kan imidlertid likevel legge ved en fil til individuelle listeelementer i regnearkvisningen. Følg fremgangsmåten i Legg til et vedlegg til et eksisterende element , men Klikk ellipsen (... ) i regneark som viser ved siden av hvert element.

 4. Når du er ferdig med å redigere informasjonen, klikker du Stopp redigering denne listen.

Legge til et vedlegg til et eksisterende element
 1. Naviger til området som inneholder listen der du vil redigere et element.

 2. Klikk navnet eller tittelen på listen.

 3. Klikk ellipsen (... ) ved siden av elementet du vil redigere, og klikk deretter Rediger element i rullegardinlisten. Hvis du er i regnearkvisningen, klikker du ellipsen (... ) ved siden av et element. _

 4. Klikk Rediger, i Handlinger-gruppen, klikk Legg ved fil, og klikk deretter Bla gjennom for å finne filen. Hold nede denCTRL-tastentasten når du velger flere filer til å legge til mer enn én fil.

  Rediger-fanen på båndet med Legg ved fil uthevet.

  Klikk Åpne, og klikk deretter Lagre eller OK. Hvis kommandoen Legg ved fil er tilgjengelig, støtter ikke listen vedlegg. Snakke med SharePoint-administratoren eller manager.

 5. Hvis du vil slette et vedlegg fra et element, klikk Rediger element. I delen vedlegg i skjemaet ved siden av vedlegget vil du fjerne, og klikk Slett.

  Slette vedlegg

 6. Klikk Lagre.

Forsiktig!: Slette elementer kan være permanent, og du kan ikke gjenopprette dem. Vurder å flytte eller arkivere elementene i stedet. Avhengig av hvordan området er konfigurert, kan det hende du kan gjenopprette elementene og innholdet fra Papirkurven. Se gjenopprette innhold med papirkurven for mer informasjon.

 1. Naviger til området som inneholder listen der du vil slette elementene.

 2. Klikk tittelen på listen du vil arbeide.

  Listewebdelen med pil som peker på koblingen tittel.

  Merknad: Et område kan betydelig endret i utseende og navigering. Hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knappen eller koblingen, kan du kontakte administratoren eller manager.

 3. Velg kategorien elementer, krysse av elementene du vil slette, og klikk deretter Slett element fra under Behandle i kategorien elementer.

  Slett element

Gjenopprette slettede elementer fra papirkurven

Hvis du sletter et element fra listen, men vil gjenopprette Følg disse trinnene.

 1. Klikk Papirkurv på hurtigstartlinjen til venstre på skjermen.

  Velge papirkurven i navigasjonsruten til venstre

  Hvis du ikke ser Papirkurven på hurtigstartlinjen, følger du disse trinnene:

  • Klikk Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter Områdeinnhold.

  • Papirkurven er i den øvre høyre delen på siden Områdeinnhold.

   Visning av Papirkurv hyllen-knappen i områdeinnhold.
 2. Merk elementet eller elementene du vil gjenopprette, og klikk deretter Gjenopprett valgte for å gjenopprette de valgte filene.

Merknad: Hvis du ikke ser elementet du leter etter, kan det har overskredet tidsbegrensningen holder og allerede slettet. Men alle er ikke går tapt. Du kan også kontakte administratoren som kanskje kan gjenopprette det.

Diskusjonstavler, kunngjøringer og kalendere kan settes opp slik at personer kan legge til elementer ved å sende e-post, hvis området har mulighet til å motta innhold via e-post. Blogginnlegg kan sendes via e-post, selv om bloggkommentarer ikke kan sendes. Andre lister kan være konfigurert til å motta e-post med egendefinerte løsninger som kalles behandlingsprogram for e-post.

Merknad: E-post er deaktivert for SharePoint Online på grunn av hensyn til ytelsen, samt sikkerhet, data-krav, juridiske samsvar og skalerbarhet bekymringer.. Du kan bare aktivere e-post for premisses versjoner av SharePoint.

Finn e-postadressen for listen ved å gjøre ett eller flere av følgende:

 • Søk i adresseboken i e-postprogrammet. Hvis e-postadressen ikke er det, må du få den fra personen som satte opp i listen. Deretter kan du legge den til i kontaktlisten for e-postprogrammet, slik at du enkelt kan finne det senere.

 • Vis beskrivelsen av listen som vises like under tittelen på listen. Det vises rett e-postadressen i listen.

 • Vise e-postinnstillingene for listen hvis e-postadressen ikke vises i beskrivelsen av listen og du har tillatelse til å vise listeinnstillinger:

  1. Naviger til området som inneholder listen du vil sende filer via e-post.

  2. Klikk tittelen på listen du vil bruke.

   Merknad: Nettsteder kan i stor grad endres med hensyn til utseende og navigering. Hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling, kontakter du administratoren.

  3. Klikk Listeinnstillinger i Innstillinger-gruppen i kategorien liste.

   Knappen Innstillinger for liste

 • På siden Listeinnstillinger Hvis listen er konfigurert til å motta e-post, vises adressen under kommunikasjon ved siden av e-postadresse.

Merknad: Hvis e-post adressen ikke vises på listeinnstillinger-siden, er området ikke konfigurert for e-post.

Legge til filer ved å sende e-post

 • Bruke e-postadressen for SharePoint-gruppen til å sende listeelementet som en e-postmelding. Organisasjonen kan ha sin egen e-postlisten, kalt en SharePoint-gruppe, slik at medlemmene sende e-post til hverandre. SharePoint-gruppeadressen kan inneholde adressene til lister, slik at når du sender e-post til medlemmer av gruppen, vedlegg i meldingene, legges automatisk til SharePoint-området.

Sende e-post til en liste
 1. I e-postprogrammet Klargjør elementet du vil sende, på én av følgende måter:

  • Hvis du vil sende et diskusjonselement eller legge inn et element i en gruppeblogg, inkluderer du innholdet i brødteksten for meldingen.

  • Hvis du vil sende et kalenderelement, sender du en møteinnkallelse eller avtale fra e-post eller kalender.

  • Hvis du vil sende et bilde, skjema eller dokument, legger du til dette elementet som et vedlegg i meldingen.

  • Hvis du vil sende en standard e-postmelding eller et svar, inkluderer du innholdet i brødteksten i meldingen slik du gjør i en e-postmelding.

 2. Skriv inn adressen til listen, i til- eller kopi-boksen. Hvis SharePoint-gruppen allerede inneholder listen, skriver du inn e-postadressen for SharePoint-gruppen i stedet.

 3. Send meldingen.

Avhengig av innstillingene for e-postserveren, kan det ta litt tid før elementene i listen skal vises. Hvis du ikke ser elementet i listen, oppdaterer du nettleseren.

Merknad: Hvis du sender et kalenderelement til et område ved hjelp av e-post, må du la møtedeltagerne hvis møtet endres. Hvis du endrer møtedetaljene på webområdet, sendes møteoppdateringer og -avlysninger ikke automatisk fra området.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!