Legge til, redigere eller slette en kommentarer i en presentasjon

En kommentar er et notat du kan knytte til en bokstav eller et ord på et lysbilde, til grafikk eller andre objekter eller til et helt lysbilde. Bruk av kommentarer er en flott metode for å gi tilbakemelding til andre om presentasjonen.

Legge til en kommentar

 1. Klikk en plassering på lysbildet der du vil at referansen til kommentaren skal vises.

 2. Klikk Se gjennom > Ny kommentar.

  Tips!    Et kommentarikon Kommentarer-ikon vises på lysbildet, og Kommentarer-ruten åpnes.

 3. Skriv inn meldingene i boksen i Kommentarer-ruten, og trykk ENTER eller klikk utenfor kommentarboksen.

  Legge til en merknad

  Kommentarer  

  • Elementer som har kommentarer, vises med et kommentarikon Kommentarer-ikon. Klikk ikonet for å se kommentarene om elementet i kommentarruten.

  • Hvis du vil flytte mellom kommentarer, klikker du pil opp eller ned øverst i kommentarruten.

Redigere eller svare på en kommentar

 1. Bruk kommentarruten til å redigere kommentarer som er lagt til av andre korrekturlesere, eller svare på dem.

 2. Slik redigerer du en kommentar: Klikk teksten i kommentaren du vil redigere. Dette åpner en tekstboks med kommentaren. Foreta ønskede endringer, og klikk deretter utenfor kommentarboksen for å fullføre.

Slik svarer du på en kommentar: Klikk Svar i kommentaren du vil svare på. Skriv inn svaret i tekstboksen, og trykk deretter tabulatortasten for å fullføre.

Slette en kommentar

 1. På lysbildet:    Høyreklikk kommentarikonet Kommentarer-ikon for kommentaren du vil slette, og klikk deretter Slett kommentar.

 1. I kommentarruten:    Klikk kommentaren du vil sette, og klikk deretter det svarte krysset (X).

Gjelder for: PowerPoint 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk