Legge til, redigere eller slette en kommentarer i en presentasjon

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

En kommentar er et notat du kan knytte til en bokstav eller et ord på et lysbilde, til grafikk eller andre objekter eller til et helt lysbilde. Bruk av kommentarer er en flott metode for å gi tilbakemelding til andre om presentasjonen.

Legge til en kommentar

 1. Klikk en plassering på lysbildet der du vil at referansen til kommentaren skal vises.

 2. Klikk Se gjennom > Ny kommentar.

  Tips!: Et kommentarikon Kommentarer-ikon vises på lysbildet, og Kommentarer-ruten åpnes.

 3. Skriv inn meldingene i boksen i Kommentarer-ruten, og trykk ENTER eller klikk utenfor kommentarboksen.

  Legge til en merknad

  Kommentarer: 

  • Når Kommentarruten er åpen, kan du legge til en ny kommentar ved å trykke Ctrl + N.

  • Elementer som har kommentarer, vises med et kommentarikon Kommentarer-ikon . Klikk ikonet for å se kommentarene om elementet i kommentarruten.

  • Hvis du vil flytte mellom kommentarer, klikker du pil opp eller ned øverst i kommentarruten.

Redigere eller svare på en kommentar

 1. Bruk kommentarruten til å redigere kommentarer som er lagt til av andre korrekturlesere, eller svare på dem.

 2. Slik redigerer du en kommentar: Klikk teksten i kommentaren du vil redigere. Dette åpner en tekstboks med kommentaren. Foreta ønskede endringer, og klikk deretter utenfor kommentarboksen for å fullføre.

Svare på en merknad: I merknaden du vil svare på, klikker du Svar, eller treff Ctrl + R. skriver du inn svaret i tekstboksen, og trykk deretter Tab for å fullføre.

Slette en kommentar

 1. På lysbildet:    Høyreklikk kommentarikonet Kommentarer-ikon for kommentaren du vil slette, og klikk deretter Slett kommentar.

 2. I kommentarruten:    Klikk kommentaren du vil sette, og klikk deretter det svarte krysset (X).

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×