Legge til ord i ordlisten for stavekontroll

Når du bruker stavekontrollen, sammenlignes ordene i dokumentet med ordene i hovedordliste, den som følger med Microsoft Office. Hovedordlisten inneholder de fleste vanlige ord, men den inneholder kanskje ikke egennavn, tekniske termer eller akronymer som du bruker. I tillegg kan store/små bokstaver være brukt på en annen måte i hovedordlisten enn det du ønsker i dokumentet, for enkelte ord. Hvis du legger til disse ordene eller bruken av store/små bokstaver i en egendefinert ordliste, hindrer du at stavekontrollen flagger ordene som feil.

Viktig   Når du endrer en innstilling for en egendefinert ordliste i ett Microsoft Office-program, påvirker endringen alle programmene.

Hva vil du gjøre?

Bruke egendefinerte ordlister

Bruke egendefinerte ordlister

Det første trinnet i behandling av dine egendefinerte ordlister er å velge de egendefinerte ordlistene i dialogboksen Egendefinerte ordlister.

Hvilket Office-program bruker du?

Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio og Word

Outlook

InfoPath

SharePoint Workspace

Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio og Word

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Korrektur.

 4. Kontroller at det ikke er merket av for Bare foreslå fra hovedordlisten.

 5. Klikk Egendefinerte ordlister.

 6. Kontroller at det er merket av for hver av de egendefinerte ordlistene du vil bruke, i dialogboksen Egendefinerte ordlister.

Til toppen av siden

Outlook

 1. Åpne en e-postmelding.

 2. Klikk kategorien Fil.

 3. Klikk Alternativer.

 4. Klikk E-post, klikk Stavekontroll og autokorrektur, og klikk deretter Korrektur.

 5. Kontroller at det ikke er merket av for Bare foreslå fra hovedordlisten.

 6. Klikk Egendefinerte ordlister.

 7. Kontroller at det er merket av for hver av de egendefinerte ordlistene du vil bruke, i dialogboksen Egendefinerte ordlister.

Til toppen av siden

InfoPath

 1. Klikk pilen ved siden av Stavekontroll i kategorien Hjem, og klikk deretter Alternativer for stavekontroll.

 2. Kontroller at det ikke er merket av for Bare foreslå fra hovedordlisten.

 3. Klikk Egendefinerte ordlister.

 4. Kontroller at det er merket av for hver av de egendefinerte ordlistene du vil bruke, i dialogboksen Egendefinerte ordlister.

Til toppen av siden

SharePoint Workspace

I SharePoint Workspace 2010 vises dialogboksen Alternativer for stavekontroll bare hvis du først går til dialogboksen Stavekontroll. Du må derfor først starte en stavekontroll for å aktivere egendefinerte ordlister.

 1. Åpne et område for redigering i et område med rik tekst i et SharePoint Workspace-verktøy. Klikk for eksempel et diskusjonselement, notisblokkelement eller en kalenderprofil.

 2. Klikk Stavekontroll i kategorien Hjem, eller trykk F7.

 3. Klikk Alternativer i dialogboksen Stavekontroll.

 4. Klikk Egendefinerte ordlister.

 5. Kontroller at det er merket av for hver av de egendefinerte ordlistene du vil bruke, i dialogboksen Egendefinerte ordlister.

Til toppen av siden

Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister

Hvilket Office-program bruker du?

Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio og Word

Outlook

InfoPath

SharePoint Workspace

Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio og Word

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Korrektur.

 4. Kontroller at det ikke er merket av for Bare foreslå fra hovedordlisten.

 5. Klikk Egendefinerte ordlister.

Til toppen av siden

Outlook

 1. Åpne en e-postmelding.

 2. Klikk kategorien Fil.

 3. Klikk Alternativer.

 4. Klikk E-post, klikk Stavekontroll og autokorrektur, og klikk deretter Korrektur.

 5. Kontroller at det ikke er merket av for Bare foreslå fra hovedordlisten.

 6. Klikk Egendefinerte ordlister.

Til toppen av siden

InfoPath

 1. Klikk pilen ved siden av Stavekontroll i kategorien Hjem, og klikk deretter Alternativer for stavekontroll.

 2. Kontroller at det ikke er merket av for Bare foreslå fra hovedordlisten.

 3. Klikk Egendefinerte ordlister.

Til toppen av siden

SharePoint Workspace

I SharePoint Workspace 2010 er dialogboksen Alternativer for stavekontroll bare tilgjengelig via dialogboksen Stavekontroll. Du må derfor først starte en stavekontroll for å kunne åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister

 1. Åpne et område for redigering i et område med rik tekst i et SharePoint Workspace-verktøy. Klikk for eksempel et diskusjonselement, notisblokkelement eller en kalenderprofil.

 2. Klikk Alternativer i dialogboksen Stavekontroll.

 3. Klikk Egendefinerte ordlister.

Til toppen av siden

Lage en egendefinert ordliste

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i delen Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister.

 2. Klikk Ny.

 3. Skriv inn et navn på den egendefinerte ordlisten i Filnavn-boksen.

 4. Klikk Lagre.

 5. Hvis du vil at den nye ordlisten skal brukes for et annet språk, velger du språket i Ordlistespråk-menyen mens den nye ordlisten er merket i Liste over ordlister.

Til toppen av siden

Legge til en eksisterende egendefinert ordliste

I dialogboksen Egendefinerte ordlister finner du de tilgjengelige egendefinerte ordlistene som kan brukes når stavekontrollen kjøres i programmet. Hvis ordlisten du vil bruke, for eksempel en ordliste du har kjøpt fra en tredjepartsleverandør, er installert på datamaskinen, men ikke oppført i boksen Liste over ordlister, kan du legge den til.  

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i delen Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister.

 2. Klikk Legg til.

 3. Finn frem til mappen som inneholder den egendefinerte ordlisten du vil ha, og dobbeltklikk deretter ordlistefilen.

Hvis du trenger mer informasjon om hvordan du installerer en tredjepartsordliste, kan du se installasjonsinstruksjonene for den aktuelle ordlisten.

Til toppen av siden

Legge til, slette eller redigere ord i en egendefinert ordliste

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i delen Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister.

 2. Merk ordlisten du vil redigere. Pass på at du ikke fjerner merket i avmerkingsboksen.

 3. Klikk Rediger liste over ord.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et ord, skriver du det inn i Ord-boksen, og deretter klikker du Legg til.

  • Hvis du vil slette et ord, merker du det i Ordliste-boksen, og deretter klikker du Slett.

  • Hvis du vil redigere et ord, sletter du det, og deretter legger du det til med stavemåten du vil ha.

  • Hvis du vil fjerne alle ordene, klikker du Slett alle.

Til toppen av siden

Endre språket som er knyttet til en egendefinert ordliste

Ordlisten settes som standard til Alle språk når du oppretter en ny egendefinert ordliste. Det vil si at ordlisten brukes når du stavekontrollerer tekst på et hvilket som helst språk. Du kan imidlertid knytte en egendefinert ordliste til et bestemt språk, slik at ordlisten bare brukes når du stavekontrollerer tekst på et bestemt språk.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i delen Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister.

 2. Klikk ordlisten som du vil endre, i boksen Liste over ordlister.

 3. Klikk språket ordlisten skal brukes for, på menyen Ordlistespråk.

Til toppen av siden

Endre den egendefinerte ordlisten som brukes som standard når det legges til ord under stavekontrollen

Når du stavekontrollerer et dokument, har du alltid mulighet til å legge til et ord som ble flagget som feilstavet, i en egendefinert ordliste. Når du gjør det, legges ordet automatisk til i den egendefinerte ordlisten som brukes som standard.

Gjør følgende for å angi hvilken egendefinert ordliste som skal brukes som standard for alle språk, eller for hvert enkelt språk du arbeider med, i alle Microsoft Office-programmer:

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i delen Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister.

 2. Gjør ett av følgende i boksen Liste over ordlister:

  • Hvis du vil endre standardordlisten for alle språk, klikker du ordlistenavnet under Alle språk.

  • Hvis du vil endre standardordlisten for et bestemt språk, velger du ordlisten under språkoverskriften.

 3. Klikk Endre standard.

  Merknad   Hvis det bare finnes én ordliste under en overskrift, må den brukes som standardordliste. I slike tilfeller er denne knappen ikke tilgjengelig.

Neste gang du kjører stavekontrollen, brukes de egendefinerte ordlistene du angav.

Til toppen av siden

Gjelder for: Visio 2013, Office Shared 2013, InfoPath Edit Mode 2010, Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, InfoPath 2013, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, SharePoint Designer 2013, SharePoint Designer 2010, Groove 2010, Visio 2016 Preview, Visio 2010, Word 2013, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project 2013 StandardVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk