Legge til og koble figurer i Visio Online

Visio Online har mange figurer som er organisert i figursett. Før du kan opprette et diagram, kan du legge til ett eller flere figursett i Figurer-paletten. På denne måten får du rask tilgang til de spesifikke figurene du vil bruke. Hvis du for eksempel oppretter et prosessdiagram, kan du først legge til settene Grunnfigurer og Grunnleggende flytskjemafigurer.

Når du oppretter et diagram, ønsker du gjerne å legge til og koble sammen figurer på en enkel og rask måte, uten masse frem og tilbake mellom Figurer-paletten og diagramlerretet. Når koblingslinjer krysser hverandre, kan du legge til eller fjerne linjeskift. Dette oppnår du ved å følge denne grunnleggende måten å opprette et diagram på.

Behandle figurer i Figurer-paletten

Bruk Figurer-paletten til å legge til, vise og fjerne figursett.

Figurpalett

Legge til et figursett

 1. Åpne diagrammet i redigeringsprogrammet til Visio Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise, opprette og redigere et diagram i Visio Online.

 2. Velg Legg til figurer Legg til-ikonet i faneområdet.

 3. Bla nedover listen over figursett for å se hva som er tilgjengelig.

  Liste over figursett
 4. Velg Forhåndsvisning Forhåndsvisning-ikonet for å vise de tilgjengelige figurene i figursettet.

 5. Velg Legg til for å legge til figursettet.

Vise et figursett som allerede er lagt til

Du har allerede lagt til et figursett, men det kan hende det ikke er synlig for øyeblikket.

 1. Åpne diagrammet i redigeringsprogrammet til Visio Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise, opprette og redigere et diagram i Visio Online.

 2. Velg Figursett-ikonet i faneområdet. Du kan holde musen over ikonet for å se navnet på figursettet.

  Ikon for figursett

Fjerne et figursett

Du kan fjerne et figursett for å rydde opp i Figurer-paletten. Du kan alltids legge til figurer senere.

 1. Åpne diagrammet i redigeringsprogrammet til Visio Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise, opprette og redigere et diagram i Visio Online.

 2. Høyreklikk på Figursett-ikonet i Figur-faneområdet, og velg deretter Fjern.

Legge til og koble sammen figurer med hurtigfigurer

Bruk Hurtigfigurer til å opprette diagrammer på en enkel måte. Hvert figursett har hurtigfigurer som er utformet for å gi forslag som gjør arbeidet raskere.

 1. Åpne diagrammet i redigeringsprogrammet til Visio Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise, opprette og redigere et diagram i Visio Online.

 2. Dra en figur fra figurruten til siden, og slipp deretter opp museknappen.

  Dra en figur fra figurruten til siden
 3. Hold musepekeren over figuren slik at de blå pilene vises.

  Markør over figuren, blå piler vises
 4. Hold musepekeren over den blå pilen som peker i mot retningen du vil plassere den nye figuren.

  Flytte markøren til ønsket pil
 5. Klikk på én av de fire figurene på miniverktøylinjen.

  Hvis du holder pekeren over en pil for Automatisk tilkobling, vises en verktøylinje med figurer som kan legges til.

  Prosessfiguren legges til i diagrammet, og kobles automatisk til originalfiguren.

 6. Fortsett å legge til figurer ved å holde musepekeren over den nye figuren til miniverktøylinjen vises.

  Hvis du holder pekeren over figuren som nettopp ble lagt til, ser du pilene for automatisk tilkobling. Du kan bruke disse til å legge til enda en figur.

Tips    Hvis miniverktøylinjen ikke inneholder figuren du vil legge til, kan du dra den aktuelle figuren fra figurruten og slippe den på den blå pilen. Den nye figuren kobles til den originale figuren på samme måte som om du hadde klikket på figuren på miniverktøylinjen.

Koble sammen figurer som allerede finnes på siden

Du kan koble sammen to figurer som allerede finnes på siden, ved å dra en pil fra ett figurkoblingspunkt til en annet.

 1. Åpne diagrammet i redigeringsprogrammet til Visio Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise, opprette og redigere et diagram i Visio Online.

 2. Klikk på et koblingspunkt på den første figuren du vil koble til, og dra deretter den stiplede linjen til den neste figuren du vil koble til.

  Opprette en kobling punkt-til-punkt
 3. Hold musepekeren over den andre figuren. Figuren fremheves, og alle koblingspunkter vises.

  Lim en kobling til en figur for å tillate dynamisk bevegelse av koblingen til punkter på figuren.
 4. Slipp koblingen på koblingspunktet du vil bruke, og slipp deretter opp museknappen.

Endre koblingslinjen til en annen type

Som standard er en koblingslinje fylt med en pil som peker mot den tilkoblede figuren, selv om dette kan være ulikt hvis du har brukt et tema. Du ønsker kanskje endre koblingslinje.

 1. Åpne diagrammet i redigeringsprogrammet til Visio Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise, opprette og redigere et diagram i Visio Online.

 2. Velg koblingslinjen.

 3. Velg Koblingstype-knappen på Figur-fanen, og velg deretter Rett, Vinklet, eller Buet.

  Typer koblinger

Vise eller fjerne linjehopp for koblinger

Når du redigerer et diagram og legger til flere figurer, må kanskje Visio Online opprette linjehopp når koblingslinjer krysser hverandre. Du kan vise eller fjerne disse linjehoppene.

 1. Åpne diagrammet i redigeringsprogrammet til Visio Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise, opprette og redigere et diagram i Visio Online.

 2. På båndet velger du Figur, og velger deretter Koblingstype Ikon for koblingstype .

 3. Hvis du vil vise hopp over kryssende linjer, velger du Vis linjehopp.

  Vise linjehopp
 4. Hvis du vil fjerne hopp over kryssende linjer, velger du Fjern linjehopp.

  Fjerne linjehopp

Se også

Hjelp for Visio Online

Velge, kopiere og flytte figurer i Visio Online

Endre størrelse, rotasjon og rekkefølge på figurene i Visio Online

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×