Legge til lister med flere nivåer, eller Opprett nye i Word for Mac

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En liste med flere nivåer (eller disposisjonsliste), som ett nivå som kan være punktlister eller nummererte, men med i tillegg som kan du blande tall, bokstaver og punktmerking. Du kan opprette nye stiler for en liste med flere nivåer ved å tilpasse stilen, fargen og justering av punktmerking, bokstavene eller tallene. Når du tilpasser dem, kan du lagre disse innstillingene som en stil og bruke den flere ganger.

Opprette lister med flere nivåer

 1. Klikk Liste med flere nivåer Liste med flere nivåeravsnitt-gruppen i kategorien Hjem

 2. Klikk et listeformat.

 3. Skriv inn listen, og klikk RETUR etter hvert element.

 4. Gjør et av følgende for å flytte en disposisjon med nummerert liste til det aktuelle nummernivået:

  Hvis du vil

  Klikk hvor som helst i dokumentet og gjør deretter dette

  Senke elementet til et lavere nummereringsnivå

  Klikk Øk innrykk Øk innrykk-knappen i PowerPoint under Avsnitt i Hjem-fanen.

  Tips!: Plasser innsettingspunktet i begynnelsen av listen og klikk deretter TAB for å øke innrykket ved hjelp av tastaturet.

  Heve elementet til et høyere nummereringsnivå

  Klikk Reduser innrykk Reduser innrykk-knappen under Avsnitt i Hjem-fanen.

  Tips!: Plassere innsettingspunktet i begynnelsen av listen og klikk deretter SKIFT+TAB for å redusere innrykket ved hjelp av tastaturet.

Opprette en ny liste med flere nivåer-stil

 1. Velg flernivålisten du vil endre utseendet på.

 2. Klikk pilen ved siden av Liste med flere nivåerHjem-fanen, og klikk deretter Definer ny liste med flere nivåer.

  Ikonet Liste med flere nivåer og Definer ny liste med flere nivåer er uthevet på Hjem-fanen.

 3. Klikk pilen nederst i venstre hjørne for å utvide dialogboksen slik at du kan se alle alternativene.

  Pil ned er uthevet i dialogboksen Tilpass disposisjon.

 4. Klikk listenivået du vil endre, under Nivå. 1 er valgt som standard.

 5. Hvis du vil legge til punkter med en tankestrek, parentes eller en annen verdi, angir du det i Angi tallformatering-feltet. Skriv for eksempel (1) hvis du vil formatere tallene med parentes, eller (A) hvis du vil formatere bokstavene med parentes.

 6. Hvis du vil endre størrelse, stil og farge for teksten, klikker du Skrift og velger innstillingene du vil bruke, på fanene Skrift og Avansert:

  • På fanen Skrift kan du endre skrift, stil, størrelse, farge, type understreking, understrekingsfarge og effekter.

  • På fanen Avansert kan du endre tegnavstand og avanserte typografifunksjoner.

 7. Hvis du vil endre stilen, klikker du pilen ved siden av Tallstil for dette nivået og velger tall, bokstaver eller et annet kronologisk format. I Start på velger du tallet, bokstaven eller punktet der du vil starte listen. Standardverdien for tall er 1.

  Obs!: Hvis du vil starte nummerering på nytt etter et bestemt nivå, merker du Start liste på nytt etter-boksen (nær bunnen av dialogboksen) og velger et nivå i listen.

 8. Hvis du vil tvinge igjennom en juridisk stil på listen med flere nivåer, merker du av for Juridisk stilnummerering.

 9. Hvis du vil vise tall for høyere nivåer for hvert nivå, angir du hvilke nivåtall som skal inkluderes, i Inkluder nivånummer fra.

 10. Hvis du vil endre talljusteringen, klikker du Venstre, Midtstilteller Høyre under Tallplassering. I Justert angir du en verdi for hvor du skal begynne justeringen (for eksempel 0,5").

 11. Under Tekstplassering velger du hvor tekstinnrykket skal være, i Innrykk-boksen. Hvis du vil legge til en tabulatorstopp, angir du tabulatorposisjonen i Legg til tabulatorstopp ved:.

 12. Når du er ferdig med å tilpasse formateringsalternativer for nivåene i flernivålisten, gir du listen et navn i Listenavn for ListNum-felt. Dette navnet vises hver gang du ser ListNum-feltet.

 13. I Etterfølg tallet med angir du en verdi som skal etterfølge hvert punkt, ved å klikke Tabulatortegn, Mellomrom eller Ingenting. Hvis du valgte Tabulatortegn, merker du Legg til tabulatorstopp ved og angir en verdi.

 14. Hvis du vil bruke en eksisterende stil i Word for hvert nivå i listen, velger du en stil under Koble nivå til stil.

 15. I Bruk endringer på velger du hvor du vil bruke endringene, ved å klikke Hele listen, Herfra og fremover eller Valgt tekst.

 16. Klikk OK for å lagre stilen.

Opprette lister med flere nivåer

 1. Klikk Liste med flere nivåer Liste med flere nivåer under Avsnitt i Hjem-fanen.

 2. Skriv inn listen, og klikk RETUR etter hvert element.

 3. Gjør et av følgende for å flytte en disposisjon med nummerert liste til det aktuelle nummernivået:

  Hvis du vil

  Klikk hvor som helst i dokumentet og gjør deretter dette

  Senke elementet til et lavere nummereringsnivå

  Klikk Øk innrykk Øk innrykk-knappen i PowerPoint under Avsnitt i Hjem-fanen.

  Tips!: Plasser innsettingspunktet i begynnelsen av listen og klikk deretter TAB for å øke innrykket ved hjelp av tastaturet.

  Heve elementet til et høyere nummereringsnivå

  Klikk Reduser innrykk Reduser innrykk-knappen under Avsnitt i Hjem-fanen.

  Tips!: Plassere innsettingspunktet i begynnelsen av listen og klikk deretter SKIFT+TAB for å redusere innrykket ved hjelp av tastaturet.

Opprette en ny liste med flere nivåer-stil

 1. Klikk elementet i listen som har formateringen du vil endre.

  Obs!: Hvis du endrer formatering for ett element i en nummerert disposisjonsliste, vil endringen påvirke alle listeelementer på det nivået.

 2. Klikk Liste med flere nivåer Liste med flere nivåer under Avsnitt i Hjem-fanen, og klikk deretter Definer ny liste med flere nivåer.

 3. Klikk pilen nederst i venstre hjørne for å utvide dialogboksen slik at du kan se alle alternativene.

 4. Klikk listenivået du vil endre, under Nivå. 1 er valgt som standard.

 5. Hvis du vil tilføye punkt med en tankestrek, parenteser eller en annen verdi, angir du den i Tallformat-feltet. Skriv for eksempel inn (1) Hvis du vil stil tallene med parenteser eller (A) til stil bokstavene med parenteser.

 6. Hvis du vil endre størrelse, stil og farge for teksten, klikker du Skrift og velger innstillingene du vil bruke, på fanene Skrift og Avansert:

  • På fanen Skrift kan du endre skrift, stil, størrelse, farge, type understreking, understrekingsfarge og effekter.

  • På fanen Avansert kan du endre tegnavstand og avanserte typografifunksjoner.

 7. Hvis du vil endre stilen, klikker du pilen ved siden av Tallstil, og velg tall, bokstaver eller et annet kronologisk format. Velg tall, brev eller punktet der du vil starte listen i Start på. Standardverdien for tall er 1.

  Obs!: Hvis du vil starte nummereringen etter et bestemt nivå på nytt, velg Start nummerering etter-boksen (nær bunnen av dialogboksen), og velg et nivå i listen.

 8. Når du skal gjennomføre en juridisk stil på listen med flere nivåer, Merk juridiske stilnummerering.

 9. For å vise høyere nivå tall med hvert nivå i forrige nivå tall, kan du angi hvilke tallene for å inkludere.

 10. Hvis du vil endre nummeret justering, under siffer posisjon eller plassere punkt, klikk venstre, Midtstilt eller høyre. I justert på, kan du angi en verdi for hvor du skal begynne justeringen (for eksempel 0,5").

 11. Velg hvor du vil rykke inn teksten under tekstplassering i innrykk ved-boksen. Hvis du vil legge til en tabulatoren, kan du angi kategorien plasseringen i Legg til tabulatorstopp på.

 12. Når du er ferdig med å tilpasse formateringsalternativer for nivåene i flernivålisten, gir du listen et navn i Listenavn for ListNum-felt. Dette navnet vises hver gang du ser ListNum-feltet.

 13. I Etterfølg tallet med angir du en verdi som skal etterfølge hvert punkt, ved å klikke Tabulatortegn, Mellomrom eller Ingenting. Hvis du valgte Tabulatortegn, merker du Legg til tabulatorstopp ved og angir en verdi.

 14. Hvis du vil bruke en eksisterende stil i Word for hvert nivå i listen, velger du en stil under Koble nivå til stil.

 15. Velg hvor du vil bruke endringene ved å klikke hel liste, Herfra og fremover eller gjeldende avsnitt i Bruk endringer på.

 16. Klikk OK for å lagre stilen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×