Legge til kontakter utenfor firmaet

Du kan legge til kontakter utenfor firmaet i kontaktlisten i Communicator.

 • Hvis firmaet er lisensiert for offentlig Internett-tilkobling, kan du legge til en direktemeldingsbruker fra AOL-, Yahoo-, MSN- eller Windows Live-nettverket av Internett-tjenester. Du kan deretter utveksle direktemeldinger med den aktuelle brukeren.

 • Hvis firmaet er knyttet til et annet firma, kan du legge til brukeren i kontaktlisten i Communicator. Du kan deretter kommunisere med brukeren ved hjelp av kommunikasjonsformer som direktemeldinger, telefon og video, som støttes av begge firmaene.

 • Hvis en ekstern bruker ikke er medlem av organisasjonsnettverket eller en offentlig direktemeldingskontakt, kan du legge til som en "bare telefon"-kontakt i kontaktlisten. Du vil for eksempel legge til familiemedlemmer i kontaktlisten slik at du enkelt kan ringe dem med ett klikk.

Hvis du ikke er sikker på om firmaet støtter offentlig Internett-tilkobling, eller om firmaet er knyttet til firmaet til en annen bruker, kontakter du systemansvarlig.

Hva vil du gjøre?

Legge til en bruker utenfor firmaet i kontaktlisten

Endre tilgangsnivået for en kontakt

Legge til en bruker utenfor firmaet i kontaktlisten

En kontakt utenfor firmaet (vises ikke i firmakatalogen) kan være:

Hvordan legger jeg til en offentlig direktemeldingskontakt, i kontaktlisten?

Office Communicator er konfigurert til å støtte offentlig direktemeldingstilkobling (IM), slik at du kan legge til direktemeldingskontakter fra Internett-nettverkstjenestene AOL, Yahoo, MSN Windows Live™, i kontaktlisten i Office Communicator. Når du har lagt til en offentlig direktemeldingskontakt, kan du kommunisere med kontakten ved hjelp av direktemelding. Communicator-anrop (Voice over IP eller IP-telefonianrop), videosamtaler og lyd-/videokonferanse er imidlertid ikke modi som støttes for offentlige direktemeldingskontakter.

Den anbefalte fremgangsmåten for å legge til en offentlig direktemeldingskontakt, er å bruke Kontakter-mappen i Outlook for å legge til privat-, arbeids- og andre telefonnumre. Dette gjør at du kan ringe kontakten ved hjelp av klikk for anrop-funksjonen i Communicator.

 1. Åpne Kontakter-mappen i Office Outlook, og klikk deretter Ny.

 2. I Fullt navn-boksen skriver du inn navnet på kontakten. Det er valgfritt å angi informasjon i boksene Firma, Stilling og \\\File as.

 3. Under Internett skriver du inn en e-postadresse for kontakten, og fyller deretter ut følgende bokser:

  • Vis som     Navnet du vil skal vises i kontaktlisten i Communicator.

  • IM-adresse     IM-adressen til kontakten. Hvis dette feltet ikke er fylt ut, kan du ikke legge til kontakten i kontaktlisten i Communicator. (Hvis kontakten ikke har en IM-adresse, eller du ikke kjenner til IM-adressen, skriver du innen eksempeladresse som plassholder, for eksempel brukernavn@msn.com, og erstatter den senere med den riktige adressen.)

 4. Skriv inn telefonnummeret til kontakten med E.164-formatet med landskode, områdekode og lokalt nummer uten bindestreker. Et telefonnummer for eksempel fra USA, ser slik ut: 14255550101, der 1 landskoden, 425 er områdekoden og 5550101 er det lokale nummeret.

 5. Lagre kontakten.

 6. Åpne Office Communicator og skriv inn navnet du angav i Vis som-feltet, i Søk-boksen i Outlook. Kontaktnavnet vil vises i Søkeresultater-boksen.

 7. Dra kontakten fra Søkeresultater-boksen til en gruppe i kontaktlisten. Du kan nå ha direktemeldingssamtaler med kontakten. Du kan også klikke telefonknappen til høyre for kontaktnavnet. Communicator-anrop støttes ikke for offentlige direktemeldingskontakter, men du kan utføre anrop til kontaktens privat-, arbeids- og mobiltelefonnummer.

Hvordan legger jeg til kontakter i organisasjonsnettverket i kontaktlisten?

Office Communicator og Office Communications Server 2007 støtter organisasjonsnettverk (tilkoblet) med andre organisasjoner. Det gjør det mulig for deg å legge til kontakter fra organisasjonene, i kontaktlisten. Når du legger til en kontakt i organisasjonsnettverket, i kontaktlisten, kan du kommunisere med kontakten med alle kommunikasjonsmodiene som støttes av begge organisasjonene. Hvis for eksempel begge organisasjonene støtter Communicator-anrop, videosamtaler og lyd-/videokonferanse, da kan du bruke disse metodene til å kommunisere med kontakter i organisasjonsnettverket.

 1. Skriv inn e-postadressen eller IM-adressen for kontakten i Søk-boksen i Communicator.

 2. Dra kontaktnavnet fra Søkeresultater-boksen inn i kontaktlisten. Kontakter i organisasjonsnettverket i kontaktlisten viser ikonet for organisasjonsnettverk til høyre for navnet på kontakten.

Hvordan legger jeg til telefonnumre for kontakter i organisasjonsnettverket, i kontaktlisten?

Hvis du vil legge til et telefonnummer for en kontakt i organisasjonsnettverket, ber du om at kontakten hever tilgangsnivået ditt til \\\Team eller \\\Personal.

Du kan også slette kontakten fra kontaktlisten, og deretter legge dem til via Kontakter-mappen i Outlook.

 1. Åpne Communicator, høyreklikk navnet på kontakten, og klikk deretter Fjern fra kontaktliste.

 2. Åpne Kontakter-mappen i Office Outlook, og klikk deretter Ny.

 3. I Fullt navn-boksen skriver du inn navnet på kontakten. Det er valgfritt å angi informasjon i boksene Firma, Stilling og \\\File as.

 4. Under Internett skriver du inn en e-postadresse for kontakten, og fyller deretter ut følgende bokser:

  • Vis som Navnet du vil skal vises i kontaktlisten i Communicator.

  • IM-adresse IM-adressen til kontakten. Hvis dette feltet ikke er fylt ut, kan du ikke legge til kontakten i kontaktlisten. (Hvis kontakten ikke har en IM-adresse, eller du ikke kjenner til IM-adressen, skriver du innen eksempeladresse som plassholder, for eksempel brukernavn@msn.com, og erstatter den deretter senere med den riktige adressen.)

 5. Skriv inn telefonnummeret til kontakten med E.164-formatet med landskode, områdekode og lokalt nummer uten bindestreker. Et telefonnummer for eksempel fra USA, ser slik ut: 14255550101, der 1 landskoden, 425 er områdekoden og 5550101 er det lokale nummeret.

 6. Lagre kontakten.

 7. Åpne Office Communicator og skriv inn navnet du angav i Vis som-feltet, i Søk-boksen i Outlook. Kontaktnavnet vil vises i Søkeresultater-boksen.

 8. Dra kontakten fra Søkeresultater-boksen til en gruppe i kontaktlisten. Du kan nå ha direktemeldingssamtaler med kontakten. Du kan også klikke telefonknappen til høyre for kontaktnavnet. Communicator-anrop støttes ikke for offentlige direktemeldingskontakter, men du kan utføre anrop til kontaktens privat-, arbeids- og mobiltelefonnummer.

Hvordan legger jeg til en ekstern kontakt i kontaktlisten i Communicator som ikke er en kontakt i organisasjonsnettverket eller er en offentlig direktemeldingskontakt?

Hvis du vil legge til en kontakt utenfor firmaet, i kontaktlisten, som ikke er en kontakt i organisasjonsnettverket eller er en offentlig direktemeldingskontakt, bruker du Kontakter-mappen i Outlook for å legge til privat-, arbeids-, mobiltelefonnummer og andre telefonnumre. Dette gjør det mulig å anrope kontakten ved hjelp av klikk for anrop-funksjonen i Communicator. Med eksterne kontakter som ikke er kontakter i organisasjonsnettverket, og ikke er offentlige direktemeldingskontakter, kan du ringe kontaktens telefonnumre, men du kan ikke kommunisere med direktemelding, utføre Communicator-anrop eller videosamtaler, eller gjennomføre Communicator lyd-/videokonferanser.

 1. Åpne Kontakter-mappen i Outlook, og klikk deretter Ny.

 2. I Fullt navn-boksen skriver du inn navnet på kontakten. Det er valgfritt å angi informasjon i boksene Firma, Stilling og \\\File as.

 3. Under Internett skriver du inn en e-postadresse for kontakten, og fyller deretter ut følgende bokser:

  • Vis som     Navnet du vil skal vises i kontaktlisten.

  • IM-adresse     IM-adressen til kontakten. Hvis dette feltet ikke er fylt ut, kan du ikke legge til kontakten i kontaktlisten. (Hvis kontakten ikke har en IM-adresse, eller du ikke kjenner til IM-adressen, skriver du innen eksempeladresse som plassholder, for eksempel brukernavn@msn.com, og erstatter den senere med den riktige adressen.)

 4. Skriv inn telefonnummeret til kontakten med E.164-formatet med landskode, områdekode og lokalt nummer uten bindestreker. Et telefonnummer for eksempel fra USA, ser slik ut: 14255550101, der 1 landskoden, 425 er områdekoden og 5550101 er det lokale nummeret.

 5. Lagre kontakten.

 6. Åpne Office Communicator og skriv deretter inn navnet du angav i Vis som-feltet, i Søk-boksen i Outlook. Kontaktnavnet vil vises i Søkeresultater-boksen.

 7. Dra kontakten fra Søkeresultater-boksen til en gruppe i kontaktlisten. Du kan nå ha direktemeldingssamtaler med kontakten. Du kan også klikke telefonknappen til høyre for kontaktnavnet. Communicator-anrop støttes ikke for offentlige direktemeldingskontakter, men du kan utføre anrop til kontaktens privat-, arbeids- og mobiltelefonnummer.

Hvordan legger jeg til "bare telefon"-kontakter i organisasjonsnettverket i kontaktlisten?

Office Communicator har ingen metode for å direkte legge til en "bare telefon"-kontakt i kontaktlisten. Bruk instruksjonene i Hvordan legger jeg til en ekstern kontakt i kontaktlisten som ikke er en kontakt i organisasjonsnettverket eller er en offentlig direktemeldingskontakt?

Hvorfor kan jeg ikke legge til en kontakt i kontaktlisten fra mine nylige kontakter?

Det kan hende kontakten er en "bare telefon"-kontakt som ikke finnes i firmakatalogen. Du anropte kontakten eller kontakten anropte deg. Communicator tillater ikke at du direkte legger til en kontakt som ikke finnes i firmakatalogen. Bruk instruksjonene i Hvordan legger jeg til en ekstern kontakt i kontaktlisten som ikke er en kontakt i organisasjonsnettverket eller er en offentlig direktemeldingskontakt?

Hvilke kommunikasjonsmodi støttes med offentlige direktemeldingskontakter?

Med Office Communicator kan du kommunisere med direktemeldingsklienter fra Internett-nettverkstjenestene AOL, Yahoo, MSN og Windows Live™. Kommunikasjon med offentlige direktemeldingskontakter er begrenset til direktemeldinger. Filoverføring, Communicator/anrop, videosamtaler og lyd-/videokonferanse, støttes ikke for offentlige direktemeldingskontakter.

Hvilke funksjoner finnes for å kommunisere med kontakter i organisasjonsnettverket?

Med Communicator kan du kommunisere med kontakter i organisasjonsnettverket ved hjelp av kommunikasjonsmodiene som støttes av begge firmaene. Hvis for eksempel firmaet ditt og firmaet til kontakten i organisasjonsnettverket støtter lyd-/videokonferanse, kan du gjennomføre en lyd-/videokonferanse med kontakten. Hvis begge firmaene støtter fullstendige funksjoner for lyd og video, kan du utføre og motta Communicator-anrop og videosamtaler.

Hvordan kan jeg vite hvilke firmaer som er medlemmer i organisasjonsnettverket til firmaet mitt?

Kontakt systemansvarlig for å fastslå om firmaet til en person er medlem av organisasjonsnettverket til firmaet ditt.

Må jeg bruke Legg til kontakter-menyen for å legge til kontakter i kontaktlisten?

Nei. For kontakter i firmanettverket, kan du ganske enkelt skrive inn navnet på personen, eller e-postadresse, i Søk-boksen, og deretter dra kontakten fra Søkeresultater-boksen og inn i en gruppe i kontaktlisten. Som standard søker Communicator i firmakatalogen Kontakter-mappen i Outlook.

Til toppen av siden

Endre tilgangsnivået for en kontakt

Når du legger til en direktemeldingsbruker fra AOL, Yahoo, MSN, Windows Live eller en kontakt i organisasjonsnettverket til kontaktlisten i Communicator, legges kontakten som standard til i tilgangsnivået Offentlig. Når kontakten får tilgangsnivået Offentlig, kan du motta direktemeldinger og varsler fra kontakten. Kontakten kan også se tilstedeværelsesstatusen din (om du er Pålogget eller Frakoblet). Hvis du vil dele ytterligere tilstedeværelsesinformasjon med en kontakt, for eksempel mobiltelefonnummeret ditt eller tidsplaninformasjon, kan du endre kontaktens tilgangsnivå.

Slik endrer du tilgangsnivået til en kontakt

 • Høyreklikk kontakten i kontaktlisten, pek på Endre tilgangsnivå, og velg tilgangsnivået.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×