Legge til kontakter utenfor firmaet

Du kan legge til kontakter utenfor firmaet, i kontaktlisten i Communicator.

 • Hvis firmaet er lisensiert for offentlig Internett-tilkobling, kan du legge til en direktemeldingsbruker fra AOL-, Yahoo-, MSN- eller Windows Live-nettverket av Internett-tjenester. Du kan deretter utveksle direktemeldinger med den aktuelle brukeren.

 • Hvis firmaet er knyttet til et annet firma, kan du legge til brukeren i kontaktlisten i Communicator. Du kan deretter kommunisere med brukeren ved hjelp av kommunikasjonsformer som direktemeldinger, telefon og video, som støttes av begge firmaene.

 • Hvis en ekstern bruker ikke er medlem av organisasjonsnettverket eller er en offentlig direktemeldingskontakt, kan du legge til kontakten som ren telefonkontakt i kontaktlisten. Du ønsker kanskje å legge til familiemedlemmer i kontaktlisten slik at du enkelt kan ringe dem med ett klikk.

Hvis du ikke er sikker på om firmaet støtter offentlig Internett-tilkobling, eller om firmaet er knyttet til firmaet til en annen bruker, kontakter du systemansvarlig.

Hva vil du gjøre?

Legge til en bruker utenfor firmaet, i kontaktlisten

Endre tilgangsnivået for en kontakt

Legge til en bruker utenfor firmaet, i kontaktlisten

En ekstern kontakt (ikke oppført i firmakatalogen) kan være:

Hvordan legger jeg til offentlige direktemeldingskontakter i kontaktlisten?

Office Communicator er konfigurert til å støtte tilkobling til offentlige direktemeldingstjenester. Du kan derfor legge til direktemeldingskontakter fra AOL-, Yahoo-, MSN- eller Windows Live™-nettverket av Internett-tjenester, i kontaktlisten i Office Communicator. Når du legger til en offentlig direktemeldingskontakt, kan du kommunisere med kontakten ved hjelp av direktemeldinger. Communicator-anrop (Voice over IP- eller VoIP-anrop), videoanrop og lyd- og videokonferanser støtter imidlertid ikke modi for kommunikasjon med offentlige direktemeldingskontakter.

Den beste måten å legge til en offentlig direktemeldingskontakt på er å bruke Kontakter-mappen i Outlook til å legge til privatnummer, mobilnummer og andre telefonnumre for kontakten. Da kan du ringe kontakten med Communicators klikk-for-å-ringe-funksjon.

 1. Åpne Kontakter-mappen i Office Outlook, og klikk deretter Ny.

 2. Skriv inn et navn på kontakten, i Fullt navn-boksen. Hvis du vil, kan du skrive inn informasjon i boksene Firma, Stilling og Arkiver som.

 3. Under Internett skriver du inn en e-postadresse for kontakten, og deretter fyller du ut følgende bokser:

  • Vis som     Navnet som skal vises i kontaktlisten i Communicator.

  • IM-adresse     Kontaktens direktemeldingsadresse. Hvis du ikke fyller ut dette feltet, kan du ikke legge til kontakten i kontaktlisten. (Hvis kontakten ikke har direktemeldingsadresse, eller hvis du ikke kjenner denne adressen, skriver du inn en fiktiv adresse som plassholder, for eksempel brukernavn@msn.com, som du deretter bytter ut med den riktige adressen.)

 4. Skriv inn telefonnumre for kontakten. Bruk E.164-formatet for landskoden, retningsnummeret og det lokale nummeret, uten bindestreker. Et amerikansk nummer kan dermed se slik ut: 14255550101, der 1 er landskoden, 425 er retningsnummeret og 5550101 er det lokale nummeret.

 5. Lagre kontakten.

 6. Åpne Office Communicator. I Søk-boksen skriver du inn navnet slik du skrev det inn i Vis som-feltet i Outlook. Navnet på kontakten vil vises i Søkeresultater-boksen.

 7. Dra kontakten fra Søkeresultater-boksen til en gruppe i kontaktlisten. Du kan nå føre direktemeldingssamtaler med kontakten. Du kan også klikke telefonknappen til høyre for kontaktnavnet. Communicator-anrop støttes ikke for offentlige direktemeldingskontakter, men du kan ringe kontaktens privatnummer, jobbnummer eller mobiltelefonnummer.

Hvordan legger jeg til kontakter som er medlemmer av organisasjonsnettverket, i kontaktlisten?

Office Communicator og Office Communications Server 2007 støtter muligheten til å koble til organisasjoner i andre organisasjonsnettverk, som gjør det mulig å legge til kontakter fra disse organisasjonsnettverkene, i din kontaktliste. Når du legger til en kontakt fra et annet organisasjonsnettverket, i kontaktlisten, kan du kommunisere med kontakten ved hjelp av kommunikasjonsmodi som støttes av begge organisasjoner. Hvis for eksempel begge organisasjoner støtter Communicator-anrop, videoanrop og lyd- og videokonferanser, kan du bruke disse modiene til å kommunisere med denne typen kontakter.

 1. Skriv inn kontaktens e-postadresse eller direktemeldingsadresse i Søk-boksen i Communicator.

 2. Dra kontaktnavnet fra Søkeresultater-boksen og inn i kontaktlisten. Kontakter som er medlemmer av organisasjonsnettverket, har et spesielt ikon til høyre for navnet.

Hvordan legger jeg til telefonnumre for kontakter som er medlemmer av organisasjonsnettverket, i kontaktlisten?

Når du skal legge til et telefonnummer for en kontakt som er medlem av organisasjonsnettverket, må du be kontakten heve tilgangsnivået ditt til Gruppe eller Personlig.

Du kan også slette kontakten fra kontaktlisten og legge til kontakten igjen via Kontakter-mappen i Outlook.

 1. Åpne Communicator, høyreklikk kontaktens navn, og klikk deretter Fjern fra kontaktliste.

 2. Åpne Kontakter-mappen i Office Outlook, og klikk deretter Ny.

 3. Skriv inn et navn på kontakten, i Fullt navn-boksen. Hvis du vil, kan du skrive inn informasjon i boksene Firma, Stilling og Arkiver som.

 4. Under Internett skriver du inn en e-postadresse for kontakten, og deretter fyller du ut følgende bokser:

  • Vis som Navnet som skal vises i kontaktlisten i Communicator.

  • IM-adresse Kontaktens direktemeldingsadresse. Hvis du ikke fyller ut dette feltet, kan du ikke legge til kontakten i kontaktlisten. (Hvis kontakten ikke har direktemeldingsadresse, eller hvis du ikke kjenner denne adressen, skriver du inn en fiktiv adresse som plassholder, for eksempel brukernavn@msn.com, som du deretter bytter ut med den riktige adressen.)

 5. Skriv inn telefonnumre for kontakten. Bruk E.164-formatet for landskoden, retningsnummeret og det lokale nummeret, uten bindestreker. Et amerikansk nummer kan dermed se slik ut: 14255550101, der 1 er landskoden, 425 er retningsnummeret og 5550101 er det lokale nummeret.

 6. Lagre kontakten.

 7. Åpne Office Communicator. I Søk-boksen skriver du inn navnet slik du skrev det inn i Vis som-feltet i Outlook. Navnet på kontakten vil vises i Søkeresultater-boksen.

 8. Dra kontakten fra Søkeresultater-boksen til en gruppe i kontaktlisten. Du kan nå føre direktemeldingssamtaler med kontakten. Du kan også klikke telefonknappen til høyre for kontaktens navn. Communicator-anrop støttes ikke for offentlige direktemeldingskontakter, men du kan ringe kontaktens privatnummer, jobbnummer eller mobiltelefonnummer.

Hvordan legger jeg til en ekstern kontakt som ikke er medlem av organisasjonsnettverket og ikke er en offentlig direktemeldingskontakt, i kontaktlisten i Communicator?

Bruk Kontakter-mappen i Outlook til å legge til privatnummeret, mobilnummeret eller andre telefonnumre for en ekstern kontakt som ikke er medlem av organisasjonsnettverket og ikke er en offentlig direktemeldingskontakt, i kontaktlisten. Da kan du ringe kontakten med Communicators klikk-for-å-ringe-funksjon. For denne typen kontakter kan du ringe kontaktens telefonnumre, men du kan ikke kommunisere via direktemeldinger, Communicator-anrop, videoanrop eller via lyd- og videokonferanser i Communicator.

 1. Åpne Kontakter-mappen i Outlook, og klikk deretter Ny.

 2. Skriv inn et navn på kontakten, i Fullt navn-boksen. Hvis du vil, kan du skrive inn informasjon i boksene Firma, Stilling og Arkiver som.

 3. Under Internett skriver du inn en e-postadresse for kontakten, og deretter fyller du ut følgende bokser:

  • Vis som     Navnet som skal vises i kontaktlisten.

  • IM-adresse     Kontaktens direktemeldingsadresse. Hvis du ikke fyller ut dette feltet, kan du ikke legge til kontakten i kontaktlisten. (Hvis kontakten ikke har direktemeldingsadresse, eller hvis du ikke kjenner denne adressen, skriver du inn en fiktiv adresse som plassholder, for eksempel brukernavn@msn.com, som du deretter bytter ut med den riktige adressen.)

 4. Skriv inn telefonnumre for kontakten. Bruk E.164-formatet for landskoden, retningsnummeret og det lokale nummeret, uten bindestreker. Et amerikansk nummer kan dermed se slik ut: 14255550101, der 1 er landskoden, 425 er retningsnummeret og 5550101 er det lokale nummeret.

 5. Lagre kontakten.

 6. Åpne Office Communicator. I Søk-boksen skriver du inn navnet slik du skrev det inn i Vis som-feltet i Outlook. Navnet på kontakten vil vises i Søkeresultater-boksen.

 7. Dra kontakten fra Søkeresultater-boksen til en gruppe i kontaktlisten. Du kan nå føre direktemeldingssamtaler med kontakten. Du kan også klikke telefonknappen til høyre for kontaktnavnet. Communicator-anrop støttes ikke for offentlige direktemeldingskontakter, men du kan ringe kontaktens privatnummer, jobbnummer eller mobiltelefonnummer.

Hvordan legger jeg til rene telefonkontakter i kontaktlisten?

I Communicator 2007 R2 kan du legge til rene telefonkontakter i kontaktlisten, slik at du på en enkel måte kan ringe hjem eller ringe kontakter som ikke har Communicator. Gjør ett av følgende for å legge til rene telefonkontakter i kontaktlisten:

 • Skriv inn telefonnummeret i søkeboksen, og dra det til en av gruppene i kontaktlisten.

 • Hvis du nettopp har ringt telefonnummeret og det vises i Nylige kontakter-gruppen, kan du dra det til en annen gruppe i kontaktlisten.

Hvilke kommunikasjonsmodi støttes for offentlige direktemeldingskontakter?

Med Communicator kan du sende og motta direktemeldinger fra Messenger-klienter fra AOL-, Yahoo-, MSN- og Windows Live™-nettverket av Internett-tjenester. Kommunikasjon med offentlige direktemeldingskontakter er begrenset til direktemeldinger. Filoverføring, Communicator-anrop, videoanrop og lyd- og videokonferanser støttes ikke for offentlige direktemeldingskontakter.

Hvilken funksjonalitet finnes for kommunikasjon med kontakter som er medlemmer av organisasjonsnettverket?

Med Communicator kan du kommunisere med kontakter som er medlemmer av organisasjonsnettverket, ved hjelp av kommunikasjonsmodi som støttes av begge organisasjoner. Hvis for eksempel begge parter støtter lyd- og videokonferanser, kan du starte lyd- og videokonferanser med kontaktene. Hvis begge parter støtter alle lyd- og videofunksjoner, kan du foreta og motta Communicator-anrop og videoanrop.

Hvordan finner jeg ut hvilke bedrifter som er medlemmer av organisasjonsnettverket?

Kontakt systemansvarlig.

Må jeg bruke menyen Legg til kontakt for å legge til kontakter i kontaktlisten?

Nei. For kontakter i bedriftsnettverket kan du ganske enkelt skrive inn personens navn eller e-postadresse i Søk-boksen og deretter dra kontakten fra Søkeresultater-boksen til en gruppe i kontaktlisten. Communicator søker som standard i firmakatalogen og i Kontakter-mappen i Outlook.

Til toppen av siden

Endre tilgangsnivået for en kontakt

Når du legger til en direktemeldingsbruker fra AOL, Yahoo, MSN, Windows Live eller en kontakt i organisasjonsnettverket, i kontaktlisten i Communicator, legges kontakten som standard til med tilgangsnivået Offentlig. Når kontakten får tilgangsnivået Offentlig, kan du motta direktemeldinger og varsler fra kontakten. Kontakten kan også se tilstedeværelsesstatusen din (om du er pålogget eller frakoblet). Hvis du vil dele ytterligere tilstedeværelsesinformasjon med en kontakt, for eksempel mobiltelefonnummeret ditt eller tidsplaninformasjon, kan du endre kontaktens tilgangsnivå.

Slik endrer du tilgangsnivået til en kontakt

 • Høyreklikk kontakten i kontaktlisten, pek på Endre tilgangsnivå, og velg tilgangsnivået.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×