Legge til koblinger mellom figurer i Visio

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Visio gjør det enkelt å koble figurer i tegningen. Du kan bruke Automatisk tilkobling til å koble figurer etter hvert som du legger dem til, og du kan koble til eksisterende figurer ved hjelp av koblingsverktøyet.

Dette emnet har følgende avsnitt:

Tilkoblingstyper

Det finnes to typer tilkoblinger som en kontakt kan ha til en figur: en punkttilkobling eller en dynamisk tilkobling. En punkttilkobling holder en kobling limt til et bestemt punkt på figuren, selv om figuren flyttes eller roteres. En dynamisk tilkobling tillater at en kobling endrer plasseringen på en figur slik at koblingen, etter hvert som en figur flyttes eller roteres, flyttes til tilkoblingspunktet på figuren som er nærmest koblingens utgangspunkt.

I diagrammet nedenfor har figur A har en punkttilkobling til figur C, og uansett hvor C flyttes, forblir kobling A koblet til samme punkt på C. I motsetning har figur B en dynamisk kobling til C, og koblingen fra B flyttes til det koblingspunktet på C som er nærmest.

A har en punkttilkobling til C, men B har en dynamisk kobling til C.

Du kan ha hver type tilkobling på hver ende av en kobling. Hvis du bruker Automatisk tilkobling til å koble figurer, har begge endene en dynamisk kobling. Hvis du manuelt velger hvor en kobling er knyttet til en figur, kan du angi tilkoblingstypen. Hvis du vil ha mer informasjon om å angi og endre tilkoblingstype, kan du se Koble figurer som allerede finnes på sidensenere i dette emnet.

Kobler automatisk til en figur når du legger den til

Én måte å koble sammen figurer på, er å la Visio koble dem automatisk når du legger til figurer i en tegning. Dette er spesielt praktisk når du oppretter et flytskjema.

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge til en figur i tegningen som Visio automatisk kobler til en eksisterende figur.

Merknad: Hvis du vil bruke denne fremgangsmåten, må du kontrollere at Automatisk tilkobling er aktivert. Kontroller at Automatisk tilkobling er valgt i gruppen Visuelle hjelpemidlerVisning-fanen.

Legge til en figur og automatisk koble den til en eksisterende figur
 1. Hvis det ikke er noen figurer på siden ennå, drar du en figur fra Figurer-vinduet til siden.

 2. Hold pekeren over startfiguren inntil pilene for automatisk tilkobling vises rundt figuren.

  Når Automatisk tilkobling er aktiv, kan du holde pekeren over en figur for å vise tilkoblingspiler.

  Hvis du ikke ser piler for automatisk tilkobling, kontrollerer du Visning-fanen for å se om Automatisk tilkobling er valgt.

 3. Hold pekeren over pilen som peker i den retningen du vil legge til en figur.

  Hvis du holder pekeren over en pil for Automatisk tilkobling, vises en verktøylinje med figurer som kan legges til.

  Det vises en miniverktøylinje som inneholder de fire første hurtigfigurene som er i Hurtigfigurer-sjablongen for øyeblikket. Når du peker på en figur på verktøylinjen, viser Visio en forhåndsvisning av den figuren på siden.

 4. Klikk den figuren du vil legge til.

 5. Hvis du vil fortsette, peker du på en pil for Automatisk tilkobling på en figur som nylig er lag til for å legge til en annen figur som også vil bli koblet til automatisk.

  Hvis du holder pekeren over figuren som nettopp ble lagt til, ser du pilene for automatisk tilkobling. Du kan bruke disse til å legge til enda en figur.

Merknad: Hvis du vil ha en annen figur enn de fra miniverktøylinjen, drar figuren du vil bruke fra Figurer-vinduet til et sted på siden. Hvis du vil koble til figuren, bruker du framgangsmåten som er beskrevet i Koble figurer som allerede finnes på siden senere i dette emnet.

Koble figurer som allerede finnes på siden

Du kan selvsagt koble figurer som allerede er på tegningen, enten ved hjelp av Automatisk tilkobling eller ved hjelp av koblingsverktøyet.

Når du kobler figurer, kan du gjøre det med to tilkoblingstyper: en punkttilkobling eller en dynamisk tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon om disse tilkoblingstypene, kan du se Tilkoblingstyper tidligere i dette emnet.

Hvis du vil opprette en punkttilkobling for å holde koblingen limt til et bestemt punkt på en figur, drar du fra et koblingspunkt på den første figuren til et koblingspunkt på den andre figuren. Koblingsendepunktene blir grønne når figurene kobles sammen.

Lim en kobling til et bestemt punkt på en figur for å feste koblingen til dette punktet.
Lim en kobling til et bestemt punkt på en figur for å feste koblingen til dette punktet.

Hvis du vil opprette en dynamisk tilkobling slik at koblingen automatisk flytter nærmere punkter på en figur, plasserer du koblingsverktøyet over midten på den første figuren til det vises en grønn boks rundt figuren. Hold museknappen nede og dra til midtpunktet på den andre figuren. Når en grønn boks vises rundt den andre figuren, slipper du museknappen.

Lim en kobling til en figur for å tillate dynamisk bevegelse av koblingen til punkter på figuren.
Lim en kobling til en figur for å tillate dynamisk bevegelse av koblingen til punkter på figuren.

Koble eksisterende figurer ved hjelp av Automatisk tilkobling

 1. Hold pekeren over startfiguren inntil pilene for automatisk tilkobling vises rundt figuren.

  Når Automatisk tilkobling er aktiv, kan du holde pekeren over en figur for å vise tilkoblingspiler.
 2. Klikk og dra fra pilen for automatisk tilkobling til en annen figur, og slipp koblingsendepunktet midt på figuren for å opprette en dynamisk kobling, eller på et bestemt koblingspunkt på figuren for å opprette en punktkobling.

  Det vises en forhåndsvisning av en figur når du holder pekeren over pilen for Automatisk tilkobling, men du kan ignorere figuren. Den forsvinner når du flytter pekeren.

Koble figurer ved hjelp av koblingsverktøyet
 1. Klikk Kobling i Verktøy-gruppen på fanen Hjem.

  Koblingsverktøyet kobles til figurer med en punktkobling i hver ende.
 2. Klikk en figur, og dra en kobling til en annen figur.

 3. Når du er ferdig, klikker du Pekeverktøy i Verktøy-gruppen på Hjem-fanen.

Hurtigoppgaver

Oppgave

Handling

Endre koblingstypen til rettvinklet, rett eller buet linje.

Høyreklikk koblingen, og klikk deretter koblingstypen på hurtigmenyen: rettvinklet, rett eller buet linje.

Justere og fordele figurene slik at koblingene er ryddige.

Merk alle figurene du vil justere, og klikk på Juster > Automatisk justering eller Posisjon > Automatisk avstand i Ordne-gruppen på Hjem-fanen. Du kan merke flere figurer ved å trykke CTRL-tasten mens du klikker flere figurer, eller ved å bruke et av Merk-alternativene i Redigering-gruppen på Hjem-fanen.

Endre en kobling fra dynamisk til punkt eller fra punkt til dynamisk.

Merk koblingen, og dra deretter endepunktet for koblingen bort fra figuren. Slipp deretter koblingen på et bestemt punkt for å opprette en punktkobling, eller på midten av figuren for å opprette en dynamisk kobling.

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling

Du kan aktivere og deaktivere Automatisk tilkobling i alle Visio-tegninger eller bare i den aktive tegningen.

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling i det aktive diagrammet
 • Merk av for eller fjern merket for Automatisk tilkobling i gruppen Visuelle hjelpemidlerVisning-fanen.

  Merk eller fjern merket for automatisk tilkobling på Visning-fanen for å aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling.

Merknad: Hvis avmerkingsboksen Automatisk tilkobling ikke er tilgjengelig, kontrollerer du om Automatisk tilkobling er deaktivert for alle diagrammer ved å følge framgangsmåten nedenfor.

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling i alle diagrammer
 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk Avansert i Alternativer for Visio.

 3. Velg Aktiver Automatisk tilkobling under Redigeringsalternativer for å aktivere Automatisk tilkobling. Fjern merket for Automatisk tilkobling for å deaktivere Automatisk tilkobling.

  Merk eller fjern avmerkingen for Aktiver automatisk tilkobling for å aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling for alle diagrammer og tegninger.
 4. Klikk OK.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×