Legge til koblinger mellom figurer i Visio

Legge til koblinger mellom figurer i Visio

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Visio gjør det enkelt å koble figurer i tegningen. Du kan bruke Automatisk tilkobling til å koble figurer etter hvert som du legger dem til, og du kan koble til eksisterende figurer ved hjelp av koblingsverktøyet.

Tilkoblingstyper

Det finnes to typer tilkoblinger som en kontakt kan ha til en figur: en punkttilkobling eller en dynamisk tilkobling. En punkttilkobling holder en kobling limt til et bestemt punkt på figuren, selv om figuren flyttes eller roteres. En dynamisk tilkobling tillater at en kobling endrer plasseringen på en figur slik at koblingen, etter hvert som en figur flyttes eller roteres, flyttes til tilkoblingspunktet på figuren som er nærmest koblingens utgangspunkt.

I diagrammet nedenfor har figur A har en punkttilkobling til figur C, og uansett hvor C flyttes, forblir kobling A koblet til samme punkt på C. I motsetning har figur B en dynamisk kobling til C, og koblingen fra B flyttes til det koblingspunktet på C som er nærmest.

A har en punkttilkobling til C, men B har en dynamisk kobling til C.

Du kan ha begge typer tilkoblingen på en av endene av en kobling. Hvis du bruker automatisk tilkobling til å koble sammen figurer, må begge endene en dynamisk kobling. Hvis du velger manuelt der en kobling er knyttet til en figur, kan du angi hvilken type tilkobling.

Kobler automatisk til en figur når du legger den til

Én måte å koble sammen figurer på, er å la Visio koble dem automatisk når du legger til figurer i en tegning. Dette er spesielt praktisk når du oppretter et flytskjema.

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge til en figur i tegningen som Visio automatisk kobler til en eksisterende figur.

Merknad: Hvis du vil bruke denne fremgangsmåten, må du kontrollere at Automatisk tilkobling er aktivert. Kontroller at Automatisk tilkobling er valgt i gruppen Visuelle hjelpemidlerVisning-fanen.

Legge til en figur og automatisk koble den til en eksisterende figur

 1. Hvis det ikke er noen figurer på siden ennå, drar du en figur fra Figurer-vinduet til siden.

 2. Hold pekeren over startfiguren inntil pilene for automatisk tilkobling vises rundt figuren.

  Når Automatisk tilkobling er aktiv, kan du holde pekeren over en figur for å vise tilkoblingspiler.

  Hvis du ikke ser piler for automatisk tilkobling, kontrollerer du Visning-fanen for å se om Automatisk tilkobling er valgt.

 3. Hold pekeren over pilen som peker i den retningen du vil legge til en figur.

  Hvis du holder pekeren over en pil for Automatisk tilkobling, vises en verktøylinje med figurer som kan legges til.

  Det vises en miniverktøylinje som inneholder de fire første hurtigfigurene som er i Hurtigfigurer-sjablongen for øyeblikket. Når du peker på en figur på verktøylinjen, viser Visio en forhåndsvisning av den figuren på siden.

 4. Klikk den figuren du vil legge til.

 5. Hvis du vil fortsette, peker du på en pil for Automatisk tilkobling på en figur som nylig er lag til for å legge til en annen figur som også vil bli koblet til automatisk.

  Hvis du holder pekeren over figuren som nettopp ble lagt til, ser du pilene for automatisk tilkobling. Du kan bruke disse til å legge til enda en figur.

Merknad: Hvis du vil bruke en annen figur fra de presenteres på miniverktøylinjen, drar du figuren du vil bruke, fra vinduet figurer på siden. Hvis du vil koble figuren, kan du bruke metoden som er beskrevet i neste del.

Koble figurer som allerede finnes på siden

Du kan selvsagt koble figurer som allerede er på tegningen, enten ved hjelp av Automatisk tilkobling eller ved hjelp av koblingsverktøyet.

Når du kobler figurer, kan du gjøre dette med to typer tilkoblinger: en Pek tilkobling eller en dynamisk kobling. Hvis du vil ha mer informasjon om disse typene tilkoblinger, kan du se typer tilkoblinger, ovenfor.

Hvis du vil opprette en punkttilkobling for å holde koblingen limt til et bestemt punkt på en figur, drar du fra et koblingspunkt på den første figuren til et koblingspunkt på den andre figuren. Koblingsendepunktene blir grønne når figurene kobles sammen.

Lim en kobling til et bestemt punkt på en figur for å feste koblingen til dette punktet.
Lim en kobling til et bestemt punkt på en figur for å feste koblingen til dette punktet.

Hvis du vil opprette en dynamisk tilkobling slik at koblingen automatisk flytter nærmere punkter på en figur, plasserer du koblingsverktøyet over midten på den første figuren til det vises en grønn boks rundt figuren. Hold museknappen nede og dra til midtpunktet på den andre figuren. Når en grønn boks vises rundt den andre figuren, slipper du museknappen.

Lim en kobling til en figur for å tillate dynamisk bevegelse av koblingen til punkter på figuren.
Lim en kobling til en figur for å tillate dynamisk bevegelse av koblingen til punkter på figuren.

Koble eksisterende figurer ved hjelp av automatisk tilkobling

 1. Hold pekeren over startfiguren inntil pilene for automatisk tilkobling vises rundt figuren.

  Når Automatisk tilkobling er aktiv, kan du holde pekeren over en figur for å vise tilkoblingspiler.
 2. Klikk og dra fra pilen for automatisk tilkobling til en annen figur, og slipp koblingsendepunktet midt på figuren for å opprette en dynamisk kobling, eller på et bestemt koblingspunkt på figuren for å opprette en punktkobling.

  Det vises en forhåndsvisning av en figur når du holder pekeren over pilen for Automatisk tilkobling, men du kan ignorere figuren. Den forsvinner når du flytter pekeren.

Koble figurer ved hjelp av koblingsverktøyet

 1. Klikk Kobling i Verktøy-gruppen på fanen Hjem.

  Koblingsverktøyet kobles til figurer med en punktkobling i hver ende.
 2. Klikk en figur, og dra en kobling til en annen figur.

 3. Når du er ferdig, klikker du Pekeverktøy i Verktøy-gruppen på Hjem-fanen.

Hurtigoppgaver

Oppgave

Handling

Endre koblingstypen til rettvinklet, rett eller buet linje.

Høyreklikk koblingen, og klikk deretter koblingstypen på hurtigmenyen: rettvinklet, rett eller buet linje.

Justere og fordele figurene slik at koblingene er ryddige.

Merk alle figurene du vil justere, og klikk på Juster > Automatisk justering eller Posisjon > Automatisk avstand i Ordne-gruppen på Hjem-fanen. Du kan merke flere figurer ved å trykke CTRL-tasten mens du klikker flere figurer, eller ved å bruke et av Merk-alternativene i Redigering-gruppen på Hjem-fanen.

Endre en kobling fra dynamisk til punkt eller fra punkt til dynamisk.

Merk koblingen, og dra deretter endepunktet for koblingen bort fra figuren. Slipp deretter koblingen på et bestemt punkt for å opprette en punktkobling, eller på midten av figuren for å opprette en dynamisk kobling.

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling

Du kan aktivere og deaktivere Automatisk tilkobling i alle Visio-tegninger eller bare i den aktive tegningen.

Aktivere eller deaktivere automatisk tilkobling i det aktive diagrammet

 • Merk av for eller fjern merket for Automatisk tilkobling i gruppen Visuelle hjelpemidlerVisning-fanen.

  Merk eller fjern merket for automatisk tilkobling på Visning-fanen for å aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling.

Merknad: Hvis avmerkingsboksen Automatisk tilkobling ikke er tilgjengelig, kontrollerer du om Automatisk tilkobling er deaktivert for alle diagrammer ved å følge framgangsmåten nedenfor.

Aktivere eller deaktivere automatisk tilkobling i alle diagrammer

 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk Avansert i Alternativer for Visio.

 3. Velg Aktiver Automatisk tilkobling under Redigeringsalternativer for å aktivere Automatisk tilkobling. Fjern merket for Automatisk tilkobling for å deaktivere Automatisk tilkobling.

  Merk eller fjern avmerkingen for Aktiver automatisk tilkobling for å aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling for alle diagrammer og tegninger.
 4. Klikk OK.

Se også

Legge til piler, punkt eller andre linjeendepunkt i en kobling

Bruk koblingspunktverktøyet til å legge til, flytte eller slette koblingspunkt

Kobler automatisk til en figur når du legger den til

Én måte å koble sammen figurer på, er å la Visio koble dem automatisk når du legger til figurer i en tegning. Dette er spesielt praktisk når du oppretter et flytskjema.

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge til en figur i tegningen som Visio automatisk kobler til en eksisterende figur.

 1. Hvis det ikke er noen figurer på siden ennå, drar du en startfigur fra Figurer-vinduet til siden.

 2. Hold pekeren over startfiguren inntil pilene for blå automatisk tilkobling vises rundt figuren.

 3. Hold pekeren over pilen som peker i den retningen du vil legge til en figur.

  Det vises en miniverktøylinje som inneholder de fire første hurtigfigurene som er i Hurtigfigurer-sjablongen for øyeblikket. Det vises en direkte forhåndsvisning av figuren som er valgt i sjablongen, på siden.

 4. Beveg pekeren over de fire figurene på miniverktøylinjen for å vise en direkte forhåndsvisning av hver enkelt figur på siden.

 5. Klikk den figuren du vil legge til.

Hvis du vil ha en annen figur, flytter du pekeren bort fra pilen for automatisk tilkobling, og forhåndsvisningene forsvinner. Du kan deretter dra figuren du vil bruke, fra Figurer-vinduet.

Hurtigoppgaver

Oppgave

Handling

Endre hurtigfigurene for en sjablong.

Åpne sjablongen og dra hurtigfigurene i ønsket rekkefølge. Du kan dra figurer inn og ut av hurtigfigurområdet.

Endre hvilke figurer som vises på miniverktøylinjen.

I Hurtigfigurer-vinduet kan du merke en figur i gruppen med hurtigfigurer du vil vise på miniverktøylinjen. Gruppen med de merkede figurene vises på verktøylinjen.

Alternativt kan du dra sjablongen som inneholder figurene du vil skal vises først, og slippe den rett under tittellinjen Hurtigfigurer. Du kan endre rekkefølgen på andre sjablonger ved å dra dem høyere eller lavere i Figurer-vinduet. De vises i hurtigfigurer-sjablongen i samme rekkefølge.

Koble figurer som allerede finnes på siden

Du kan koble figurer som allerede finnes i tegningen, ved hjelp av automatisk tilkobling eller ved hjelp av koblingsverktøyet.

Koble figurer ved hjelp av Automatisk tilkobling

 1. Hold pekeren over en figur til blå pilene for automatisk tilkobling vises rundt figuren.

 2. Klikk og dra fra pilen for automatisk tilkobling til en annen figur, og slipp koblingsendepunktet midt på figuren for å opprette en dynamisk kobling, eller på et bestemt koblingspunkt for å opprette en punktkobling.

  Det vises en direkte forhåndsvisning av en figur når du holder pekeren over den blå pilen, men du kan ignorere figuren. Den forsvinner når du flytter pekeren.

Koble figurer ved hjelp av koblingsverktøyet

 1. Klikk Kobling i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Klikk en figur, og dra en kobling til en annen figur.

Hvis du vil lime koblingen til et bestemt punkt på en figur, drar du fra et koblingspunkt på den første figuren til et koblingspunkt på den andre figuren. Koblingsendepunktene blir røde når figurene kobles sammen. Dette kalles en punktkobling.

Hvis du vil at koblingen skal flyttes med figuren når den flyttes, plasserer du koblingsverktøyet over midten på den første figuren til det vises en rød boks rundt figuren. Hold museknappen nede og dra til midtpunktet på den andre figuren. Når en rød boks vises rundt den andre figuren, slipper du museknappen. Dette kalles en dynamisk kobling.

Hurtigoppgaver

Oppgave

Handling

Endre koblingstypen til rettvinklet, rett eller buet linje.

Høyreklikk koblingen, og klikk deretter koblingstypen på hurtigmenyen.

Justere og fordele figurene slik at koblingene er ryddige.

Merke alle figurene du vil justere, og klikk deretter automatisk justering og avstand i kategorien Hjem. Du kan merke flere figurer ved å trykke CTRL-tasten mens du klikker alle, eller ved å bruke ett av alternativene Velg.

Endre en kobling fra dynamisk til punkt eller fra punkt til dynamisk.

Merk koblingen, og dra deretter endepunktet for koblingen bort fra figuren. Slipp deretter koblingen på et bestemt punkt for å opprette en punktkobling, eller på midten av figuren for å opprette en dynamisk kobling.

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling

Du kan aktivere og deaktivere funksjonen Automatisk tilkobling i alle Visio-tegninger eller bare i den aktive tegningen.

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling i det aktive diagrammet

 • Merk av i eller fjern merket i avmerkingsboksen Automatisk tilkobling i gruppen Visuelle hjelpemidler i kategorien Vis

Hvis avmerkingsboksen Automatisk tilkobling ikke er tilgjengelig, kontrollerer du om Automatisk tilkobling er deaktivert for alle diagrammer ved å følge trinnene nedenfor.

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling i alle diagrammer

 1. Klikk Fil > Alternativer.

 2. Klikk kategorien Avansert.

 3. Merk av i avmerkingsboksen Aktiver Automatisk tilkobling under Redigeringsalternativer for å aktivere Automatisk tilkobling. Fjern merket for å deaktivere funksjonen.

Se også

Legge til piler, punkt eller andre linjeendepunkt i en kobling

Legge til, flytte eller slette koblingspunkt

Koble figurer ved hjelp av automatisk tilkobling

Én måte å koble sammen figurer på, er å la Visio koble dem automatisk når du legger til figurer i en tegning. Dette er spesielt praktisk når du oppretter et flytskjema.

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge til en figur i tegningen som Visio automatisk kobler til en eksisterende figur.

Bruke automatisk tilkobling mens du drar figurer bort på siden

 1. Dra en figur fra en sjablong til tegningssiden, og plasser den nær en annen figur.

  Figur plassert nær en annen figur

 2. Mens du holder nede museknappen, Flytt pekeren over en blå trekant. Trekanten endrer farge til mørkeblå.

  Peker som hviler over blå trekant

 3. Slipp museknappen. Figuren er plassert på tegningssiden, og en kobling er lagt til som limes fast til begge figurene.

  Når den blå trekanten klikkes, legges det til en kobling som limes fast til begge figurene.

Tips!: Hvis du ikke liker å dra figurer, kan du oppnå det samme resultatet ved først å merke en figur i sjablongen, la pekeren hvile over en figur i tegningen, og deretter klikke en av de blå trekantene som vises nær figuren.

Bruke automatisk tilkobling med figurer som allerede finnes på siden

 1. Hold pekeren over figuren du vil koble fra.

  Peker hviler over figur du vil koble fra

 2. Plasser pekeren over den blå trekanten som er nærmest figuren du vil koble til.

  Pekeren plassert over den blå trekanten nærmest figuren du vil koble til.

  Trekanten endrer farge til mørkeblå, og det vises en rød boks rundt figuren du vil koble til.

  Merknad: Hvis ikke vises en rød boks rundt figuren du vil koble til, kan figuren være for langt unna. Flytt figuren nærmere og prøv på nytt, eller Bruk koblingsverktøyet.

 3. Klikk den blå trekanten. En kobling er lagt til som limes fast til begge figurene.

  Når den blå trekanten klikkes, legges det til en kobling som limes fast til begge figurene.

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling

Du kan aktivere eller deaktivere funksjonen automatisk tilkobling i alle Visio-tegninger eller bare i den gjeldende tegningen. For alle tegninger:

 1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk kategorien Generelt.

 3. Merk av for Aktiver automatisk tilkobling under tegningen Vindusalternativer.

Bare for gjeldende tegningen:

 • Klikk verktøyet for automatisk tilkoblingstandardverktøylinjen.

  Merknad: Hvis du klikker verktøyet automatisk tilkobling ikke aktiveres automatisk tilkobling, kontrollerer du at det er merket av for Aktiver automatisk tilkobling i dialogboksen Alternativer.

Koble figurer ved hjelp av koblingsverktøyet

En av de mest fleksible måtene å legge til og lime en kobling er å tegne den ved å bruke koblingen verktøyet Knappesymbolstandardverktøylinjen.

 1. Klikk på Kobling-verktøyet KnappesymbolStandard-verktøylinjen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil beholde koblingen på et bestemt sted på en figur, drar du fra en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på den første figuren til et koblingspunkt på den andre figuren. Endepunktene på koblingen blir røde når figurene kobles sammen. Dette kalles en punkt-tilkobling. Med et punkt-tilkobling, er koblingen limt til samme koblingspunkt når du flytter en av figurene.

  • Hvis du vil at koblingen til å flytte til det nærmeste tilgjengelige koblingspunktet, plasserer du koblingsverktøyet over midten av den første figuren til det vises en rød boks rundt figuren. Hold nede museknappen og dra til midten av den andre figuren. Når det vises en rød boks rundt den andre figuren, slipper du museknappen. Dette kalles en figur til figur-kobling. Tilkobling til en figur til figur er koblingen limt til hver figur ved å flytte til de nærmeste tilgjengelige koblingspunktene når du flytter en av figurene. Hvis det finnes noen koblingspunkter, flyttes koblingen til de nærmeste sidene.

   Merknad: Du kan også opprette koblinger mellom figurer der den ene enden av koblingen er koblet til et koblingspunkt og den andre enden av koblingen er koblet til figuren (og omvendt).

 3. Klikk på Pekeverktøy PekerknappenStandard-verktøylinjen for å gå tilbake til vanlig redigering.

  Kommentarer: 

  • Hvis du vil legge til en kobling fra én figur til flere figurer, må du legge til flere koblinger. Det finnes ingen "forgrening" koblingsfiguren.

  • Hvis du prøver å opprette en tilkobling for punkt og har problemer med lime en kobling nøyaktig der du vil ha den, kan du prøve ulike Fest og Lim innstillinger:

  • Klikk Fest og LimVerktøy-menyen, og velg deretter alternativene du vil bruke på Generelt-fanen.

   Hvis du limer på figurgeometri, et figurhåndtak eller en figurtoppunkt, legges automatisk et koblingspunkt hvis det ikke allerede finnes.

Se også

Legge til piler, punkt eller andre linjeendepunkt i en kobling

Legge til, flytte eller slette koblingspunkter

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×