Legge til kantlinjer i tekstbokser, bilder og andre objekter

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Brukes for ofte, er kantlinjer en flott måte å få oppmerksomhet. Slik kan du legge til en linje, et mønster eller en egendefinert kantlinje i en tekstboks, bilde eller annet objekt i Word, PowerPoint eller Excel for Mac.

Legg til en kantlinje til en figur eller tekstboks

 1. Merk figuren eller tekstboksen du vil legge til en kantlinje til.

 2. Klikk pilen ved siden av Figuromriss -ikonet Figurikon for disposisjon i kategorien Formater figur.

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Enten Klikk fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere disposisjonsfarger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Pek på tykkelse, og velg deretter ønsket linjetykkelse.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Pek på stiplet, og klikk deretter linjestilen du vil bruke.

Legg til kantlinjer til en tabell

 1. Merk tabellen du vil legge til kantlinjer til.

 2. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Tabellutforming-fanen, klikk pilen ved siden av kantlinjer, og klikk fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere disposisjonsfarger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Klikk Linjetykkelse Linjevekt -menyen på Tabellutforming-fanen, og velg tykkelse på kantlinjene ønsket. 

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Klikk Linjestil Linjestil -menyen på Tabellutforming-fanen, og velg linjestilen du vil bruke for kantlinjene. 

 3. På fanen Tabellutforming klikker du pilen ved siden av kantlinjer   Kantlinjer-knappen , og Merk av for eller fjern ønskede tabellkantlinjer du vil bruke.

Legge til en kantlinje rundt et bilde

 1. Merk bildet du vil legge til en kantlinje til.

 2. Klikk pilen ved siden av Bildekantlinje ikonet Figurikon for disposisjon på fanen Bildeformat.

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Enten Klikk fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere disposisjonsfarger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Pek på tykkelse, og velg deretter ønsket linjetykkelse.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Pek på stiplet, og klikk deretter linjestilen du vil bruke.

Legg til en kantlinje til en figur eller tekstboks

 1. Merk figuren eller tekstboksen du vil legge til en kantlinje til.

 2. Klikk pilen ved siden av Figuromriss -ikonet Figurikon for disposisjon i kategorien Formater figur.

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Enten Klikk fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere disposisjonsfarger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Pek på tykkelse, og velg deretter ønsket linjetykkelse.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Pek på stiplet, og klikk deretter linjestilen du vil bruke.

Legg til kantlinjer til en tabell

 1. Merk tabellen du vil legge til kantlinjer til.

 2. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Klikk fargen du ønsker, eller bland din egen farge ved å klikke Flere disposisjonsfarger på fanen Tabellutforming uclick pilen ved siden av Pennefarge, og deretter enten.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  På fanen TabellutformingPennetykkelse   Linjevekt -menyen, og velg tykkelsen du vil bruke på kantlinjene.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Klikk hurtigmenyen for Pennestil LinjestilTabellutforming-fanen under Tegn kantlinjer, og velg linjestilen du vil bruke for kantlinjene. 

 3. På fanen Tabellutforming klikker du pilen ved siden av kantlinjer   Kantlinjer-knappen , og Merk av for eller fjern ønskede tabellkantlinjer du vil bruke.

Legge til en kantlinje rundt et bilde

 1. Merk bildet du vil legge til en kantlinje til.

 2. Klikk pilen ved siden av Bildekantlinje ikonet Figurikon for disposisjon på fanen Bildeformat.

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Enten Klikk fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere disposisjonsfarger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Pek på tykkelse, og velg deretter ønsket linjetykkelse.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Pek på stiplet, og klikk deretter linjestilen du vil bruke.

Legg til en kantlinje til en figur eller tekstboks

 1. Merk figuren eller tekstboksen du vil legge til en kantlinje til.

 2. Klikk pilen ved siden av Figuromriss-ikonet Figurikon for disposisjon i kategorien Formater figur.

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Enten Klikk fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere disposisjonsfarger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Pek på tykkelse, og velg deretter ønsket linjetykkelse.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Pek på stiplet, og klikk deretter linjestilen du vil bruke.

Legge til en kantlinje rundt et bilde

 1. Merk bildet du vil legge til en kantlinje til.

 2. Klikk pilen ved siden av Bildekantlinje Bildekantlinje på fanen Bildeformat

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Enten Klikk fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere disposisjonsfarger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Pek på tykkelse, og velg deretter ønsket linjetykkelse.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Pek på stiplet, og klikk deretter linjestilen du vil bruke.

Gjør ett av følgende:

Legg til en kantlinje til en figur eller tekstboks

 1. Merk figuren eller tekstboksen du vil legge til en kantlinje til.

 2. Klikk LinjeFormat-fanen under Figurstiler.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Klikk enten fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere farger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Pek på Tykkelse, og velg deretter ønsket linjetykkelse.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Pek på Stiplet, og klikk deretter ønsket linjestil.

Legg til kantlinjer til en tabell

 1. Merk tabellen du vil legge til kantlinjer til.

 2. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Klikk pilen ved siden av LinjerTabeller-fanen under Tabellstiler, og klikk deretter fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere farger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Klikk hurtigmenyen Linjetykkelse  LinjevektTabeller-fanen under Tegn kantlinjer, og velg ønsket tykkelse på kantlinjene.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Klikk hurtigmenyen Linjestil  LinjestilTabeller-fanen under Tegn kantlinjer, og velg ønsket linjestil for kantlinjene.

 3. Klikk pilen ved siden av Kantlinje  Kantlinjer-knappenTabeller-fanen under Tegn kantlinjer, og merk eller fjern ønskede tabellkantlinjer.

  Tabell-fanen, Tegn kantlinjer-gruppen

Legge til en kantlinje rundt et bilde

 1. Merk bildet du vil legge til en kantlinje til.

 2. Klikk pilen ved siden av Kantlinje  Kantlinjer-knappenFormater bilde-fanen under Bildestiler.

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Klikk enten fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere farger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Pek på Tykkelse, og velg deretter ønsket linjetykkelse.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Pek på Stiplet, og klikk deretter ønsket linjestil.

Gjør ett av følgende:

Legg til en kantlinje til en figur eller tekstboks

 1. Merk figuren eller tekstboksen du vil legge til en kantlinje til.

 2. Klikk LinjeFormat-fanen under Figurstiler.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Klikk enten fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere farger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Pek på Tykkelse, og velg deretter ønsket linjetykkelse.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Pek på Stiplet, og klikk deretter ønsket linjestil.

Legg til kantlinjer til en tabell

 1. Merk tabellen du vil legge til kantlinjer til.

 2. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Klikk pilen ved siden av LinjerTabeller-fanen under Tabellstiler, og klikk deretter fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere farger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Klikk hurtigmenyen Linjetykkelse  LinjevektTabeller-fanen under Tegn kantlinjer, og velg ønsket tykkelse på kantlinjene.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Klikk hurtigmenyen Linjestil  LinjestilTabeller-fanen under Tegn kantlinjer, og velg ønsket linjestil for kantlinjene.

 3. Klikk pilen ved siden av Kantlinje  Kantlinjer-knappenTabeller-fanen under Tegn kantlinjer, og merk eller fjern ønskede tabellkantlinjer.

  Tabell-fanen, Tegn kantlinjer-gruppen i PowerPoint

Legge til en kantlinje rundt et bilde

 1. Merk bildet du vil legge til en kantlinje til.

 2. Klikk pilen ved siden av Kantlinje  Kantlinjer-knappenFormater bilde-fanen under Bildestiler.

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Klikk enten fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere farger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Pek på Tykkelse, og velg deretter ønsket linjetykkelse.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Pek på Stiplet, og klikk deretter ønsket linjestil.

Gjør ett eller flere av følgende:

Legg til en kantlinje til en figur eller tekstboks

 1. Merk figuren eller tekstboksen du vil legge til en kantlinje til.

 2. Klikk LinjeFormat-fanen under Figurstiler.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Klikk enten fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere farger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Pek på Tykkelse, og velg deretter ønsket linjetykkelse.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Pek på Stiplet, og klikk deretter ønsket linjestil.

Legge til en kantlinje rundt et bilde

 1. Merk bildet du vil legge til en kantlinje til.

 2. Klikk pilen ved siden av Kantlinje  Kantlinjer-knappenFormater bilde-fanen under Bildestiler.

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en farget kantlinje

  Klikk enten fargen du vil bruke, eller bland din egen farge ved å klikke Flere farger.

  Legge til en kantlinje med en bestemt tykkelse

  Pek på Tykkelse, og velg deretter ønsket linjetykkelse.

  Legge til en kantlinje med en bestemt stil

  Pek på Stiplet, og klikk deretter ønsket linjestil.

Se også

Legge til, endre eller fjerne en sidekantlinje

Endre eller fjerne kantlinjer fra tekstbokser eller figurer

Endre eller fjerne kantlinjer fra bilder

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×