Legge til fotnoter og sluttnoter i Word

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke fotnoter og sluttnoter i dokumenter å forklare, kommentere eller oppgi referanser til noe som er nevnt i et dokument. Vanligvis fotnoter vises nederst på siden og sluttnoter kommer på slutten av dokumentet eller inndelingen.

Hva vil du gjøre?

Word setter inn et referansemerke i teksten og legger til fotnoten nederst på siden.

 1. Klikk der du vil legge til fotnoten.

 2. Klikk referanser > Sett inn fotnote.

  Kommandoen Sette inn en fotnote

  Tips!: Du kan også trykke Ctrl + Alt + F for å sette inn en fotnote.

 3. Skriv inn fotnoteteksten.

Tips!: Hvis du vil gå tilbake til plasseringen i dokumentet, dobbeltklikker du fotnotemerket.

Word setter inn et referansemerke i teksten og legger til sluttnoten på slutten av dokumentet.

 1. Klikk der du vil legge til sluttnoten.

 2. Klikk Referanser > Sett inn sluttnote.

  Sette inn en sluttnote

  Tips!: Du kan også trykke Ctrl + Alt + D for å sette inn en sluttnote.

 3. Skriv inn sluttnoteteksten.

Tips!: Hvis du vil gå tilbake til plasseringen i dokumentet, dobbeltklikker du fotnotemerket.

Når du har lagt til fotnoter og sluttnoter, kan du endre måten de vises på. Du kan for eksempel endre tallformatet eller stedet de vises i dokumentet.

 1. Klikk dialogboksvelgeren fotnoterreferanser-fanen.

  Åpne dialogboksen Fotnote og sluttnote for å tilpasse noter

 2. Velg ønskede alternativer i dialogboksen fotnote og sluttnote:

  • Velg fotnoter eller sluttnoter under plassering, og velg hvor du vil at fotnoten eller sluttnoten skal vises.

  • Velg et Tallformat under Format, angi nummeret du vil starte på, og velg deretter Hvis Nummerering som skal være Fortløpende, Start på nytt hver inndeling eller Start på nytt hver side.

 3. Velg om du vil bruke endringene på hele dokumentet eller inndelingen du er i, og klikk deretter Sett inn.

Du kan konvertere fotnoter til sluttnoter eller sluttnoter til fotnoter.

Tips!: Hvis du vil se alle fotnoter eller sluttnoter samtidig, velger du Vis > Kladd, og deretter klikker du referanser > Vis noter. I notatruten nederst i dokumentet, klikker du pilen ved siden av fotnoter, klikker du Alle fotnoter eller Alle sluttnoter, og høyreklikk deretter fotnoter eller sluttnoter du vil konvertere.

 1. Klikk dialogboksvelgeren fotnoterreferanser-fanen.

 2. Velg fotnoter eller sluttnoter > Konverter.

  Knappen Konverter

 3. Velg et konverteringsalternativ for.

  Dialogboksen Konverter noter

  Merknad: Bytt om fotnoter og sluttnoter, kan du konvertere fotnoter og sluttnoter samtidig.

 4. Velg OK > Sett inn.

Du slette ikke fotnote med en skilletegn linje nederst på siden eller en sluttnote på slutten av dokumentet. Det er referansenummeret eller merke i brødteksten av teksten du vil slette. Og hvis du sletter et referansenummer for en fotnote eller sluttnote selve, Word eksisterende nummereres notene nytt.

 1. Åpne dokumentet.

 2. Velg Neste fotnote (standardinnstilling) i fotnoter-gruppen i kategorien referanser eller velg pil ned, og velg Neste sluttnote.

 3. Velg fotnoten eller sluttnoten, og trykk deretter Slett.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×