Presentere lysbildefremvisninger

Legge til foredragsnotater på lysbildene

Legge til foredragsnotater i lysbildene

Når du oppretter en presentasjon, kan du legge til foredragsnotater. Du kan se på notatene mens du presenterer en lysbildefremvisning for publikum.

Foredragsnotatene vises på skjermen under presentasjonen, men ikke for publikum. I notatruten kan du lagre diskusjonsemner du vil vise til når du holder presentasjonen.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

38 sekunder

Legge til notater mens du oppretter en presentasjon

Notatruten er en boks som vises under hvert lysbilde. (Den er uthevet i magenta i bildet nedenfor.) En tom notatrute viser en tekst som sier Klikk for å legge til notater. Skriv inn foredragsnotatene dine der. Hvis du ikke ser notatruten eller den er fullstendig minimert, kan du klikke du på PowerPointNotater</c0> på oppgavelinjen langs bunnen av -vinduet (også merket med magenta i bildet nedenfor).

Viser ruten for foredragsnotater i PowerPoint

Hvis notatene overskrider den tildelte lengden i notatruten, vises et loddrett rullefelt på siden i ruten. Du kan også forstørre notatruten ved å la musepekeren peke på den øverste linjen i ruten og deretter dra oppover når pekeren endres til en tohodet pil.

Hvordan notatene ser ut i presentasjonsvisning

Når datamaskinen er koblet til en projektor og du starter lysbildefremvisningen Denne knappen starter lysbildefremvisningen og begynner med det første lysbildet i presentasjonen. , vil presentasjonsvisning vises på dataskjermen, mens kun lysbildene vises på projektorskjermen. I presentasjonsvisning kan du se notatene dine mens du presenterer, mens publikum kun ser lysbildene:

Presentasjonsvisning i PowerPoint 2016 med en sirkel rundt foredragsnotatene

Notatene vises i en rute til høyre. Teksten skal brytes automatisk, og et loddrett rullefelt vises hvis det er nødvendig. Du kan endre størrelsen på teksten i notatruten ved hjelp av de to knappene nederst til venstre i hjørnet av notatruten:

Endre størrelsen på teksten i notatruten i presentasjonsvisning

Presentasjonsvisning er ikke noe du må opprette. Den settes sammen for deg i PowerPoint ved at notater du har skrevet inn, samles for hvert lysbilde og pares med et sett med kontroller, slik at du kan navigere gjennom presentasjonen.

Som standard er PowerPoint stilt inn til å bruke presentasjonsvisning når du kjører en lysbildefremvisning. Du kan endre denne innstillingen på fanen </c0>LysbildefremvisningPowerPoint på båndet:

Alternativet Presentasjonsvisning kontrolleres av en avmerkingsboks på fanen Lysbildefremvisning på båndet i PowerPoint.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du ser og bruker presentasjonsvisning, kan du lese Starte presentasjonen, og se notatene i presentasjonsvisning.

Skrive ut foredragsnotater

Se Skrive ut lysbilder med eller uten foredragsnotater.

Se også

Skrive ut lysbilder med eller uten foredragsnotater

Starte presentasjonen, og se notatene dine i presentasjonsvisning

Overføre lysbilder fra en presentasjon til en annen

Foredragsnotatene vises på skjermen under presentasjonen, men ikke for publikum. I notatruten kan du lagre diskusjonsemner du vil vise til når du holder presentasjonen.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

38 sekunder

Legge til notater i lysbildene

Slik legger du til notater i lysbildene:

 1. Klikk Normal på fanen Visning.

 2. Velg miniatyrbildet av lysbildet du vil legge til notater i.

  Viser et lysbilde valgt i miniatyrbilderuten i PowerPoint 2016 for Mac

 3. Notatruten vises under lysbildet. Klikk der det står Klikk for å legge til notater, og skriv inn notatene du ønsker å legge til.

  Viser notatruten i PowerPoint 2016 for Mac

 4. Hvis du vil skjule notatruten, klikker du Notater-knappen Viser Notater-knappen i PowerPoint 2016 for Mac på oppgavelinjen. Klikk notatruten for å vise den igjen.

Vise notatene dine mens du presenterer

Hvis du vil vise notatene dine mens du presenterer, men sørge for at publikum bare ser det du har lagt til i selve lysbildet, bruker du presentasjonsvisning. Slik gjør du det:

 1. Klikk PresentasjonsvisningVisning-menyen.

 2. Du kan se hovedlysbildet du presenterer, en forhåndsvisning av neste lysbilde og eventuelle notater du har lagt til for gjeldende lysbilde, under forhåndsvisningen av neste lysbilde.

  Viser notater i presentasjonsvisning i PowerPoint 2016 for Mac

  Publikum ser bare lysbildene du presenterer i presentasjonen, og ikke notatene.

Se også

Skrive ut lysbilder og støtteark

Bruke presentasjonsvisning i PowerPoint for Mac

Legge til et notat

Du kan legge til notater direkte under lysbildet mens du oppretter presentasjonen, i normalvisning.

 1. Klikk på lysbildet der du vil legge til notater, i navigasjonsruten.

  1. Klikk NormalVisning-menyen.

  2. Klikk på Lysbilder-fanen Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, vil du enten se navnefanene Lysbilder navngitt-fane og Fane med navn Disposisjon eller ikonfanene Lysbilder Lysbilder-fane og Disposisjon Disposisjon-fanen .  

 2. Klikk i notatruten du finner under lysbildet, og skriv deretter inn notater for gjeldende lysbilde.

  Tips!: 

  • Hvis du ikke ser notatruten, drar du linjen som er plassert under lysbildet.

  • Du kan bruke tekstformatering, for eksempel fet skrift, kursiv og understreking på notatene. Tekstformatering er synlig i presentasjonsvisning og notatsidevisning.

Ta møtenotater mens du presenterer

Eventuelle foredragsnotater du har laget for et lysbilde når du opprettet presentasjonen, vises til venstre for notatruten i presentasjonsvisning. Du kan også skrive inn møtenotater mens du presenterer.

 • Klikk i notatruten til høyre, og skriv deretter inn notatene.

  Obs!: Når du avslutter presentasjonsvisning, vises møtenotatene under foredragsnotatene for lysbildet.

Endre eller formatere et notat på et lysbilde

Du kan endre teksten eller formatere et notat mens du oppretter et lysbilde eller før du skriver ut støtteark, som inneholder både lysbilder og notater. Du kan bruke tekstformatering, for eksempel fet skrift, kursiv og understreking på notatene. Tekstformatering er synlig i presentasjonsvisning og notatsidevisning.

 1. Klikk på lysbildet der du vil legge til notater, i navigasjonsruten.

  1. Klikk NormalVisning-menyen.

  2. Klikk på Lysbilder-fanen Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, vil du enten se navnefanene Lysbilder navngitt-fane og Fane med navn Disposisjon eller ikonfanene Lysbilder Lysbilder-fane og Disposisjon Disposisjon-fanen .  

 2. Klikk på Notatside på menyen Visning.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Endre notater

  Klikk i notatruten, og skriv deretter inn endringene.

  Formatere notatene

  Velg deler av eller all teksten i notatruten, og foreta formateringsendringene du ønsker.

  Tekstformatering, for eksempel fet skrift eller kursiv, understreking og punktlister, vises under notater i både presentasjonsvisning og normalvisning. Skriftformatering, for eksempel skriftstørrelse, skriftfarge og skrifttype, vises bare under notater i presentasjonsvisning. Noen av endringene du kan gjøre i notatsidevisning, for eksempel WordArt eller bilder, er inkludert i støttearkene som skrives ut, men vises ikke i normalvisning eller presentasjonsvisning.

Se også

Skrive ut lysbilder og støtteark

Holde en presentasjon

Med PowerPoint for nettet kan du opprette foredragsnotater, men du kan ikke se foredragsnotatene mens du presenterer lysbildefremvisningen.

Opprette foredragsnotater

 • Velg Notater Velg Notater i Vis-gruppen på Visning-fanen på båndet. i Vis-gruppenVisning-fanen på båndet.

  Ruten vises langs bunnen av PowerPoint-vinduet, med blinkende markør, som venter på at du skal begynne å skrive.

  Notatruten vises langs nedre del av vinduet.

Du kan endre størrelsen på notatruten hvis du ikke ser alt innholdet samtidig. Når du peker på den øverste kantlinjen i ruten, endres musepekeren til en tohodet pil Loddrett dobbeltpil . Klikk på kantlinjen, og dra opp eller ned for å endre størrelsen på ruten.

Skrive ut foredragsnotater

Hvis du har et bedriftsabonnement hos Office 365, og presentasjonen er lagret på OneDrive for Business eller SharePoint Online, kan du skrive ut foredragsnotatene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut PowerPoint-lysbilder, støtteark eller notater.

Se foredragsnotater mens du presenterer

For øyeblikket må du bruke skrivebordsversjonen av PowerPoint for å kunne se foredragsnotater mens du presenterer.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×