Office
Logg på

Legge til flere brukere i Office 365 samtidig – hjelp for administratorer

Hver person i gruppen må ha en brukerkonto før de kan logge på og få tilgang til Office 365-tjenester som e-post og Office. Hvis du har mange personer du skal lage konto til, kan du legge til flere kontoer på en gang fra et Excel-regneark eller en annen fil lagret i CSV-format. Er du ikke sikker på hva CSV-format er?

Legge til flere brukere i Office 365 i Administrasjonssenter for Office 365

 1. Logg på Office 365 med jobbkonto eller skolekonto.

 2. Velg Brukere > Aktive brukere i Administrasjonssenter for Office 365.

  Velg brukere og deretter aktive brukere i administrasjonssenteret
 3. I Mer-rullegardinlisten velger du Importer flere brukere.

 4. Importer flere brukere-panelet kan du eventuelt laste ned et eksempel på en CSV-fil med eller uten eksempeldata fylt ut.

  I Mer-rullegardinlisten velger du Importer flere brukere

  Regnearket må inneholde nøyaktig de samme kolonneoverskriftene som eksempelfilen (brukernavn, fornavn osv. ...). Hvis du bruker malen, åpner du den i et tekstredigeringsverktøy, for eksempel Notisblokk. Vurder å la alle dataene i rad 1 være som de er, og bare skrive inn data i rad 2 og nedenfor.

  Regnearket ditt må også inneholde verdier for brukernavn (for eksempel bob@contoso.com) og et visningsnavn (for eksempel Bob Kelly) for hver bruker.

  User Name,First Name,Last Name,Display Name,Job Title,Department,Office Number,Office Phone,Mobile Phone,Fax,Address,City,State or Province,ZIP or Postal Code,Country or Region
  chris@contoso.com,Chris,Green,Chris Green,IT Manager,Information Technology,123451,123-555-1211,123-555-6641,123-555-9821,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  ben@contoso.com,Ben,Andrews,Ben Andrews,IT Manager,Information Technology,123452,123-555-1212,123-555-6642,123-555-9822,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  david@contoso.com,David,Longmuir,David Longmuir,IT Manager,Information Technology,123453,123-555-1213,123-555-6643,123-555-9823,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  cynthia@contoso.com,Cynthia,Carey,Cynthia Carey,IT Manager,Information Technology,123454,123-555-1214,123-555-6644,123-555-9824,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  melissa@contoso.com,Melissa,MacBeth,Melissa MacBeth,IT Manager,Information Technology,123455,123-555-1215,123-555-6645,123-555-9825,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
 5. Skriv inn en filbane i boksen, eller velg Bla gjennom for å bla til plasseringen for CSV-filen, og velg Kontroller.

  CSV-filen er kontrollert

  Hvis det er problemer med filen, vises problemet i panelet. Du kan også laste ned en loggfil.

 6. I Angi brukeralternativer-dialogboksen kan du stille inn påloggingsstatusen og velge produktlisenser som skal tilordnes til alle brukerne.

 7. I Vis resultatene-dialogboksen kan du velge å sende resultatene til deg selv eller til andre brukere (passord vil være i ren tekst). Du kan se hvor mange brukere som ble opprettet og om du må kjøpe flere lisenser for tilordning til noen av de nye brukerne.

Se på videoen

Se en kort video som viser hvordan du legger til mange brukere samtidig.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Neste trinn

Er du ikke sikker på hva CSV-format er?

En CSV-fil er en fil med kommadelte verdier. Du kan opprette eller redigere en slik fil med et tekstredigeringsprogram eller regnearkprogram, for eksempel Excel.

Du kan laste ned dette eksempelregnearket til å begynne med. Husk at Office 365 krever kolonneoverskrifter i første rad, så ikke erstatt dem med noe annet.

Lagre filen med et nytt navn, og velg CSV-formatet.

Et bilde av hvordan du lagrer en fil i Excel i CSV-format

Når du lagrer filen, får du sannsynligvis en melding om at enkelte funksjoner i arbeidsboken vil gå tapt hvis du lagrer filen i CSV-format. Dette er i orden. Klikk Ja for å fortsette.

Et bilde av spørsmålet du kan få fra Excel hvis du vil lagre filen som CSV-format

Tips til formatering av regnearket

 • Må jeg beholde de samme kolonneoverskriftene som i eksempelregnearket? Ja. Eksempelregnearket inneholder kolonneoverskrifter i den første raden. Disse overskriftene er obligatoriske. Opprett en rad under overskriften for hver bruker du vil legge til i Office 365. Hvis du legger til, endrer eller sletter noen av kolonneoverskriftene, kan Office 365 kanskje ikke opprette brukere fra informasjonen i filen.

 • Hva om du ikke har all informasjonen som kreves for hver bruker? Brukernavnet og visningsnavnet er obligatorisk, og du kan ikke legge til en ny bruker uten denne informasjonen. Hvis du ikke har noe av den andre informasjonen, for eksempel faksnummer, kan du bruke et mellomrom og et komma for å angi at feltet skal være tomt.

 • Hvor lite eller stort kan regnearket være? Regnearket må inneholde minimum to rader. Én er for kolonneoverskriftene (kolonneetikettene for brukerdata) og én for brukeren. Du kan ikke ha flere enn 251 rader. Hvis du må importere mer enn 250 brukere, kan du opprette mer enn ett regneark.

 • Hvilke språk kan jeg bruke? Når du oppretter regnearket, kan du skrive inn kolonneetiketter for brukerdata med alle typer språk og tegn, men du må ikke endre rekkefølgen på etikettene som vist i eksempelet. Du kan deretter skrive inn oppføringer i feltene, med alle typer språk og tegn, og lagre filen i Unicode- eller UTF-8-format.

 • Hva hvis jeg skal legge til brukere fra forskjellige land eller områder? Opprett et eget regneark for hvert område. Du må gå gjennom veiviseren for massetillegging av brukere for hver CSV-fil og angi én plassering for alle brukerne i filen du arbeider med.

 • Er det en grense for antall tegn jeg kan bruke? Tabellen nedenfor viser kolonneetikettene for brukerdata og maksimal tegnlengde for hvert felt i eksempelregnearket.

Kolonneetikett for brukerdata

Maksimal tegnlengde

Brukernavn (obligatorisk)

79 Inkludert krøllalfaen (@), i formatet navn@domain.<domene>. Brukerens alias kan ikke overskride 30 tegn, og domenenavnet kan ikke overskride 48 tegn.

Fornavn

64

Etternavn

64

Visningsnavn (obligatorisk)

256

Stilling

64

Avdeling

64

Kontornummer

128

Kontortelefon

64

Mobiltelefon

64

Faksnummer

64

Adresse

1023

By

128

Delstat eller område

128

ZIP-kode eller postnummer

40

Land eller område

128

Har du fortsatt problemer når du legger til brukere i Office 365?

 • Dobbeltsjekk at regnearket er riktig formatert. Kontroller kolonneoverskriftene for å sikre at de samsvarer med overskriftene i eksempelfilen. Pass på at du følger reglene for tegnlengde, og at hvert felt er atskilt med et komma.

 • Vent noen minutter hvis du ikke ser de nye brukerne i Office 365 umiddelbart. Det kan ta litt tid før endringene spres til alle tjenestene i Office 365.

 1. Last ned dette eksempelet på et regneark, og åpne filen i Excel.

  Regnearket må inneholde nøyaktig de samme kolonneoverskriftene som eksempelfilen (brukernavn, fornavn osv. ...). Hvis du bruker malen, bør du la alle dataene i rad 1 være som de er, og bare skrive inn data i rad 2 og nedenfor.

  Regnearket ditt må også inneholde verdier for brukernavn (for eksempel jakob@contoso.com) og et visningsnavn (for eksempel Jakob Hansen) for hver bruker. Hvis du vil la andre felter være tomme, angir du et mellomrom og et komma i feltet som vist i figuren nedenfor.

  Et eksempel på en CVS-fil som har tomme rader angitt

  Hvis du har personer som arbeider i forskjellige land, må du opprette ett regneark for brukere i hvert land. For eksempel ett regneark som inneholder alle som arbeider i USA, og et annet som inneholder alle som arbeider i Japan. Du må gjøre det på denne måten fordi tilgjengeligheten til Office 365-tjenester varierer etter område.

  Tips!    Du bør kanskje øve deg med eksempelregnearket før du prøver å legge til mange brukere i Office 365. Du kan for eksempel redigere eksempelarket med dataene til et par av brukerne (5–10 av dem) og lagre filen med nytt navn. Gå deretter gjennom prosessen, kontroller resultatet, slett de nye kontoene og start på nytt. Hvis du gjør det på denne måten, er det lettere å få på plass dataene du har behov for. Se også Tips for å formatere regnearket.

 2. Logg på Office 365 med jobbkonto eller skolekonto.

 3. Gå til Administrasjonssenter for Office 365.

 4. Brukerne må tilordnes en lisens for å bruke Office 365-tjenestene. Det kan være lurt å sjekke at du har nok lisenser til alle som er oppført i regnearket, før du fortsetter. Velg Fakturering > Abonnementer for å se om du har nok lisenser. Hvis du trenger å kjøpe flere lisenser, velger du Endre antall lisenser. Du kan også kjøre veiviseren, tilordne de lisensene du har og deretter kjøpe flere lisenser senere og kjøre veiviseren på nytt.

 5. Gå til veiviseren for massetillegging av brukere, og velg Brukere > Aktive brukere. Velg Ikonet for å legge til mange brukere i Office 365 som vist i nedenfor.

  Et bilde av Brukere-delen av administrasjonssenteret for Office 365

  Veiviseren for massetillegging av brukere vises og hjelper deg med å legge til en gruppe brukere i Office 365.

 6. Trinn 1 – Velg en CSV-fil. Angi ditt eget regneark som vist nedenfor.

  Trinn 1 i veiviseren for massetillegging av brukere – Velg CSV-fil

 7. Trinn 2 – Verifisering. Veiviseren forteller deg om innholdet i regnearket er riktig formatert.

  Trinn 2 i veiviseren for massetillegging av brukere – Kontroll

 8. Trinn 3 – Innstillinger. Velg Tillatt, slik at personene oppført i regnearket kan bruke Office 365. Velg også landet der disse personene skal bruke Office 365. Husk at hvis noen i organisasjonen skal bruke Office 365 i et annet land, oppretter du et eget regneark med navnene deres, og kjører veiviseren for massetillegging av brukere på nytt for å legge dem til.

  Trinn 3 i veiviseren for massetillegging av brukere – Innstillinger

 9. Det står hvor mange lisenser som er tilgjengelige, på siden for å tilordne lisenser.

  Trinn 4 i veiviseren for massetillegging av brukere – Lisenser

  Du kan velge Kjøpe flere lisenser, men da forlater du veiviseren for massetillegging av brukere, og går til Fakturering i Administrasjonssenter for Office 365. Når du har kjøpt flere lisenser, må du vente i noen minutter på at bestillingen skal behandles. Deretter starter du veiviseren for massetillegging av brukere på nytt.

  Hvis du ikke kjøper flere lisenser, opprettes det ikke kontoer for alle som er oppført i regnearket.

  I dette eksempelet kjøper vi ikke flere lisenser, og fortsetter i veiviseren for massetillegging av brukere.

 10. Trinn 5 – Send resultater. Skriv inn e-postadressene til personene som skal få en e-post som inneholder alleOffice 365-brukernavn og midlertidige passord til personene i regnearket.

  Trinn 5 i veiviseren for massetillegging av brukere – Send resultater

  Følgende e-postmelding sendes til alle e-postadressene du angav i Trinn 5 – Send resultater. Denne e-postmeldingen viser hvilke kontoer som ble opprettet. Legg merke til at det ikke ble opprettet kontoer for enkelte personer, fordi det ikke var nok lisenser.

  Et eksempel på en e-post med informasjon om brukerlegitimasjon

  Du kan kjøpe flere lisenser senere og kjøre veiviseren for massetillegging av brukere med samme regneark. Veiviseren hopper over brukere som allerede har konto. I resultatrapporten står det «duplisert brukernavn» for kontoene som allerede er opprettet.

 11. Den siste siden i veiviseren for massetillegging av brukere viser brukernavnene og midlertidige passord, som vist nedenfor.

  Trinn 6 i veiviseren for massetillegging av brukere – Send resultater

 12. Når du har lagt til brukere i Office 365, må du gi dem kontoinformasjonen deres for Office 365. Gi beskjed om passord på den måten du foretrekker.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×