Legge til, fjerne eller endre kolonner i dokumentbibliotek eller på område

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du utformer en Microsoft Office InfoPath-skjemamal, kan du velge om du vil vise dataene som brukerne skriver inn i bestemte kolonner i skjemaet, som kolonner i standardvisningen for et dokumentbibliotek på et Microsoft Windows SharePoint-område. Du kan velge hvilke felt som skal brukes som kolonner når du utformer skjemamalen, eller du kan vente med å angi kolonner til du publiserer skjemamalen i dokumentbiblioteket.

I denne artikkelen

Før du begynner

Angi kolonner for dokumentbiblioteket når du utformer en skjemamal

Angi kolonner for dokumentbiblioteket når du publiserer en skjemamal i et nytt dokumentbibliotek

Angi kolonner for dokumentbiblioteket når du publiserer en skjemamale i et eksisterende dokumentbibliotek

Før du begynner

Når du publiserer en skjemamal til et dokumentbibliotek, vil alle skjemaer som er opprettet i dokumentbiblioteket være basert på denne skjemamalen. Publisere en skjemamal til et dokumentbibliotek, kan du raskt distribuere en engangs skjema, for eksempel en uformell undersøkelse til å fange opp restauranten innstillinger for en gruppe lunsj.

Hvis du publiserer en skjemamal til en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0, kan du også gjøre følgende:

Publisere en skjemamal som en innholdstype for område     Når du publiserer en skjemamal som en innholdstype for område, kan du aktivere brukere til å tilordne flere skjemamaler til et enkelt dokumentbibliotek eller tilordne skjemamalen til flere biblioteker på tvers av en områdesamling. En områdesamling er et sett med webområder på en virtuell server som har samme eier og deler Administrasjonsinnstillingene. Hver områdesamling inneholder et webområde på øverste nivå og kan inneholde én eller flere sekundære områder. Det kan være flere områdesamlinger på hver virtuelle server. Bruk en områdeinnholdstype når du vil bruke mye informasjon på nytt eller aktiverer innsamling av data fra mange skjemaer på ett sted.

Det mulig for brukere å redigere felt ved hjelp av en dataarkvisning    Du kan la brukerne mulighet til å legge til eller redigere data for et felt ved hjelp av en dataarkvisning eller ved å redigere egenskapene for et skjema i dokumentbiblioteket. Dette gjør at brukerne legge til eller oppdatere data for én eller flere skjemaer uten å åpne skjemaene.

Merknad: Dataarkvisninger er aktivert i nettleseren bare for brukere som har Microsoft Office Access 2007 installert.

Merknad: Støtte for biblioteker og områdeinnholdstyper varierer avhengig av om serveren kjører Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 eller Windows SharePoint Services 3.0. Derfor må du be administratoren hvis du ikke er sikker på hvilken versjon av Windows SharePoint Services kjører på serveren.

Til toppen av siden

Angi kolonner for dokumentbiblioteket når du utformer en skjemamal

 1. Åpne skjemamalen.

 2. Klikk Alternativer for skjema, på Verktøy-menyen.

 3. Klikk Fremheving av egenskap.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en kolonne, klikker du Legg til og klikker feltet eller den gjentatte gruppen du vil opprette en kolonne for. Deretter skriver du inn et navn på kolonnen i boksen Kolonnenavn.

   Merknad: Hvis du velger en gjentakende felt til å vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere hvordan du vil vise feltet i dokumentbiblioteket ved å klikke en verdi i listen (funksjon). Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien i feltet, eller antall alle forekomster av feltet eller om du vil slå sammen alle verdiene sammen.

  • Hvis du vil fjerne en kolonne, klikker du kolonnen i listen, og deretter klikker du Fjern.

  • Hvis du vil endre en kolonne, klikker du kolonnen i listen og klikker Endre. Deretter gjør du de aktuelle endringene.

   Merknad: Enkelte alternativer for å legge til, fjerne eller endre kolonner er bare tilgjengelige når du publiserer på et SharePoint-område.

Til toppen av siden

Angi kolonner for dokumentbiblioteket når du publiserer en skjemamal i et nytt dokumentbibliotek

 1. Lagre skjemamalen.

 2. Klikk PubliserFil-menyen.

 3. I publiseringsveiviseren klikker du På en SharePoint-server med eller uten InfoPath Forms Services og deretter Neste.

 4. Skriv inn adressen til SharePoint-området i boksen Angi plasseringen for SharePoint-området eller InfoPath Forms Services-området, og klikk deretter Neste.

 5. På den neste siden i veiviseren klikker du Dokumentbibliotek, og deretter klikker du Neste.

  Merknad: Hvis du publiserer en nettleserkompatibel skjemamal på et SharePoint-område, er avmerkingsboksen Aktiver skjemaet for utfylling i en webleser ikke tilgjengelig. Hvis du vil lage en nettleseraktivert skjemamal, må du publisere skjemamalen på en server som kjører InfoPath Forms Services. Du finner koblinger til mer informasjon om InfoPath Forms Services under Se også.

 6. Klikk Opprett et nytt dokumentbibliotek og deretter Neste.

 7. Skriv inn et navn og en beskrivelse for dokumentbiblioteket, og klikk deretter Neste.

  Navnet på og beskrivelsen av skjemamalen vises i standardvisningen for dokumentbiblioteket.

 8. Gjør ett av følgende:

  Legge til en kolonne

  1. Klikk Legg til.

  2. Gjør ett av følgende:

   • Hvis du vil legge til en ny kolonne i dokumentbiblioteket, velger du feltene med dataene du vil vise i kolonnen, velger (Ingen: Opprett ny kolonne i dette biblioteket) i listen Områdekolonnegruppe og skriver deretter inn et navn for kolonnen i Kolonnenavn-boksen.

   • Hvis du vil bruke en eksisterende områdekolonne, velger du kategori i listen Områdekolonnegruppe og velger deretter et navn i Kolonnenavn-listen.

    Merknad: Hvis du velger en gjentakende felt til å vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere hvordan du vil vise feltet i dokumentbiblioteket ved å klikke en verdi i funksjon-listen. Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien i feltet, eller antall alle forekomster av feltet eller om du vil slå sammen alle verdiene sammen.

    1. Hvis du vil at brukere skal kunne legge til eller redigere data for dette feltet ved hjelp av en dataarkvisning eller ved å redigere egenskapene for et skjema i dokumentbiblioteket, Merk av for Tillat brukere å redigere data i dette feltet ved å bruke et dataark eller Egenskaper-siden.

     Merknad: Hvis du vil bruke en dataarkvisning, må brukerne ha Microsoft Office Access 2007 installert på datamaskinen.

  Fjerne en kolonne

  1. Klikk navnet på feltet med kolonnen du vil fjerne under Kolonnenavnet, og klikk deretter Fjern.

  Endre en kolonne

  1. Klikk navnet på feltet med kolonnen du vil endre, under Kolonnenavn, og klikk deretter Endre.

  2. Gjør ett av følgende:

   • Skriv inn et nytt navn for kolonnen i Kolonne-boksen.

   • Velg kategori i listen Områdekolonnegruppe, og velg deretter et navn i Kolonnenavn-listen.

    Merknad: Hvis du velger en gjentakende felt til å vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere hvordan du vil vise feltet i dokumentbiblioteket ved å klikke en verdi i listen (funksjon). Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien i feltet, eller antall alle forekomster av feltet eller om du vil slå sammen alle verdiene sammen.

    1. Hvis du vil at brukere skal kunne legge til eller redigere data for dette feltet ved hjelp av en dataarkvisning eller ved å redigere egenskapene for et skjema i dokumentbiblioteket, Merk av for Tillat brukere å redigere data i dette feltet ved å bruke et dataark eller Egenskaper-siden.

     Merknad: Hvis du vil bruke en dataarkvisning, må brukerne ha Microsoft Office Access 2007 installert på datamaskinen.

 9. Når du er ferdig å definere kolonner til biblioteket, klikker du Neste.

 10. På den neste siden i veiviseren kontrollerer du at informasjonen er riktig, og deretter klikker du Publiser.

Til toppen av siden

Angi kolonner for dokumentbiblioteket når du publiserer en skjemamal i et eksisterende dokumentbibliotek

 1. Lagre skjemamalen.

 2. Klikk PubliserFil-menyen.

 3. I publiseringsveiviseren klikker du På en SharePoint-server med eller uten InfoPath Forms Services og deretter Neste.

 4. Skriv inn adressen til SharePoint-området i boksen Angi plasseringen for SharePoint-området eller InfoPath Forms Services-området, og klikk deretter Neste.

 5. På den neste siden i veiviseren klikker du Dokumentbibliotek, og deretter klikker du Neste.

  Merknad: Hvis du publiserer en nettleserkompatibel skjemamal på et SharePoint-område, er avmerkingsboksen Aktiver skjemaet for utfylling i en webleser ikke tilgjengelig. Hvis du vil lage en nettleseraktivert skjemamal, må du publisere skjemamalen på en server som kjører InfoPath Forms Services. Du finner koblinger til mer informasjon om InfoPath Forms Services under Se også.

 6. Klikk Oppdater skjemamalen i et eksisterende dokumentbibliotek, og klikk deretter dokumentbiblioteket du vil oppdatere.

 7. Klikk Neste.

 8. Gjør ett av følgende:

  Legge til en kolonne

  1. Klikk Legg til.

  2. Gjør ett av følgende:

   • Hvis du vil legge til en ny kolonne i dokumentbiblioteket, velger du feltene med dataene du vil vise i kolonnen, velger (Ingen: Opprett ny kolonne i dette biblioteket) i listen Områdekolonnegruppe og skriver deretter inn et navn for kolonnen i Kolonnenavn-boksen.

   • Hvis du vil bruke en eksisterende kolonne i dokumentbibliotek eller områdekolonne, velger du kategori i listen Områdekolonnegruppe og velger deretter navnet i Kolonnenavn-listen.

    Merknad: Hvis du velger en gjentakende felt til å vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere hvordan du vil vise feltet i dokumentbiblioteket ved å klikke en verdi i listen (funksjon). Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien i feltet, eller antall alle forekomster av feltet eller om du vil slå sammen alle verdiene sammen.

    1. Hvis du vil at brukere skal kunne legge til eller redigere data for dette feltet ved hjelp av en dataarkvisning eller ved å redigere egenskapene for et skjema i dokumentbiblioteket, Merk av for Tillat brukere å redigere data i dette feltet ved å bruke et dataark eller Egenskaper-siden.

     Merknad: Hvis du vil bruke en dataarkvisning, må brukerne ha Microsoft Office Access 2007 installert på datamaskinen.

  Fjerne en kolonne

  1. Klikk navnet på feltet med kolonnen du vil fjerne under Kolonnenavnet, og klikk deretter Fjern.

  Endre en kolonne

  1. Klikk navnet på feltet med kolonnen du vil endre, under Kolonnenavn, og klikk deretter Endre.

  2. Gjør ett av følgende:

   • Skriv inn et nytt navn for kolonnen i Kolonne-boksen.

   • Velg kategori i listen Områdekolonnegruppe, og velg deretter et navn i Kolonnenavn-listen.

    Merknad: Hvis du velger en gjentakende felt til å vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere hvordan du vil vise feltet i dokumentbiblioteket ved å klikke en verdi i listen funksjonen. Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien i feltet, eller antall alle forekomster av feltet eller om du vil slå sammen alle verdiene sammen.

    1. Hvis du vil at brukere skal kunne legge til eller redigere data for dette feltet ved hjelp av en dataarkvisning eller ved å redigere egenskapene for et skjema i dokumentbiblioteket, Merk av for Tillat brukere å redigere data i dette feltet ved å bruke et dataark eller Egenskaper-siden.

     Merknad: Hvis du vil bruke en dataarkvisning, må brukerne ha Microsoft Office Access 2007 installert på datamaskinen.

 9. Når du er ferdig å definere kolonner til biblioteket, klikker du Neste.

 10. På den neste siden i veiviseren kontrollerer du at informasjonen er riktig, og deretter klikker du Publiser.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×