Legge til figurer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til figurer, for eksempel bokser, sirkler og piler, i dokumenter, e-postmeldinger, lysbildefremvisninger og regneark. Hvis du vil legge til en figur, klikker du Sett inn og Figurer, velger en figur og klikker og drar deretter for å tegne figuren.

Når du legger til én eller flere figurer, kan du legge til tekst, punktmerking og nummerering på figurene. Du kan også endre figurenes fyll, omriss og andre effekter på Format-fanen.

Tips!: Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller grafikken. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker diagrammer eller SmartArt i dokumenter, kan du lese Når bør jeg bruke en SmartArt-grafikk, og når bør jeg bruke et diagram?

Legge til en figur i Excel, Outlook, Word eller PowerPoint

 1. Klikk Figurer på fanen Sett inn.

  Sett inn figurer-knappen i Excel

  Sett inn figurer-knappen

 2. Klikk figuren du vil bruke, klikk hvor som helst på arbeidsområdet, og dra deretter figuren dit du vil plassere den.

  Tegne en figur

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Legge til en figur i Project

Hvis du vil følge denne fremgangsmåten, må du åpne eller opprette en rapport. Du gjør dette ved å klikke NyligRapport-fanen for å åpne en eksisterende rapport, eller klikke Flere rapporter for å velge en rapport fra listen i Rapporter-dialogboksen eller opprette en ny rapport.

 1. Klikk FigurerUtforming-fanen i den åpne rapporten.

  Sett inn figurer-knappen
 2. Klikk figuren du vil bruke, klikk hvor som helst på arbeidsområdet, og dra deretter figuren dit du vil plassere den.

  Tegne en figur

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Hva mer vil du gjøre?

Legge til tekst i en figur

Bytte fra én figur til en annen figur

Legge til samme figur flere ganger

Legge til en punktliste eller nummerert liste i en figur

Gi en figur en hurtigstil

Endre fargen på en figur

Slette en figur

Legge til tekst i en figur

Sett inne en figur, eller klikk en eksisterende figur og skriv deretter inn tekst.

 1. Høyreklikk figuren og klikk Legg til tekst eller Rediger tekst, eller bare begynn å skrive.

  Obs!: Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

 2. Hvis du vil formatere og justere teksten, klikker du Hjem-fanen og velger deretter mellom alternativene i Skrift- Avsnitt- og Justering-gruppene, avhengig av hvilket program du bruker, og hva slags formateringen du vil bruke. (Alternativene for tekstformatering er begrenset i Project.)

Bytte fra én figur til en annen figur

Obs!: Disse kommandoene er ikke tilgjengelige i Project.

 1. Klikk figuren du vil endre.

  Hvis du vil bytte flere figurer, holder du inne CTRL mens du klikker figurene du vil bytte.

 2. Klikk Rediger figur i gruppen Sett inn figurer på fanen Format Rediger figur-knappen , pek på Endre figur, og klikk deretter den nye figuren du vil ha.

Legge til samme figur flere ganger

Hvis du må legge til samme figur gjentatte ganger, kan du gjøre dette raskt ved hjelp av Lås tegning-modus.

Obs!: I stedet for å legge til enkeltfigurer for å lage en tegning kan det være lurt å opprette SmartArt-grafikk. I SmartArt-grafikk oppdateres plasseringen av figurene og tekstmengden i disse figurene automatisk mens du legger til eller fjerner figurer og redigerer teksten.

 1. Klikk Figurer på fanen Sett inn.

  Sett inn figurer-knappen i Excel

  Sett inn figurer-knappen

 2. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.

  Lås tegning-modus
 3. Klikk hvor som helst på arbeidsområdet, og dra deretter for å plassere figuren.

 4. Gjenta trinn 3 for å legge til figuren så mange ganger du vil.

  Tips!: Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 5. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du ESC.

Legge til en punktliste eller nummerert liste i en figur

Obs!: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Project.

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Høyreklikk den merkede teksten, pek på Punktmerking på hurtigmenyen, og klikk deretter Punktmerking og nummerering.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge til punkt, velger du fanen Punktmerket og deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til nummerering, velger du fanen Nummerert og deretter de ønskede alternativene.

Legge til en hurtigstil på en figur

Med hurtigstiler kan du bruke en stil på figuren med ett klikk. Du finner stilene i hurtigstilgalleriet. Når du holder markøren over et hurtigstilminiatyrbilde, kan du se hvordan stilen påvirker figuren.

 1. Klikk figuren du vil endre.

 2. Klikk hurtigstilen du vil bruke i Figurstiler-gruppen på fanen Format.

  Figurstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere Hurtigstiler, klikker du Mer-knappen Knapp .

Endre fargen på en figur

Hvis du vil finne ut hvordan du endrer fyllfarge, kantlinjefarge eller tekstfarge, kan du lese Endre fargene i en tekstboks eller figur.

Slette en figur

 • Klikk figuren du vil slette, og trykk deretter DEL. Hvis du vil slette flere figurer, holder du nede CTRL mens du klikker figurene du vil slette. Deretter trykker du DEL.

Relatert informasjon

Tegne eller slette en linje, kobling eller frihåndsfigur

Rotere tekstbokser, figurer, WordArt eller bilder

Endre fargene i en tekstboks eller figur

Lage en SmartArt-grafikk

Opprette et diagram fra start til slutt

Legge til utklipp i en fil

Tegne og skissere på en side i OneNote

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×