Formatering

Legge til et vannmerke i Excel

Legge til et vannmerke i Excel

Microsoft Excel leveres ikke med innebygd vannmerkefunksjon. Du kan imidlertid simulere et vannmerke på flere måter. Vi skal se nærmere på hvordan du oppretter vannmerker med bilder, som for eksempel en firmalogo, og hvordan du bruker et bilde som bakgrunn for regnearket.

Excel støtter ikke oppretting av tekstvannmerker. Excel-vannmerker støtter heller ikke prosesser som for eksempel å lime inn en tekstblokk fra Microsoft Word som tekstvannmerke. Opprett teksten du ønsker for vannmerket i en egendefinert grafikk i en standard bildefil, som .png, .jpg eller .bmp, og importer den til toppteksten i Excel-regnearket. Du kan deretter bruke dette bildet som vannmerke så mange ganger du vil i Excel-regnearkene.

 1. Bruk ditt foretrukne grafikkprogram, som for eksempel Microsoft Paint, til å opprette bildefilen med teksten du vil bruke som vannmerke.

 2. Klikk på Sett inn > Topptekst og bunntekst i Excel. Endringer i Excel for sideoppsettvisning.

  Viser knappen Topptekst og bunntekst på Sett inn-fanen.

 3. Utforming-fanen vises under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Oversikt over Utforming-verktøylinjen i Excel

 4. Toppteksten vises like over rad 1 i regnearket, i tre inndelinger.

  Viser toppteksten over rad 1.

 5. Klikk til venstre, midt på eller til høyre for toppteksten. Klikk på BildeDesign-båndet.

  Viser Bilde-knappen på utformingsbåndet.

 6. Klikk på Bla gjennom, bla til bildet du vil bruke, og dobbeltklikk på bildet. I toppteksten ser du &[Bilde]. Dette betyr at det finnes et bilde i toppteksten.

  Bilde satt inn i topptekst

 7. Trykk på TAB, eller klikk hvor som helst utenfor toppteksten. Firmalogovannmerket vises i regnearket som vises for øyeblikket. Når du oppretter data på en ny side i samme regneark, vises vannmerket på den nye siden.

  Firmalogo

  Obs!: 

  • Du kan endre størrelse på vannmerket etter at du importerer det til Excel. Klikk på markøren foran «&» i &[Bilde] i sideutformingmodus. Klikk på Formater bildeDesign-båndet. Bruk Størrelse-fanen til å endre størrelsen på vannmerkebildet i regnearket. For andre vannmerkeinnstillinger kan du se delen Redigere grafikkegenskapene for vannmerker.

  • Du kan bare se vannmerket når du er i sideoppsettvisning eller forhåndsvisning. Vannmerket vises også bare på gjeldende regneark. Du kan legge til et vannmerke i hvert regneark i en arbeidsbok.

Når du skal dele en utskrift av et regneark med andre, og vil gjøre dem oppmerksomme på at dette ikke er den endelige utgaven, kan du legge til ordet UTKAST i bakgrunnen på alle sidene som skrives ut av regnearket.

Obs!: Du kan bare se vannmerket når du er i sideoppsettvisning eller forhåndsvisning. Vannmerket vises også bare på gjeldende regneark. Du kan legge til et vannmerke i hvert regneark i en arbeidsbok.

Kladd

 1. Høyreklikk på denne koblingen (UTKAST), klikk deretter på Lagre bilde som eller Lagre mål som..., og lagre filen på datamaskinen. Du kan bruke dette eksempelbildet som vannmerke.

 2. Klikk på Sett inn > Topptekst og bunntekst i Excel. Endringer i Excel for sideoppsettvisning.

  Viser knappen Topptekst og bunntekst på Sett inn-fanen.

 3. Utforming-fanen vises under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Oversikt over Utforming-verktøylinjen i Excel

 4. Toppteksten vises like over rad 1 i regnearket, i tre inndelinger.

  Viser toppteksten over rad 1.

 5. Klikk til venstre, midt på eller til høyre for toppteksten. Klikk på BildeDesign-båndet.

  Viser Bilde-knappen på utformingsbåndet.

 6. Klikk på Bla gjennom, bla til bildet du vil bruke, og dobbeltklikk på bildet i dialogboksen. I toppteksten ser du &[Bilde]. Dette betyr at det finnes et bilde i toppteksten.

  Bilde satt inn i topptekst

 7. Trykk på TAB, eller klikk hvor som helst utenfor toppteksten. Det nye UTKAST-vannmerket vises i regnearket som vises for øyeblikket. Når du oppretter data på en ny side i samme regneark, vises vannmerket på den nye siden. Vannmerket vises ikke i andre regneark i samme arbeidsbok. Hvert regneark krever et eget vannmerke.

  KLADD-vannmerke

  Obs!: Du kan endre størrelse på vannmerket etter at du importerer det til Excel. Klikk på markøren foran «&» i &[Bilde] i sideutformingmodus. Klikk på Formater bildeDesign-båndet. Bruk Størrelse-fanen til å endre størrelsen på vannmerkebildet i regnearket. For andre vannmerkeinnstillinger kan du se delen Redigere grafikkegenskapene for vannmerker.

Når du ønsker at utskrifter av regnearket skal gjenspeile firmaets varemerke, kan du legge til firmalogografikk som vannmerke på alle sidene i regnearket.

Firmalogo

Obs!: Du kan bare se vannmerket når du er i sideoppsettvisning eller forhåndsvisning. Vannmerket vises også bare på gjeldende regneark. Du kan legge til et vannmerke i hvert regneark i en arbeidsbok.

 1. Klikk på Sett inn > Topptekst og bunntekst i Excel. Endringer i Excel for sideoppsettvisning.

  Viser knappen Topptekst og bunntekst på Sett inn-fanen.

 2. Utforming-fanen vises under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Oversikt over Utforming-verktøylinjen i Excel

 3. Toppteksten vises like over rad 1 i regnearket, i tre inndelinger.

  Viser toppteksten over rad 1.

 4. Klikk til venstre, midt på eller til høyre for toppteksten. Klikk på BildeDesign-båndet.

  Viser Bilde-knappen på utformingsbåndet.

 5. Klikk på Bla gjennom, bla til bildet du vil bruke, og dobbeltklikk på bildet. I toppteksten ser du &[Bilde]. Dette betyr at det finnes et bilde i toppteksten.

  Bilde satt inn i topptekst

 6. Trykk på TAB, eller klikk hvor som helst utenfor toppteksten. Firmalogovannmerket vises i regnearket som vises for øyeblikket. Når du oppretter data på en ny side i samme regneark, vises vannmerket på den nye siden.

  Firmalogo

  Obs!: Du kan endre størrelse på vannmerket etter at du importerer det til Excel. Klikk på markøren foran «&» i &[Bilde] i sideutformingmodus. Klikk på Formater bildeDesign-båndet. Bruk Størrelse-fanen til å endre størrelsen på vannmerkebildet i regnearket. For andre vannmerkeinnstillinger kan du se delen Redigere grafikkegenskapene for vannmerker.

Når du ønsker at andre skal vite at regnearket inneholder sensitiv informasjon som ikke skal deles, kan du legge til ordet «KONFIDENSIELT» som vannmerke på alle utskrevne sider av regnearket.

Konfidensielt

Obs!: Du kan bare se vannmerket når du er i sideoppsettvisning eller forhåndsvisning. Vannmerket vises også bare på gjeldende regneark. Du kan legge til et vannmerke i hvert regneark i en arbeidsbok.

 1. Høyreklikk på denne koblingen (KONFIDENSIELT), klikk deretter på Lagre bilde som eller Lagre mål som..., og lagre filen på datamaskinen. Dette er bildet som skal brukes til vannmerket.

 2. Klikk på Sett inn > Topptekst og bunntekst i Excel. Endringer i Excel for sideoppsettvisning.

  Viser knappen Topptekst og bunntekst på Sett inn-fanen.

 3. Utforming-fanen vises under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Oversikt over Utforming-verktøylinjen i Excel

 4. Toppteksten vises like over rad 1 i regnearket, i tre inndelinger.

  Viser toppteksten over rad 1.

 5. Klikk til venstre, midt på eller til høyre for toppteksten. Klikk på BildeDesign-båndet.

  Viser Bilde-knappen på utformingsbåndet.

 6. Klikk på Bla gjennom, bla til bildet du vil bruke, og dobbeltklikk på bildet. I toppteksten ser du &[Bilde]. Dette betyr at det finnes et bilde i toppteksten.

  Bilde satt inn i topptekst

 7. Trykk på TAB, eller klikk hvor som helst utenfor toppteksten. Det nye KONFIDENSIELT-vannmerket vises i regnearket som vises for øyeblikket. Når du oppretter data på en ny side i samme regneark, vises vannmerket på den nye siden.

  KONFIDENSIELT-vannmerke

  Obs!: Du kan endre størrelse på vannmerket etter at du importerer det til Excel. Klikk på markøren foran «&» i &[Bilde] i sideutformingmodus. Klikk på Formater bildeDesign-båndet. Bruk Størrelse-fanen til å endre størrelsen på vannmerkebildet i regnearket. For andre vannmerkeinnstillinger kan du se delen Redigere grafikkegenskapene for vannmerker.

Bakgrunnsbilde

Du kan raskt eksperimentere med bakgrunner for Excel-regnearket. I motsetning til vannmerker, er bakgrunner synlige i normalvisning i regnearket, og er skjult i sideoppsettmodus.

 1. Klikk på Sideoppsett > Bakgrunn.

 2. Klikk på Bla gjennom i dialogboksen.

 3. Velg filen du vil bruke, og klikk på Åpne i filanmoderen.

  Bildet er automatisk side ved side på bakgrunnen i regnearket. Når du bruker denne funksjonen, er ikke bakgrunnen satt inn i topptekstdelen i regnearket, slik du gjør for et vannmerke.

  Obs!: 

  • Vannmerket vises bare på gjeldende regneark. Hvis du vil bruke et vannmerke i samme regneark som bakgrunn, vises vannmerket over bakgrunnen i regnearket. Både bakgrunnen og vannmerket er synlige (med mindre vannmerket har samme størrelsen som bakgrunnsbildet).

  • Hvis bakgrunnen ikke blir slik du ønsker, klikker du på Sideoppsett > Fjern bakgrunn.

Du kan endre enkelte grunnleggende grafikkinnstillinger for vannmerker, som består av loddrett midtstilling for vannmerket på siden, innstilling av lysstyrke og kontrast, og endre størrelse eller skalering av vannmerket på regnearksiden. Ingen av disse innstillingene gjelder for bakgrunnsgrafikk.

Slik definerer du grafiske egenskaper for vannmerker og bakgrunner:

Midtstille vannmerket

 1. Klikk på Sett inn > Topptekst og bunntekst i Excel. Endringer i Excel for sideoppsettvisning.

  Viser knappen Topptekst og bunntekst på Sett inn-fanen.

 2. Utforming-fanen vises under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Oversikt over Utforming-verktøylinjen i Excel

 3. Toppteksten vises like over rad 1 i regnearket, i tre inndelinger. Vannmerket vises i regnearket.

  Viser toppteksten over rad 1.

 4. Hvis du vil midtstille vannmerket mellom den øverste og nederste delen på siden, velger du toppteksten og passer på at markøren er foran «&» i &[Bilde]. Trykk deretter på ENTER så mange ganger som nødvendig for å justere vannmerket loddrett slik du ønsker. Det er ikke mulig å justere fra venstre til høyre

  Plasser markøren i toppteksten på denne måten

Angi lysstyrke og kontrast for vannmerket

 1. Velg topptekst, og plasser markøren foran «&» i &[Bilde] i sideoppsettvisning.

 2. Klikk på Utforming-fanen > Formater bilde under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Formater bakgrunnen i Excel

 3. I Bilde-fanen under Bildekontroll velger du Bleke i Farge-boksen. Da settes lysstyrkenivået til 85 % og kontrasten til 15 %. Du kan justere lysstyrken og kontrasten etter eget ønske. For å oppnå optimal balanse i bildet må du sørge for at de to nivåene blir 100 % til sammen, for eksempel 80 % og 20 % eller 67 % og 33 %.

 4. Klikk på Utforming-fanen > Formater bilde under Verktøy for topptekst og bunntekst.

Endre størrelse på eller skalering av vannmerket

 1. Velg toppteksten, og plasser markøren foran «&» i &[Bilde].

  Plasser markøren i toppteksten på denne måten

 2. Klikk på Utforming-fanen > Formater bilde under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Formater bakgrunnen i Excel

 3. Du kan endre størrelsen på bildet i Størrelse-fanen ved å endre verdiene i Høyde- og Bredde-boksene. Du kan merke av eller fjerne merket for boksene Lås størrelsesforhold og I forhold til opprinnelig bildestørrelse for å kontrollere skaleringen.

Obs!: Du kan bare se vannmerket i Excel når du er i sideoppsettvisning eller forhåndsvisning. Vannmerket vises også bare på gjeldende regneark. Du kan legge til et vannmerke i hvert regneark i en arbeidsbok.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×