Legge til et skript på serversiden som en datakilde

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen viser deg hvordan du legger til et skript på serversiden som en datakilde, slik tester du datakildetilkobling og deretter hvordan du vil vise informasjonen som returneres av skript på serversiden ved å opprette en datavisning på området.

Viktig: Hvis området ligger på en server som kjører Windows SharePoint Services, krever standardinnstillingene på serveren at serveradministratoren først redigere filen Web.config på serveren før du kan koble til et skript på serversiden, som beskrevet i delen teste datakildetilkoblingen. Hvis området ligger på en server som kjører Microsoft Office SharePoint Server 2007, kan du koble til et skript på serversiden uten å gjøre endringer på serveren.

I denne artikkelen

Hva er et skript på serversiden?

Legge til et skript på serversiden i datakildebiblioteket

Teste datakildetilkoblingen

Opprette en datavisning av skript på serversiden

Hva er et skript på serversiden?

Et skript på serversiden er et lite program som ligger på serveren og som kjører på grunn av visse handlinger i leseren. Skript på serversiden kan skrives på en rekke språk, blant annet Perl, PHP og Microsoft ASP.NET. I motsetning til skript på klientsiden, for eksempel JavaScript, kjøres skript på serversiden på serveren før websiden vises i leseren. Skript på serversiden benyttes for eksempel til handlevogner, dynamiske menyer og undersøkelser.

Hvis du vil opprette en datavisning som viser data fra et skript på serversiden, må skriptet hente data i XML-format. Du kan koble til-skript på serversiden som er skrevet på en rekke språk og ved hjelp av en rekke ulike måter, inkludert ASP.NET, PHP og AJAX. Skriptet må imidlertid sende de endelige dataene i XML-format. Én vanlige serverside-skript som returnerer XML er en RSS-Feed.

Hvis du vil legge til en tilkobling til en RSS-Feed som består av et skript på serversiden og ikke en XML-fil (for eksempel en RSS-Feed som har en URL-adresse som slutter på aspx eller PHP), bør tilkoblingen inkluderes i kategorien-skript på serversiden i datakildebiblioteket. En RSS-Feed som er en XML-fil (for eksempel en RSS-Feed som har en URL-adresse som slutter på .xml) kan legges til kategorien skript på serversiden eller kategorien XML-filer.

Hvis du vil legge til et skript på serversiden som en datakilde, må du vite URL-adressen til skriptet og detaljer om eventuelle nødvendige parametere for URL-adressen.

Til toppen av siden

Legge til et skript på serversiden i datakildebiblioteket

 1. Hvis Datakildebibliotek ikke vises, klikker du DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk koble til et skript eller RSS-Feed under - skript på serversiden i Datakildebiblioteket.

  Merknad: Hvis overskriften Skript på serversiden er skjult, klikker du plusstegnet (+) for å vise den.

 3. Klikk ett av følgende i HTTP-metode-listen i kategorien Kilde i dialogboksen Egenskaper for datakilde:

  • Med HTTP Get-metoden føyes parameternavn og -verdier til URL-adressen.

  • Med HTTP Post-metoden sendes parameternavn og -verdier til URL-adressen i selve forespørselen.

   I dette eksemplet klikker du HTTP Get.

 4. Listen Velg datakommandoen som skal konfigureres inneholder disse fire alternativene:

  • Kommandoen Velg henter informasjon ved hjelp av skript på serversiden. Deretter kan du vise informasjonen på området ditt ved å opprette en datavisning.

  • Sette inn, oppdatere og slette kommandoer også hente informasjon ved hjelp av skript på serversiden. Du kan imidlertid opprette en datavisning som viser eller endrer informasjon som er hentet ved hjelp av disse kommandoene. Du kan bare bruke en datavisning til å vise informasjon som er hentet ved hjelp av kommandoen Velg.

   I dette eksemplet kan du klikke kommandoen Velg fordi du vil opprette en datavisning av dataene som returneres av skript på serversiden.

 5. Under Velg tilkoblingsinformasjon, i boksen Skriv inn URL-adressen til et skript på serversiden, skriver du inn URL-adressen for skriptet eller RSS-feeden du vil koble.

  I dette eksemplet skriver du inn http://gotdotnet.com/community/resources/rss.aspx for å legge til en RSS-Feed på utvikler-relaterte artikler fra GotDotNet, webområdet for Microsoft .NET-fellesskapet.

  Kilde-fanen i dialogboksen Egenskaper for datakilde viser en URL-adresse for et skript på serversiden

 6. Enkelte skript på serversiden krever ytterligere informasjon som sendes av leseren til serveren i form av parametere. I eksemplet som brukes her, trengs ikke parametere. Hvis skriptet på serversiden krever parametere, gjør du ett av følgende:

  • Når du skal legge til en parameter, klikker du Legg til og skriver inn et navn og en standardverdi for parameteren i dialogboksen Parameter.

   Merknad: Hvis parameteren angis under kjøring ved hjelp av en webdel-forbindelse, merker du av for Verdien for denne parameteren kan angis via en webdel-forbindelse.

  • Hvis du vil endre en eksisterende parameter, klikker du parameteren i listen, klikker Endre og endrer deretter navnet eller standardverdien for parameteren i dialogboksen Parameter.

  • Hvis du vil fjerne en eksisterende parameter, klikker du parameteren i listen og deretter Fjern.

 7. Klikk OK.

  Skript på serversiden vises nå i datakildebiblioteket.

Til toppen av siden

Teste datakildetilkoblingen

Nå som du har opprettet en datakildetilkobling som vises i datakildebiblioteket, ønsker å sikre at tilkoblingen fungerer. Slik tester du datakildetilkobling:

 • Klikk datakilden i Datakildebiblioteket, og klikk deretter Vis Data. Oppgaveruten Datakildedetaljer åpnes.

Hvis oppgaveruten Datakildedetaljer viser data fra datakilden, er datakildetilkoblingen fungerer riktig. Er du klar til å opprette en datavisning av disse dataene. Gå til neste del.

Hvis oppgaveruten Datakildedetaljer viser ikke data fra datakilden, men i stedet oppgaveruten enten er tom eller vises en feilmelding, fungerer ikke i datakildetilkobling riktig. Dette problemet kan oppstå hvis serveren kjører Windows SharePoint Services, serveren er bak en proxy-serveren eller brannmuren og proxy-innstillingene ikke er angitt i filen Web.config for den virtuelle serveren.

Kontakt serveradministratoren for å løse dette problemet, og be vedkommende kan utføre følgende fremgangsmåte. Serveradministratoren må redigere filen Web.config for å inkludere proxy-innstillingene for den virtuelle serveren der området ligger. I et farmmiljø, må serveradministratoren redigere filen Web.config for hver virtuell server i hver front webserver i serverfarmen.

Merknad: Endre standardinnstillingen for proxy-server muliggjør server til server-kommunikasjon, men ikke på noen måte påvirke innkommende tilkoblinger eller tilgangstillatelser til serveren.

Konfigurere Web.config-filen på serveren

Følg disse trinnene for å konfigurere Web.config-filen, på serveren som kjører Windows SharePoint Services:

 1. Start et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk.

 2. Finn og åpne filen Web.config for den virtuelle serveren der du vil tillate brukere å opprette koblinger til XML-webtjeneste og skript på serversiden datakilder.

  Mappen Web.config er plassert i innholdsområdet av serveren, for eksempel standardbanen er \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du kjører Windows SharePoint Services 3.0    Kopier og Lim inn følgende linjer i filen Web.config hvor som helst på nivå rett under noden < configuration >.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxy automatisk identifisering av = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

  • Hvis du kjører Microsoft Windows SharePoint Services 2.0    Kopier og Lim inn følgende linjer i filen Web.config hvor som helst på nivå rett under noden < configuration >. Endre < ProxyServer > til navnet på proxy-server og < Port > til porten som du bruker.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxy proxyaddress = "http:// < ProxyServer >: < Port >" bypassonlocal = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

 4. Lagre filen Web.config, og avslutt deretter tekstredigeringsprogrammet.

 5. Tilbakestill Microsoft Internet Information Services (IIS) for å ta i bruk endringene. Alternativt kan du tilbakestille etter neste trinn å bruke endringene på flere virtuelle servere om gangen. Hvis du vil tilbakestille IIS, åpne en kommandolinjen-vinduet, og Skriv inn iisreset ved ledeteksten.

 6. Gjenta trinn 1 til 5 for hver virtuelle server der du vil tillate brukere å opprette koblinger til XML-webtjeneste og skript på serversiden datakilder.

Til toppen av siden

Opprette en datavisning av skriptet på serversiden

Nå som du har lagt til et skript på serversiden i datakildebiblioteket, kan du opprette en datavisning som inneholder resultatet av skriptet på serversiden.

Du kan raskt opprette en datavisning ganske enkelt ved å dra datakilden til en side. Når du drar en datakilde til en side, er resultatet en standardvisning av dataene der de første fem feltene i datakilden som vises i hver rad i en enkel tabell. Hvis de første fem feltene vises med de tilsvarende dataene, er datakilden riktig konfigurert.

Datavisninger er basert på Microsoft ASP.NET 2.0-teknologi. Når du skal opprette en datavisning, må du starte med en ASP.NET-side (ASPX-fil).

 1. Velg NyFil-menyen, og klikk deretter ASPX.

  En ny siden med en FORM-kode åpnes.

  FORM-kode for ASP.NET

 2. Klikk DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen. Finn datakilden i oppgaveruten Datakildebibliotek – i dette eksemplet er det Rss.aspx på www.gotdotnet.com – og dra den deretter til siden.

  En datavisning som inneholder alle titlene og URL-adressene for alle områdene i gjeldende områdesamling vises nå på siden, og oppgaveruten Datakildedetaljer åpnes.

Hvis du vil ha mer informasjon om datavisninger, kan du se artikkelen opprette en datavisning.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×