Legge til et bilde eller en bildefil i en webside

Du kan legge til et bilde i en hvilken som helst webside med en feltkontroll for sidebilde ved å velge bildet fra et bibliotek. Når bildet som er lagret i biblioteket endres, bruker sider som benytter bildet, automatisk det nye bildet.

Du kan også legge til et bilde på en hvilken som helst webside som har en feltkontroll for sideinnhold, ved å bruke HTML-redigeringsprogrammet. Når du bruker HTML-redigeringsprogrammet til å legge til et bilde i en feltkontroll for sideinnhold, lagres også bildet i et bibliotek, så når bildet i biblioteket oppdateres, benytter sider som bruker bildet, automatisk det nye bildet.

Når du oppretter en ny side, og du vil at siden skal ha et bilde, kan du opprette siden ved å bruke et sideoppsett med en feltkontroll for sidebilde.

I denne artikkelen

Sideoppsett som inneholder en feltkontroll for sidebilde

Sideoppsett som inneholder en feltkontroll for sideinnhold

Legge til et bilde ved å bruke feltkontrollen for sidebilde

Legge til et bilde i en feltkontroll for sideinnhold ved å bruke HTML-redigeringsprogrammet

Sideoppsett som inneholder en feltkontroll for sidebilde

Følgende sideoppsett som leveres med Microsoft Office SharePoint Server 2007, inneholder en feltkontroll for sidebilde:

 • Artikkelside med bilde til venstre

 • Artikkelside med bilde til høyre

 • Hjemmeside for intranett

 • Velkomstside med sammendragskoblinger

 • Velkomstside med innholdsfortegnelse

 • Velkomstside

Det kan hende området inneholder flere sideoppsett som inneholder en feltkontroll for sidebilde.

Tips!: En metode du kan bruke til å vite om en side har en feltkontroll for sidebilde, er å redigere siden. Når du redigerer en side, viser hver feltkontroll på denne siden en etikett. Feltkontroller for sidebilde på sider som er opprettet ved hjelp av sideoppsett som leveres med Office SharePoint Server 2007, er merket Sidebilde. Dette kan være tilfellet eller ikke for sider som er opprettet ved hjelp av egendefinerte sideoppsett som er utformet av personer med utformingstillatelser for ditt område. Be områdesamlingsadministratoren om mer informasjon om de egendefinerte sideoppsettene som er tilgjengelige for bruk på ditt område.

Til toppen av siden

Sideoppsett som inneholder en feltkontroll for sideinnhold

Følgende sideoppsett som leveres med Office SharePoint Server 2007, inneholder en feltkontroll for sideinnhold:

 • Hjemmeside for intranett

 • Velkomstside med sammendragskoblinger

 • Velkomstside med innholdsfortegnelse

Det kan hende området inneholder flere sideoppsett som inneholder en feltkontroll for sideinnhold.

Tips!: En metode du kan bruke til å vite om en side har en feltkontroll for sideinnhold, er å redigere siden. Når du redigerer en side, viser hver feltkontroll på denne siden en etikett. Feltkontroller for sideinnhold på sider som er opprettet ved hjelp av sideoppsett som leveres med Office SharePoint Server 2007, er merket Sideinnhold. Dette kan være tilfelle eller ikke for sider som er opprettet ved hjelp av egendefinerte sideoppsett som er utformet av personer med utformingstillatelser for ditt område. Be områdesamlingsadministratoren om mer informasjon om de egendefinerte sideoppsettene som er tilgjengelige for bruk på ditt område.

Til toppen av siden

Legge til et bilde ved å bruke feltkontrollen for sidebilde

 1. Bla til siden der du vil legge til et bilde, og klikk deretter Rediger side på verktøylinjen for sideredigering.

  Merknad: Hvis du ikke ser verktøylinjen for sideredigering, klikker du Vis verktøylinje for sideredigeringOmrådehandlinger-menyen.

 2. I feltkontrollen Sidebilde klikker du Rediger bilde. Websidedialogboksen Rediger bildeegenskaper åpnes.

 3. Under Generelt i websidedialogboksen Rediger bildeegenskaper klikker du Bla gjennom-knappen, som finnes ved siden av Valgt bilde-boksen. Bildebiblioteket åpnes i et nytt vindu.

 4. Klikk bildet du vil bruke, og klikk deretter OK. Bildebiblioteket lukkes, og adressen til bildet du har valgt, vises nå i Valgt bilde-boksen.

 5. Du kan eventuelt angi de gjenværende bildeegenskapene:

  • Alternativ tekst      Skriv inn tekst som kort beskriver bildet. Denne teksten vises i stedet for bildet hvis leseren for sidevisning ikke viser bildet. Alternativ tekst kan også leses av skjermlesere.

  • Hyperkobling      Bildet kan eventuelt fungere som en hyperkobling. Skriv inn ønsket hyperkoblingsmål i denne boksen. Du kan også bruke Bla gjennom-knappen til å finne et mål for hyperkoblingen. Merk av for Åpne kobling i nytt vindu hvis du vil at hyperkoblingen skal åpnes i et nytt leservindu.

   Under Oppsett kan du angi følgende egenskaper:

  • Justering      Du kan endre plasseringen til bildet i feltkontrollen ved å velge fra Justering-listen. Fordi en feltkontroll for sidebilde er tilpasset bildet, har ikke dette alternativet så stor innvirkning når det brukes på et bilde som er i feltkontrollen for sidebilde.

  • Kantlinjetykkelse      Du kan gi bildet en kantlinje ved å angi tykkelsen på kantlinjen. Kantlinjetykkelse måles i piksler.

  • Vannrett avstand      Du kan legge til avstand på begge sider av bildet ved å angi en verdi i piksler for størrelsen på avstanden.

  • Loddrett avstand      Du kan legge til avstand over og under bildet ved å angi en verdi i piksler for størrelsen på avstanden.

   Under Størrelse kan du angi følgende egenskaper:

  • Bruk standard bildestørrelse      Velg dette alternativet hvis du vil at bildet skal vises i standardstørrelsen, som er størrelsen som er angitt av bildefilens egenskaper.

  • Angi størrelse      Velg dette alternativet hvis du vil angi størrelsen på bildet på den publiserte siden. Dette overstyrer bildefilens egenskaper for størrelse. Hvis du velger dette alternativet, må du angi bredden, høyde eller begge deler for bildet ved å bruke egenskapene Bredde og Høyde.

  • Bredde (piksler)      Hvis du velger Angi størrelse, bruker du Bredde (piksler) til å angi bredden på bildet i piksler.

  • Høyde (piksler)      Hvis du velger Angi størrelse, bruker du Høyde (piksler) til å angi høyden på bildet i piksler.

  • Behold sideforholdet      Du kan velge dette alternativet for å beholde forholdet i bildets bredde og høyde. Hvis du velger dette alternativet, kan du bare angi enten bredden eller høyden på bildet, fordi verdien du velger for bildets bredde eller høyde, bestemmer verdien til den andre dimensjonen, basert på forholdet til den opprinnelige bildebredden og -høyden.

Til toppen av siden

Legge til et bilde i en feltkontroll for sideinnhold ved å bruke HTML-redigeringsprogrammet

 1. Bla til siden der du vil legge til et bilde, og klikk deretter Rediger side på verktøylinjen for sideredigering.

  Merknad: Hvis du ikke ser verktøylinjen for sideredigering, klikker du Vis verktøylinje for sideredigeringOmrådehandlinger-menyen.

 2. I feltkontrollen for sideinnhold klikker du Rediger innhold for å starte HTML-redigeringsprogrammet. HTML-redigeringsprogrammet kan vises innebygd, eller det kan vises i et nytt vindu i en websidedialogboks.

 3. Plasser markøren i feltkontrollen for sideinnhold på stedet der du vil legge til bildet.

 4. På verktøylinjen for HTML-redigeringsprogrammet klikker du verktøylinjeknappen Sett inn bilde Knapp .

  Hurtigtast  Hvis du vil sette inn et bilde, trykker du CTRL+SKIFT+G.

  Websidedialogboksen Rediger bildeegenskaper åpnes.

 5. Under Generelt i websidedialogboksen Rediger bildeegenskaper klikker du Bla gjennom-knappen, som finnes ved siden av Valgt bilde-boksen. Bildebiblioteket åpnes i et nytt vindu.

 6. Klikk bildet du vil bruke, og klikk deretter OK. Bildebiblioteket lukkes, og adressen til bildet du har valgt, vises nå i Valgt bilde-boksen.

 7. Du kan eventuelt angi de gjenværende bildeegenskapene:

  • Alternativ tekst      Skriv inn tekst som kort beskriver bildet. Denne teksten vises i stedet for bildet hvis leseren for sidevisning ikke viser bildet. Alternativ tekst kan også leses av skjermlesere.

  • Hyperkobling      Bildet kan eventuelt fungere som en hyperkobling. Skriv inn ønsket hyperkoblingsmål i denne boksen. Du kan også bruke Bla gjennom-knappen til å finne et mål for hyperkoblingen. Merk av for Åpne kobling i nytt vindu hvis du vil at hyperkoblingen skal åpnes i et nytt leservindu.

   Under Oppsett kan du angi følgende egenskaper:

  • Justering      Du kan endre plasseringen til bildet i feltkontrollen ved å velge fra Justering-listen.

  • Kantlinjetykkelse      Du kan gi bildet en kantlinje ved å angi tykkelsen på kantlinjen. Kantlinjetykkelse måles i piksler.

  • Vannrett avstand      Du kan legge til avstand på begge sider av bildet ved å angi en verdi i piksler, for størrelsen på avstanden.

  • Loddrett avstand      Du kan legge til avstand over og under bildet ved å angi en verdi i piksler, for størrelsen på avstanden.

   Under Størrelse kan du angi følgende egenskaper:

  • Bruk standard bildestørrelse      Velg dette alternativet hvis du vil at bildet skal vises i standardstørrelsen, som er størrelsen som er angitt av bildefilens egenskaper.

  • Angi størrelse      Velg dette alternativet hvis du vil angi størrelsen på bildet på den publiserte siden. Dette overstyrer bildefilens egenskaper for størrelse. Hvis du velger dette alternativet, må du angi bredden, høyden eller begge deler for bildet ved å bruke egenskapene Bredde og Høyde.

  • Bredde (piksler)      Hvis du velger Angi størrelse, bruker du Bredde (piksler) til å angi bredden på bildet i piksler.

  • Høyde (piksler)      Hvis du velger Angi størrelse, bruker du Høyde (piksler) til å angi høyden på bildet i piksler.

  • Behold sideforholdet      Du kan velge dette alternativet for å beholde forholdet i bildets bredde og høyde. Hvis du velger dette alternativet, kan du bare angi enten bredden eller høyden på bildet, fordi verdien du velger for bildets bredde eller høyde, bestemmer verdien til den andre dimensjonen, basert på forholdet til den opprinnelige bildebredden og -høyden.

   Kommentarer: 

   • Hvis siden der du vil legge til et bilde, er en Nettdelside, kan du legge til et bilde ved å bruke en bildewebdel. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en bildewebdel, kan du se artikkelen Bildewebdel.

   • Hvis bildet du vil legge til på en side, ikke er tilgjengelig i bildebiblioteket, kan du legge det til hvis du har bidragstillatelser. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til en bildefil i et bibliotek, kan du se artikkelen Legge til én eller flere filer i et bibliotek.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×