Legge til, endre, skjule eller slette kommentarer i en presentasjon

Legge til, endre, skjule eller slette kommentarer i en presentasjon

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

En merknad er et notat som du kan legge til en bokstav eller et ord på et lysbilde, eller til et helt lysbilde. Bruk merknader når du vil at andre skal se gjennom og gi tilbakemelding om en presentasjon som du opprettet, eller når kolleger ber om tilbakemelding på en presentasjon.

Kommentarruten er den raskeste måten å redigere, skjule eller slette kommentarer i presentasjonen.

Klikk Vis kommentarer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Kommentarrute.

Vis kommentarer

Kommentarer-ruten vises ved siden av PowerPoint-arbeidsområdet som viser merknader som er knyttet til lysbildet som er åpen. Klikk en kommentar for å merke den, og Aktiver den "".

Kommentarrute

 1. Klikk en plassering på lysbildet der du vil at referansen til kommentaren skal vises.

 2. Klikk Se gjennom > Ny kommentar.

  En kommentar ikonet Kommentarer-ikon vises på lysbildet og kommentarer-ruten åpnes.

 3. Skriv inn meldingene i boksen i Kommentarer-ruten, og trykk ENTER eller klikk utenfor kommentarboksen.

  Legge til en merknad
  • Når Kommentarruten er åpen, kan du legge til en ny kommentar ved å trykke Ctrl + N.

  • Elementer som har kommentarer er angitt av en kommentarer ikonet Kommentarer-ikon . Klikk ikonet for å se kommentarer om dette elementet i Kommentarer-ruten.

  • Hvis du vil flytte mellom kommentarer, klikker du pil opp eller ned øverst i kommentarruten.

Bruk kommentarruten til å redigere kommentarer som er lagt til av andre korrekturlesere, eller svare på dem.

 • Slik redigerer du en kommentar: Klikk teksten i kommentaren du vil redigere. Dette åpner en tekstboks med kommentaren. Foreta ønskede endringer, og klikk deretter utenfor kommentarboksen for å fullføre.

 • Svare på en merknad: I merknaden du vil svare på, klikker du Svar, eller trykk Ctrl + R. Skriv inn svaret ditt i tekstboksen, og trykk deretter Tab for å fullføre.

 • På lysbildet:    Høyreklikk kommentarer ikonet Kommentarer-ikon for kommentaren du vil slette, og klikk deretter Slett merknad.

 • I kommentarruten:    Klikk kommentaren du vil sette, og klikk deretter det svarte krysset (X).

Hvis du ikke vil ha kommentarer på lysbildet eller i presentasjonen lenger, kan du slette alle samtidig. Klikk pilen under Slett i kategorien Se gjennom, og velg deretter hva du vil gjøre:

 • Slette alle kommentarer og all håndskrift på dette lysbildet    Fjerner kommentarer og håndskriftsmerknader (lagt til på berøringsaktiverte datamaskiner) fra lysbildet som er åpent.

 • Slette alle kommentarer og all håndskrift i denne presentasjonen    Fjerner alle tilføyde kommentarer og håndskriftsnotater fra hele presentasjonen.

Viktig!: Slettede kommentarer fjernes permanent fra presentasjonen og kan ikke gjenopprettes. Hvis du kanskje vil bruke kommentarene senere, foreslår vi at du skjuler dem i stedet for å slette dem, eller at du oppretter en kopi av presentasjonen der kommentarene er beholdt.

Skjule kommentarer lukkes Kommentarruten og stopper merknadsbobler skal vises på lysbildene. Kommentarer forblir i presentasjonen, men noe som betyr at andre åpner presentasjonen kan se og lese dem. Hvis du vil unngå dette, kan du bruke fremgangsmåten ovenfor for å slette kommentarene i stedet.

Hvis du vil skjule merknader og kommentarbobler i presentasjonen, klikker du Vis merknader i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Vis markering. Klikk Vis markering på nytt for å vise kommentarene.

 • Hvis du vil flytte mellom kommentarer, klikker du Forrige eller Neste i Merknader-gruppen på Se gjennom-fanen.

Se gjennom

1 se gjennom-fanen

2 Gjennomgangskommandoer

3 gjennomgangskommentaren

4 kommentar

 1. Gjør ett av følgende på der lysbildet du vil legge til en kommentar:

  • Hvis du vil legge til en kommentar om tekst eller en objekt på et lysbilde, merker du teksten eller objektet.

  • Hvis du vil legge til en generell kommentar om et lysbilde, klikker du hvor som helst på lysbildet.

 2. Klikk Ny merknad i Merknader-gruppen på Se gjennom-fanen.

 3. Skriv inn kommentarene, og klikk deretter utenfor kommentarboksen.

  Tips!: Du kan legge til mer enn én kommentar tekst, et objekt eller et lysbilde i en presentasjon.

Korrekturlesere av presentasjoner kan redigere kommentarer som er lagt til av en annen korrekturleser, noe som endrer fargen på miniatyren for gjennomgangskommentaren, og endrer initialene til initialene til gjeldende korrekturleser.

 1. Klikk gjennomgangskommentaren (vist som tall 3 i bildet ovenfor).

  Obs!: 

  • Miniatyren for gjennomgangskommentaren inneholder vanligvis initialene til den personen som opprinnelig la til kommentaren.

  • Hvis miniatyren for gjennomgangskommentaren er skjult, klikker du Vis markering i Merknader-gruppen på Se gjennom-fanen.

 2. Klikk Rediger merknad i Merknader-gruppen på Se gjennom-fanen.

 3. Skriv inn kommentarene, og klikk deretter utenfor kommentarboksen.

Korrekturlesere av presentasjoner kan slette kommentarer som er lagt til av andre korrekturlesere, noe som endrer fargen på miniatyren for gjennomgangskommentaren, og endrer initialene til initialene til gjeldende korrekturleser.

 1. Klikk kommentaren du vil slette.

 2. Klikk Slett i Merknader-gruppen på Se gjennom-fanen.

Hvis du vil fjerne alle merknader fra et lysbilde eller presentasjonen, kan du slette dem alle samtidig. Kategorien Se gjennom, klikk pilen under Slett, og velg deretter hva du vil gjøre:

 • Slett All markering på gjeldende lysbilde Fjerner kommentarer fra lysbildet som er åpent.

 • Slette alle markeringer i denne presentasjonen Fjerner alle merknader fra hele presentasjonen.

 • Hvis du vil skjule kommentarer i presentasjonen, klikker du Vis markering i merknader klikker kategorien Vis markering på nytt for å vise kommentarene.

 • Hvis du vil flytte mellom kommentarer, klikker du Forrige eller Neste i Merknader-gruppen på Se gjennom-fanen.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×