Legge til, endre eller slette kantlinjer fra dokumenter eller bilder

Legge til, endre eller slette kantlinjer fra dokumenter eller bilder

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan fremheve og utheve de ulike delene av et dokument eller en e-postmelding ved å bruke kantlinjer. Du kan legge til kantlinjer i sider, tekst, tabeller og tabellceller, grafiske objekter og bilder.

Klikk på en av overskriftene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon

Du kan plassere en kantlinje rundt bare én side hvis siden er i begynnelsen av et dokument eller en inndeling. Hvis siden er midt i dokumentet, første sette inn et inndelingsskift.

 1. Velg SidekantlinjerUtforming-fanen.

  Sidekantlinjer-knapp

 2. Du kan utforme kantlinjer i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging.

  1. Velg kantlinjestilen du vil ha, under Innstilling.

  2. Velg linjestilen du vil ha, under Stil.

  3. Velg en kantlinjefarge i Farge-listen.

  4. Velg bredden du vil ha, i Bredde-listen

  5. Hvis du vil ha en kantlinje for utklipp i stedet, velger du kantlinjegrafikk i Utklipp-listen.

   Innstillinger for sidekantlinjer

 3. Velg Denne delen – kun første side i Bruk på-listen.

  Liste for å velge hvilke sider som viser kantlinjen

  Tips!: Denne innstillingen fungerer også hvis du vil legge til kantlinjen på den første siden i dokumentet.

 4. Klikk kantlinjen du vil slette, i forhåndsvisningsruten.

  Dialogboksen for forhåndsvisning viser sidekantlinjer

  Tips!: Hvis du vil endre hvor kantlinjen vises på siden, velger du Alternativer og justerer marginnstillingene.

Hvis du har lagt til en sidekantlinje i dokumentet, kan du fjerne den ved å endre innstilling for sidekantlinjen til Ingen.

 1. Velg SidekantlinjerUtforming-fanen.

  Sidekantlinjer-knapp

 2. Velg siden(e) du vil fjerne kantlinjen fra, i Bruk på-listen i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging.

 3. Velg Ingen under Innstilling.

  Dialogboksen for innstillinger for sidekantlinje

Kantlinje gå til kategorien Utforming på båndet, klikker du Sidekantlinjer og bruker farge rullegardinlisten kontrollen til å velge en annen farge for å endre fargen på en eksisterende side. Klikk OK for å bruke endringen.

Du kan bruke stilgalleriet for kantlinjer for å legge til en kantlinje i tabellen.

 1. Klikk i tabellen, og klikk deretter på Flyttehåndtaket for tabellen for å merke tabellen.

  En tabell som viser flyttehåndtaket for tabellen.

  Obs!: 

  • Tabellverktøy på Utforming-fanen vises.

  • Finne Tabellverktøy

 2. Velg Kantlinjestiler-listen i Kantlinje-gruppen, og velg deretter et kantlinjetema.

  Stiler for tabellkantlinjer

 3. Velg hvor du vil legge til kantlinjer i Kantlinjer-listen.

  Plassering av tabellkantlinje

  Tips!: Velg Bildekantlinje for å endre eller legge til kantlinjer for en del av tabellen, og klikk deretter hver kantlinje i tabellen du vil endre eller legge til. Word gjelder kantlinjestilen du allerede har valgt, og du trenger ikke å merke tabellen først.

  Kommandoen Formater kantlinje

Når du legger til en tabell i et dokument, får den automatisk svarte kantlinjer som går rundt hele tabellen og cellene som er i den. Selv om du har lagt til andre kantlinjer i tabellen, kan du fjerne både alle eller noen av disse.

 1. Klikk i tabellen, og flyttehåndtaket for tabellen Pilhåndtak med fire hoder vises i øvre venstre hjørne.

 2. Velg Kantlinjer under Tabellverktøy på Utforming-fanen.

  Kantlinje-knappen under Tabellverktøy

 3. Klikk på Ingen kantlinje:

  Fjerne en kantlinje fra tekst

 1. Merk cellene som har kantlinjer du vil fjerne, ved å dra musen over dem.

 2. Velg Kantlinjer under Tabellverktøy på Utforming-fanen, og velg hva du vil ha.

  Plassering av tabellkantlinje

 1. Klikk i tabellen.

 2. Klikk på Tabellverktøy > Utforming > Linjestil > Ingen kantlinje. Markøren blir en pensel du kan dra langs hver kantlinje du vil slette.

  Kantlinjestil

Legger du til kantlinjer på bilder i dokumenter, kan du få dem til å skille seg ut, samtidig som dokumentet får et mer profesjonelt utseende. Hvor enkle eller avanserte kantlinjene skal være, er opp til deg.

Galleriet Bildestiler inneholder mange forhåndsdefinerte stiler som gjør det enkelt å legge til en bestemt type kantlinje med ett klikk.

 1. Velg bildet der du vil legge til en kantlinje.

 2. Velg en stil i bildestilgalleriet under Bildeverktøy på Format-fanen.

  Tips!: 

  • Velg Mer for å vise ekstra stiler i galleriet.

  • Galleriet Bildestiler

Tilpasse kantlinjen til et bilde

Hvis du heller vil tilpasse kantlinjen fullstendig, kan du velge kantlinjefarge, kantlinjebredde og linjestil.

 1. Klikk på bildet der du vil legge til en tilpasset kantlinje.

 2. Velg Bildekantlinje under Bildeverktøy på Format-fanen.

  Kommandoen Bildekantlinje i kategorien Format under Bildeverktøy

 3. Velg en farge.

  Alternativer for bildekantlinje

 4. Velg ett av følgende:

  • Velg en kantlinjebredde i Tykkelse-listen.

  • Velg en linjestil i Stiplet-listen.

Måten du fjerner en bildekantlinje på avhenger av om det er en bildestilkantlinje eller en egendefinert kantlinje.

 1. Velg bildet du vil fjerne en kantlinje fra.

 2. Gjør ett av følgende under Bildeverktøy på Format-fanen:

  Plassering av Bildeverktøy

  • Hvis kantlinjen er et omriss, velger du Uten omriss i Bildekantlinje-listen.

  • Hvis kantlinjen er en stil, og du vet hvilken stil det er, velger du stilen som er brukt, i Bildeeffekter-listen, og deretter velger du Ingen (stil). Hvis du for eksempel vil fjerne en skygge, klikker du påBildeeffekter > Skygge > Ingen skygge.

  • Hvis du ikke er sikker på hvilken stil som er brukt, kan du tilbakestille bildet, men dette vil også fjerne eventuelle andre endringer du har gjort. Velg Tilbakestill i Juster-gruppen.

   Kommandoen Tilbakestill bilde

Fjerne en egendefinert kantlinje

 1. Velg bildet du vil fjerne en egendefinert kantlinje fra.

 2. Velg Uten omriss i Bildekantlinje-listen under Bildeverktøy på Format-fanen.

  Fjerne omrisset fra et bilde

Du bruker Kantlinjer-knappen til å legge til en kantlinje i tekst for å få den til å skille seg ut eller vektlegge den. Du kan legge til kantlinjer på enhver side av teksten eller på alle sider for å lage en boks.

 1. Plasser markøren, eller merk teksten der du vil legge til en kantlinje.

 2. Velg et alternativ for kantlinjer i Kantlinjer-listen i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

  Legge til en kantlinje i en tekst

  Knapp

  Navn

  Hva den gjør

  Knappesymbol

  Nedre kantlinje

  Oppretter en kantlinje under avsnitts- eller tabellcellen ved markørens posisjon eller under de merkede avsnittene eller cellene. Hvis du velger en del av teksten som er mindre enn et avsnitt, opprettes det en boks rundt det merkede området.

  Knappesymbol

  Øvre kantlinje

  Samme som Nedre kantlinje, men gjelder for den øvre.

  Knappesymbol

  Venstre kantlinje

  Samme som Nedre kantlinje, men gjelder for den venstre.

  Knappesymbol

  Høyre kantlinje

  Samme som Nedre kantlinje, men gjelder for den høyre.

  Knapp

  Ingen kantlinje

  Fjerner kantlinjer fra det merkede området.

  Knappesymbol

  Alle kantlinjer

  Oppretter en boks rundt hvert avsnitt for den merkede teksten. Hvis det ikke er merket noe tekst, oppretter Word en boks rundt avsnittet ved markørens gjeldende plassering. Hvis du trykker ENTER mens du skriver inn tekst i en Alle kantlinjer-tekstboks, vises en ny boks for det nye avsnittet.

  Knapp

  Ytre kantlinjer

  Oppretter en boks rundt den merkede teksten. Hvis det ikke er merket noe tekst, oppretter Word en boks rundt avsnittet ved markørens gjeldende plassering. Hvis du trykker ENTER mens du skriver i et avsnitt med Ytre kantlinjer, utvides boksen for å inkludere det nye avsnittet.

  Knapp

  Indre kantlinjer

  Oppretter kantlinjer mellom de merkede avsnittene. Hvis det ikke er merket noe tekst, eller hvis bare ett avsnitt er merket, skjer ingenting. Hvis du trykker ENTER mens du skriver i et avsnitt med Indre kantlinjer, vises en ny kantlinje.

  Knappesymbol

  Innvendige vannrette kantlinjer

  For vanlige avsnitt gjør dette det samme som Indre kantlinjer. For en tabell legger dette til kantlinjer mellom rader, men ikke kolonner.

  Knapp

  Innvendige loddrette kantlinjer

  I en tabell legger dette til kantlinjer mellom kolonner, men ikke rader. For vanlige avsnitt gjør dette ingenting.

  Knapp

  Kantlinje diagonalt nedover

  I en tabell legger dette til en diagonal linje fra øverst til venstre til nederst til høyre i hver celle. For vanlige avsnitt gjør dette ingenting.

  Knappesymbol

  Kantlinje diagonalt oppover

  I en tabell legger dette til en diagonal linje fra nederst til venstre til øverst til høyre i hver celle. For vanlige avsnitt gjør dette ingenting.

  Knappesymbol

  Vannrett linje

  Setter inn en vannrett linje som grafikk under markørens gjeldende posisjon.

  Knapp

  Tegn tabell

  Du kan tegne en tabell ved hjelp av markøren.

  Knapp

  Vis rutenettlinjer

  Viser cellegrenser i tabeller der ingen kantlinjer er brukt.

  Knapp

  Kantlinjer og skyggelegging

  Velg alternativer for formatering av kantlinjer, for eksempel linjetykkelse, farge og stil.

 1. Merk all teksten innenfor kantlinjen.

 2. Åpne Kantlinjer-listen i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

  Legge til en kantlinje i en tekst

 3. Velg Ingen kantlinje.

  Fjerne en kantlinje fra tekst

 1. Merk all teksten innenfor kantlinjen.

 2. Åpne Kantlinjer-listen i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

  Legge til en kantlinje i en tekst

 3. Klikk på hver kantlinjeside du vil fjerne, i listen over kantlinjer.

Obs!: Hvis kantlinjen er rundt ett enkelt ord, forsvinner hele kantlinjen.

Hva vil du gjøre?

Du kan legge til en kantlinje på én eller alle sidene i et dokument, på sidene i en inndeling, bare på den første siden eller på alle sidene unntatt den første. Du kan legge til sidekantliner med mange linjestiler og farger i tillegg til en rekke grafiske kantlinjer.

Side med grafisk kantlinje

Du kan få teksten til å skille seg ut fra resten av dokumentet ved å legge til kantlinjer.

Tekst med kantlinjer og skyggelegging

Du kan legge til kantlinjer i en tabell eller en individuell tabellcelle.

Tabeller med automatisk formatering

Du kan legge til kantlinjer i tegnede objekter og bilder. Du kan endre eller formatere kantlinjen til et objekt på samme måte som du endrer eller formaterer en linje.

 1. Klikk på Sidekantlinjer i Sidebakgrunn-gruppen på Sideoppsett-fanen.

  Sidekantlinjer-fanen i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging for Word 2010

  Kontroller at du er på Sidekantlinjer-fanen i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging.

 2. Klikk på ett av alternativene for kantlinjer under Innstillinger.

  Obs!: Hvis du vil angi at kantlinjen skal vises på et bestemt sted på siden, for eksempel bare øverst, kan du klikke på Egendefinert under Innstilling. Klikk der du vil at kantlinjen skal vises, under Forhåndsvisning

 3. Velg ønsket stil, farge og bredde på kantlinjen.

  Obs!: Hvis du vil angi en kunstnerisk kantlinje, for eksempel trær, velger du et alternativ i Utklipp-boksen.

 4. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil angi en bestemt side eller inndeling der kantlinjen skal vises, klikker du på alternativet du vil ha, under Bruk på.

  • Hvis du vil angi den nøyaktige plasseringen til kantlinjen på siden, klikker du på Alternativer, og deretter velger du alternativene du vil ha.

Obs!: Du kan se sidekantlinjene på skjermen ved å vise dokumentet i Utskriftsoppsettsvisning.

 1. Klikk på Sidekantlinjer i Sidebakgrunn-gruppen på Sideoppsett-fanen.

  Sidekantlinjer-knapp i Word 2010

  Obs!: 

  • Kontroller at du er på Sidekantlinjer-fanen i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging.

  • Sidekantlinjer-fanen i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging for Word 2010

 2. Endre alternativene du vil endre, og klikk deretter på OK.

Obs!: Du kan se sidekantlinjene på skjermen ved å vise dokumentet i Utskriftsoppsettsvisning.

 1. Klikk på Sidekantlinjer i Sidebakgrunn-gruppen på Sideoppsett-fanen.

  Sidekantlinjer-fanen i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging for Word 2010

 2. Velg Ingen under InnstillingSidekantlinje-fanen i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging.

Obs!: Hvis du vil fjerne kantlinjen bare fra én kant i dokumentet, for eksempel fjerne alle unntatt den øverste kantlinjen, klikker du på kantlinjene du vil fjerne, i diagrammet under Forhåndsvisning.

 1. Velg bildet, tabellen eller teksten der du vil legge en kantlinje.

  Hvis du vil bruke en kantlinje i bestemte tabellceller, merker du cellene, inkludert merkene for slutt på celle.

  Merk celler og merkene for slutt på celle

  Obs!: Trykk på CTRL + * for å slå på avsnittsmerkene Vis/Skjul og vise merkene for slutt på celle.

 2. Klikk på Sidekantlinjer i Sidebakgrunn-gruppen på Sideoppsett-fanen.

  Sidekantlinjer-knapp i Word 2010

 3. Velg et av alternativene for kantlinjer under InnstillingerKantlinjer-fanen i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging.

  Dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging for Word 2010

 4. Velg ønsket stil, farge og bredde på kantlinjen.

 5. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil plassere kantlinjer bare på bestemte sider i det merkede området, kan du klikke på Egendefinert under Innstilling. Klikk på sidene i diagrammet under Forhåndsvisning, eller klikk på knappene for på bruke og fjerne kantlinjer.

  • Hvis du vil angi den nøyaktige plasseringen til en avsnittskantlinje i henhold til teksten, klikker du på Avsnitt under Bruk på, klikker på Alternativer og velger deretter alternativene du vil ha.

  • Hvis du vil angi en celle eller tabell der du vil at kantlinjen skal vises, klikker du på alternativet du vil ha, under Bruk på.

 1. Merk teksten, bildet eller tabellen som har en kantlinje du vil endre.

  Hvis du vil endre en kantlinje i bestemte tabellceller, merker du cellene, inkludert merkene for slutt på celle.

  Obs!: Trykk på CTRL + * for å slå på avsnittsmerkene Vis/Skjul og vise merkene for slutt på celle.

 2. Klikk på Sidekantlinjer i Sidebakgrunn-gruppen på Sideoppsett-fanen.

  Sidekantlinjer-knapp i Word 2010

 3. Klikk på Kantlinjer-fanen, og endre alternativene du vil endre.

 1. Merk teksten, bildet eller tabellen som har en kantlinje du vil fjerne.

  Hvis du vil fjerne en kantlinje fra bestemte tabellceller, merker du cellene, inkludert merkene for slutt på celle.

  Obs!: Trykk på CTRL + * for å slå på avsnittsmerkene Vis/Skjul og vise merkene for slutt på celle.

 2. Klikk på Sidekantlinjer i Sidebakgrunn-gruppen på Sideoppsett-fanen.

  Bilde av Word-båndet

 3. Klikk på Kantlinjer-fanen.

 4. Klikk på Ingen under Innstilling.

Obs!:  Hvis du vil legge til en kantlinje på et tegnet objekt, må du plassere det tegnede objektet på et lerret.

 1. Klikk på Figurer-listen i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

  Nytt alternativ for lerretet i Word 2010

 2. Høyreklikk på lerretet, og klikk deretter på Formater lerret på hurtigmenyen.

 3. Velg en farge, linjestil og linjetykkelse under LinjeFarger og linjer-fanen.

 4. Legg til de tegnede objektene du vil ha, på lerretet.

 1. Høyreklikk på lerretet med kantlinjen du vil endre, og klikk deretter på Formater lerret på hurtigmenyen.

 2. Endre farge, linjestil og linjetykkelse under LinjeFarger og linjer-fanen.

 1. Merk objektet med kantlinje du vil fjerne.

 2. Høyreklikk på lerretet, og klikk deretter på Formater lerret på hurtigmenyen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • For Word 2010 velger du Ingen linje under Linjefarge og fjerner merking under Linjestil

  • For Word 2007 klikker du på Ingen farge under LinjeFarger og linjer-fanen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×