Legge til, endre eller slette figurer

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan legge til en figur i filen, eller du kan kombinere flere figurer for å lage en tegning eller en mer kompleks figur. Tilgjengelige figurer omfatter linjer, enkle geometriske figurer, piler, formelfigurer, flytskjemafigurer, stjerner, banner og bildeforklaringer.

Når du har lagt til én eller flere figurer, kan du legge til tekst, punktmerking, nummerering og hurtigstiler på dem.

Merknad: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker diagrammer eller SmartArt-grafikk i dokumentet, kan du se Når bør jeg bruke en SmartArt-grafikk og når bør jeg bruke et diagram?.

Mange av måtene du arbeider med figurer er like mellom apper, men det kan være mindre forskjellene mellom versjoner.

Disse fremgangsmåtene er for Excel 2010-2016.

Legge til en figur i filen i Excel

 1. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Sett inn i Excel figurer-knappen

 2. Klikk figuren du vil bruke, klikk hvor som helst i arbeidsboken, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Legge til flere figurer i filen i Excel

I stedet for å legge til enkeltfigurer å opprette en tegning, bør du opprette SmartArt-grafikk. I SmartArt-grafikk oppdateres figurene og skriftstørrelsen i disse figurene automatisk mens du legge til eller fjerne figurer og redigerer teksten.

 1. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Sett inn i Excel figurer-knappen

 2. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.

 3. Klikk hvor som helst i arbeidsboken, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Merknad: Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 4. Når du legger til alle figurene du vil bruke, trykker du ESC.

Legge til en punktliste eller nummerert liste i en figur i Excel

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Høyreklikk den merkede teksten, pek på Punktmerking på hurtigmenyen, og klikk deretter Punktmerking og nummerering.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge til punkt, velger du fanen Punktmerket og deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til nummerering, velger du fanen Nummerert og deretter de ønskede alternativene.

Legge til, endre eller slette figurer

Disse fremgangsmåtene er for Excel, PowerPoint, Word og Outlook i Office 2016, 2013 og 2010. Grensesnittet kan variere litt fra bilder.

Klikk figuren du vil legge til tekst i, og skriv deretter inn teksten.

Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

Hurtigstiler er kombinasjoner av forskjellige formateringsalternativer som vises i et miniatyrbilde i galleriet Hurtigstiler i Figurstiler-gruppen. Når du holder pekeren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan Figurstil (eller hurtigstilen) påvirker figuren.

 1. Klikk figuren du vil angi en ny eller forskjellig hurtigstil for.

 2. Klikk hurtigstilen du vil bruke i Figurstiler-gruppen i kategorien Format under Tegneverktøy.

  Hurtigstiler tegneverktøy

  Hvis du vil vise flere hurtigstiler, klikker du mer-knappen Knappesymbol .

 1. Klikk figuren du vil endre til en annen figur.

  Hvis du vil endre flere figurer, trykker du CTRL mens du klikker figurene du vil endre.

 2. Klikk Rediger figur Bilde av Rediger figur-knappen under Tegneverktøy i kategorien Format i gruppen Sett inn figurer, pek på Endre figur, og klikk deretter den nye figuren du vil bruke.

Klikk figuren du vil slette, og deretter trykke Slett.

Hvis du vil slette flere figurer, trykker du CTRL mens du klikker figurene du vil slette, og deretter trykke Slett.

Disse fremgangsmåtene er for PowerPoint 2010-2016.

Legge til en figur til en fil i PowerPoint

 1. Klikk på Figurer i Tegning-gruppen på fanen Hjem.

  Sett inn figurer-knappen for PowerPoint

 2. Klikk figuren du vil bruke, klikk hvor som helst på lysbildet, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Legge til flere figurer i filen i PowerPoint

I stedet for å legge til enkeltfigurer å opprette en tegning, bør du opprette SmartArt-grafikk. I SmartArt-grafikk oppdateres figurene og skriftstørrelsen i disse figurene automatisk mens du legge til eller fjerne figurer og redigerer teksten.

 1. Klikk på Figurer i Tegning-gruppen på fanen Hjem.

  Sett inn figurer-knappen for PowerPoint

 2. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.

 3. Klikk hvor som helst i den på lysbildet, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Merknad: Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 4. Når du legger til alle figurene du vil bruke, trykker du ESC.

Legge til en punktliste eller nummerert liste i en figur i PowerPoint

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Høyreklikk den merkede teksten, og gjør ett av følgende på hurtigmenyen:

  • Hvis du vil legge til punkt, pek på Punktmerking, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til nummerering, pek på Nummerering, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

Legge til, endre eller slette figurer

Disse fremgangsmåtene er for Excel, PowerPoint, Word og Outlook i Office 2016, 2013 og 2010. Grensesnittet kan variere litt fra bilder.

Klikk figuren du vil legge til tekst i, og skriv deretter inn teksten.

Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

Hurtigstiler er kombinasjoner av forskjellige formateringsalternativer som vises i et miniatyrbilde i galleriet Hurtigstiler i Figurstiler-gruppen. Når du holder pekeren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan Figurstil (eller hurtigstilen) påvirker figuren.

 1. Klikk figuren du vil angi en ny eller forskjellig hurtigstil for.

 2. Klikk hurtigstilen du vil bruke i Figurstiler-gruppen i kategorien Format under Tegneverktøy.

  Hurtigstiler tegneverktøy

  Hvis du vil vise flere hurtigstiler, klikker du mer-knappen Knappesymbol .

 1. Klikk figuren du vil endre til en annen figur.

  Hvis du vil endre flere figurer, trykker du CTRL mens du klikker figurene du vil endre.

 2. Klikk Rediger figur Bilde av Rediger figur-knappen under Tegneverktøy i kategorien Format i gruppen Sett inn figurer, pek på Endre figur, og klikk deretter den nye figuren du vil bruke.

Klikk figuren du vil slette, og deretter trykke Slett.

Hvis du vil slette flere figurer, trykker du CTRL mens du klikker figurene du vil slette, og deretter trykke Slett.

Disse fremgangsmåtene er for Word 2010-2016.

Legge til en figur til en fil i Word

 1. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Sett inn figurer-knappen i Word

 2. Klikk ønsket figur, klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Legge til flere figurer i filen i Word

I stedet for å legge til enkeltfigurer å opprette en tegning, bør du opprette SmartArt-grafikk. I SmartArt-grafikk oppdateres figurene og skriftstørrelsen i disse figurene automatisk mens du legge til eller fjerne figurer og redigerer teksten.

 1. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Sett inn figurer-knappen i Word

 2. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.

 3. Klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Merknad: Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 4. Når du legger til alle figurene du vil bruke, trykker du ESC.

Legge til en punktliste eller nummerert liste i en figur i Word

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Høyreklikk den merkede teksten, og gjør ett av følgende på hurtigmenyen:

  • Hvis du vil legge til punkt, pek på Punktmerking, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til nummerering, pek på Nummerering, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

Legge til, endre eller slette figurer

Disse fremgangsmåtene er for Excel, PowerPoint, Word og Outlook i Office 2016, 2013 og 2010. Grensesnittet kan variere litt fra bilder.

Klikk figuren du vil legge til tekst i, og skriv deretter inn teksten.

Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

Hurtigstiler er kombinasjoner av forskjellige formateringsalternativer som vises i et miniatyrbilde i galleriet Hurtigstiler i Figurstiler-gruppen. Når du holder pekeren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan Figurstil (eller hurtigstilen) påvirker figuren.

 1. Klikk figuren du vil angi en ny eller forskjellig hurtigstil for.

 2. Klikk hurtigstilen du vil bruke i Figurstiler-gruppen i kategorien Format under Tegneverktøy.

  Hurtigstiler tegneverktøy

  Hvis du vil vise flere hurtigstiler, klikker du mer-knappen Knappesymbol .

 1. Klikk figuren du vil endre til en annen figur.

  Hvis du vil endre flere figurer, trykker du CTRL mens du klikker figurene du vil endre.

 2. Klikk Rediger figur Bilde av Rediger figur-knappen under Tegneverktøy i kategorien Format i gruppen Sett inn figurer, pek på Endre figur, og klikk deretter den nye figuren du vil bruke.

Klikk figuren du vil slette, og trykk deretter Slett.

Hvis du vil slette flere figurer, trykker du CTRL mens du klikker figurene du vil slette, og trykk deretter Slett.

Disse fremgangsmåtene er for Outlook 2010-2016.

Legge til en figur i Outlook

 1. Sette inn et lerret. Klikk figurer i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn

  Sett inn figur-knappen for Outlook

  Velg Nytt lerret.

  Ny tegning lerretet alternativet nederst i figurer-menyen

 2. Klikk mer-knappen- Knappesymbol under Tegneverktøy i kategorien Format i gruppen Sett inn figurer.

 3. Klikk ønsket figur, klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Legge til flere figurer i dokumentet i Outlook

Du bør opprette SmartArt-grafikki stedet for å legge til enkeltfigurer å opprette en tegning. I SmartArt-grafikk oppdateres figurene og teksten i figurene kortere automatisk mens du legge til eller fjerne figurer og redigerer teksten. Du kan alltid legge til en figur til en SmartArt-grafikk eller erstatte en figur Hvis ingen av oppsettene nøyaktig passer for deg.

 1. Sette inn et lerret. Klikk figurer i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn

  Sett inn figur-knappen for Outlook

  Velg Nytt lerret.

  Ny tegning lerretet alternativet nederst i figurer-menyen

 2. Klikk mer-knappen- Knappesymbol under Tegneverktøy i kategorien Format i gruppen Sett inn figurer.

 3. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.

 4. Klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 5. Når du legger til alle figurene du vil bruke, trykker du ESC.

Legge til tekst i en figur i Outlook

 • Høyreklikk figuren du vil legge til tekst på, klikk Legg til tekst, og skriv deretter inn teksten.

 • Hvis du vil endre størrelsen på figuren, klikker du den, og dra deretter skaleringshåndtakene.

 • Teksten som du har lagt til, blir en del av figuren – hvis du roterer eller vender figuren, teksten roterer eller vender også.

Legge til en punktliste eller nummerert liste til en figur i Outlook

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. I kategorien melding i Grunnleggende tekst-gruppen klikker du ett av følgende:

  Outlook punkt og tall knapper

  • Hvis du vil legge til punkt, klikker du pilen ved siden av punkter, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til nummerering, klikker du pilen ved siden av Nummerering, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

Legge til en hurtigstil på en figur i Outlook

 1. Klikk figuren du vil angi en ny eller forskjellig hurtigstil for.

 2. Klikk hurtigstilen du vil bruke i Figurstiler-gruppen i kategorien Format under Tegneverktøy.

  Hvis du vil vise flere hurtigstiler, klikker du mer-knappen Knappesymbol .

Du kan også legge til fyll eller effekter på figuren.

Bytte fra én figur til en annen figur i Outlook

Hvis du vil endre fra én figur til en annen figur, Slett figuren, og deretter legge til det nye bildet.

Hvis du vil endre flere figurer, trykker du CTRL mens du klikker figurene du vil endre.

Legge til, endre eller slette figurer

Disse fremgangsmåtene er for Excel, PowerPoint, Word og Outlook i Office 2016, 2013 og 2010. Grensesnittet kan variere litt fra bilder.

Klikk figuren du vil legge til tekst i, og skriv deretter inn teksten.

Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

Hurtigstiler er kombinasjoner av forskjellige formateringsalternativer som vises i et miniatyrbilde i galleriet Hurtigstiler i Figurstiler-gruppen. Når du holder pekeren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan Figurstil (eller hurtigstilen) påvirker figuren.

 1. Klikk figuren du vil angi en ny eller forskjellig hurtigstil for.

 2. Klikk hurtigstilen du vil bruke i Figurstiler-gruppen i kategorien Format under Tegneverktøy.

  Hurtigstiler tegneverktøy

  Hvis du vil vise flere hurtigstiler, klikker du mer-knappen Knappesymbol .

 1. Klikk figuren du vil endre til en annen figur.

  Hvis du vil endre flere figurer, trykker du CTRL mens du klikker figurene du vil endre.

 2. Klikk Rediger figur Bilde av Rediger figur-knappen under Tegneverktøy i kategorien Format i gruppen Sett inn figurer, pek på Endre figur, og klikk deretter den nye figuren du vil bruke.

Klikk figuren du vil slette, og deretter trykke Slett.

Hvis du vil slette flere figurer, trykker du CTRL mens du klikker figurene du vil slette, og deretter trykke Slett.

Legge til en figur i dokumentet

 1. Klikk Figurer i Illustrasjoner-gruppen på fanen Sett inn.

  Kategorien Sett inn i Excel

 2. Klikk ønsket figur, klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

 1. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

  Sett inn-fanen i Word

 2. Klikk mer-knappen- Knappesymbol under Tegneverktøy i kategorien Format i gruppen Sett inn figurer.

 3. Klikk ønsket figur, klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

 1. Klikk Figurer i Tegning-gruppen på fanen Hjem.

  Kategorien Hjem i PowerPoint

 2. Klikk ønsket figur, klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

 1. Gjør ett av følgende på verktøylinjen for objekter:

  • Hvis du vil legge til en forhåndsdefinert autofigur, for eksempel en stjerne eller rombe, klikk autofigurer Knappesymbol , velg en kategori, og klikk deretter figuren du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til en sirkel eller firkant, klikker du Ellipse Knappesymbol eller rektangel Knappesymbol .

 2. Dra til figuren har ønsket størrelse.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

  Hvis du vil legge til en figur med en forhåndsdefinert størrelse, klikker du der du vil sette inn figuren.

 1. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

  Sett inn-fanen i Word

 2. Klikk mer-knappen- Knappesymbol under Tegneverktøy i kategorien Format i gruppen Sett inn figurer.

 3. Klikk ønsket figur, klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Legge til flere figurer i dokumentet

Du bør opprette SmartArt-grafikki stedet for å legge til enkeltfigurer å opprette en tegning. I SmartArt-grafikk oppdateres figurene og teksten i figurene kortere automatisk mens du legge til eller fjerne figurer og redigerer teksten. Du kan alltid legge til en figur til en SmartArt-grafikk eller erstatte en figur Hvis ingen av oppsettene nøyaktig passer for deg.

 1. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Kategorien Sett inn i Excel

 2. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.

 3. Klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 4. Når du legger til alle figurene du vil bruke, trykker du ESC.

Du bør opprette SmartArt-grafikki stedet for å legge til enkeltfigurer å opprette en tegning. I SmartArt-grafikk oppdateres figurene og teksten i figurene kortere automatisk mens du legge til eller fjerne figurer og redigerer teksten. Du kan alltid legge til en figur til en SmartArt-grafikk eller erstatte en figur Hvis ingen av oppsettene nøyaktig passer for deg.

 1. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

  Sett inn-fanen i Word

 2. Klikk mer-knappen- Knappesymbol under Tegneverktøy i kategorien Format i gruppen Sett inn figurer.

 3. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.

 4. Klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 5. Når du legger til alle figurene du vil bruke, trykker du ESC.

Du bør opprette SmartArt-grafikki stedet for å legge til enkeltfigurer å opprette en tegning. I SmartArt-grafikk oppdateres figurene og teksten i figurene kortere automatisk mens du legge til eller fjerne figurer og redigerer teksten. Du kan alltid legge til en figur til en SmartArt-grafikk eller erstatte en figur Hvis ingen av oppsettene nøyaktig passer for deg.

 1. Klikk på Figurer i Tegning-gruppen på fanen Hjem.

  Kategorien Hjem i PowerPoint

 2. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.

 3. Klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 4. Når du legger til alle figurene du vil bruke, trykker du ESC.

 1. Klikk autofiguren Knappesymbolobjektverktøylinjen.

 2. Velg en kategori, pek på den stiplede linjen, og dra deretter for å gjøre menyen fristilt.

 3. Klikk figuren du vil sette inn, og dra deretter til figuren har ønsket størrelse. Gjenta dette trinnet for hver figur du vil legge til.

 4. Når du legger til alle figurene du vil bruke, trykker du ESC.

Du bør opprette SmartArt-grafikki stedet for å legge til enkeltfigurer å opprette en tegning. I SmartArt-grafikk oppdateres figurene og teksten i figurene kortere automatisk mens du legge til eller fjerne figurer og redigerer teksten. Du kan alltid legge til en figur til en SmartArt-grafikk eller erstatte en figur Hvis ingen av oppsettene nøyaktig passer for deg.

 1. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

  Sett inn-fanen i Word

 2. Klikk mer-knappen- Knappesymbol under Tegneverktøy i kategorien Format i gruppen Sett inn figurer.

 3. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.

 4. Klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 5. Når du legger til alle figurene du vil bruke, trykker du ESC.

Legge til tekst i en figur i Office 2007

 • Klikk figuren du vil legge til tekst i, og skriv deretter inn teksten.

 • Hvis du vil endre størrelsen på figuren, klikker du den, og dra deretter skaleringshåndtakene.

 • Teksten som du har lagt til, blir en del av figuren – hvis du roterer eller vender figuren, teksten roterer eller vender også.

 • Høyreklikk figuren du vil legge til tekst på, klikk Legg til tekst, og skriv deretter inn teksten.

 • Hvis du vil endre størrelsen på figuren, klikker du den, og dra deretter skaleringshåndtakene.

 • Teksten som du har lagt til, blir en del av figuren – hvis du roterer eller vender figuren, teksten roterer eller vender også.

 • Klikk figuren du vil legge til tekst i, og skriv deretter inn teksten.

 • Hvis du vil endre størrelsen på figuren, klikker du den, og dra deretter skaleringshåndtakene.

 • Teksten som du har lagt til, blir en del av figuren – hvis du roterer eller vender figuren, teksten roterer eller vender også.

 • Klikk figuren du vil legge til tekst i, og skriv deretter inn teksten.

 • Hvis du vil endre størrelsen på figuren, klikker du den, og dra deretter skaleringshåndtakene.

 • Teksten som du har lagt til, blir en del av figuren – hvis du roterer eller vender figuren, teksten roterer eller vender også.

 • Høyreklikk figuren du vil legge til tekst på, klikk Legg til tekst, og skriv deretter inn teksten.

 • Hvis du vil endre størrelsen på figuren, klikker du den, og dra deretter skaleringshåndtakene.

 • Teksten som du har lagt til, blir en del av figuren – hvis du roterer eller vender figuren, teksten roterer eller vender også.

Legge til en punktliste eller nummerert liste til en figur i Office 2007

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Klikk pilen ved siden av Punktmerking og nummereringminiverktøylinjen, og klikk deretter Punktmerking og nummerering.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge til punkt, velger du fanen Punktmerket og deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til nummerering, velger du fanen Nummerert og deretter de ønskede alternativene.

 1. I kategorien melding i Grunnleggende tekst-gruppen klikker du ett av følgende:

  Bilde av kategorien Melding i Outlook

 2. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

  • Hvis du vil legge til punkt, klikker du pilen ved siden av punkter, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til nummerering, klikker du pilen ved siden av Nummerering, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Klikk pilen ved siden av Punktmerking og nummereringminiverktøylinjen, og klikk deretter Punktmerking og nummerering.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge til punkt, velger du fanen Punktmerket og deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til nummerering, velger du fanen Nummerert og deretter de ønskede alternativene.

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. formateringsverktøylinjen, klikker du ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til punkt, klikker du punkt Symbol for knappen Punktmerking .

  • Hvis du vil legge til nummerering, klikker du Nummerering Knappesymbol .

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Gjør ett av følgende:

  I kategorien Hjem i avsnitt-gruppen klikker du ett av følgende:

  Bilde av kategorien Hjem i Word

  • Hvis du vil legge til punkt, klikker du pilen ved siden av punkter, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til nummerering, klikker du pilen ved siden av Nummerering, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

Legge til en hurtigstil på en figur i Office 2007

Merknad: Hurtigstiler er bare tilgjengelig i disse 2007 Office-utgivelse-programmene: Excel, Outlook, Word og PowerPoint.

Hurtigstiler er kombinasjoner av forskjellige formateringsalternativer som vises i et miniatyrbilde i galleriet Hurtigstiler i Figurstiler-gruppen. Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan Figurstil (eller hurtigstilen) påvirker figuren.

 1. Klikk figuren du vil angi en ny eller forskjellig hurtigstil for.

 2. Klikk hurtigstilen du vil bruke i Figurstiler-gruppen i kategorien Format under Tegneverktøy.

  Hvis du vil vise flere hurtigstiler, klikker du mer-knappen Knappesymbol .

Du kan også legge til fyll eller effekter på figuren.

 1. Klikk figuren du vil angi en ny eller forskjellig hurtigstil for.

 2. Klikk hurtigstilen du vil bruke i Figurstiler-gruppen i kategorien Format under Tegneverktøy.

  Hvis du vil vise flere hurtigstiler, klikker du mer-knappen Knappesymbol .

Du kan også legge til fyll eller effekter på figuren.

 1. Klikk figuren du vil angi en ny eller forskjellig hurtigstil for.

 2. Klikk hurtigstilen du vil bruke i Figurstiler-gruppen i kategorien Format under Tegneverktøy.

  Hvis du vil vise flere hurtigstiler, klikker du mer-knappen Knappesymbol .

Du kan også legge til fyll eller effekter på figuren.

Bytte fra én figur til en annen figur i Office 2007

 1. Klikk figuren du vil endre til en annen figur.

  Hvis du vil endre flere figurer, trykker du CTRL mens du klikker figurene du vil endre.

 2. Klikk Rediger figur Bilde av Rediger figur-knappen under Tegneverktøy i kategorien Format i gruppen Sett inn figurer, pek på Endre figur, og klikk deretter den nye figuren du vil bruke.

  Kategorien Format under Tegneverktøy

Hvis du vil endre fra én figur til en annen figur, Slett figuren, og deretter legge til det nye bildet.

Hvis du vil endre flere figurer, trykker du CTRL mens du klikker figurene du vil endre.

 1. Klikk figuren du vil endre til en annen figur.

  Hvis du vil endre flere figurer, trykker du CTRL mens du klikker figurene du vil endre.

 2. Klikk Rediger figur Bilde av Rediger figur-knappen under Tegneverktøy i kategorien Format i gruppen Sett inn figurer, pek på Endre figur, og klikk deretter den nye figuren du vil bruke.

  Kategorien Format under Tegneverktøy

 1. Klikk autofiguren du vil endre.

  Hvis du vil endre flere autofigurer, trykker du CTRL mens du klikker autofigurer som du vil endre.

 2. Velg Bytt autofigurOrdne-menyen, pek på en kategori, og klikk deretter den nye figuren du vil bruke.

Hvis du vil endre fra én figur til en annen figur, Slett figuren, og deretter legge til det nye bildet.

Hvis du vil endre flere figurer, trykker du CTRL mens du klikker figurene du vil endre.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Sette inn SVG bilder og ikoner i Office 2016

Være kreativ med 3D-modeller

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×