Legge til, endre eller slette figurer

Du kan legge til én figur i filen eller kombinere flere figurer, for å lage en tegning eller en mer kompleks figur. Tilgjengelige figurer inkluderer linjer, grunnleggende geometriske figurer, piler, ligningsfigurer, flytskjemafigurer, stjerner, bannere og bildeforklaringer.

Når du har lagt til én eller flere figurer, kan du legge til tekst, punktmerking, nummerering og hurtigstiler på dem.

Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker diagrammer eller SmartArt i dokumenter, kan du lese Når bør jeg bruke en SmartArt-grafikk, og når bør jeg bruke et diagram?

Metoden for å arbeide med figurer er lik på tvers av apper, men det kan være små forskjeller mellom ulike versjoner. Benytt fanene nedenfor til å velge produktet du bruker.

Disse fremgangsmåtene gjelder for Excel 2010-2016.

Legge til en figur i filen i Excel

 1. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Knappen Sett inn figurer i Excel

 2. Klikk på ønsket figur, klikk hvor som helst i arbeidsboken, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Legge til flere figurer i filen i Excel

I stedet for å legge til enkeltfigurer for å lage en tegning kan det være lurt å opprette SmartArt-grafikk. I SmartArt-grafikk oppdateres plasseringen av figurene og tekstmengden i disse figurene automatisk mens du legger til eller fjerner figurer og redigerer teksten.

 1. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Knappen Sett inn figurer i Excel

 2. Høyreklikk på figuren du vil legge til, og klikk deretter på Lås tegnemodus.

 3. Klikk hvor som helst i arbeidsboken, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Tips!: Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 4. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du på ESC.

Legge til en punktliste eller nummerert liste i en figur i Excel

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Høyreklikk den merkede teksten, pek på Punktmerking på hurtigmenyen, og klikk deretter Punktmerking og nummerering.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge til punkt, velger du fanen Punktmerket og deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til nummerering, velger du fanen Nummerert og deretter de ønskede alternativene.

Legge til, endre eller slette figurer

Disse fremgangsmåtene gjelder for Excel, PowerPoint, Word og Outlook i Office 2016, 2013 og 2010. Grensesnittet kan variere litt fra eventuelle skjermbilder.

Klikk på figuren du vil legge til tekst på, og skriv deretter inn teksten.

Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

Hurtigstiler er kombinasjoner av ulike formateringsalternativer som vises i et miniatyrbilde i hurtigstilgalleriet i Figurstiler-gruppen. Når du holder pekeren over et hurtigstilminiatyrbilde, kan du se hvordan Figurstil (eller hurtigstilen) påvirker figuren.

 1. Klikk på figuren du vil bruke en ny eller forskjellig hurtigstil på.

 2. Klikk på hurtigstilen du ønsker under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen.

  Hurtigstiler for tegneverktøy

  Hvis du vil se flere hurtigstiler, klikker du på Mer-knappen Knapp .

 1. Klikk på figuren du vil endre til en annen figur.

  Hvis du vil bytte flere figurer, holder du inne CTRL mens du klikker på figurene du vil bytte.

 2. Klikk på Rediger figur Bilde av Rediger figur-knappen under Tegneverktøy i Sett inn figurer-gruppen på Format-fanen, pek på Endre figur, og klikk deretter på den nye figuren du vil bruke.

Klikk på figuren du vil slette, og trykk deretter på DELETE.

Hvis du vil slette flere figurer, trykker du på CTRL mens du klikker på figurene du vil slette, og deretter trykker du på DELETE.

Disse fremgangsmåtene gjelder for PowerPoint 2010-2016.

Legge til en figur i filen i PowerPoint

 1. Klikk på Figurer i Tegning-gruppen på Hjem-fanen.

  Knappen Sett inn figurer i PowerPoint

 2. Klikk på ønsket figur, klikk hvor som helst på lysbildet, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Legge til flere figurer i filen i PowerPoint

I stedet for å legge til enkeltfigurer for å lage en tegning kan det være lurt å opprette SmartArt-grafikk. I SmartArt-grafikk oppdateres plasseringen av figurene og tekstmengden i disse figurene automatisk mens du legger til eller fjerner figurer og redigerer teksten.

 1. Klikk på Figurer i Tegning-gruppen på Hjem-fanen.

  Knappen Sett inn figurer i PowerPoint

 2. Høyreklikk på figuren du vil legge til, og klikk deretter på Lås tegnemodus.

 3. Klikk hvor som helst på lysbildet, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Tips!: Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 4. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du på ESC.

Legge til en punktliste eller nummerert liste i en figur i PowerPoint

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Høyreklikk på den merkede teksten, og gjør ett av følgende på hurtigmenyen:

  • Hvis du vil legge til punkt, peker du til Punktmerker, og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til numre, peker du til Nummerering, og velger deretter de ønskede alternativene.

Legge til, endre eller slette figurer

Disse fremgangsmåtene gjelder for Excel, PowerPoint, Word og Outlook i Office 2016, 2013 og 2010. Grensesnittet kan variere litt fra eventuelle skjermbilder.

Klikk på figuren du vil legge til tekst på, og skriv deretter inn teksten.

Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

Hurtigstiler er kombinasjoner av ulike formateringsalternativer som vises i et miniatyrbilde i hurtigstilgalleriet i Figurstiler-gruppen. Når du holder pekeren over et hurtigstilminiatyrbilde, kan du se hvordan Figurstil (eller hurtigstilen) påvirker figuren.

 1. Klikk på figuren du vil bruke en ny eller forskjellig hurtigstil på.

 2. Klikk på hurtigstilen du ønsker under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen.

  Hurtigstiler for tegneverktøy

  Hvis du vil se flere hurtigstiler, klikker du på Mer-knappen Knapp .

 1. Klikk på figuren du vil endre til en annen figur.

  Hvis du vil bytte flere figurer, holder du inne CTRL mens du klikker på figurene du vil bytte.

 2. Klikk på Rediger figur Bilde av Rediger figur-knappen under Tegneverktøy i Sett inn figurer-gruppen på Format-fanen, pek på Endre figur, og klikk deretter på den nye figuren du vil bruke.

Klikk på figuren du vil slette, og trykk deretter på DELETE.

Hvis du vil slette flere figurer, trykker du på CTRL mens du klikker på figurene du vil slette, og deretter trykker du på DELETE.

Disse fremgangsmåtene gjelder for Word 2010-2016.

Legge til en figur i filen i Word

 1. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Knappen Sett inn figurer i Word

 2. Klikk på ønsket figur, klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Legge til flere figurer i filen i Word

I stedet for å legge til enkeltfigurer for å lage en tegning kan det være lurt å opprette SmartArt-grafikk. I SmartArt-grafikk oppdateres plasseringen av figurene og tekstmengden i disse figurene automatisk mens du legger til eller fjerner figurer og redigerer teksten.

 1. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Knappen Sett inn figurer i Word

 2. Høyreklikk på figuren du vil legge til, og klikk deretter på Lås tegnemodus.

 3. Klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Tips!: Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 4. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du på ESC.

Legge til en punktliste eller nummerert liste i en figur i Word

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Høyreklikk på den merkede teksten, og gjør ett av følgende på hurtigmenyen:

  • Hvis du vil legge til punkt, peker du til Punktmerker, og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til numre, peker du til Nummerering, og velger deretter de ønskede alternativene.

Legge til, endre eller slette figurer

Disse fremgangsmåtene gjelder for Excel, PowerPoint, Word og Outlook i Office 2016, 2013 og 2010. Grensesnittet kan variere litt fra eventuelle skjermbilder.

Klikk på figuren du vil legge til tekst på, og skriv deretter inn teksten.

Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

Hurtigstiler er kombinasjoner av ulike formateringsalternativer som vises i et miniatyrbilde i hurtigstilgalleriet i Figurstiler-gruppen. Når du holder pekeren over et hurtigstilminiatyrbilde, kan du se hvordan Figurstil (eller hurtigstilen) påvirker figuren.

 1. Klikk på figuren du vil bruke en ny eller forskjellig hurtigstil på.

 2. Klikk på hurtigstilen du ønsker under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen.

  Hurtigstiler for tegneverktøy

  Hvis du vil se flere hurtigstiler, klikker du på Mer-knappen Knapp .

 1. Klikk på figuren du vil endre til en annen figur.

  Hvis du vil bytte flere figurer, holder du inne CTRL mens du klikker på figurene du vil bytte.

 2. Klikk på Rediger figur Bilde av Rediger figur-knappen under Tegneverktøy i Sett inn figurer-gruppen på Format-fanen, pek på Endre figur, og klikk deretter på den nye figuren du vil bruke.

Klikk på figuren du vil slette, og trykk deretter på SLETT.

Hvis du vil slette flere figurer, trykker du på CTRL mens du klikker på figurene du vil slette, og deretter trykker du på SLETT.

Disse fremgangsmåtene gjelder for Outlook 2010-2016.

Legge til en figur i Outlook

 1. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen,

  Knappen Sett inn figurer i Outlook

  og klikk deretter på Nytt lerret.

  Nytt lerretalternativ nederst i Figurer-menyen

 2. Klikk på Mer-knappen Knapp i Sett inn figurer-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy.

 3. Klikk på ønsket figur, klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Legge til flere figurer i dokumentet i Outlook

I stedet for å legge til enkeltfigurer for å opprette en tegning, kan du heller opprette SmartArt-grafikk. I SmartArt-grafikk oppdateres sorteringen av figurene og tekstmengden i disse figurene automatisk, idet du legger til eller fjerner figurer og redigerer teksten. Du kan alltid legge til en figur i SmartArt-grafikk eller erstatte en figur, hvis ingen av oppsettene passer for deg.

 1. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen,

  Knappen Sett inn figurer i Outlook

  og klikk deretter på Nytt lerret.

  Nytt lerretalternativ nederst i Figurer-menyen

 2. Klikk på Mer-knappen Knapp i Sett inn figurer-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy.

 3. Høyreklikk på figuren du vil legge til, og klikk deretter på Lås tegnemodus.

 4. Klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 5. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du på ESC.

Legge til tekst i en figur i Outlook

 • Høyreklikk på figuren du vil legge til tekst på, klikk på Legg til tekst, og skriv deretter inn teksten.

 • Hvis du vil endre størrelsen på figuren, klikker du på den, og drar deretter i skaleringshåndtakene.

 • Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

Legge til en punktliste eller nummerert liste i en figur i Outlook

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Klikk på ett av følgende i Grunnleggende tekst-gruppen på Melding-fanen:

  Knapp for punkt og numre i Outlook

  • Hvis du vil legge til punkt, klikker du på pilen ved siden av Punktmerker, og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til numre, klikker du på pilen ved siden av Nummerering, og velger deretter de ønskede alternativene.

Legge til en hurtigstil på en figur i Outlook

 1. Klikk på figuren du vil bruke en ny eller forskjellig hurtigstil på.

 2. Klikk på hurtigstilen du ønsker under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen.

  Hvis du vil se flere hurtigstiler, klikker du på Mer-knappen Knapp .

Du kan også legge til fyll eller effekt på figuren.

Bytte fra én figur til en annen figur i Outlook

Hvis du vil bytte fra én figur til en annen figur, sletter du figuren, og deretter legger du til en ny figur.

Hvis du vil bytte flere figurer, holder du inne CTRL mens du klikker på figurene du vil bytte.

Legge til, endre eller slette figurer

Disse fremgangsmåtene gjelder for Excel, PowerPoint, Word og Outlook i Office 2016, 2013 og 2010. Grensesnittet kan variere litt fra eventuelle skjermbilder.

Klikk på figuren du vil legge til tekst på, og skriv deretter inn teksten.

Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

Hurtigstiler er kombinasjoner av ulike formateringsalternativer som vises i et miniatyrbilde i hurtigstilgalleriet i Figurstiler-gruppen. Når du holder pekeren over et hurtigstilminiatyrbilde, kan du se hvordan Figurstil (eller hurtigstilen) påvirker figuren.

 1. Klikk på figuren du vil bruke en ny eller forskjellig hurtigstil på.

 2. Klikk på hurtigstilen du ønsker under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen.

  Hurtigstiler for tegneverktøy

  Hvis du vil se flere hurtigstiler, klikker du på Mer-knappen Knapp .

 1. Klikk på figuren du vil endre til en annen figur.

  Hvis du vil bytte flere figurer, holder du inne CTRL mens du klikker på figurene du vil bytte.

 2. Klikk på Rediger figur Bilde av Rediger figur-knappen under Tegneverktøy i Sett inn figurer-gruppen på Format-fanen, pek på Endre figur, og klikk deretter på den nye figuren du vil bruke.

Klikk på figuren du vil slette, og trykk deretter på DELETE.

Hvis du vil slette flere figurer, trykker du på CTRL mens du klikker på figurene du vil slette, og deretter trykker du på DELETE.

Legge til en figur i dokumentet

 1. Klikk Figurer i Illustrasjoner-gruppen på fanen Sett inn.

  Kategorien Sett inn i Excel

 2. Klikk på ønsket figur, klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

 1. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

  Sett inn-fanen i Word

 2. Klikk på Mer-knappen Knapp i Sett inn figurer-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy.

 3. Klikk på ønsket figur, klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

 1. Klikk Figurer i Tegning-gruppen på fanen Hjem.

  Kategorien Hjem i PowerPoint

 2. Klikk på ønsket figur, klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

 1. Gjør ett av følgende på verktøylinjen Objekter:

  • Hvis du vil legge til en forhåndsdefinert Autofigur, som en stjerne eller diamant, klikker du på Autofigurer Bilde av knapp . Pek til en kategori, og klikk deretter på figuren du ønsker.

  • Hvis du vil legge til en sirkel eller en firkant, klikker du på Ellipse Bilde av knapp eller Rektangel Bilde av knapp .

 2. Dra til figuren har ønsket størrelse.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

  Hvis du vil legge til en figur med en forhåndsdefinert størrelse, klikker du der du vil sette inn figuren.

 1. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

  Sett inn-fanen i Word

 2. Klikk på Mer-knappen Knapp i Sett inn figurer-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy.

 3. Klikk på ønsket figur, klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Legge til flere figurer i dokumentet

I stedet for å legge til enkeltfigurer for å opprette en tegning, kan du heller opprette SmartArt-grafikk. I SmartArt-grafikk oppdateres sorteringen av figurene og tekstmengden i disse figurene automatisk, idet du legger til eller fjerner figurer og redigerer teksten. Du kan alltid legge til en figur i SmartArt-grafikk eller erstatte en figur, hvis ingen av oppsettene passer for deg.

 1. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Kategorien Sett inn i Excel

 2. Høyreklikk på figuren du vil legge til, og klikk deretter på Lås tegnemodus.

 3. Klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 4. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du på ESC.

I stedet for å legge til enkeltfigurer for å opprette en tegning, kan du heller opprette SmartArt-grafikk. I SmartArt-grafikk oppdateres sorteringen av figurene og tekstmengden i disse figurene automatisk, idet du legger til eller fjerner figurer og redigerer teksten. Du kan alltid legge til en figur i SmartArt-grafikk eller erstatte en figur, hvis ingen av oppsettene passer for deg.

 1. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

  Sett inn-fanen i Word

 2. Klikk på Mer-knappen Knapp i Sett inn figurer-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy.

 3. Høyreklikk på figuren du vil legge til, og klikk deretter på Lås tegnemodus.

 4. Klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 5. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du på ESC.

I stedet for å legge til enkeltfigurer for å opprette en tegning, kan du heller opprette SmartArt-grafikk. I SmartArt-grafikk oppdateres sorteringen av figurene og tekstmengden i disse figurene automatisk, idet du legger til eller fjerner figurer og redigerer teksten. Du kan alltid legge til en figur i SmartArt-grafikk eller erstatte en figur, hvis ingen av oppsettene passer for deg.

 1. Klikk på Figurer i Tegning-gruppen på Hjem-fanen.

  Kategorien Hjem i PowerPoint

 2. Høyreklikk på figuren du vil legge til, og klikk deretter på Lås tegnemodus.

 3. Klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 4. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du på ESC.

 1. Klikk på Autofigur Bilde av knapp på verktøylinjen Objekter.

 2. Pek til en kategori, pek til den prikkede linjen, og dra deretter for å gjøre menyen fristilt.

 3. Klikk på figuren du vil sette inn, og dra deretter til figuren har ønsket størrelse. Gjenta dette trinnet for hver figur du vil legge til.

 4. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du på ESC.

I stedet for å legge til enkeltfigurer for å opprette en tegning, kan du heller opprette SmartArt-grafikk. I SmartArt-grafikk oppdateres sorteringen av figurene og tekstmengden i disse figurene automatisk, idet du legger til eller fjerner figurer og redigerer teksten. Du kan alltid legge til en figur i SmartArt-grafikk eller erstatte en figur, hvis ingen av oppsettene passer for deg.

 1. Sette inn et lerret. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

  Sett inn-fanen i Word

 2. Klikk på Mer-knappen Knapp i Sett inn figurer-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy.

 3. Høyreklikk på figuren du vil legge til, og klikk deretter på Lås tegnemodus.

 4. Klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren. Gjenta dette for hver figur du vil legge til.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 5. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du på ESC.

Legge til tekst i en figur i Office 2007

 • Klikk på figuren du vil legge til tekst på, og skriv deretter inn teksten.

 • Hvis du vil endre størrelsen på figuren, klikker du på den, og drar deretter i skaleringshåndtakene.

 • Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

 • Høyreklikk på figuren du vil legge til tekst på, klikk på Legg til tekst, og skriv deretter inn teksten.

 • Hvis du vil endre størrelsen på figuren, klikker du på den, og drar deretter i skaleringshåndtakene.

 • Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

 • Klikk på figuren du vil legge til tekst på, og skriv deretter inn teksten.

 • Hvis du vil endre størrelsen på figuren, klikker du på den, og drar deretter i skaleringshåndtakene.

 • Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

 • Klikk på figuren du vil legge til tekst på, og skriv deretter inn teksten.

 • Hvis du vil endre størrelsen på figuren, klikker du på den, og drar deretter i skaleringshåndtakene.

 • Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

 • Høyreklikk på figuren du vil legge til tekst på, klikk på Legg til tekst, og skriv deretter inn teksten.

 • Hvis du vil endre størrelsen på figuren, klikker du på den, og drar deretter i skaleringshåndtakene.

 • Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

Legge til en punktliste eller nummerert liste i en figur i Office 2007

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Klikk på pilen ved siden av Punktmerking og nummereringden lille verktøylinjen, og klikk deretter på Punktmerking og nummerering.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge til punkt, velger du fanen Punktmerket og deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til nummerering, velger du fanen Nummerert og deretter de ønskede alternativene.

 1. Klikk på ett av følgende i Grunnleggende tekst-gruppen på Melding-fanen:

  Bilde av Melding-fanen i Outlook

 2. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

  • Hvis du vil legge til punkt, klikker du på pilen ved siden av Punktmerker, og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til numre, klikker du på pilen ved siden av Nummerering, og velger deretter de ønskede alternativene.

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Klikk på pilen ved siden av Punktmerking og nummereringden lille verktøylinjen, og klikk deretter på Punktmerking og nummerering.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge til punkt, velger du fanen Punktmerket og deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til nummerering, velger du fanen Nummerert og deretter de ønskede alternativene.

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Klikk på ett av følgende på verktøylinjen Formatering:

  • Hvis du vil legge til punkt, klikker du på Punktmerking Symbol for Punktmerking-knappen .

  • Hvis du vil legge til numre, klikker du på Nummerering Knapp .

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Gjør et av følgende:

  Klikk på ett av følgende i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen:

  Bilde av Hjem-fanen i Word

  • Hvis du vil legge til punkt, klikker du på pilen ved siden av Punktmerker, og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til numre, klikker du på pilen ved siden av Nummerering, og velger deretter de ønskede alternativene.

Legge til en hurtigstil på en figur i Office 2007

Obs!: Hurtigstiler er bare tilgjengelig i disse 2007 Office-utgivelse-programmene: Excel, Outlook, Word og PowerPoint.

Hurtigstiler er kombinasjoner av ulike formateringsalternativer som vises i et miniatyrbilde i hurtigstilgalleriet i Figurstiler-gruppen. Når du holder pekeren over et hurtigstilminiatyrbilde, kan du se hvordan Figurstil (eller hurtigstilen) påvirker figuren.

 1. Klikk på figuren du vil bruke en ny eller forskjellig hurtigstil på.

 2. Klikk på hurtigstilen du ønsker under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen.

  Hvis du vil se flere hurtigstiler, klikker du på Mer-knappen Knapp .

Du kan også legge til fyll eller effekt på figuren.

 1. Klikk på figuren du vil bruke en ny eller forskjellig hurtigstil på.

 2. Klikk på hurtigstilen du ønsker under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen.

  Hvis du vil se flere hurtigstiler, klikker du på Mer-knappen Knapp .

Du kan også legge til fyll eller effekt på figuren.

 1. Klikk på figuren du vil bruke en ny eller forskjellig hurtigstil på.

 2. Klikk på hurtigstilen du ønsker under Tegneverktøy i Figurstiler-gruppen på Format-fanen.

  Hvis du vil se flere hurtigstiler, klikker du på Mer-knappen Knapp .

Du kan også legge til fyll eller effekt på figuren.

Bytte fra én figur til en annen figur i Office 2007

 1. Klikk på figuren du vil endre til en annen figur.

  Hvis du vil bytte flere figurer, holder du inne CTRL mens du klikker på figurene du vil bytte.

 2. Klikk på Rediger figur Bilde av Rediger figur-knappen under Tegneverktøy i Sett inn figurer-gruppen på Format-fanen, pek på Endre figur, og klikk deretter på den nye figuren du vil bruke.

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

Hvis du vil bytte fra én figur til en annen figur, sletter du figuren, og deretter legger du til en ny figur.

Hvis du vil bytte flere figurer, holder du inne CTRL mens du klikker på figurene du vil bytte.

 1. Klikk på figuren du vil endre til en annen figur.

  Hvis du vil bytte flere figurer, holder du inne CTRL mens du klikker på figurene du vil bytte.

 2. Klikk på Rediger figur Bilde av Rediger figur-knappen under Tegneverktøy i Sett inn figurer-gruppen på Format-fanen, pek på Endre figur, og klikk deretter på den nye figuren du vil bruke.

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

 1. Klikk på Autofiguren du vil endre.

  Hvis du vil bytte flere Autofigurer, trykker du på CTRL mens du klikker på Autofigurene du vil bytte.

 2. Pek til Endre AutofigurOrdne-menyen, pek til en kategori, og klikk deretter på den nye figuren du ønsker.

Hvis du vil bytte fra én figur til en annen figur, sletter du figuren, og deretter legger du til en ny figur.

Hvis du vil bytte flere figurer, holder du inne CTRL mens du klikker på figurene du vil bytte.

Se også

Sette inn SVG-bilder og -ikoner i Office 2016

Bli kreativ med 3D-modeller

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×