Diagrammer

Legge til en trendlinje eller en glidende gjennomsnittslinje i et diagram

Legge til en trendlinje eller en glidende gjennomsnittslinje i et diagram

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Excel kan du legge til trendlinjer og projeksjonslinjer til diagrammene for å forutsi data og vise visuelle datatrender.

Obs!: Fremgangsmåtene nedenfor gjelder for Office 2013 og nyere versjoner. Leter du etter trinnene for Office 2010?

Legge til en trendlinje

 1. Velg et diagram.

 2. Velg et punkt i dataserien (f.eks. linjediagram, stående stolpediagram eller liggende stolpediagram).

 3. Høyreklikk, og velg Legg til trendlinje.

Formatere en trendlinje

 1. I Formater trendlinje -panelet kan du merke et Trendlinjealternativ for å velge trendlinjen du vil bruke for diagrammet. Å formatere en trendlinje er en statistisk måte å måle data på:
  Trendlinjer

 2. Angi en verdi i Forover- og Bakover-feltene for å projisere dataene inn i fremtiden.

Legge til projeksjonslinjer

 1. Velg diagrammet der du vil legge til projeksjonslinjer.

 2. Velg Utforming > Legg til diagramelement > Linjer > Projeksjonslinjer.

Legge til en trendlinje eller glidende gjennomsnittslinje i et diagram i Office 2010

 1. På en ustablede, 2D-området, stolpe, kolonnen, linje, lager, punktdiagram (XY) eller boblediagram, klikk dataserie du vil legge til en trendlinje eller glidende gjennomsnitt, eller gjør følgende for å velge dataserien fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Obs!: Hvis du velger et diagram som har mer enn én dataserie uten å velge en dataserie, vises dialogboksen Legg til trendlinje. Velg dataserien du vil bruke, i listen, og klikk deretter OK.

 3. Klikk trendlinje i analyse-gruppen i kategorien Oppsett.

  Analyse-gruppen på Oppsett-fanen (Diagramverktøy)

 4. Gjør ett av følgende:

  1. Klikk et alternativ for forhåndsdefinerte trendlinje som du vil bruke.

   Obs!: Dette gjelder en trendlinje uten lar deg velge bestemte alternativer.

  2. Klikk Flere alternativer for trendlinje, og deretter i kategorien Alternativer for trendlinjeTrend/regresjon Type under type trendlinje som du vil bruke.

  Bruk denne typen

  Slik oppretter du

  Lineær

  En lineær trendlinje ved å bruke følgende formel til å beregne minste kvadraters passer for en linje:

  formel

  hvor m er stigningstallet og b er skjæringspunktet.

  Logaritmisk

  En logaritmisk trendlinje ved å bruke følgende formel til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

  formel

  der c og b er konstanter, og ln er den naturlige logaritmefunksjonen.

  Polynom

  En polynomtrendlinje eller kurvelineær trendlinje ved å bruke følgende formel til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

  formel

  hvor b og Variabel er konstanter.

  Effekt

  En potenstrendlinje ved å bruke følgende formel til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

  ligning

  hvor c og b er konstanter.

  Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig når dataene inkluderer negative verdier eller nullverdier.

  Eksponentiell

  En eksponentiell trendlinje ved å bruke følgende formel til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

  formel

  der c og b er konstanter, og e er basen for den naturlige logaritmen.

  Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig når dataene inkluderer negative verdier eller nullverdier.

  Glidende gjennomsnitt

  En trendlinje med glidende gjennomsnitt ved hjelp av følgende formel: ligning

  Obs!: Antall punkt i en glidende gjennomsnitt trendlinje er lik Totalt antall punkter i seriene minus tallet du oppgir for perioden.

  R-kvadrert verdi

  En trendlinje som viser en R-kvadrert verdi i et diagram ved å bruke følgende formel:

  formel

  Dette trendlinjealternativet er tilgjengelig i kategorien Alternativer i dialogboksen Legg til trendlinje eller Formater trendlinje.

  Obs!: R-kvadrert verdi som du kan vise med en trendlinje er ikke en justert R-kvadrert verdi. Logaritmisk, geometrisk eller eksponentiell trendlinje bruker Excel en transformert regresjonsmodell.

  • Hvis du velger Polynom, skriver du inn høyeste potens for den uavhengige variabelen i rekkefølge-boksen.

  • Hvis du velger Glidende gjennomsnitt, skriver du antall perioder som du vil bruke til å beregne det glidende gjennomsnittet, i periode-boksen.

  • Hvis du legger til et glidende gjennomsnitt i et punktdiagram (XY), er det glidende gjennomsnittet basert på rekkefølgen av x-verdiene som er tegnet inn i diagrammet. For å få resultatet du ønsker, må du kanskje sortere x-verdiene før du legger til et glidende gjennomsnitt.

  • Hvis du legger til en trendlinje i en linje, kolonne, området eller liggende stolpediagram, trendlinjen beregnes basert på antas det at x-verdiene er 1, 2, 3, 4, 5, 6, så videre … Denne antas det gjøres om x-verdiene er numerisk eller tekst. Hvis du vil basere en trendlinje på numeriske x-verdier, bør du bruke et punktdiagram (XY).

  • Excel tildeles automatisk et navn trendlinjen, men du kan endre den. Klikk Egendefinert i dialogboksen Formater trendlinje i kategorien Alternativer for trendlinje under Trendlinje navn, og skriv deretter inn et navn i boksen Egendefinert.

Tips!: 

 • Du kan også opprette glidende gjennomsnitt, som utjevner variasjoner i data og viser mønstret eller trenden mer tydelig.

 • Hvis du endrer et diagram eller en dataserie, slik at den kan ikke lenger støtter den tilknyttede trendlinjen – for eksempel ved å endre diagramtypen til et 3D-diagram eller ved å endre visningen av en Pivotdiagramrapporter eller tilknyttet pivottabellrapport – trendlinjen ikke lenger vises i diagrammet.

 • For linjedata uten et diagram, kan du bruke Autofyll eller en av de statistiske funksjonene, for eksempel vekst() eller TREND(), til å opprette data for beste tilpasning lineære eller eksponentielle linjer.

 1. På en ustablede, 2D-området, stolpe, kolonnen, linje, lager, punktdiagram (XY) eller boblediagram, Klikk trendlinjen du vil endre, eller gjør følgende for å velge det fra en liste over diagramelementer.

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Klikk trendlinje i analyse-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Flere alternativer for trendlinje.

  Analyse-gruppen på Oppsett-fanen (Diagramverktøy)

 3. Hvis du vil endre fargen, stilen eller Skyggealternativer av trendlinjen, klikk Linjefarge, Linjestil eller Skygge kategori, og velg deretter alternativene du vil bruke.

 1. På en ustablede, 2D-området, stolpe, kolonnen, linje, lager, punktdiagram (XY) eller boblediagram, Klikk trendlinjen du vil endre, eller gjør følgende for å velge det fra en liste over diagramelementer.

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Klikk trendlinje i analyse-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Flere alternativer for trendlinje.

  Analyse-gruppen på Oppsett-fanen (Diagramverktøy)

 3. Hvis du vil angi antall perioder som du vil ta med i en prognose, under Prognose, klikker du et tall i boksen perioder fremover eller bakover perioder.

 1. På en ustablede, 2D-området, stolpe, kolonnen, linje, lager, punktdiagram (XY) eller boblediagram, Klikk trendlinjen du vil endre, eller gjør følgende for å velge det fra en liste over diagramelementer.

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Klikk trendlinje i analyse-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Flere alternativer for trendlinje.

  Analyse-gruppen på Oppsett-fanen (Diagramverktøy)

 3. Velg den Angi skjæringspunkt = merket, og deretter i den Angi skjæringspunkt = skriver du inn verdien for å angi punktet på den loddrette aksen (verdiaksen) hvor trendlinjen krysser aksen.

  Obs!: Du kan gjøre dette bare når du bruker en eksponentiell, lineær eller polynom trendlinje.

 1. På en ustablede, 2D-området, stolpe, kolonnen, linje, lager, punktdiagram (XY) eller boblediagram, Klikk trendlinjen du vil endre, eller gjør følgende for å velge det fra en liste over diagramelementer.

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Klikk trendlinje i analyse-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Flere alternativer for trendlinje.

  Analyse-gruppen på Oppsett-fanen (Diagramverktøy)

 3. Merk av for Vis formel i diagrammet for å vise trendlinjeformelen i diagrammet.

  Obs!: Du kan ikke vise trendlinje formler for et glidende gjennomsnitt.

Tips!: Ligningen for trendlinje avrundet for å gjøre det enklere å lese. Du kan imidlertid endre antallet sifre for en valgt trendlinjeetikett i desimaler-boksen i kategorien tall i dialogboksen Formater trendlinje etikett. (Format-fanen, Merket område-gruppen, Formater utvalg-knappen).

 1. På en ustablede, 2D-området, stolpe, kolonnen, linje, lager, punktdiagram (XY) eller boblediagram, Klikk trendlinjen du vil vise R-kvadrert verdi, eller gjør følgende for å velge trendlinjen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Klikk trendlinje i analyse-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Flere alternativer for trendlinje.

  Analyse-gruppen på Oppsett-fanen (Diagramverktøy)

 3. I kategorien Alternativer for trendlinje, velger du Vis R-kvadrert verdi i diagrammet.

Obs!: Du kan ikke vise en R-kvadrert verdi for et glidende gjennomsnitt.

 1. På en ustablede, 2D-området, stolpe, kolonnen, linje, lager, punktdiagram (XY) eller boblediagram, Klikk trendlinjen du vil fjerne, eller gjør følgende for å velge trendlinjen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Gjør ett av følgende:

  1. Klikk trendlinje i analyse-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Ingen.

   Analyse-gruppen på Oppsett-fanen (Diagramverktøy)

  2. Trykk på DELETE.

Tips!: Du kan også fjerne en trendlinje umiddelbart etter at du legge den til i diagrammet ved å klikke Angre Angre-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang, eller ved å trykke CTRL + Z.

Legge til en trendlinje

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Velg dataseriene som du vil legge til en trendlinje til i diagrammet, og klikk deretter Utforming-fanen.

  I et linjediagram kan du for eksempel klikke på en av linjene i diagrammet, så blir alle dataindikator i dataserie merket.

  Fanen diagramutforming

 3. Klikk Legg til diagramelementDiagramutforming-fanen, og klikk deretter trendlinje.

  Legge til en trendlinje

 4. Trendlinjealternativet Velg en eller klikk Flere alternativer for trendlinje.

  Trendlinjealternativer

  Du kan velge blant følgende:

  • Eksponentiell

  • Lineær

  • Logaritmisk

  • Polynom

  • På/av

  • Glidende gjennomsnitt

  Du kan også gi din trendlinje et navn, og velg prognoser alternativer.

Fjern en trendlinje

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet med trendlinjen, og klikk deretter Utforming-fanen.

  Fanen diagramutforming

 3. Klikk Legg til diagramelement, klikker du trendlinjen, og klikk deretter Ingen.

  Fjerne trandline

  Du kan også klikke trendlinjen, og deretter trykke DELETE.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Alternativer for trendlinje i Office

Opprett et diagram fra start til slutt

Formater elementene i et diagram

Legg til dataetiketter i et diagram

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×