Legge til en tegning i et dokument

Disse er de grunnleggende grafikktypene du kan bruke for å forbedre dokumenter i Word: tegnede objekter, SmartArt, diagrammer, bilder og utklipp. Tegninger refererer til et tegnet objekt eller en gruppe tegnede objekter.

Tegneobjekter inkluderer figurer, diagrammer, flytskjemaer, buede linjer, linjer, og WordArt. Disse objektene er en del av Word-dokumentet. Du kan endre og forbedre disse objektene med farger, mønstre, kantlinjer og andre effekter.

Hva vil du gjøre?

Legge til en tegning i et dokument

Slette hele eller deler av en tegning

Legge til en tegning i et dokument

 1. Klikk i dokumentet der du vil opprette tegningen.

 2. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

  Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen i Excel

 3. Du kan gjøre ett av følgende på Format-fanen, som vises når du setter inn en tegnefigur:

  • Sette inn en figur. Klikk på en figur i gruppen Sett inn figurer, på Format-fanen, og klikk deretter på et hvilket som helst sted i dokumentet.

  • Endre en figur. Klikk på figuren du vil endre. Klikk på Rediger figur, pek på Endre figur, og velg deretter en annen figur i gruppen Sett inn figurerFormat-fanen.

  • Legge til tekst i en figur. Klikk på figuren der du vil ha teksten, og begynn deretter å skrive.

  • Gruppere valgte figurer. Du kan velge flere figurer samtidig hvis du trykker du på CTRL på tastaturet og klikker på hver figur du vil ha med i gruppen. Klikk på Gruppe i Ordne-gruppen på Format-fanen, slik at alle figurene blir behandlet som et enkelt objekt.

  • Tegne i dokumentet. Utvid figuralternativene ved å klikke på pilen, i gruppen Sett inn figurer, på Format-fanen. Klikk på Frihåndsform eller Frihånd under Linjer.

   Tips!: Hvis du vil slutte å tegne med Frihåndsform eller Frihåndslinjer, kan du dobbeltklikke.

  • Justere størrelsen på figurene. Merk figuren eller figurene du vil endre størrelsen på. Klikk på pilene, eller skriv inn nye dimensjoner i boksene Høyde og Bredde, i Størrelse-gruppen på Format-fanen.

  • Bruke en stil på en figur. Hold pekeren over en stil i Figurstiler-gruppen hvis du vil se hvordan figuren ser ut når du bruker denne stilen. Klikk på stilen for å bruke den. Du kan også klikke på Figurfyll eller Figuromriss og velge alternativene du vil ha.

   Figurstiler-kommandoen på båndet.

   Merknad: Hvis du vil bruke en farge og en gradering som ikke er tilgjengelig i Figurstiler-gruppen, velger du først fargen og deretter hvilken gradering du vil bruke.

  • Legge til flytskjemaer med koblinger. Før du oppretter et flytskjema, kan du legge til et lerret ved å klikke på Sett inn-fanen, klikke på Figurer i Illustrasjoner-gruppen, og deretter klikke på Nytt lerret. Klikk på en flytskjemafigur i gruppen Sett inn figurerFormat-fanen. Velg en koblingslinje, som for eksempel Buet pil, under Linjer.

  • Bruke skygge- og tredimensjonale (3D) effekter for å gi mer oppmerksomhet til figurene i tegningen. Klikk på Figureffekter i Figurstiler-gruppen på Format-fanen, og velg en effekt.

  • Justere objekter på lerretet. Hvis du vil justere objekter, trykker du på CTRL og holder inne knappen mens du merker objektene du vil justere. Klikk på Juster i Ordne-gruppen på Format-fanen for å velge fra et sortiment av justeringskommandoer.

Slette hele eller deler av en tegning

 1. Velg det tegnede objektet du vil slette.

 2. Trykk på SLETT.

Se også

Legge til figurer

Tegne en kurve eller en sirkelfigur

Hva du vil gjøre?

Lære mer om grafikk i Word

Legge til en tegning

Slette hele eller deler av en tegning

Lære mer om grafikk i Word

En tegning i Word refererer til et tegneobjekt eller en gruppe tegneobjekter. Et tegneobjekt som består av figurer og linjer er et eksempel på en tegning.

Start med å sette inn et lerret

Når du setter inn et tegneobjekt i Word, kan du plassere det i et lerret. Lerretet hjelper deg med å plassere en tegning i dokumentet.

Lerretet lager en rammeliknende grense mellom tegningen og resten av dokumentet. Som standard har ikke lerretet kantlinje eller bakgrunn, men du kan bruke formatering på lerretet på samme måte som på andre tegneobjekter.

Lerretet hjelper deg også å holde ulike deler av tegningen sammen, som er spesielt nyttig hvis tegningen består av flere figurer. Anbefalt fremgangsmåte er å sette inn et lerret hvis du vil inkludere mer enn én figur i illustrasjonen.

Hvis du for eksempel vil opprette et flytskjema, starter du med et lerret og legger deretter til figurer og linjer i diagrammet.

Figurer

Legge til en tegning

Når du oppretter en tegning i Microsoft Word, må du begynne med å sette inn et lerret. Lerretet hjelper deg å ordne og endre størrelsen på objektene i tegningen.

 1. Klikk i dokumentet der du vil opprette tegningen.

 2. Klikk på Figurer i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Nytt lerret.

  Båndet i Word

  Et lerret settes inn i dokumentet.

 3. Når du setter inn et lerret, kan du gjøre hvilket som helst av det følgende på Format-fanen, under Tegneverktøy:

  • Klikk på en eller flere figurer for å sette figuren eller figurene inn i dokumentet.

   Du kan også endre figuren og legge til tekst.

  • Tegne på lerretet. Hvis du vil tegne, klikker du på Figurer og deretter på Frihåndsform eller Frihånd, under Linjer

   Tips!: Hvis du vil slutte å tegne med Frihåndsform eller Frihåndslinjer, kan du dobbeltklikke.

  • Juster størrelsen på lerretet ved å merke det og deretter klikke på pilene i Størrelse-gruppen. Du kan også klikke på dialogboksvelgeren Størrelse for å angi mer nøyaktige mål.

  • Bruke en stil på en figur. Hold pekeren over en stil i Figurstiler-gruppen for å se hvordan figuren vil se ut når du bruker denne stilen. Klikk på stilen for å bruke den. Du kan også klikke på Figurfyll eller Figuromriss og velge alternativene du vil ha.

   Båndet i Word

   Merknad: Hvis du vil bruke en farge og en gradering som ikke er tilgjengelig i Figurstiler-gruppen, velger du først fargen og deretter hvilken gradering du vil bruke.

  • Bruke skygge- og tredimensjonale (3D) effekter for å gi mer oppmerksomhet til figurene i tegningen.

  • Justere objekter på lerretet. Hvis du vil justere objekter, trykker du på CTRL og holder inne knappen mens du merker objektene du vil justere. Klikk på Juster i Ordne-gruppen for å velge fra et sortiment av justeringskommandoer.

   Båndet i Word

Slette hele eller deler av en tegning

 1. Merk lerretet eller det tegnede objektet du vil slette.

 2. Trykk på SLETT.

Se også

Tegne en kurve eller en sirkelfigur

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×