Legge til en oppslagskolonne med flere verdier

Du kan bruke en oppslagskolonne med flere verdier til å velge mer enn ett element fra valglisten samtidig. Du kan for eksempel tilordne mer enn én person til hver oppgave i en liste som brukes til å spore oppgaver. Verdiene i oppslagskolonnen hentes fra en eksisterende kolonne i gjeldende liste, eller fra en eksisterende kolonne i en annen liste.

Legge til en oppslagskolonne med flere verdier

  1. Høyreklikk en hvilken som helst kolonneoverskrift eller celle i listen, og klikk deretter Legg til kolonne.

  2. Skriv inn et navn på kolonnen under Navn og type, og klikk deretter Oppslag (informasjon som allerede finnes på dette området).

  3. Velg listen som inneholder verdiene du vil bruke i oppslagskolonnen, fra rullegardinlisten Hent informasjon fra under Flere kolonneinnstillinger.

  4. Velg kolonnen som inneholder verdiene, fra rullegardinlisten I denne kolonnen.

  5. Velg Tillat flere verdier.

  6. Aktiver eventuelt andre alternativer du vil bruke, og klikk deretter OK.

Hvis du vil bruke en oppslagskolonne med flere verdier mens dataarket vises, klikker du rullegardinpilen i cellen, og deretter aktiverer eller deaktiverer du avmerkingsboksen ved siden av hver verdi du vil legge til i eller fjerne fra cellen.

Redigere valglisten i en oppslagskolonne med flere verdier

Fordi elementene i en oppslagskolonne med flere verdier hentes fra en annen kolonne i gjeldende liste eller fra en kolonne i en annen liste, må du redigere listen oppslagskolonnen er basert på. Hvis oppslagskolonnen for eksempel er basert på kolonnen Tittel i listen Oppgaver, må du redigere listen Oppgaver for å endre verdiene i oppslagskolonnen.

Bruke en oppslagskolonne med flere verdier

Følg denne fremgangsmåten når du skal bruke en oppslagskolonne med flere verdier:

  1. Klikk rullegardinpilen i cellen du vil redigere.

  2. Aktiver eller deaktiver avmerkingsboksen ved siden av hvert element du vil legge til i eller fjerne fra cellen.

  3. Klikk OK.

Valgene du angir, vises atskilt med semikolon (;) i kolonnen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×