Legge til en gruppeboks eller rammekontroll i et regneark

Excel for Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke en gruppeboks eller en rammekontroll til å gruppere relaterte kontroller (som alternativknapper, avmerkingsbokser eller nært beslektet innhold) i én visuell enhet.

Gruppebokser og rammekontroller er rektangulære objekter med valgfrie etiketter. Bruk en gruppeboks eller en rammekontroll til å ordne beslektede elementer på et skjema visuelt. I et kundeordreprogram kan du for eksempel gruppere navnet, adressen og kontonummeret til en kunde. Eller gruppere en liste over tilgjengelige artikler i et ordreskjema.

Gruppeboks (skjemakontroll)

Eksempel på skjemakontrollen gruppeboks

Rammekontroll (ActiveX-kontroll)

Eksempel på ActiveX-kontrollen gruppeboks

Hvilken type kontroll du vil du bruke?

 1. Kontroller at utvikler-fanen er tilgjengelig.

  Vis Utvikler-fanen

  1. Klikk på Fil > Alternativer > Tilpass båndet.

  2. Klikk hovedkategorier under Tilpass båndet fra rullegardinlisten.

  3. Merk av for utvikler, og klikk deretter OK.

  4. Kontroller at du er i utformingsmodus. Klikk Utformingsmodus Knappesymbolutvikler-fanen.

 2. Klikk Sett innutvikler-fanen, og klikk deretter Gruppeboks Knappesymbol under Skjemakontroller.

  kontroller-gruppe

 3. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av gruppeboksen skal vises.

 4. Plasser relaterte kontroller innenfor grensene av gruppeboksen.

  For eksempel:

  1. Avmerkingsbokser, eksempelvis en liste over beslektede produkter for kjøp.

  2. Etiketter og tekstbokser, for eksempel navn- og adresseopplysninger.

  3. Alternativknapper som angir et sett av gjensidig utelukkende valg, for eksempel Liten, Middels eller Stor.

 5. Høyreklikk kontrollen og klikk Formater kontroll for å angi kontrollegenskapene.

 1. Kontroller at utvikler-fanen er tilgjengelig.

  Vis Utvikler-fanen

  1. Klikk på Fil > Alternativer > Tilpass båndet.

  2. Klikk hovedkategorier under Tilpass båndet fra rullegardinlisten.

  3. Merk av for utvikler, og klikk deretter OK.

  4. Kontroller at du er i utformingsmodus. Klikk Utformingsmodus Knappesymbolutvikler-fanen.

 2. Klikk Sett innutvikler-fanen, og klikk deretter Flere kontroller Knappesymbol under ActiveX-kontroller.

  kontroller-gruppe

 3. Velg Microsoft Forms 2.0 Frame fra listen over tilgjengelige kontroller på datamaskinen i dialogboksen Flere kontroller.

 4. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av rammekontrollen skal vises.

 5. Hvis du vil angi kontrollegenskapene, i dialogboksen utvikler, klikker du Egenskaper Knappesymbol .

  Tips!: Du kan også høyreklikke kontrollen og deretter klikke Egenskaper.

  Dialogboksen Egenskaper vises. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hver egenskap, velger du egenskapen, og trykk deretter F1 for å vise et Visual Basic-hjelpeemne. Du kan også skrive inn navnet på egenskapen i Hjelp for Visual Basic Søk-boksen.

  Denne tabellen oppsummerer etter funksjonskategorier egenskapene som er tilgjengelige.

Hvis du vil angi

Bruk denne egenskapen

Generelt:

Om kontrollen lastes når arbeidsboken åpnes. (Overses for ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen kan få fokus og reagere på brukergenererte hendelser.

Enabled (skjema)

Om kontrollen kan redigeres.

Locked (skjema)

Navnet på kontrollen.

Name (skjema)

Måten kontrollen knyttes til cellene under den på (fri flyt; flytt, men ikke skaler eller flytt og skaler).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrives ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen er synlig eller skjult.

Visible (skjema)

Tekst:

Skriftattributter (fet, kursiv, størrelse, gjennomstreking, understreking og vekt).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (skjema)

Beskrivende tekst på kontrollen som identifiserer eller beskriver den.

Caption (skjema)

Størrelse og plassering:

Høyden eller bredden i punkter.

Height, Width (skjema)

Avstanden mellom kontrollen og venstre eller øvre kant av regnearket.

Left, Top (skjema)

Formatering:

Bakgrunnsfargen.

BackColor (skjema)

Kantfargen.

BorderColor (skjema)

Forgrunnsfargen.

ForeColor (skjema)

Om kontrollen skal ha skygge.

Shadow (Excel)

Kantens visuelle utseende (flat, hevet, senket, etset eller ujevn).

SpecialEffect (skjema)

Bilde:

Punktgrafikkbildet som skal vises i kontrollen.

Picture (skjema)

Plasseringen av bakgrunnsbildet (øverst til venstre, øverst til høyre, midten osv).

PictureAlignment (skjema)

Hvordan bakgrunnsbildet skal vises på kontrollen (beskåret, strukket eller zoomet).

PictureSizeMode (skjema)

Om flere kopier av bildet skal plasseres side ved side i kontrollen.

PictureTiling (skjema)

Tastatur og mus:

Et egendefinert museikon.

MouseIcon (skjema)

Typen peker som vises når brukeren plasserer musen over et bestemt objekt (for eksempel standard, pil eller strek).

MousePointer (skjema)

Spesielt for rammer:

Typen kantlinje som brukes, enten enkel eller ingen.

BorderStyle (skjema)

Om kontrollen har loddrette rullefelter, vannrette rullefelter eller begge deler.

ScrollBars (skjema)

Handlingen som skal utføres når brukeren forlater den siste kontrollen i en ramme eller på en side (alle skjemaer eller gjeldende skjema).

Cycle (skjema)

Om rullefeltene skal være synlige når de ikke er nødvendige.

KeepScrollBarsVisible (skjema)

Høyden eller bredden på det totale området som kan vises ved å flytte rullefeltene, angitt i punkter.

ScrollHeight, ScrollWidth (skjema)

Avstanden til venstre eller øvre kant av det logiske skjemaet fra venstre eller øvre kant av rammen, angitt i punkter.

ScrollLeft, ScrollTop (skjema)

Hvor mye størrelsen på et bilde i rammen skal endres.

Zoom (skjema)

Obs!: 

 • Hvis du har tenkt å bruke rammekontrollen ofte, bør du legge den til i et regneark med "lagrede kontroller", og så lagre regnearket for gjenbruk. Neste gang du trenger den rammekontrollen, åpner du regnearket og kopierer rammekontrollen til regnearkskjemaet du redigerer.

 • Alle alternativknapper i en ramme er som standard gjensidig utelukkende.

 • Du kan også bruke en veksleknapp i en ramme for å velge ett eller flere elementer fra en beslektet gruppe. Du kan for eksempel opprette et ordreskjema som inneholder en liste over tilgjengelige artikler, med en veksleknapp foran hver artikkel.

Hvilken type kontroll du vil du bruke?

 1. Kontroller at utvikler-fanen er tilgjengelig.

  Vis Utvikler-fanen

  1. Klikk på Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Excel.

  2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

 2. Klikk Sett inn i Kontroller-gruppen i dialogboksen Utvikler, og klikk deretter Gruppeboks under Skjemakontroller Knappesymbol .

  kontroller-gruppe

 3. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av gruppeboksen skal vises.

 4. Plasser relaterte kontroller innenfor grensene av gruppeboksen.

  For eksempel:

  1. Avmerkingsbokser, eksempelvis en liste over beslektede produkter for kjøp.

  2. Etiketter og tekstbokser, for eksempel navn- og adresseopplysninger.

  3. Alternativknapper som angir et sett av gjensidig utelukkende valg, for eksempel Liten, Middels eller Stor.

 5. Høyreklikk kontrollen og klikk Formater kontroll for å angi kontrollegenskapene.

 1. Hvis kategorien Utvikler ikke er tilgjengelig, viser du den.

  Vis Utvikler-fanen

  1. Klikk på Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Excel.

  2. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet under Beste alternativer for arbeid med Excel i kategorien Populær, og klikk deretter OK.

 2. Klikk Sett inn i Kontroller-gruppen i dialogboksen Utvikler, og klikk deretter Flere kontroller under ActiveX-kontroller Knappesymbol .

  kontroller-gruppe

 3. Velg Microsoft Forms 2.0 Frame fra listen over tilgjengelige kontroller på datamaskinen i dialogboksen Flere kontroller.

 4. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av rammekontrollen skal vises.

 5. Hvis du vil redigere ActiveX-kontrollen, kontroller at du er i utformingsmodus. Aktiver Utformingsmodus Knappesymbol i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen.

 6. Klikk Egenskaper Knappesymbol Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler for å angi kontrolleregenskapene.

  Tips!: Du kan også høyreklikke kontrollen og deretter klikke Egenskaper.

  Dialogboksen Egenskaper vises. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hver egenskap, velger du egenskapen, og trykk deretter F1 for å vise et Visual Basic-hjelpeemne. Du kan også skrive inn navnet på egenskapen i Hjelp for Visual Basic Søk-boksen.

  Denne tabellen oppsummerer etter funksjonskategorier egenskapene som er tilgjengelige.

Hvis du vil angi

Bruk denne egenskapen

Generelt:

Om kontrollen lastes når arbeidsboken åpnes. (Overses for ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen kan få fokus og reagere på brukergenererte hendelser.

Enabled (skjema)

Om kontrollen kan redigeres.

Locked (skjema)

Navnet på kontrollen.

Name (skjema)

Måten kontrollen knyttes til cellene under den på (fri flyt; flytt, men ikke skaler eller flytt og skaler).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrives ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen er synlig eller skjult.

Visible (skjema)

Tekst:

Skriftattributter (fet, kursiv, størrelse, gjennomstreking, understreking og vekt).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (skjema)

Beskrivende tekst på kontrollen som identifiserer eller beskriver den.

Caption (skjema)

Størrelse og plassering:

Høyden eller bredden i punkter.

Height, Width (skjema)

Avstanden mellom kontrollen og venstre eller øvre kant av regnearket.

Left, Top (skjema)

Formatering:

Bakgrunnsfargen.

BackColor (skjema)

Kantfargen.

BorderColor (skjema)

Forgrunnsfargen.

ForeColor (skjema)

Om kontrollen skal ha skygge.

Shadow (Excel)

Kantens visuelle utseende (flat, hevet, senket, etset eller ujevn).

SpecialEffect (skjema)

Bilde:

Punktgrafikkbildet som skal vises i kontrollen.

Picture (skjema)

Plasseringen av bakgrunnsbildet (øverst til venstre, øverst til høyre, midten osv).

PictureAlignment (skjema)

Hvordan bakgrunnsbildet skal vises på kontrollen (beskåret, strukket eller zoomet).

PictureSizeMode (skjema)

Om flere kopier av bildet skal plasseres side ved side i kontrollen.

PictureTiling (skjema)

Tastatur og mus:

Et egendefinert museikon.

MouseIcon (skjema)

Typen peker som vises når brukeren plasserer musen over et bestemt objekt (for eksempel standard, pil eller strek).

MousePointer (skjema)

Spesielt for rammer:

Typen kantlinje som brukes, enten enkel eller ingen.

BorderStyle (skjema)

Om kontrollen har loddrette rullefelter, vannrette rullefelter eller begge deler.

ScrollBars (skjema)

Handlingen som skal utføres når brukeren forlater den siste kontrollen i en ramme eller på en side (alle skjemaer eller gjeldende skjema).

Cycle (skjema)

Om rullefeltene skal være synlige når de ikke er nødvendige.

KeepScrollBarsVisible (skjema)

Høyden eller bredden på det totale området som kan vises ved å flytte rullefeltene, angitt i punkter.

ScrollHeight, ScrollWidth (skjema)

Avstanden til venstre eller øvre kant av det logiske skjemaet fra venstre eller øvre kant av rammen, angitt i punkter.

ScrollLeft, ScrollTop (skjema)

Hvor mye størrelsen på et bilde i rammen skal endres.

Zoom (skjema)

Obs!: 

 • Hvis du har tenkt å bruke rammekontrollen ofte, bør du legge den til i et regneark med "lagrede kontroller", og så lagre regnearket for gjenbruk. Neste gang du trenger den rammekontrollen, åpner du regnearket og kopierer rammekontrollen til regnearkskjemaet du redigerer.

 • Alle alternativknapper i en ramme er som standard gjensidig utelukkende.

 • Du kan også bruke en veksleknapp i en ramme for å velge ett eller flere elementer fra en beslektet gruppe. Du kan for eksempel opprette et ordreskjema som inneholder en liste over tilgjengelige artikler, med en veksleknapp foran hver artikkel.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×