Legge til en gruppeboks eller rammekontroll i et regneark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke en gruppeboks eller en rammekontroll til å gruppere relaterte kontroller (som alternativknapper, avmerkingsbokser eller nært beslektet innhold) i én visuell enhet.

Lære om gruppebokser og rammekontroller

Gruppebokser og rammekontroller er rektangulære objekter med valgfrie etiketter. Bruk en gruppeboks eller en rammekontroll til å ordne beslektede elementer på et skjema visuelt. I et kundeordreprogram kan du for eksempel gruppere navnet, adressen og kontonummeret til en kunde. Eller gruppere en liste over tilgjengelige artikler i et ordreskjema.

Eksempel på skjemakontrollen gruppeboks
Gruppeboks (skjemakontroll)
Eksempel på ActiveX-kontrollen gruppeboks
Rammekontroll (ActiveX-kontroll)

 1. Hvis kategorien Utvikler ikke er tilgjengelig, viser du den.

Vis kategorien Utvikler

 1. Klikk kategorien Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Tilpass båndet.

 2. Merk av for Utvikler under Hovedkategorier, og klikk deretter OK.

 1. Klikk Sett inn i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen, og klikk deretter Gruppeboks Knappesymbol under Skjemakontroller.

Kontroller-gruppen

 1. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av gruppeboksen skal vises.

 2. Bruk håndtakene etter behov (den firkantede boksen på sidene av gruppeboksen) til å skalere kontrollen.

 3. Plasser relaterte kontroller i gruppeboksen.

Eksempel:

 • Avmerkingsbokser, eksempelvis en liste over beslektede produkter for kjøp.

 • Etiketter og tekstbokser, for eksempel navn- og adresseopplysninger.

 • Alternativknapper som angir et sett av gjensidig utelukkende valg, for eksempel Liten, Middels eller Stor.

 • Høyreklikk kontrollen og klikk Formater kontroll for å angi kontrollegenskapene.

 1. Hvis kategorien Utvikler ikke er tilgjengelig, viser du den.

  Vis kategorien Utvikler

  1. Klikk kategorien Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Tilpass båndet.

  2. Merk av for Utvikler under Hovedkategorier, og klikk deretter OK.

 2. Klikk Sett inn i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen, og klikk deretter Flere kontroller Knappesymbol under ActiveX-kontroller.

  Kontroller-gruppen

 3. Rull ned og velg Microsoft Forms 2.0 Frame fra listen over tilgjengelige kontroller på datamaskinen i dialogboksen Flere kontroller.

 4. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av rammekontrollen skal vises.

 5. Hvis du vil redigere ActiveX-kontrollen, kontroller at du er i utformingsmodus. I kategorien utvikler i gruppen Kontroller Klikk Utformingsmodus Knappesymbol .

 6. Klikk Egenskaper Knapp for å angi kontrollegenskapene, i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen.

  Tips!: Du kan også høyreklikke kontrollen og deretter klikke Egenskaper.

  Dialogboksen Egenskaper åpnes. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hver egenskap, merker du egenskapen, og deretter trykker du F1 for å vise et emne i Visual Basic Help. Du kan også skrive inn egenskapsnavnet i Søk-boksen i Hjelp for Visual Basic. I delen nedenfor finner du et sammendrag av egenskapene som er tilgjengelige.

  Sammendrag av egenskaper etter funksjonskategorier

Hvis du vil angi

Bruk denne egenskapen

Generelt:

Om kontrollen lastes når arbeidsboken åpnes. (Overses for ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen kan få fokus og reagere på brukergenererte hendelser.

Enabled (skjema)

Om kontrollen kan redigeres.

Locked (skjema)

Navnet på kontrollen.

Name (skjema)

Måten kontrollen knyttes til cellene under den på (fri flyt; flytt, men ikke skaler eller flytt og skaler).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrives ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen er synlig eller skjult.

Visible (skjema)

Tekst:

Skriftattributter (fet, kursiv, størrelse, gjennomstreking, understreking og vekt).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (skjema)

Beskrivende tekst på kontrollen som identifiserer eller beskriver den.

Caption (skjema)

Størrelse og plassering:

Høyden eller bredden i punkter.

Height, Width (skjema)

Avstanden mellom kontrollen og venstre eller øvre kant av regnearket.

Left, Top (skjema)

Formatering:

Bakgrunnsfargen.

BackColor (skjema)

Kantfargen.

BorderColor (skjema)

Forgrunnsfargen.

ForeColor (skjema)

Om kontrollen skal ha skygge.

Shadow (Excel)

Kantens visuelle utseende (flat, hevet, senket, etset eller ujevn).

SpecialEffect (skjema)

Bilde:

Punktgrafikkbildet som skal vises i kontrollen.

Picture (skjema)

Plasseringen av bakgrunnsbildet (øverst til venstre, øverst til høyre, midten osv).

PictureAlignment (skjema)

Hvordan bakgrunnsbildet skal vises på kontrollen (beskåret, strukket eller zoomet).

PictureSizeMode (skjema)

Om flere kopier av bildet skal plasseres side ved side i kontrollen.

PictureTiling (skjema)

Tastatur og mus:

Et egendefinert museikon.

MouseIcon (skjema)

Typen peker som vises når brukeren plasserer musen over et bestemt objekt (for eksempel standard, pil eller strek).

MousePointer (skjema)

Spesielt for rammer:

Typen kantlinje som brukes, enten enkel eller ingen.

BorderStyle (skjema)

Om kontrollen har loddrette rullefelter, vannrette rullefelter eller begge deler.

ScrollBars (skjema)

Handlingen som skal utføres når brukeren forlater den siste kontrollen i en ramme eller på en side (alle skjemaer eller gjeldende skjema).

Cycle (skjema)

Om rullefeltene skal være synlige når de ikke er nødvendige.

KeepScrollBarsVisible (skjema)

Høyden eller bredden på det totale området som kan vises ved å flytte rullefeltene, angitt i punkter.

ScrollHeight, ScrollWidth (skjema)

Avstanden til venstre eller øvre kant av det logiske skjemaet fra venstre eller øvre kant av rammen, angitt i punkter.

ScrollLeft, ScrollTop (skjema)

Hvor mye størrelsen på et bilde i rammen skal endres.

Zoom (skjema)

Obs!: 

 • Hvis du har tenkt å bruke rammekontrollen ofte, bør du legge den til i et regneark med "lagrede kontroller", og så lagre regnearket for gjenbruk. Neste gang du trenger den rammekontrollen, åpner du regnearket og kopierer rammekontrollen til regnearkskjemaet du redigerer.

 • Alle alternativknapper i en ramme er som standard gjensidig utelukkende.

 • Du kan også bruke en veksleknapp i en ramme for å velge ett eller flere elementer fra en beslektet gruppe. Du kan for eksempel opprette et ordreskjema som inneholder en liste over tilgjengelige artikler, med en veksleknapp foran hver artikkel.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×