Legge til en figur i en SmartArt-grafikk

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du ikke prøver å legge til figurer i SmartArt-grafikk, kan du finne følgende koblinger nyttig:

Du kan legge til figurer i SmartArt-grafikken fra SmartArt-grafikken eller fra tekstruten. Avhengig av typen SmartArt-grafikkoppsett som du bruker, kan du ikke kunne bruke noen av kommandoene som er beskrevet nedenfor. Enkelte SmartArt-grafikkoppsett har begrensninger på antall ulike nivåer for at du kan ha eller begrensninger på hvor mange figurer i SmartArt-grafikk kan inneholde. Hvis du for eksempel oppsettet Grunnleggende matrise er begrenset til fire figurer, og du legge til ikke flere figurer i den. Hvis du prøver å legge til flere figurer i en SmartArt-grafikkoppsett som allerede inneholder maksimalt antall figurer, eller hvis du prøver å opprette en figur på et nivå som ikke støtter oppsett for SmartArt-grafikk, vises ikke figuren og eventuell tekst som du legger til sin punkttegn i tekst-ruten. Figurer som ikke vises i SmartArt-grafikken fortsatt vises i tekstruten, men punktmerking er merket med en rød X-symbol Figur ikke vist . Hvis du senere endrer SmartArt-grafikken til et oppsett med en høyere grense for figuren, vises disse skjulte figurer på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om begrensninger for figuren, se som SmartArt-grafikkoppsett har ubegrenset figurer?.

Legge til en figur fra SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil legge til en figur i.

 2. Klikk den eksisterende figuren som er plassert nærmest der du vil legge til den nye figuren.

 3. Under SmartArt-verktøy klikker du kategorien Utforming.

  SmartArt-verktøy, kategorien Utforming

  Hvis du ikke ser SmartArt-verktøy eller Utforming-fanene, må du kontrollere at du har valgt en SmartArt-grafikk.

 4. I gruppen Anlegg klikker du pilen under Legg til figur, og deretter gjør du ett av følgende for å velge en plassering for den nye figuren:

  Bilde av gruppen Opprett grafikk

  • Hvis du vil sette inn en figur på samme nivå som den merkede figuren, men etter den, klikker du Legg til figur etter.

  • Hvis du vil sette inn en figur på samme nivå som den merkede figuren, men før den, klikker du Legg til figur før.

  • Hvis du vil sette inn en figur ett nivå over den merkede figuren, klikker du Legg til figur over.

   Den nye figuren overtar plasseringen til den merkede figuren, og den merkede figuren og alle figurene under senkes ett nivå.

  • Hvis du vil sette inn en figur ett nivå under den merkede figuren, klikker du Legg til figur under.

   Den nye figuren legges til på slutten av andre figurer på samme nivå.

Merknad: 

 • Hvis du raskt vil legge til en figur som samsvarer med figurene i SmartArt-grafikken, klikker du Legg til figur i trinn 4 ovenfor, i stedet for pilen under Legg til figur.

 • Hvis du klikker Legg til figur når du ikke har merket en figur, legges en figur til enten på slutten av figurene på øverste nivå eller under en figur på øverste nivå for å holde SmartArt-grafikken balansert.

 • FigurenLegg til assistent er bare tilgjengelig hvis du har valgt et oppsett for organisasjonskart.

Legge til en figur fra tekstruten

Legge til en figur foran en eksisterende figur

 1. I tekstruten plasserer du innsettingspunktet i begynnelsen av teksten der du vil legge til en figur.

 2. Skriv inn teksten, og trykk deretter ENTER.

Legge til en figur etter en eksisterende figur

 1. I tekstruten plasserer du innsettingspunktet i slutten av teksten der du vil legge til en figur.

 2. Trykk ENTER, og skriv deretter inn teksten.

Merknad: 

 • Hvis du vil rykke inn den nye figuren, trykker du TAB i tekstruten. Hvis du vil opprette negativt innrykk, trykker du SKIFT+TAB.

 • Hvis du merker en figur som kobler til andre figurer, for eksempel en linje eller en pil, og deretter klikker Legg til figur, legges både figuren som kobler til, og figuren ved siden av til . På denne måten opprettholdes balansen i oppsettet. Hvis du bare vil sette inn en figur som kobler til, legger du til en linje eller en annen figur i SmartArt-grafikken.

 • Hvis du vil sette inn en figur som er forskjellig fra alle figurer som finnes i oppsettet, må du først legge en standardfigur, og deretter erstatte figuren.

 • Hvis du vil legge til en tilpasset figur i den samme SmartArt-grafikken eller et annet SmartArt-grafikkoppsett som har samme navn, kopierer og limer du inn figuren. Du trenger ikke gjøre om alle tilpasningene etter at du har lagt til figuren. Hvis du for eksempel har endret en av de rektangulære figurene i Grunnleggende prosess 1A til en rød trekant, kan du kopiere og lime inn den røde trekanten i Grunnleggende prosess 1B uten at du trenger å gjøre om fargetilpasningene. Trekanttilpasningen bevares ikke med mindre du kopierer og limer inn i samme SmartArt-grafikk.

 • Hvis du raskt vil legge til flere Assistent-figurer, plasserer du markøren på slutten av teksten som representerer en assistent, og deretter trykker du ENTER.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×