Legge til en figur i en SmartArt-grafikk

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du ikke prøver å legge til figurer i SmartArt-grafikk, kan du finne følgende koblinger nyttig:

Du kan legge til figurer i SmartArt-grafikken fra SmartArt-grafikken eller fra tekstruten. Avhengig av typen SmartArt-grafikkoppsett som du bruker, kan du ikke kunne bruke noen av kommandoene som er beskrevet nedenfor. Enkelte SmartArt-grafikkoppsett har begrensninger på antall ulike nivåer at du kan ha eller begrensninger på hvor mange figurer i SmartArt-grafikk kan inneholde. Hvis du for eksempel oppsettet Grunnleggende matrise er begrenset til fire figurer, og du legge til ikke flere figurer i den. Hvis du prøver å legge til flere figurer i en SmartArt-grafikkoppsett som allerede inneholder maksimalt antall figurer, eller hvis du prøver å opprette en figur på et nivå som ikke støtter oppsett for SmartArt-grafikk, vises ikke figuren og eventuell tekst som du legger til sin punkttegn i tekst-ruten. Figurer som ikke vises i SmartArt-grafikken fortsatt vises i tekstruten, men punktmerking er merket med en rød X-symbol Figur ikke vist . Hvis du senere endrer SmartArt-grafikken til et oppsett med en høyere grense for figuren, vises disse skjulte figurer på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om begrensninger for figuren, se som SmartArt-grafikkoppsett har ubegrenset figurer?.

Legge til en figur i SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil legge til en figur til.

 2. Klikk den eksisterende figuren som er plassert nærmest der du vil legge til den nye figuren.

 3. Klikk kategorien Utforming under SmartArt-verktøy.

  SmartArt-verktøy, kategorien Utforming

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, kontrollerer du at du har merket SmartArt-grafikk.

 4. Klikk pilen under Legg til figur i Opprett grafikk-gruppen, og gjør deretter ett av følgende for å velge en plassering for den nye figuren:

  Bilde av gruppen Opprett grafikk

  • Hvis du vil sette inn en figur på samme nivå som den merkede figuren, men etter den, klikker du Legg til figur etter.

  • Hvis du vil sette inn en figur på samme nivå som den merkede figuren, men før den, klikker du Legg til figur før.

  • Hvis du vil sette inn en figur ett nivå over den merkede figuren, klikker du Legg til figur over.

   Den nye figuren tar plassen til den merkede figuren, og den merkede figuren og alle figurene under senkes ett nivå.

  • Hvis du vil sette inn en figur ett nivå under den merkede figuren, klikker du Legg til figur under.

   Den nye figuren er lagt til på slutten av andre figurer på samme nivå.

Merknad: 

 • Hvis du vil legge til en figur som samsvarer med figurene i SmartArt-grafikken raskt, klikker du Legg til figur i stedet for pilen under Legg til figur i trinn 4 ovenfor.

 • Hvis du klikker Legg til figur når du ikke har en figur er merket, legges en figur enten på slutten av figurene på øverste nivå eller under en figur på øverste nivå til å holde SmartArt-grafikken belastes.

 • Legg til assistent-figuren er bare tilgjengelig hvis du har valgt et oppsett for organisasjonskart.

Legge til en figur fra tekstruten

Legge til en figur før en eksisterende figur

 1. I tekstruten, Plasser markøren i begynnelsen av teksten der du vil legge til en figur.

 2. Skriv inn teksten, og trykk deretter ENTER.

Legge til en figur etter en eksisterende figur

 1. I tekstruten, Plasser markøren på slutten av teksten der du vil legge til en figur.

 2. Trykk ENTER, og skriv deretter inn teksten.

Merknad: 

 • Hvis du vil rykke inn den nye figuren, trykker du TAB i tekstruten. Negativt innrykk, trykker du SKIFT + TAB.

 • Hvis du velger en figur som kobler eller andre figurer, for eksempel en linje eller en pil, og klikk deretter Legg til figur, kobler seg til figuren og figuren ved siden av det legges – figuren kobler. Sette inn en tilkobling figuren bare, legge til en linje eller en annen figur i SmartArt-grafikken.

 • Hvis du vil sette inn en figur som er forskjellig fra alle figurer som finnes i oppsettet, må du først legge en standardfigur, og deretter erstatte figuren.

 • Hvis du vil legge til en egendefinert figur på samme SmartArt-grafikk eller i en annen SmartArt-grafikken som har samme navn, kopiere og lime inn figuren. Du trenger ikke å gjøre om alle tilpasningene etter at du har lagt til figuren. Hvis du har endret én av de rektangulære figurene i Grunnleggende prosess 1A til en rød trekant, kan du for eksempel kopierer og limer den røde trekanten i Grunnleggende prosess 1B uten å måtte gjøre om fargetilpasningene. Trekant for tilpassing av bevares ikke med mindre du kopierer og limer inn i samme SmartArt-grafikken.

 • Plasser markøren på slutten av teksten som representerer en assistent for å legge til flere Assistent-figurene raskt, og trykk deretter ENTER.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×