Legge til en e-postkonto ved hjelp av avanserte innstillinger

Funksjonen Automatisk kontooppsett startes automatisk og hjelper deg med å konfigurere kontoinnstillingene for e-postkontoene når du starter Microsoft Outlook 2010 for første gang. Hvis e-postkontoen ikke kan konfigureres automatisk, må du skrive inn den nødvendige informasjonen manuelt. Dette omfatter avanserte innstillinger som navn på servere for innkommende og utgående e-post, serverportnumre og metoder for servergodkjenning.

Manuell konfigurasjon av en e-postkonto er en totrinnsprosess. Når du har lagt til en e-postkonto, kan du manuelt konfigurere avanserte innstillinger.

Merknad:  Ettersom det finnes mange kontokonfigurasjoner, gir denne artikkelen en generell innføring i hvordan e-postkontoer konfigureres manuelt. Det anbefales at du prøver Automatisk kontooppsett før manuell konfigurasjon av en e-postkonto. Kontakt Internett-leverandøren eller e-postadministratoren hvis du har spørsmål om kontoen.

Hva vil du gjøre?

Trinn 1: Legge til en e-postkonto manuelt

Legge til i den gjeldende profilen

Legge til i en eksisterende profil

Legge til i en ny profil

Trinn 2: Konfigurere e-postkontoen manuelt

POP3- eller IMAP-konto

Microsoft Exchange Server-konto

Trinn 1: Legge til en e-postkonto manuelt

En e-postkonto kan legges til manuelt på tre måter. De fleste har bare én profil og skal bruke delen Legg til i den gjeldende profilen.

Merknad: Microsoft Exchange Server-kontoer kan ikke konfigureres manuelt når Outlook kjører. Bruk fremgangsmåten i Legge til en eksisterende profil, eller inndelinger.

Legge til i den gjeldende profilen

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Legg til konto under Kontoinformasjon.

  Backstage-visningen og kommandoen Legg til konto

 3. Klikk Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt, og klikk deretter Neste.

  Dialogboksen Velg tjeneste vises.

  Velg server-alternativet i dialogboksen Legg til ny konto

 4. Gå videre til en av disse delene:

Legge til i en eksisterende profil

 1. Lukk Outlook.

 2. Klikk eller dobbeltklikk E-post i Kontrollpanel.

  Hvor er E-post i Kontrollpanel?

  E-post vises på ulike plasseringer i Kontrollpanel avhengig av hvilken versjon av Microsoft Windows du bruker, hvilken Kontrollpanel-visning du har valgt, og om et 32- eller 64-biters operativsystem eller en 32- eller 64-biters versjon av Outlook 2010 er installert.

  Den enkleste måten å lokalisere E-post på, er å åpne kontrollpanelet i Windows og skrive E-post i Søk-boksen øverst i vinduet. Skriv inn E-post i Adresse-boksen i kontrollpanelet i Windows XP.

  Merknad: E-post-ikonet vises etter at Outlook har startet for første gang.

  Tittellinjen i dialogboksen Oppsett av e-post inneholder navnet på gjeldende profil. Hvis du vil velge en annen eksisterende profil, klikker du Vis profiler og velger profilnavnet, og deretter klikker du Egenskaper.

 3. Klikk E-postkontoer.

 4. Gå videre til en av disse delene:

Legge til i en ny profil

 1. Lukk Outlook.

 2. Klikk eller dobbeltklikk E-post-modulen i Kontrollpanel.

  Hvor er E-post i Kontrollpanel?

  E-post vises på ulike plasseringer i Kontrollpanel avhengig av hvilken versjon av Microsoft Windows du bruker, hvilken Kontrollpanel-visning du har valgt, og om et 32- eller 64-biters operativsystem eller en 32- eller 64-biters versjon av Outlook 2010 er installert.

  Den enkleste måten å lokalisere E-post på, er å åpne kontrollpanelet i Windows og skrive E-post i Søk-boksen øverst i vinduet. Skriv inn E-post i Adresse-boksen i kontrollpanelet i Windows XP.

  Merknad: E-post-ikonet vises etter at Outlook har startet for første gang.

 3. Klikk Vis profiler under Profiler.

 4. Klikk Legg til.

 5. I dialogboksen Ny profil skriver du inn et navn på profilen, og deretter klikker du OK.

  Dette er navnet som vises når du starter Outlook, hvis du konfigurerer Outlook slik at du får spørsmål om hvilken profil du vil bruke.

 6. Klikk E-postkontoer.

 7. Gå videre til en av disse delene:

Til toppen av siden

Trinn 2: Konfigurere e-postkontoen manuelt

POP3- eller IMAP-konto

En POP3-konto er den vanligste typen e-postkonto.

En IMAP-konto er en forbedret type e-postkonto som gir flere e-postmapper på en e-postserver. Både Google GMail- og AOL-kontoer kan brukes som IMAP-konto i Outlook 2010.

Hvis du ikke er sikker på hvilken type konto du bruker, kontakter du Internett-leverandøren eller e-postadministratoren.

 1. Klikk E-post for Internett og deretter Neste.

  Dialogboks for manuell kontokonfigurasjon

 2. Gjør følgende under Brukerinformasjon:

  1. Skriv inn navnet ditt slik du vil det skal vises for andre personer, i Navn-boksen.

  2. Skriv inn den fullstendige e-postadressen du er tilordnet av e-postadministratoren eller Internett-leverandøren, i boksen E-postadresse. Kontroller at du tar med brukernavnet, @-symbolet og domenenavnet, for eksempel ingunn@contoso.com.

  3. Skriv inn passordet som du fikk tilordnet eller som du opprettet, i boksen Passord og Skriv inn passordet på nytt.

   Tips!:  Det skilles mellom små og store bokstaver i passordet. Kontroller at CAPS LOCK ikke er på når du skriver inn passordet.

 3. Gjør følgende under Serverinformasjon:

  1. Velg POP3 eller IMAP i Kontotype-listen.

  2. I boksen Server for innkommende e-post skriver du inn det fullstendige navnet på serveren fra Internett-leverandøren eller e-postadministratoren. Dette er vanligvis mail etterfulgt av domenenavnet, for eksempel mail.contoso.com.

  3. I boksen Server for utgående e-post (SMTP) skriver du inn det fullstendige navnet på serveren fra Internett-leverandøren eller e-postadministratoren. Dette er vanligvis mail etterfulgt av domenenavnet, for eksempel mail.contoso.com.

 4. Gjør følgende under Påloggingsinformasjon:

  1. Skriv inn brukernavnet som du fikk av Internett-leverandøren eller e-postadministratoren, i Brukernavn-boksen. Dette kan være en del av e-postadressen før @-symbolet, for eksempel ingunn, eller det kan være hele e-postadressen, for eksempel ingunn@contoso.com.

  2. Skriv inn passordet du fikk av Internett-leverandøren eller e-postadministratoren, eller passordet du opprettet, i Passord-boksen.

  3. Merk av for Husk passord.

   Merknad:  Du har mulighet til å lagre passordet ved å skrive det inn i Passord-boksen og merke av for Husk passord. Hvis du velger dette alternativet, trenger du ikke skrive inn passordet hver gang du skal ha tilgang til kontoen din. Men dette gjør også kontoen sårbar hvis andre har tilgang til datamaskinen.

   Lær mer om anbefalte fremgangsmåter for passord

   Bruk sterke passord som inneholder minimum åtte tegn og en blanding av små og store bokstaver, tall og symboler, for eksempel Y6dh!et5. Et langt og komplekst passord gir bedre passordbeskyttelse.

   Viktig:  Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Hvis du skriver ned passordet, må du oppbevare det på et sikkert sted og aldri sammen med informasjonen det skal beskytte.

 5. Du kan også gi navn til e-postkontoen som vil vises i Outlook. Dette er nyttig hvis du bruker flere e-postkontoer. Klikk Flere innstillinger. I Generelt-fanen under E-postkonto skriver du inn et navn som gjør det enklere å identifisere kontoen, for eksempel Min e-post hjemme.

 6. Det kan hende at e-postkontoen din krever én eller flere av følgende tilleggsinnstillinger. Kontakt Internett-leverandøren hvis du har spørsmål om hvilke innstillinger du skal bruke for e-postkontoen.

  1. SMTP-godkjenning     Klikk Flere innstillinger. Merk av for Serveren for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning i Utgående-fanen hvis det kreves av kontoen.

  2. POP3-kryptering    Når det gjelder POP3-kontoer, klikker du Flere innstillinger. Merk av for Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL) under Innkommende e-post (POP3) under Serverportnumre i Avansert-fanen, hvis Internett-leverandøren krever at denne innstillingen skal brukes.

  3. IMAP-kryptering    Når det gjelder IMAP-kontoer, klikker du Flere innstillinger. Klikk Ingen, SSL, TLS eller Auto for alternativet Bruk følgende type kryptert tilkobling under Innkommende e-post (IMAP) under Serverportnumre i Avansert-fanen, hvis Internett-leverandøren krever at én av disse innstillingene skal brukes.

  4. SMTP-kryptering    Klikk Flere innstillinger. Klikk Ingen, SSL, TLS eller Auto for alternativet Bruk følgende type kryptert tilkobling under Utgående e-post (SMTP) under Serverportnumre i Avansert-fanen, hvis Internett-leverandøren krever at én av disse innstillingene skal brukes.

 7. Klikk Neste.

  Det er som standard merket av for Test kontoinnstillingene ved å klikke Neste. Dette alternativet bekrefter at kontoen fungerer. Hvis informasjon mangler eller er feil, for eksempel et passord, blir du bedt om å angi eller rette den.

 8. Klikk Fullfør.

Til toppen av siden

Microsoft Exchange Server-konto

Microsoft Exchange-kontoer brukes av organisasjoner som en del av en serie med samarbeidsverktøy, deriblant e-postmeldinger, kalender og møteplanlegging og oppgavesporing. Noen Internett-leverandører tilbyr også vertsbaserte Exchange-kontoer til brukere. Hvis du ikke er sikker på hvilken kontotype du bruker, kan du kontakte Internett-leverandøren eller e-postadministratoren.

Microsoft Exchange-kontoer kan ikke konfigureres manuelt når Outlook kjører. Hvis du vil legge til en Microsoft Exchange-konto, må du følge fremgangsmåten i Legge til i en eksisterende profil eller Legge til i en ny profil, og deretter gjøre følgende:

 1. Klikk Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt, og klikk deretter Neste.

 2. Klikk Microsoft Exchange og deretter Neste.

 3. Skriv inn navnet som du fikk av e-postadministratoren for datamaskinen som kjører Exchange.

 4. Hvis du vil bruke bufret Exchange-modus, merker du av for Bruk bufret Exchange-modus.

  Mer informasjon om bufret Exchange-modus

  Bufret Exchange-modus gir en bedre brukeropplevelse når du bruker en Exchange-konto. I denne modusen lagres det en kopi av postboksen på datamaskinen. Denne kopien gir rask tilgang til dataene, og den oppdateres jevnlig med serveren som kjører Microsoft Exchange.

  Hvis du ikke kan aktivere bufret Exchange-modus, kan det skyldes ett av følgende:

  • Det er ingen Exchange-e-postkonto i Microsoft Outlook-profilen din     Denne funksjonen krever at Outlook-profilen inneholder en Exchange-konto.

  • Administratoren for Exchange-serveren har deaktivert funksjonen     Exchange-administratorer kan deaktivere denne funksjonen i Outlook. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du Exchange-administratoren.

  • Microsoft Terminal Services er installert     Bufret Exchange-modus er ikke tilgjengelig på datamaskiner der Windows Server kjører når Microsoft Terminal Services er installert.

 5. Skriv inn brukernavnet som du fikk av e-postadministratoren, i Brukernavn-boksen. Dette er vanligvis ikke hele navnet ditt.

 6. Gjør eventuelt ett eller flere av følgende:

  • Klikk Flere innstillinger. Skriv inn et navn som gjør det enklere å identifisere kontoen, for eksempel Min e-post hjemme, under E-postkonto i Generelt-fanen.

  • Klikk Flere innstillinger. Konfigurer ønskede alternativer i fanene.

  • Klikk Kontroller navn for å bekrefte at serveren gjenkjenner navnet og at datamaskinen er koblet til nettverket. Navnet på kontoen og serveren som du angav i trinn 3 og 5, blir understreket. Kontakt Exchange-administratoren hvis navnene ikke blir understreket.

 7. Hvis du klikket Flere innstillinger og åpnet dialogboksen Microsoft Exchange Server, klikker du OK.

 8. Klikk Neste.

 9. Klikk Fullfør.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×