Legge til en datatilkobling til en Microsoft SQL Server-database

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som spør Microsoft SQL Server-database. Du kan ikke legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som sender skjemadata til en database. Hvis du vil bruke en sekundær datatilkobling til å sende skjemadata til en database, bruker du en sekundær datatilkobling til en webtjeneste som fungerer med databasen. Du Finn koblinger til mer informasjon om hvordan du legger til en sekundær datatilkobling til en webtjeneste i Se også-delen.

Hvis du vil legge til en sekundær datatilkobling til en database, må du gjøre følgende:

Trinn 1: legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen    Dette trinnet oppretter den sekundære datakilden med de riktige feltene og gruppene basert på slik at dataene er lagret i databasen. Du kan også konfigurere skjemamalen til å tillate at skjemaer bruker denne datatilkoblingen når skjemaet åpnes første gang.

Trinn 2: konfigurere skjemamalen til å bruke datatilkoblingen    Hvis du vil at brukerne skal bruke denne datatilkoblingen når skjemaet er åpnet, kan du legge til en regel eller en knapp skjemamalen for å tillate brukere å hente data fra datatilkoblingen.

I denne artikkelen

Oversikt

Før du begynner

Trinn 1: Legge til en sekundær datatilkobling

Trinn 2: Konfigurere skjemamalen til å bruke datatilkoblingen

Oversikt

Når du oppretter en skjemamal som er basert på en ekstern datakilde, opprettes en viktigste datatilkobling til den eksterne datakilden. Deretter opprettes den primære datakilden for skjemamalen basert på slik at dataene er lagret i den eksterne datakilden. Den eksterne datakilden som brukes i den primære datatilkoblingen kan imidlertid ikke har verdier som du vil plassere i kontrollene i skjemamalen. Disse verdiene kan finnes i en annen ekstern datakilde, for eksempel en annen SQL Server-database. Hvis du vil hente verdiene fra en annen ekstern datakilde, kan du legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen.

En sekundær datatilkobling er en datatilkobling som du legger til en skjemamal. Datatilkoblingen kan være en datatilkobling for spørring eller en datatilkobling. Du kan legge til en datatilkobling for spørring skjemamalen bare som en sekundær datatilkobling til en SQL Server-database. Du kan legge til denne datatilkoblingen bare hvis du trenger data fra en ekstern datakilde enn det som står i den primære datatilkoblingen. Du kan ikke legge til en datatilkobling til en SQL Server-database som en sekundær datatilkobling.

Når du legger til en datatilkobling for spørring til en database, opprettes en sekundær datakilde med datafelt og grupper som tilsvarer måten dataene er lagret i databasen. Ettersom datastrukturen i den sekundære datakilden må samsvare med slik at dataene er lagret i databasetabeller, kan du ikke endre felt eller grupper i den sekundære datakilden. Du kan konfigurere hver datatilkobling for spørring for å lagre resultatene slik at brukere har tilgang til dataene når skjemaet ikke er koblet til et nettverk. Avhengig av dataene, kan du vil vise spørringsresultatene bare når brukere er koblet til et nettverk.

Sikkerhetsmerknad: Hvis du bruker en sekundær datatilkobling til å hente sensitive data fra en ekstern datakilde, kan du vil deaktivere denne funksjonen for å beskytte dataene mot uautorisert bruk i tilfelle datamaskinen går tapt eller stjålet. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan dataene blir bare tilgjengelige hvis brukeren er koblet til nettverket.

Når du legger til en datatilkobling for spørring i en skjemamal, bruker som standard skjemaer som er basert på denne skjemamalen datatilkoblingen når de åpnes av en bruker. Du kan også konfigurere skjemamalen til å bruke datatilkoblingen for spørring i ett av følgende måter:

 • Legg til en regel    Du kan konfigurere en regel for å bruke datatilkoblingen for spørring når betingelsen i regelen inntreffer.

 • Legg til en knapp    Du kan legge til en knapp i skjemamalen som brukere kan klikke for å hente data ved hjelp av datatilkoblingen for spørring.

 • Bruke egendefinert kode    Hvis du ikke legge til en regel eller en knapp, kan du bruke egendefinert kode til å hente data ved hjelp av datatilkoblingen for spørring. Ved hjelp av egendefinert kode krever en utvikler til å opprette egendefinerte koden.

Til toppen av siden

Før du begynner

Du trenger følgende informasjon fra databaseadministratoren før du legger til en sekundær datatilkobling til en SQL Server-database i skjemamalen:

 • Navnet på serveren med e-postmeldingen du vil bruke med denne skjemamalen.

 • Navnet på databasen du vil bruke med denne skjemamalen.

 • Godkjenningen som kreves av databasen. Databasen kan bruke Microsoft Windows-godkjenning eller SQL Server-godkjenning for å finne ut hvordan brukerne kan få tilgang til databasen.

 • Navnet på tabellen som inneholder dataene du vil sende til skjemaet. Dette er den primære tabellen. Hvis du har tenkt å bruke flere tabeller i databasen, må du navnene på de andre, underordnede tabellene. Du må også navnene på feltene i de underordnede tabellene som har relasjoner til feltene i primærtabellen.

 • Om du kan lagre spørringsresultatene trygt i skjemaet for bruk i frakoblet modus.

Til toppen av siden

Trinn 1: Legge til en sekundær datatilkobling

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. Klikk Opprett en ny tilkobling til i veiviseren for datatilkobling, klikker du motta data, og klikk deretter Neste.

 4. Klikk Database (Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 5. Klikk Velg Database på den neste siden i veiviseren.

 6. Klikk Ny kilde i dialogboksen Velg datakilde.

 7. Klikk Microsoft SQL Server i listen Hva slags datakilde vil du koble til, og klikk deretter Neste.

 8. I servernavn-boksen skriver du inn navnet på serveren med databasen.

 9. Gjør ett av følgende under påloggingsinformasjon:

  • Hvis databasen fastsetter hvem som har tilgang basert på legitimasjonen som brukes i et Microsoft Windows-nettverk, klikker du Bruk Windows-godkjenning.

  • Hvis databasen fastsetter hvem som har tilgang basert på et angitt brukernavn og passord som du får fra databaseadministratoren, klikker du Bruk følgende brukernavn og passord, og Skriv inn brukernavnet og passordet ditt i Brukernavn- og Passord boksene.

 10. Klikk Neste.

 11. Klikk e-postmeldingen du vil bruke, Merk av for koble til en bestemt tabell, klikker du navnet på den primære tabellen og deretter klikker du Neste på den neste siden i veiviseren, i listen Velg databasen som inneholder dataene du vil.

 12. På den neste siden i veiviseren, i Filnavn-boksen skriver du inn et navn for filen som inneholder informasjonen for datatilkoblingen.

 13. Hvis du vil lagre disse innstillingene, klikker du Fullfør.

 14. Legge til andre tabeller som du vil bruke i datatilkoblingen for spørring.

  Hvordan?

  1. Klikk Legg til tabell.

  2. Klikk navnet på den underordnede tabellen i dialogboksen Legg til tabell eller spørring, og klikk deretter Neste. InfoPath prøver å angi relasjonene ved å sammenligne feltnavn i begge tabellene. Hvis du ikke vil bruke den foreslåtte relasjonen, Merk relasjonen, og klikk deretter Fjern relasjon. Hvis du vil legge til en relasjon, klikker du Legg til relasjon. Klikk navnet på hvert beslektede felt i den tilsvarende kolonnen i dialogboksen Legg til relasjon, og klikk deretter OK.

  3. Klikk på Fullfør.

  4. Gjenta disse trinnene for å legge til flere underordnede tabeller.

 15. Klikk Neste.

 16. Merk av for Lagre en kopi av dataene i skjemamalen for å gjøre resultatene av datatilkoblingen for spørring tilgjengelige når skjemaet ikke er koblet til et nettverk.

  Sikkerhetsmerknad: Denne avmerkingsboksen, lagres dataene på brukerens datamaskin når skjemaet bruker denne datatilkoblingen. Hvis skjemaet henter sensitive data fra denne datatilkoblingen, kan du vil deaktivere denne funksjonen for å beskytte dataene hvis datamaskinen går tapt eller stjålet.

 17. Klikk Neste.

 18. Skriv inn et beskrivende navn for denne sekundær datatilkobling på neste side i veiviseren. Hvis du vil at skjemaet skal motta data automatisk når skjemaet åpnes, velger du avmerkingsboksen Hent data automatisk når skjemaet åpnes.

Til toppen av siden

Trinn 2: Konfigurere skjemamalen til å bruke datatilkoblingen

Hvis du vil at skjemaer som er basert på denne skjemamalen til å bruke denne datatilkoblingen når brukeren åpner skjemaet, kan du legge til en regel i skjemamalen som bruker denne datatilkoblingen under en bestemt betingelse, eller du kan legge til en knapp i skjemamalen som brukerne kan cli bake til å bruke denne datatilkoblingen.

Legge til en regel

Du kan legge til en regel i skjemamalen til å hente data fra datatilkoblingen for spørring når betingelsen for regelen er oppfylt. Følgende fremgangsmåte antas det at du har opprettet en datatilkobling for spørring for skjemamalen, og at du har konfigurert en kontroll i skjemamalen til å vise data fra datatilkoblingen.

 1. Hvis skjemamalen har flere visninger, klikker du VisningsnavnVis-menyen for å gå til visning med kontrollen der du vil vise data fra den sekundære datakilden.

 2. Dobbeltklikk kontrollen du vil legge til en regel for.

 3. Klikk Data-fanen.

 4. Validering og regler under regler.

 5. Klikk Legg til i dialogboksen regler.

 6. Skriv inn et navn på regelen i navn-boksen.

 7. Hvis du vil angi en betingelse når regelen skal kjøre, klikker du Angi betingelse, og deretter angir du betingelsen. Regelen kjøres når betingelsen oppstår. Hvis du ikke har angitt en betingelse, kjøres regelen når brukeren endres verdien i kontrollen, og går deretter hans eller hennes markøren bort fra denne kontrollen.

 8. Klikk Legg til handling.

 9. Klikk spørring ved hjelp av en datatilkobling i handling-listen.

 10. Klikk datatilkoblingen for spørring som du vil bruke i datatilkobling-listen, og klikk deretter OK for å lukke alle åpne dialogbokser.

 11. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Legge til en knapp

Du kan legge til en knapp i skjemamalen som brukerne kan klikke for å hente data fra datatilkoblingen for spørring.

 1. Hvis skjemamalen har flere visninger, klikker du VisningsnavnVis-menyen for å gå til visning med kontrollen der du vil vise data fra den sekundære datakilden.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Dra en kontrollen på skjemamalen.

 4. Dobbeltklikk knappekontrollen som du nettopp la til skjemamalen.

 5. Klikk på Generelt-fanen.

 6. Klikk Oppdater i handling-listen.

 7. I etikett-boksen skriver du inn navnet du vil skal vises på-knappen på skjemamalen.

 8. Klikk Innstillinger.

 9. Klikk én sekundær datakilde i dialogboksen Oppdater.

 10. Klikk den sekundære datakilden som er knyttet til datatilkoblingen for spørring i listen Velg sekundær datakilde.

 11. Klikk OK for å lukke alle åpne dialogbokser.

 12. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×