Legge til en bruker i Project Web App

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Alle Microsoft Project Server 2010-brukere må ha en brukerkonto før han eller hun kan logge seg på Project Server 2010 og samhandle med Project Server-data. Du kan legge til brukerkontoer gjennom siden Administrere brukere i Microsoft Project Web App (PWA) serverinnstillinger.

Obs!: Windows-brukere kan også legges til Project Web App fra Active Directory-katalogtjenesten gjennom Active Directory-synkronisering.

Før du utfører denne prosedyren, kontrollerer du følgende:

  • Du har tilgang til Project Server 2010Project Web App-området.

  • Brukerkontoer som du legger til er riktig konfigurert i Active Directory eller leverandøren av skjemabasert medlemskapet slik at informasjonen er tilgjengelig for Project Server 2010. Project Server 2010 støtter to godkjenningsmetoder for brukerne (Windows-godkjenning og skjemabasert godkjenning). Hvis du vil ha mer informasjon om støttede godkjenningsmetoder for Project Server 2010, kan du se Planlegge for godkjenning i Project Server 2010.

Viktig!: Administrere brukere og grupper globale tillatelsen i Project Server 2010 er nødvendig for å fullføre denne prosedyren.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å legge til en ny brukerkonto.

Legge til en bruker:

  1. Klikk Administrere brukereServerinnstillinger-siden i delen Sikkerhet.

  2. Klikk Ny bruker på siden Behandle brukere.

  3. Fyll ut nødvendig informasjon for brukeren på siden Ny bruker. Se avsnittene nedenfor for mer informasjon om hvert alternativ.

  4. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Identifikasjonsinformasjon

Bruk inndelingen Identifikasjonsinformasjon til å angi brukerinformasjon, for eksempel navn, e-postadressen og statusen for kontoen.

Tabellen nedenfor beskriver identifikasjon brukeralternativer.

Attributt

Beskrivelse

Brukeren kan tildeles som en ressurs

Status for brukeren som en virksomhetsressurs. Velg brukeren kan tildeles som en ressurs til å aktivere denne brukerkontoen kan tildeles aktiviteter som en ressurs. Når du velger denne oppføringen, blir brukeren en virksomhetsressurs. Denne innstillingen er standardvalget. Når en brukerkonto, blir en virksomhetsressurs ikke kan endres tilbake til en ikke - virksomhetsressurs selv om det er merket.

Visningsnavn

Navnet på brukerkontoen. Dette er et nødvendig felt.

E-postadresse

E-postadressen for brukeren. Dette feltet er nødvendig for å synkronisere oppgaver med Microsoft Exchange Server.

RBS

Brukerens posisjon i hierarkiet ressursfordelingsstrukturen.

Initialer

Brukerens initialer.

Hyperkoblingsnavn

Navnet på brukerens web-område (for eksempel et gruppeområde) Hvis det er aktuelt.

URL-adresse for hyperkobling

URL-adressen til webområdet for brukerens, hvis aktuelt.

Betalingsstatus for forretningsforbindelse

Kan settes til aktiv eller inaktiv. Hvis verdien er satt til aktiv, funksjonene bruker kontoen normalt. Hvis verdien er satt til inaktiv, får brukeren ikke tilgang til kontoen.

Til toppen av siden

Brukergodkjenning

Bruk Brukergodkjenning-delen til å angi brukerens påloggingskonto og om brukerkontoen skal synkroniseres med Active Directory.

Tabellen nedenfor beskriver brukeralternativer for kontoen.

Attributt

Beskrivelse

Brukerkontoen for pålogging

Hvis du bruker integrert Windows-godkjenning, skriver du inn brukerens kontonavnet i form av Domenenavn\brukerkontonavn.

Hvis du bruker skjemabasert godkjenning, skriver du inn brukernavnet for kontoen i form av MembershipProviderName:UserAccount.

Hindre Active Directory-synkronisering for denne brukeren

Merke av for hindre Active Directory-synkronisering for denne brukeren, hindrer du at en brukerkonto synkroniseres under synkronisering av utvalget Active Directory.

Til toppen av siden

Tildelingsattributter

Bruk Tildelingsattributter-delen til å definere informasjon som er tilknyttet brukerens tildeling til aktiviteter. Dette omfatter Kalender, bestillingstype, ansvarlig for timelister, tildelingseier og informasjon om kostnader og tilgjengelighet.

Obs!: Hvis du ikke har valgt avmerkingsboksen brukeren kan tildeles som en ressurs, er disse alternativene er ikke tilgjengelig.

Tabellen nedenfor beskriver Project Server bruker tildeling attributtet alternativene.

Attributt

Beskrivelse

Ressursen kan utjevnes

Angir om ressursen kan utjevnes. Utjevning er prosessen som brukes til å løse ressurskonflikter eller unngå overallokering ved å forsinke eller dele bestemte aktiviteter. Når Project utjevner en ressurs, er merkede tildelinger distribuert og planlagt på nytt.

Basiskalender

Basiskalender for denne ressursen. En basiskalender er en kalender som kan brukes som et prosjekt- og aktivitetskalender som angir standard arbeidstid og fritid for et sett med ressurser.

Standard bestillingstype

Konfigurasjon av en brukers Bestillingstype som innført eller foreslått. En tildelt ressurs tildeles formelt til en aktivitetstildeling i et prosjekt. Foreslått ressurs har en ventende ressursallokering til en aktivitetstildeling som ennå ikke er autorisert. Denne Ressurstildeling gjør ikke ressursen mindre tilgjengeligheten for ressursen kan arbeide med andre prosjekter.

Ansvarlig for timelister

Timeliste prosjektlederen, hvis det finnes et for brukeren.

Standard tildelingseier

Virksomhetsressursen som er ansvarlig for å angi fremdriftsinformasjon i PWA. Denne personen kan være forskjellig fra personen først tilordnet til aktiviteten. Hvis du for eksempel en materialressurs kan ikke logge på PWA, men feltet eier av tildeling gjør det mulig for en virksomhetsressurs legge inn fremdrift for ressursen i PWA.

Tidligst tilgjengelig

Den tidligste datoen som brukeren ikke er tilgjengelig som en ressurs. Denne datoen tilsvarer datoene for ressurstilgjengelighet for en ressurs som kan ses i Microsoft Project Professional 2010.

Senest tilgjengelig

Den seneste datoen brukeren er tilgjengelig som en ressurs. Denne datoen tilsvarer datoene for ressurstilgjengelighet for en ressurs som kan ses i Project Professional 2010.

Standard timepris

Rente for arbeidet på en tildeling som er planlagt i løpet av de vanlige arbeidstimene for en tildelt ressurs. Åpne virksomhetsressursen i Project Professional 2010 for å etablere variable satser, og angi denne informasjonen i tabellene kostnadssats.

Timepris for overtid

Rente for arbeidet på en tildeling som er planlagt utover vanlige arbeidstid for en tildelt ressurs. Åpne virksomhetsressursen i Project Professional 2010 for å etablere variable satser, og angi denne informasjonen i tabellene kostnadssats.

Gjeldende maksimale antall (%)

Prosentandelen av tid som ressursen er tilgjengelig for tildelinger. Gjeldende maksimalt antall som er knyttet til de tidligste og seneste tilgjengelighetsdatoene, hvis angitt. For eksempel hvis i dag er 1/1/2011 og datoen for tidligst tilgjengelig er 1/2/2011 deretter Maks enhetsverdien er 0% og ved siden av feltet det står "egendefinert tilgjengelighet oppdages, Rediger i Project Professional 2010."

Kostnader/bruk

Kostnad per gang for ressursen hvis det er aktuelt. For arbeidsressurser påløper en kostnad per gang hver gang som brukes for ressursen. For materialressurser er en kostnad per gang påløpte bare én gang.

Til toppen av siden

Exchange Server-detaljer

Bruke Exchange serverdetaljer-delen til å angi om brukerens oppgaver som skal synkroniseres med Exchange Server.

Merk av for Synkroniser oppgaver Hvis du vil aktivere synkronisering av oppgaver ved hjelp av Microsoft Exchange Server for denne brukeren. Exchange-integrasjon må være konfigurert for synkronisering av oppgaver-funksjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer synkronisering av oppgaver med Exchange Server, kan du se distribuere Project Server 2010 med Exchange Server.

Til toppen av siden

Avdelinger

Bruk delen avdelinger for å definere om brukeren er medlem av en bestemt avdeling. (Du definerer avdelinger for organisasjonen ved hjelp av avdelinger egendefinerte oppslagstabellen.)

Hvis brukeren er medlem av en avdeling, klikker du Skjul-knappen (... ), og velg avdelingen fra vises hierarkiet.

Til toppen av siden

Sikkerhetsgrupper

Bruke sikkerhetsgrupper til å angi brukerens medlemskap i sikkerhetsgrupper.

Hvis du vil legge til brukeren i en sikkerhetsgruppe, merker du gruppen i listen Tilgjengelige grupper, og klikk deretter Legg til.

Tabellen nedenfor beskriver gruppen konfigurasjon sikkerhetsalternativene for en bruker.

Attributt

Beskrivelse

Tilgjengelige grupper

Tilgjengelige grupper-listen inneholder gruppene som brukeren for øyeblikket ikke er medlem av.

Grupper som inneholder denne brukeren

Grupper som inneholder denne brukeren-listen inneholder gruppene som brukeren er medlem av.

Til toppen av siden

Sikkerhetskategorier

Bruk Kategorier for sikkerhet-delen til å angi brukerens medlemskap i Sikkerhetskategorier.

Hvis du vil legge til brukeren i en kategori, velger du kategori i listen Tilgjengelige kategorier, og klikk deretter Legg til. Hvis du vil endre kategoritillatelsene for denne brukeren i en kategori, velger du kategori i listen Valgte kategorier, og deretter velger du Tillat for tillatelsene du vil aktivere.

Viktig!: Vi anbefaler at du ikke har angitt kategoritillatelser for en enkelt bruker. I stedet, tilordne brukeren til en gruppe, og angi kategori tillatelser for gruppen. Dette gjør at enklere vedlikehold.

Tabellen nedenfor beskriver kategori konfigurasjon sikkerhetsalternativene for en bruker.

Attributt

Beskrivelse

Tilgjengelige kategorier

Tilgjengelige kategorier-listen inneholder kategoriene som brukeren ikke er medlem av.

Valgte kategorier

Den Valgte kategorier-listen inneholder kategoriene som brukeren er medlem av.

Tillatelser for < kategori >

Den tillatelser for <category > området lar deg konfigurere kategoritillatelser for denne brukeren for den valgte kategorien.

Angi tillatelser med mal

Alternativet Angi tillatelser med mal kan brukes til å fyll på forhånd et sett med kategoritillatelser som er basert på en forhåndsdefinert mal for brukerens rolle (for eksempel direktør eller prosjektleder).

Til toppen av siden

Globale tillatelser

Bruk inndelingen Globale tillatelser til å konfigurere globale tillatelser for brukeren.

Hvis du vil gi eller nekte en global tillatelse for brukeren, Merk av Tillat eller Nekt for tillatelsen.

Vi anbefaler at du ikke konfigurerer global tillatelse for én enkelt bruker. I stedet, konfigurere tillatelser på gruppenivå og legge til brukere i den aktuelle gruppen. Dette gjør det mulig for mye enklere administrasjon og bidrar til å feilsøke problemer med tillatelsene.

For en fullstendig liste over globale tillatelser, kan du se Project Server 2010 globale tillatelser.

Til toppen av siden

Gruppere felt

Bruk Gruppefelt-delen til å definere informasjon om gruppen og kostnad for brukeren. Gruppefelt er knyttet ikke til Project Server-sikkerhet, men er en måte å angi at en bruker tilhører en bestemt gruppe i organisasjonen. Disse feltene vises rapportering Project Server-databasen, og kan brukes for rapportering. Kostnadstype kan legges til ressurser og OLAP-kuber.

Hvis organisasjonen bruker gruppenavn, koder eller center kostnadsinformasjon for personer, skriver du inn informasjonen i Gruppefelt-området. Verdier som er tilgjengelige for Kostnadstype er de som er definert i Kostnadstype egendefinerte oppslagstabellen. Gruppe-feltet er synkronisert med Active Directory hvis du bruker Active Directory-synkronisering, som standard.

Til toppen av siden

Gruppedetaljer

Bruk Gruppedetaljer-delen til å definere en teamtilknytning for brukeren. Hvis du vil bruke grupper, må du først gjøre følgende:

  1. Opprette en egendefinert oppslagstabell og fylle den med teamet navnene du vil bruke.

  2. Redigere det egendefinerte feltet for Gruppenavn for å bruke den nye oppslagstabellen.

Du kan bruke grupper til utvalget tildelinger under en enkelt ressurs der de kan senere tildeles til andre ressurser. Du kan for eksempel opprette en grupperessurs med navnet "Development" som du tilordner programvare development oppgaver. Ved å tilordne denne ressursen til teamet utvikling, og merke av for Tildelingsutvalg for gruppe, kan du gi andre brukere i gruppen utvikling vil se alle aktiviteter som er tildelt ressursen utvikling og godta tildelingene i PWA. Du kan også velge Tildelingsutvalg for gruppe for en Teamleder og har alle tildelingene går gjennom vedkommende for distribusjon til gruppemedlemmer.

Til toppen av siden

System identifikasjon Data

Delen System identifikasjon Data viser Brukermetadata, for eksempel når kontoen er opprettet, oppdatert eller sjekket ut.

Skriv inn mer identifikasjonsinformasjon for brukeren i Eksterne ID-boksen under System identifikasjon Data. Denne informasjonen kan brukes til å koble personen til tilsvarende informasjon andre steder i organisasjonen, eller til å forenkle konsolideringen av rapportering av ressursbruk utover Project Server gir.

Tabellen nedenfor beskriver systemet identifikasjon datafeltene.

Attributt

Beskrivelse

GUID

Den unike IDen som er knyttet til denne brukeren.

Ekstern ID

En identifikator som kan brukes til å koble denne brukeren til eksterne data.

Active Directory GUID

Den unike IDen for denne brukerens Active Directory-konto.

Opprettingsdato

Datoen denne brukerkontoen ble opprettet.

Sist oppdatert

Datoen denne brukerkontoen ble oppdatert.

Sjekket ut av

Brukeren som har denne brukerkontoen som er sjekket ut.

Utsjekkingsdato

Datoen denne brukerkontoen ble sjekket ut.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×