Legge til eller slette tabellrader og -kolonner

Legge til eller slette tabellrader og -kolonner

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke Tabellverktøy til å legge til og slette rader og kolonner i PowerPoint.

Legge til en rad

 1. Klikk en tabellcelle i raden over eller under der du vil den nye raden skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett under Tabellverktøy:

  • Hvis du vil legge til en rad over den merkede cellen, klikker du Sett inn ovenfor.

  • Hvis du vil legge til en rad under den merkede cellen, klikker du Sett inn nedenfor.

   Alternativer i gruppen Rader og kolonner

   Obs!: 

   • Hvis du vil legge til flere rader samtidig ved å bruke musen, dra for å merke et likt antall rader som skal hvor mye du vil legge til, og klikk deretter Sett inn ovenfor eller Sett inn nedenfor. For eksempel merke tre eksisterende rader, klikker du Sett inn ovenfor eller Sett inn nedenfor og blir lagt til tre flere rader.

   • Hvis du vil legge til en rad på slutten av en tabell, klikk cellen lengst til høyre i den siste raden, og trykk deretter TAB.

Legg til en kolonne

 1. Klikk en tabellcelle mot høyre eller venstre for kolonnen der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett under Tabellverktøy:

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for den merkede cellen, klikker du Sett inn til venstre.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for den merkede cellen, klikker du Sett inn til høyre.

   Alternativer i gruppen Rader og kolonner

   Obs!: Hvis du vil legge til flere kolonner samtidig, ved hjelp av musen, dra for å merke et likt antall kolonner til hvor du vil legge til, og klikk deretter Sett inn til venstre eller Sett inn til høyre. For eksempel Velg tre eksisterende kolonner, klikker du Sett inn til venstre eller Sett inn til høyre, og blir lagt til tre flere kolonner.

Slette rader og kolonner

 1. Klikk en tabellcelle i kolonnen eller raden du vil slette.

 2. Klikk Slett under Tabellverktøy i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Slett kolonner eller Slett rader.

  Slette kolonner eller rader

Slette en tabell

 1. Klikk tabellen for å merke den.

 2. Under TabellverktøyOppsett-fanen i gruppen rader og kolonner, klikker du Slett, og klikk Slett tabell eller trykk DEL på tastaturet.

  Slette en tabell

Se også

Slå sammen, dele eller slette tabellceller

Endre utseendet på en tabell

Legge til en tabell i et lysbilde

Legge til en rad

 1. Klikk en tabellcelle i raden over eller under der du vil den nye raden skal vises.

 2. Klikk Velg under Tabellverktøy i tabell-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Merk rad.

  Bilde av kategorien Oppsett under Tabellverktøy i Word

 3. Gjør ett av følgende i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett under Tabellverktøy:

  Bilde av gruppen Rader og kolonner i PowerPoint

  • Klikk Sett inn ovenfor for å legge til en rad over den valgte raden.

  • Hvis du vil legge til en rad under gjeldende rad, klikker du Sett inn nedenfor.

   Hvis du vil legge til flere rader samtidig, velger du antall rader som du vil legge til, og klikk deretter Sett inn ovenfor eller Sett inn nedenfor.

Tips!: Hvis du vil legge til en rad på slutten av en tabell, klikk den siste cellen i den siste raden, og trykk deretter TAB.

Legg til en kolonne

 1. Klikk en tabellcelle i kolonnen til venstre eller høyre for der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Klikk Velg under Tabellverktøy i tabell-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Merk kolonne.

  Bilde av kategorien Oppsett under Tabellverktøy i Word

 3. Gjør ett av følgende i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett under Tabellverktøy:

  Bilde av gruppen Rader og kolonner i PowerPoint

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for den merkede kolonnen, klikker du Sett inn til venstre.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for den merkede kolonnen, klikker du Sett inn til høyre.

   Hvis du vil legge til flere kolonner samtidig, velger du antall kolonner du vil legge til, og klikk deretter Sett inn til venstre eller Sett inn til høyre.

Slette en kolonne eller rad

 1. Klikk en tabellcelle i kolonnen eller raden du vil slette.

 2. Klikk Velg under Tabellverktøy i tabell-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Merk kolonne eller Merk rad.

  Bilde av kategorien Oppsett under Tabellverktøy i Word

 3. Klikk pilen under Slett i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett under Tabellverktøy.

  Bilde av gruppen Rader og kolonner i PowerPoint

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil slette en kolonne, klikker du Slett kolonner eller trykker du tilbake.

  • Hvis du vil slette en rad, klikker du Slett rader eller trykker du tilbake.

Legge til en rad

 1. Klikk en tabellcelle i raden over eller under der du vil den nye raden skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett:

  • Hvis du vil legge til en rad over den merkede cellen, klikker du Sett inn ovenfor.

  • Hvis du vil legge til en rad under den merkede cellen, klikker du Sett inn nedenfor.

   Knappene på båndet for å redigere tabellrader og -kolonner

   Obs!: 

   • Hvis du vil legge til flere rader samtidig ved å bruke musen, dra for å merke et likt antall rader som skal hvor mye du vil legge til, og klikk deretter Sett inn ovenfor eller Sett inn nedenfor. For eksempel merke tre eksisterende rader, klikker du Sett inn ovenfor eller Sett inn nedenfor og blir lagt til tre flere rader.

   • Hvis du vil legge til en rad på slutten av en tabell, klikk cellen lengst til høyre i den siste raden, og trykk deretter TAB.

Legg til en kolonne

 1. Klikk en tabellcelle mot høyre eller venstre for kolonnen der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett:

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for den merkede cellen, klikker du Sett inn til venstre.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for den merkede cellen, klikker du Sett inn til høyre.

   Knappene på båndet for å redigere tabellrader og -kolonner

   Obs!: Hvis du vil legge til flere kolonner samtidig, ved hjelp av musen, dra for å merke et likt antall kolonner til hvor du vil legge til, og klikk deretter Sett inn til venstre eller Sett inn til høyre. For eksempel Velg tre eksisterende kolonner, klikker du Sett inn til venstre eller Sett inn til høyre, og blir lagt til tre flere kolonner.

Slette rader og kolonner

 1. Klikk en tabellcelle i kolonnen eller raden du vil slette.

 2. Klikk Slett i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Slett kolonner eller Slett rader.

  Rogh

Slette en tabell

 1. Klikk tabellen for å merke den.

 2. I rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett klikker du Slett, og klikk Slett tabell eller trykk DEL på tastaturet.

  Kommandoen Slett kolonne

Legge til en rad

 1. Klikk en tabellcelle i raden over eller under der du vil den nye raden skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett:

  • Hvis du vil legge til en rad over den merkede cellen, klikker du over.

  • Klikk nedenfor for å legge til en rad under den merkede cellen.

   Knappene på båndet for å redigere tabellrader og -kolonner

   Obs!: 

   • Hvis du vil legge til flere rader samtidig ved å bruke musen, dra for å merke et likt antall rader som skal hvor mye du vil legge til, og klikk deretter over eller under. For eksempel merke tre eksisterende rader, klikk over eller under, og blir lagt til tre flere rader.

   • Hvis du vil legge til en rad på slutten av en tabell, klikk cellen lengst til høyre i den siste raden, og trykk deretter TAB.

Legg til en kolonne

 1. Klikk en tabellcelle mot høyre eller venstre for kolonnen der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i rader og kolonner-gruppen i kategorienOppsett:

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for den merkede cellen, klikker du venstre.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for den merkede cellen, klikker du høyre.

   Knappene på båndet for å redigere tabellrader og -kolonner

   Obs!: Hvis du vil legge til flere kolonner samtidig, ved hjelp av musen, dra for å merke et likt antall kolonner til hvor du vil legge til, og klikk deretter venstre eller høyre. For eksempel Velg tre eksisterende kolonner, klikk venstre eller høyre, og blir lagt til tre flere kolonner.

Slette rader og kolonner

 1. Klikk en tabellcelle i kolonnen eller raden du vil slette.

 2. Klikk Slett på i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Slett kolonner eller Slett rader.

  Kommandoen Slett kolonne

Slette en tabell

 1. Klikk tabellen for å merke den.

 2. Kategorien Tabelloppsett i rader og kolonner-gruppen klikker du Slett, og klikk Slett tabell eller trykk DEL på tastaturet.

  Kommandoen Slett tabell

Legge til en rad

 1. Klikk en tabellcelle i raden over eller under der du vil den nye raden skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett under Tabellverktøy:

  • Hvis du vil legge til en rad over den merkede cellen, klikker du Sett inn ovenfor.

  • Hvis du vil legge til en rad under den merkede cellen, klikker du Sett inn nedenfor.

   Alternativer i gruppen Rader og kolonner

   Obs!: 

   • Hvis du vil legge til en rad på slutten av en tabell, kan du klikke cellen lengst til høyre i siste rad og trykk deretter TAB.

   • PowerPoint Online kan ikke legge til flere rader eller kolonner samtidig.

Legg til en kolonne

 1. Klikk en tabellcelle mot høyre eller venstre for kolonnen der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Gjør ett av følgende i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett under Tabellverktøy:

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for den merkede cellen, klikker du Sett inn til venstre.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for den merkede cellen, klikker du Sett inn til høyre.

   Alternativer i gruppen Rader og kolonner

   Obs!: PowerPoint Online kan ikke legge til flere rader eller kolonner samtidig.

Slette rader og kolonner

 1. Klikk en tabellcelle i kolonnen eller raden du vil slette.

 2. Klikk Slett under Tabellverktøy i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Slett kolonner eller Slett rader.

  Slette kolonner eller rader

Slette en tabell

 1. Klikk et sted i tabellen.

 2. Klikk Slett under Tabellverktøy i rader og kolonner-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Slett tabell.

  Slette en tabell

Se også

Slå sammen, dele eller slette tabellceller

Endre utseendet på en tabell

Legge til en tabell i et lysbilde

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×