Legge til eller slette lyd i PowerPoint-presentasjonen

Legge til eller slette lyd i PowerPoint-presentasjonen

Du kan legge til lyd, for eksempel musikk, lydkommentar eller lydklipp i PowerPoint-presentasjonen. Hvis du vil spille inn og høre en lyd, må datamaskinen være utstyrt med et lydkort, en mikrofon og høyttalere.

Se hvordan du spiller inn og legger til lydkommentarer med tidsbegrensninger i PowerPoint-presentasjonen, her: Spille inn en lysbildefremvisning med lydkommentarer og lysbilder med tidsberegninger.

Hvis du vil spille av musikk under hele presentasjonen, kan du se Spille av musikk så lenge lysbildefremvisningen varer.

Hva vil du gjøre?

 1. Klikk lysbildet du vil legge til en lyd for, i Normal-visning.

 2. Gå til Sett inn-fanen i Medier-gruppen, og klikk på Lyd.

 3. Klikk på Lyd på Min PC i listen, finn og velg lydklippet du vil bruke, og klikk deretter på Sett inn.

  Lydikonet og -kontrollene vises på lysbildet.

  Lydikonet og kontroller

 4. I visningen Normal eller Lysbildefremvisning klikker du ikonet og deretter Spill av for å spille av musikken eller lyden.

 1. Klikk på lysbildet du vil legge til en lyd for, i Normal-visning.

 2. Gå til Sett inn-fanen i Medier-gruppen, og klikk på Lyd.

 3. Klikk på Spill inn lyd i listen (i PowerPoint 2016) eller Spill inn lyd (i PowerPoint 2013).

  Spill inn lyd-dialogboksen åpnes.

 4. Klikk på Spill inn i Spill inn lyd-boksen, og begynn å snakke eller spille av din egen lyd.

 5. Klikk på Stopp Stopp innspilling-knappen i PowerPoint når du er ferdig med innspillingen. Tilordne et navn til opptaket.

  Klikk på Spill av Spill av-knappen i Spill inn lyd-dialogboksen for å lytte til innspillingen. Hvis du er fornøyd, klikker du på OK for å lagre opptaket og sette det inn på lysbildet. Hvis du ikke er fornøyd ennå, gjentar du trinn 4 og 5.

  Lydikonet og -kontrollene vises på lysbildet.

  Lydikonet og kontroller
 6. I visningen Normal eller Lysbildefremvisning klikker du ikonet og deretter Spill av for å spille av musikken eller lyden.

 1. Velg lydklippikonet på lysbildet lydklippikon .

 2. Gjør ett av følgende under LydverktøyAvspilling-fanen i Lydalternativer-gruppen.

  • Hvis du vil starte lydklippet automatisk når du viser lysbildet, velger du Automatisk i Start-listen.

  • Gjør følgende i Start-listen for å starte lydklippet manuelt når du klikker på lysbildet.

   • (PowerPoint 2016) Velg Når den klikkes.

   • (PowerPoint 2013) Velg Når den klikkes.

  • Hvis du vil spille av et lydklipp mens du klikker gjennom lysbildene i presentasjonen, kan du velge Spill av over lysbilder.

  • Hvis du vil spille av et lydklipp kontinuerlig før du stopper det, kan du velge Gjenta avspillingen til den stoppes.

   Obs!: Når du looper en lyd, spilles den av kontinuerlig før du går videre til neste lysbilde.

 • Velg lydikonet på lysbildet, og klikk deretter Spill/Pause-knappen under lydikonet.

  Spille av lydklippet

Viktig!: Bare bruk dette alternativet hvis du angir at lydklippet skal spilles av automatisk, eller hvis du har opprettet en annen type kontroll, for eksempel en utløser, som du kan klikke for å spille av utklippet. (En utløser er noe i lysbildet, for eksempel et bilde, en figur, en knapp, et avsnitt med tekst eller en tekstboks, som kan trigge en handling når du klikker den/det.) Vær oppmerksom på at lydikonet alltid vil være synlig med mindre du drar det bort fra lysbildet.

 1. Klikk lydklippikonet lydklippikon .

 2. Merk av for Skjul under fremvisning i Lydalternativer-gruppen på Avspilling-fanen under Videoverktøy.

Gjør følgende hvis du vil slette et musikklipp eller en annen lyd i PowerPoint:

 1. Finn lysbildet som inneholder lyden du vil slette.

 2. Klikk på lydikonet lydklippikon eller CD-ikonet Ikon i normalvisning, og trykk deretter på Slett.

Hva vil du gjøre?

 1. Klikk lysbildet du vil legge til en lyd for, i Normal-visning.

 2. Klikk pilen under Lyd i Medier-gruppen i kategorien Sett inn.

  Lyd-menyen

 3. Klikk på Lyd fra fil i listen eller Utklippslyd, finn og velg lydklippet du vil bruke, og klikk deretter på Sett inn.

  Lydikonet og -kontrollene vises på lysbildet.

  Lydikonet og kontroller

 4. I visningen Normal eller Lysbildefremvisning klikker du ikonet og deretter Spill av for å spille av musikken eller lyden.

 1. Klikk lysbildet du vil legge til en lyd for, i Normal-visning.

 2. Klikk pilen under Lyd i Medier-gruppen i kategorien Sett inn.

  Lyd-menyen

 3. Klikk på Spill inn lyd i listen.

  Spill inn lyd-dialogboksen åpnes.

 4. Klikk på Spill inn Spill inn lyd-knappen i PowerPoint i Spill inn lyd-dialogboksen og begynn å snakke eller spille av din egen lydinnspilling.

 5. Klikk på Stopp Stopp-knappen i Spill inn lyd-dialogboksen når du er ferdig med innspillingen. Tilordne et navn til opptaket.

  Klikk på Spill av Spill av-knappen i Spill inn lyd-dialogboksen for å lytte til innspillingen. Hvis du er fornøyd, klikker du på OK for å lagre opptaket og sette det inn på lysbildet. Hvis du ikke er fornøyd ennå, gjentar du trinn 4 og 5.

  Lydikonet og -kontrollene vises på lysbildet:

  Lydikonet og kontroller

 6. I visningen Normal eller Lysbildefremvisning klikker du ikonet og deretter Spill av for å spille av musikken eller lyden.

 1. Velg lydklippikonet på lysbildet lydklippikon .

 2. Gjør ett av følgende under LydverktøyAvspilling-fanen i Lydalternativer-gruppen.

  • Hvis du vil starte lydklippet automatisk når du viser lysbildet, velger du Automatisk i Start-listen.

  • Klikk Ved klikk i Start-listen for å starte lydklippet manuelt når du klikker det på lysbildet.

  • Hvis du vil spille av et lydklipp mens du klikker gjennom lysbildene i presentasjonen, velger du Spill av over lysbilder i Start-listen.

  • Hvis du vil spille av et lydklipp kontinuerlig før du stopper det, merker du av for Gjenta avspillingen til den stoppes.

   Obs!: Når du looper en lyd, spilles den av kontinuerlig før du går videre til neste lysbilde.

 • Klikk Spill/Pause-knappen under lydikonet på lysbildet.

  Spille av lydklippet

Viktig!: Bare bruk dette alternativet hvis du angir at lydklippet skal spilles av automatisk, eller hvis du har opprettet en annen type kontroll, for eksempel en utløser, som du kan klikke for å spille av utklippet. (En utløser er noe i lysbildet, for eksempel et bilde, en figur, en knapp, et avsnitt med tekst eller en tekstboks, som kan trigge en handling når du klikker den/det.) Vær oppmerksom på at lydikonet alltid vil være synlig med mindre du drar det bort fra lysbildet.

 1. Klikk lydklippikonet lydklippikon .

 2. Merk av for Skjul under fremvisning i Lydalternativer-gruppen på Avspilling-fanen under Videoverktøy.

Gjør følgende hvis du vil slette et musikklipp eller en annen lyd i PowerPoint:

 1. Finn lysbildet som inneholder lyden du vil slette.

 2. Klikk på lydikonet lydklippikon eller CD-ikonet Ikon i normalvisning, og trykk deretter på Slett.

Hva vil du gjøre?

 1. Klikk lysbildet du vil legge til en lyd for, i Normal-visning.

 2. Klikk pilen under Lyd i Medieklipp-gruppen på Sett inn-fanen.

  Lydmenyen

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge til en lyd fra datamaskinen eller en delt nettverksressurs, klikker du Lyd fra fil, finner frem til mappen som inneholder filen, og dobbeltklikker deretter filen du vil legge til.

  • Hvis du vil legge til lyd fra et utklipp, klikker du Lyd fra Clip Organizer, finner utklippet du vil ha i oppgaveruten Utklipp, og deretter klikker du det for å legge det til i lysbildet.

  • Hvis du vil spille av en lyd fra en CD som kjører på datamaskinen, klikker du Spill av CD-lydspor, velger start- og sluttidspunkt og eventuelle andre avspillingsalternativer, og klikker OK.

  • Hvis du vil spille inn og legge til egne lyder, klikker du Spill inn lyd, og i dialogboksen klikker du Spill inn-knappen Spill inn lyd-knappen i PowerPoint for å begynne å snakke eller spille av din egen lyd.

  Lydikonet Ikon vises på lysbildet.

 1. Velg lydikonet Ikon på lysbildet.

 2. Gjør ett av følgende under LydverktøyAlternativer-fanen i Lydalternativer-gruppen:

  • Hvis du vil starte lydklippet automatisk når du viser lysbildet, velger du Automatisk i listen Spill av lyd.

  • Klikk Ved klikk i listen Spill av lyd for å starte lydklippet manuelt når du klikker det på lysbildet.

  • Hvis du vil spille av et lydklipp mens du klikker gjennom lysbildene i presentasjonen, velger du Spill av over lysbilder i listen Spill av lyd.

  • Hvis du vil spille av et lydklipp kontinuerlig før du stopper det, kan du velge Gjenta avspillingen til den stoppes.

   Obs!: Når du looper en lyd, spilles den av kontinuerlig før du går videre til neste lysbilde.

Hvis du vil gjenta en lyd til du stopper den, eller spille den av i løpet av en presentasjon, må du angi stoppealternativene.

 1. Hvis du vil justere innstillingene for når lydfilen skal stoppes, går du til Animasjoner-fanen, finnerAnimasjoner-gruppen og klikker Egendefinert animasjon.

  Bilde av kategorien Animasjoner

 2. I Egendefinert animasjonppgaverute klikker du pilen til høyre for den valgte lyden i Egendefinert animasjon-listen og klikker deretter Effektalternativer.

 3. Gjør ett av følgende under Stopp avspillingenEffekt-fanen:

  • Hvis du vil stoppe lydfilen med ett museklikk på lysbildet, klikker du Ved klikk.

  • Hvis du vil stoppe lydfilen etter dette lysbildet, klikker du Etter gjeldende lysbilde.

  • Hvis du vil spille av lydfilen over flere lysbilder, klikker du Etter, og deretter angir du det totale antallet lysbilder der filen skal spilles av.

   Obs!: For de to siste alternativene over skal lyden vare så lenge som den angitte visningen av lysbildene. Du kan se lengden på lydfilen på Lydinnstillinger-fanen under Informasjon.

 • Dobbeltklikk lydikonet Ikon på lysbildet.

Viktig!:  Bare bruk dette alternativet hvis du angir at lyden skal spilles av automatisk, eller hvis du har opprettet en annen type kontroll, for eksempel en utløser, som du kan klikke for å spille av lyden. (En utløser er noe i lysbildet, for eksempel et bilde, en figur, en knapp, et avsnitt med tekst eller en tekstboks, som trigger en handling når du klikker den/det.) Vær oppmerksom på at lydikonet alltid vil være synlig i Normal-visning med mindre du drar det bort fra lysbildet.

 1. Klikk lydikonet Ikon .

 2. Merk av for Skjul under fremvisning i Lydalternativer-gruppen på Alternativer-fanen under Lydverktøy.

 1. Klikk på lysbildet som inneholder lyden du vil slette.

 2. Klikk lydikonet Ikon eller CD-ikonet Ikon i normalvisning, og trykk deretter DEL.

  Hvis du vil slette flere lyder, gjentar du trinn 1 og 2 for hvert lysbilde som inneholder lydfiler du vil slette.

Se også

Legge til lyd i lysbildefremvisningen i PowerPoint 2016 for Mac

Spille av musikk så lenge lysbildefremvisningen varer

Video- og lydfilformater som støttes i PowerPoint

Spille av musikk og andre lyder automatisk når et lysbilde vises

Trimme en video, et musikklipp eller et lydklipp

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×