Legge til eller slette bokmerker

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Et bokmerke identifiserer en plassering eller et tekstområde som du navngir og identifiserer for senere referanse. Du kan for eksempel bruke et bokmerke til å identifisere tekst som du vil se gjennom senere. I stedet for å rulle gjennom dokumentet for å finne teksten, kan du gå rett til den ved hjelp av dialogboksen Bokmerke.

Du kan også legge til kryssreferanser til bokmerker. Når du har satt inn et bokmerke i et dokument, kan du for eksempel referere til dette bokmerket fra andre steder i teksten ved å opprette en kryssreferanse til bokmerket.

Hva vil du gjøre?

Legge til et bokmerke

Endre et bokmerke

Gå til et bestemt bokmerke

Slette et bokmerke

Legge til et bokmerke

 1. Merk teksten eller elementet du vil tilordne et bokmerke til, eller klikk der du vil sette inn et bokmerke.

 2. Klikk bokmerke i koblinger-gruppen i kategorien Sett inn. Båndet i Word

 3. Skriv inn eller merk et navn under Bokmerkenavn.

  Bokmerkenavn må begynne på en bokstav, og det kan inneholde tall. Du kan ikke ha mellomrom i et bokmerkenavn, men du kan imidlertid bruke understrekingstegnet til å skille ord, for eksempel "Første_overskrift". 

 4. Klikk Legg til.

Til toppen av siden

Endre et bokmerke

Når du legger til et bokmerke for en tekstblokk, omsluttes teksten av hakeparenteser i Microsoft Office Word. Når du endrer et element med bokmerke, må du passe på at du endrer teksten eller grafikken innenfor parentesene.

Vise bokmerkeparenteser

 1. Hvis du bruker Microsoft Office Word 2007, klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Word. Hvis du bruker en versjon av Microsoft Office Word som er senere enn Microsoft Office Word 2007, klikk fil, og klikk deretter Alternativer

 2. Klikk Avansert, og rull deretter nedover alternativene før du kan se og merk deretter avmerkingsboksen Vis bokmerker under Vis dokumentinnhold.

 3. Klikk OK.

Endringer du kan gjøre i bokmerker

Du kan klippe ut, kopiere og lime inn elementer som er merket med et bokmerke. Du kan også legge til og slette tekst i merkede elementer.

Hvis du

Skjer følgende

Kopierer hele eller deler av et merket element til en annen plassering i samme dokument

Det opprinnelige elementet beholder bokmerket. Kopien får ikke bokmerke.

Kopierer et helt merket element til et annet dokument

Begge dokumentene inneholder de samme elementene og bokmerkene.

Klipper ut et helt merket element og deretter limer det inn i samme dokument

Elementet og bokmerket flyttes til den nye plasseringen.

Sletter deler av et merket element

Den gjenværende teksten beholder bokmerket.

Legger til tekst mellom to tegn i et bokmerke

Det som legges til, tas med i bokmerket.

Klikker like etter den innledende parentesen i et bokmerke og deretter legger til tekst eller grafikk i elementet

Det som legges til, tas med i bokmerket.

Klikker like etter den avsluttende parentesen i bokmerket, og legger til noe i elementet

Det som legges til, tas ikke med i bokmerket.

Til toppen av siden

Gå til et bestemt bokmerke

 1. Klikk bokmerke i koblinger-gruppen i kategorien Sett inn. Båndet i Word

 2. Klikk Navn eller Plassering for å sortere listen over bokmerker i dokumentet.

 3. Klikk navnet på bokmerket du vil gå til.

 4. Klikk Gå til.

Til toppen av siden

Slette et bokmerke

 1. Klikk bokmerke i koblinger-gruppen i kategorien Sett inn. Båndet i Word

 2. Klikk navnet på bokmerket du vil slette, og klikk deretter Slett.

Merknad: Hvis du vil slette både bokmerket og elementet som er tilordnet bokmerket (for eksempel en tekstblokk eller et annet element), merker du elementet og trykker deretter DEL.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×