Legge til eller redigere SmartArt-grafikk

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvilket Office-program bruker du?

Word

PowerPoint

Excel

Ord

SmartArt-grafikk gir en visuell fremstilling av informasjon slik at du kan formidle budskapet ditt mer effektivt. Hver grafikk fremstiller et forskjellig konsept eller idé, for eksempel en prosessflyt, et organisasjonshierarki, en relasjon og så videre.

Gjør ett eller flere av følgende:

Sette inn SmartArt-grafikk og legge til tekst

 1. SmartArt-fanen, under Sette inn SmartArt-grafikk, klikker du en SmartArt-grafikktype og klikker deretter det du vil legge til.

  SmartArt-fanen, gruppen Sett inn SmartArt-grafikk

 2. Skriv inn teksten du vil ta med i SmartArt-grafikken, i Tekst-ruten.

  Når du er ferdig, klikker du X for å lukke Tekst-ruten.

  Tips!: Du kan legge til tekst direkte i SmartArt-grafikkfiguren ved å klikke [TEKST] i figuren og deretter skrive inn teksten du vil bruke.

  Hvis du ikke ser tekstruten

  1. Klikk SmartArt-grafikken.

  2. Klikk Tekstrute på venstre side av SmartArt-grafikken.

Legge til, slette eller flytte figurer

 1. Klikk hele SmartArt-grafikken eller enkeltfiguren du vil endre.

 2. Gjør ett eller flere av følgende

Hvis du vil

Gjør du dette

Legge til en figur

I Tekst-ruten klikker du Knappen Legg til SmartArt-figur .

Slette en figur

I Tekst-ruten klikker du Fjern tekstrute-knapp .

Flytte en figur opp

I Tekst-ruten klikker du Flytt opp .

Flytte en figur ned

I Tekst-ruten klikker du Flytt ned .

Flytte en figur til et lavere nivå

I Tekst-ruten klikker du Senk nivå-knappen .

Flytte en figur til et høyere nivå

I Tekst-ruten klikker du Knappen Hev nivå .

Hvis du ikke ser tekstruten

 1. Klikk SmartArt-grafikken.

 2. Klikk Tekstrute på venstre side av SmartArt-grafikken.

Endre stilen til SmartArt-grafikken

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, koordineres SmartArt-grafikkstilene du kan velge blant, med temaet og temafargene.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. SmartArt-fanen, under SmartArt-grafikkstiler, klikker du stilen du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker deretter Mer-nedoverpil .

Endre fargen på en SmartArt-grafikk

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, koordineres SmartArt-grafikkfargene du kan velge blant, med temafargene.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. SmartArt-fanen, under SmartArt-grafikkstiler, klikker du Farger og deretter fargetemaet du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

Endre retningen på en SmartArt-grafikk

Du kan endre retningen på en SmartArt-grafikk fra venstre mot høyre eller høyre mot venstre.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. SmartArt-fanen, under Rediger SmartArt, klikker du Høyre mot venstre.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

  Merknad: Du kan ikke endre retningen på enkelte SmartArt-grafikker.

Tilbakestille SmartArt-grafikken for å fjerne formatering

Du kan tilbakestille SmartArt-grafikken til standard utseende. Dette fjerner endringer som du har gjort på farge, stil, form og tekststil på en SmartArt-grafikk.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. Klikk Tilbakestill grafikkSmartArt-fanen under Sett inn.

  SmartArt-fanen i Word, Tilbakestill-gruppen

Se også

Sette inn et SmartArt-grafikkbilde

Opprette et organisasjonskart.

Opprette en disposisjon med nummerert liste

SmartArt-grafikk gir en visuell fremstilling av informasjon slik at du kan formidle budskapet ditt mer effektivt. Hver grafikk fremstiller et forskjellig konsept eller idé, for eksempel en prosessflyt, et organisasjonshierarki, en relasjon og så videre.

Gjør ett eller flere av følgende:

Sette inn SmartArt-grafikk og legge til tekst

 1. SmartArt-fanen, under Sette inn SmartArt-grafikk, klikker du en SmartArt-grafikktype og klikker deretter det du vil legge til.

  SmartArt-fanen, gruppen Sett inn SmartArt-grafikk

 2. Skriv inn teksten du vil ta med i SmartArt-grafikken, i Tekst-ruten.

  Når du er ferdig, klikker du X for å lukke Tekst-ruten.

  Tips!: Du kan legge til tekst direkte i SmartArt-grafikkfiguren ved å klikke [TEKST] i figuren og deretter skrive inn teksten du vil bruke.

  Hvis du ikke ser tekstruten

  1. Klikk SmartArt-grafikken.

  2. Klikk Tekstrute på venstre side av SmartArt-grafikken.

Legge til, slette eller flytte figurer

 1. Klikk hele SmartArt-grafikken eller enkeltfiguren du vil endre.

 2. Gjør ett eller flere av følgende

Hvis du vil

Gjør du dette

Legge til en figur

I Tekst-ruten klikker du Knappen Legg til SmartArt-figur .

Slette en figur

I Tekst-ruten klikker du Fjern tekstrute-knapp .

Flytte en figur opp

I Tekst-ruten klikker du Flytt opp .

Flytte en figur ned

I Tekst-ruten klikker du Flytt ned .

Flytte en figur til et lavere nivå

I Tekst-ruten klikker du Senk nivå-knappen .

Flytte en figur til et høyere nivå

I Tekst-ruten klikker du Knappen Hev nivå .

Hvis du ikke ser tekstruten

 1. Klikk SmartArt-grafikken.

 2. Klikk Tekstrute på venstre side av SmartArt-grafikken.

Endre stilen til SmartArt-grafikken

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, koordineres SmartArt-grafikkstilene du kan velge blant, med temaet og temafargene.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. SmartArt-fanen, under SmartArt-grafikkstiler, klikker du stilen du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker deretter Mer-nedoverpil .

Endre fargen på en SmartArt-grafikk

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, koordineres SmartArt-grafikkfargene du kan velge blant, med temafargene.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. SmartArt-fanen, under SmartArt-grafikkstiler, klikker du Farger og deretter fargetemaet du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

Endre retningen på en SmartArt-grafikk

Du kan endre retningen på en SmartArt-grafikk fra venstre mot høyre eller høyre mot venstre.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. SmartArt-fanen, under Rediger SmartArt, klikker du Høyre mot venstre.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

  Merknad: Du kan ikke endre retningen på enkelte SmartArt-grafikker.

Tilbakestille SmartArt-grafikken for å fjerne formatering

Du kan tilbakestille SmartArt-grafikken til standard utseende. Dette fjerner endringer som du har gjort på farge, stil, form og tekststil på en SmartArt-grafikk.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. Klikk Tilbakestill grafikkSmartArt-fanen under Sett inn.

  SmartArt-fanen i PowerPoint Tilbakestill-gruppen

Se også

Sette inn et SmartArt-grafikkbilde

Opprette et organisasjonskart.

Konvertere en SmartArt-grafikk til figurer

Konvertere tekst til en SmartArt-grafikk og omvendt

Excel

SmartArt-grafikk gir en visuell fremstilling av informasjon slik at du kan formidle budskapet ditt mer effektivt. Hver grafikk fremstiller et forskjellig konsept eller idé, for eksempel en prosessflyt, et organisasjonshierarki, en relasjon og så videre.

Gjør ett eller flere av følgende:

Sette inn SmartArt-grafikk og legge til tekst

 1. SmartArt-fanen, under Sette inn SmartArt-grafikk, klikker du en SmartArt-grafikktype og klikker deretter det du vil legge til.

  SmartArt-fanen, gruppen Sett inn SmartArt-grafikk

 2. Skriv inn teksten du vil ta med i SmartArt-grafikken, i Tekst-ruten.

  Når du er ferdig, klikker du X for å lukke Tekst-ruten.

  Tips!: Du kan legge til tekst direkte i SmartArt-grafikkfiguren ved å klikke [TEKST] i figuren og deretter skrive inn teksten du vil bruke.

  Hvis du ikke ser tekstruten

  1. Klikk SmartArt-grafikken.

  2. Klikk Tekstrute på venstre side av SmartArt-grafikken.

Legge til, slette eller flytte figurer

 1. Klikk hele SmartArt-grafikken eller enkeltfiguren du vil endre.

 2. Gjør ett eller flere av følgende

Hvis du vil

Gjør du dette

Legge til en figur

I Tekst-ruten klikker du Knappen Legg til SmartArt-figur .

Slette en figur

I Tekst-ruten klikker du Fjern tekstrute-knapp .

Flytte en figur opp

I Tekst-ruten klikker du Flytt opp .

Flytte en figur ned

I Tekst-ruten klikker du Flytt ned .

Flytte en figur til et lavere nivå

I Tekst-ruten klikker du Senk nivå-knappen .

Flytte en figur til et høyere nivå

I Tekst-ruten klikker du Knappen Hev nivå .

Hvis du ikke ser tekstruten

 1. Klikk SmartArt-grafikken.

 2. Klikk Tekstrute på venstre side av SmartArt-grafikken.

Endre stilen til SmartArt-grafikken

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, koordineres SmartArt-grafikkstilene du kan velge blant, med temaet og temafargene.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. SmartArt-fanen, under SmartArt-grafikkstiler, klikker du stilen du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker deretter Mer-nedoverpil .

Endre fargen på en SmartArt-grafikk

Hvis du har brukt et tema i presentasjonen, koordineres SmartArt-grafikkfargene du kan velge blant, med temafargene.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. SmartArt-fanen, under SmartArt-grafikkstiler, klikker du Farger og deretter fargetemaet du vil bruke.

  SmartArt-fanen, SmartArt-grafikk, Stiler-gruppen

Endre retningen på en SmartArt-grafikk

Du kan endre retningen på en SmartArt-grafikk fra venstre mot høyre eller høyre mot venstre.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. SmartArt-fanen, under Rediger SmartArt, klikker du Høyre mot venstre.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

  Merknad: Du kan ikke endre retningen på enkelte SmartArt-grafikker.

Tilbakestille SmartArt-grafikken for å fjerne formatering

Du kan tilbakestille SmartArt-grafikken til standard utseende. Dette fjerner endringer som du har gjort på farge, stil, form og tekststil på en SmartArt-grafikk.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil endre, i dokumentet.

 2. Klikk Tilbakestill grafikkSmartArt-fanen under Sett inn.

  SmartArt-fanen i Excel, Tilbakestill-gruppen

Se også

Sette inn et SmartArt-grafikkbilde

Opprette et organisasjonskart.

Konvertere en SmartArt-grafikk til figurer

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×