Office
Logg på

Legge til eller fjerne plassholdere fra et Lysbildeoppsett

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan endre et lysbildeoppsett ved å legge til eller fjerne plassholdere i lysbildemal-visningen. Hvis du oppretter en mal, vil du kanskje endre spørsmålstekst for en plassholder i lysbildemalvisningen for å gi spesifikke instruksjoner for hvilket innhold som skal legges til en plassholder.

Tips!: Det er lurt å gjøre endringer i lysbildemalen og Lysbildeoppsett før du begynner å legge til lysbilder for å opprette en presentasjon. Hvis du endrer ditt lysbildemal og tilhørende Lysbildeoppsett når du bygger individuelle lysbilder, kan noen av elementene i lysbildene ikke overholder lysbildemal Lysbildeutforming.

Legge til plassholdere i et Lysbildeoppsett

Plassholdere er boksene i et lysbildeoppsett som du klikke for å legge til innhold når du oppretter en presentasjon. I visningen for lysbildemal, kan du legge til plassholdere i et nytt Lysbildeoppsett, eller du kan endre utseendet på en eksisterende Lysbildeoppsett.

 1. Klikk Lysbildemal i Malvisninger-gruppen i kategorien Visning.

 2. Klikk lysbildeoppsettet du vil endre, i navigasjonsruten. Lysbildeoppsettene er under lysbildemalen, som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder i Maloppsett-gruppen, og klikk deretter typen plassholder du vil sette inn. Alternativene er for innhold, innholdet (loddrett), tekst, tekst (loddrett), bilde, diagram, tabell, SmartArt, medier og Online bilde.

  Skjermbildet viser alternativene som er tilgjengelige fra Sett inn plassholder rullegardinmenyen, som omfatter innhold, innhold (loddrett), tekst, tekst (loddrett), bilde, diagram, tabell, SmartArt, medier og Online bilde.

 4. Dra markøren for å tegne plassholderen på lysbildet på lysbildet.

 5. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Endre størrelsen på plassholderen

  Velg plassholder, Plasser musepekeren over en skaleringshåndtak, og deretter dra håndtaket til plassholderen er størrelsen du ønsker.

  Flytte plassholderen

  Velg plassholder, og dra den deretter til den nye plasseringen.

  Formatere plassholderen

  Velg plassholder, klikk kategorien Formater figur, og gjør deretter de ønskede endringene. Hvis du vil endre fyllfargen på plassholderen, i Stiler, klikker du for eksempel Figurfyll.

 6. Når du har fullført endringene i visningen for lysbildemal, på fanen Lysbildemal klikker du Lukk malvisning for å gå tilbake til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til tema er brukt i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene i lysbildemalen. Hvis du vil beholde endringene for fremtidig bruk i Rediger tema-gruppen, klikker du temaer, og klikk deretter Lagre gjeldende tema.

Erstatt teksten i en plassholder

Hvis du oppretter en mal og ønsker å gi spesifikke instruksjoner for hvilket innhold som skal legges til en plassholder i et lysbilde, kan du erstatte spørsmålstekst i visningen for lysbildemal. I eksemplet nedenfor "Klikk for å legge til Prosjekttittelen" erstatter spør standardteksten i plassholderen for tittel.

 1. PekVis-menyen, og klikk deretter Lysbildemal.

 2. I visningen for lysbildemal, klikker du det første lysbildeoppsettet under lysbildemalen i navigasjonsruten. Lysbildeoppsettene er under lysbildemalen som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Hvis du vil erstatte plassholderteksten, merker du teksten Klikk for å redigere tittelstil, og skriv deretter inn eller lime inn den egendefinerte teksten, Klikk for å legge til Prosjekttittelen.

  Plassholder tekstendringene Klikk for å legge til Prosjekttittelen, og du ser denne nye spørsmålsteksten i plassholderen når du går tilbake til normalvisning.

 4. Når du har fullført endringene i visningen for lysbildemal, på fanen Lysbildemal klikker du Lukk malvisning for å gå tilbake til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til tema er brukt i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene i lysbildemalen. Hvis du vil beholde endringene for fremtidig bruk i Rediger tema-gruppen, klikker du temaer, og klikk deretter Lagre gjeldende tema.

Fjern bunntekst elementer fra et Lysbildeoppsett

Plassholderne for bunntekst er inkludert som standard når du legger til et nytt Lysbildeoppsett. Bunnteksten består av tre elementene: dato og klokkeslett, bunntekst og lysbildenummer. Formatering, størrelse og plassering av plassholdere for bunntekst arves fra elementer bunntekst på lysbildemalen, bortsett fra Hvis du redigerer bunntekstplassholder direkte i lysbildeoppsettet.

Viktig!: Selv om de bunntekst elementene representeres på lysbildemalen og lysbildeoppsettene i visningen for lysbildemal, må du slå dem på før de kan vises på lysbildene i presentasjonen. Hvis du vil aktivere topptekster og bunntekster, klikker du Sett inn-menyen, og klikk deretter topptekst og bunntekst.

 1. PekVis-menyen, og klikk deretter Lysbildemal.

 2. Klikk lysbildeoppsettet du vil endre, i navigasjonsruten. Lysbildeoppsettene er under lysbildemalen, som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. I kategorien Lysbildemal i Maloppsett, fjerner du merket for bunntekst.

  Skjermbildet viser tittel- og bunntekster alternativene som er tilgjengelige i Maloppsett-gruppen.

 4. Når du har fullført endringene i visningen for lysbildemal, i meldingsfeltet, klikker du Lukk malvisning for å gå tilbake til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til tema er brukt i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene i lysbildemalen. Hvis du vil beholde endringene for fremtidig bruk i Rediger tema-gruppen, klikker du temaer, og klikk deretter Lagre gjeldende tema.

Legge til plassholdere i et Lysbildeoppsett

Plassholdere er boksene i et lysbildeoppsett som du klikke for å legge til innhold når du oppretter en presentasjon. I visningen for lysbildemal, kan du legge til plassholdere i et nytt Lysbildeoppsett, eller du kan endre utseendet på en eksisterende Lysbildeoppsett.

 1. Pek på MalerVis-menyen, og klikk deretter Lysbildemal.

 2. Klikk lysbildeoppsettet du vil endre, i navigasjonsruten. Lysbildeoppsettene er under lysbildemalen, som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Klikk kategorien Lysbildemal, og gjør deretter ett av følgende under Rediger oppsett:

  Lysbildemal-fanen, Rediger oppsett-gruppen

  Slik setter du inn plassholder for

  Gjør du dette

  Tittel

  Obs!: Bare én «offisielt» tittelplassholderen tillates på hvert lysbilde, fordi teksten som du legger til en plassholder for tittel i normalvisning, blir lysbildetittel i disposisjonen.

  Merk av for Tittel.

  Loddrett tittel

  Obs!: Bare én «offisielt» tittelplassholderen tillates på hvert lysbilde, fordi teksten som du legger til en plassholder for tittel i normalvisning, blir lysbildetittel i disposisjonen.

  Merk av for Tittel på loddrett.

  innholdsplassholder

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter innhold   Innholdsplassholder .

  Loddrett innhold

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter Loddrett innhold   Plassholder for loddrett innhold .

  Tekst

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter tekst   Tekstplassholder .

  Loddrett tekst

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter Loddrett tekst   Plassholder for loddrett tekst .

  Diagram

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter diagrammet   Chart Placeholder .

  Tabell

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter tabell   Plassholder for tabell .

  SmartArt-grafikk

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter SmartArt-grafikken   Plassholder for SmartArt-grafikk .

  Filmer

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter Media   Medieplassholder .

  Utklipp

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter Utklipp   Plassholder for utklipp .

  Bilde

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter bilde   Bildeplassholder .

 4. Dra markøren for å tegne plassholderen på lysbildet på lysbildet.

 5. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Endre størrelsen på plassholderen

  Velg plassholder, Plasser musepekeren over en skaleringshåndtak, og deretter dra håndtaket til plassholderen er størrelsen du ønsker.

  Flytte plassholderen

  Velg plassholder, og dra den deretter til den nye plasseringen.

  Formatere plassholderen

  Velg plassholder, klikk kategorien Format, og gjør deretter de ønskede endringene. Hvis du vil endre fyllfargen på plassholderen for, under Figurstiler klikker du for eksempel Fyll.

 6. Når du har fullført endringene i visningen for lysbildemal, i meldingsfeltet, klikker du Lukk malvisning for å gå tilbake til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til tema er brukt i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene i lysbildemalen. Hvis du vil beholde endringene for fremtidig bruk, klikker du Lagre tema under temaertemaer-fanen.

Erstatt teksten i en plassholder

Hvis du oppretter en mal og ønsker å gi spesifikke instruksjoner for hvilket innhold som skal legges til en plassholder i et lysbilde, kan du erstatte spørsmålstekst i visningen for lysbildemal. I eksemplet nedenfor "Klikk for å legge til Prosjekttittelen" erstatter spør standardteksten i plassholderen for tittel.

 1. Pek på MalerVis-menyen, og klikk deretter Lysbildemal.

 2. I visningen for lysbildemal, klikker du det første lysbildeoppsettet under lysbildemalen i navigasjonsruten. Lysbildeoppsettene er under lysbildemalen som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Hvis du vil erstatte plassholderteksten, merker du teksten Klikk for å redigere tittelstil, og skriv deretter inn eller lime inn den egendefinerte teksten, Klikk for å legge til Prosjekttittelen.

  Plassholder tekstendringene Klikk for å legge til Prosjekttittelen, og du ser denne nye spørsmålsteksten i plassholderen når du går tilbake til normalvisning.

 4. Når du har fullført endringene i visningen for lysbildemal, i meldingsfeltet, klikker du Lukk malvisning for å gå tilbake til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til tema er brukt i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene i lysbildemalen. Hvis du vil beholde endringene for fremtidig bruk, klikker du Lagre tema under temaertemaer-fanen.

Fjern bunntekst elementer fra et Lysbildeoppsett

Plassholderne for bunntekst er inkludert som standard når du legger til et nytt Lysbildeoppsett. Bunnteksten består av tre elementene: dato og klokkeslett, bunntekst og lysbildenummer. Formatering, størrelse og plassering av plassholdere for bunntekst arves fra elementer bunntekst på lysbildemalen, bortsett fra Hvis du redigerer bunntekstplassholder direkte i lysbildeoppsettet.

Viktig!: Selv om de bunntekst elementene representeres på lysbildemalen og lysbildeoppsettene i visningen for lysbildemal, må du slå dem på før de kan vises på lysbildene i presentasjonen. Hvis du vil aktivere topptekster og bunntekster, klikker du Sett inn-menyen, og klikk deretter topptekst og bunntekst.

 1. Pek på MalerVis-menyen, og klikk deretter Lysbildemal.

 2. Klikk lysbildeoppsettet du vil endre, i navigasjonsruten. Lysbildeoppsettene er under lysbildemalen, som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Klikk kategorien Lysbildemal, og fjern deretter merket for Tillat bunntekst under Rediger oppsett.

  Lysbildemal-fanen, Rediger oppsett-gruppen

 4. Når du har fullført endringene i visningen for lysbildemal, i meldingsfeltet, klikker du Lukk malvisning for å gå tilbake til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til tema er brukt i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene i lysbildemalen. Hvis du vil beholde endringene for fremtidig bruk, klikker du Lagre tema under temaertemaer-fanen.

Se også

Opprette eller endre lysbildeoppsett

Endre en lysbildemal

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×