Legge til eller fjerne en timeregistreringsaktivitet (linje)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hver linje på timeliste brukes til å fange det faktisk arbeid for den valgte rapporteringsperioden. Du kan legge til linjer for ulike tidskategorier du vil fange, eller du kan fjerne en linje hvis du ikke lenger har tid til å rapportere på aktiviteten.

Hva vil du gjøre?

Legge til en prosjektaktivitet

Legge til en administrativ oppgave

Legge til andre arbeid

Fjerne en oppgave

Legg til en prosjektaktivitet

 1. Klikk Timeregistreringssenter under Mitt arbeid på hurtigstarten.

 2. I kolonnen Navn på timeregistrering klikker du timeregistreringen der du skal legge til en aktivitet.

  Hvis du ikke ser timeregistreringen du vil endre, kan du bruke visningsutvalgslisten på høyre side av verktøylinjen til å vise timeregistreringene for ulike tidsperioder.

 3. Klikk Legg til linjer på siden Min timeregistrering.

 4. Klikk Velg blant eksisterende tildelinger, og velg deretter de riktige aktivitetene fra boksen.

  Hvis du vil velge mer enn én aktivitet, holder du nede CTRL og klikker hver aktivitet du vil legge til.

 5. Velg en arbeidskategori fra listen Velg en linjeklassifisering.

  Klassifiseringer er kategorier som organisasjonen definerer for arbeidet du utfører. Det kan for eksempel hende at organisasjonen har ulike klassifiseringer for fakturerbart og ikke-fakturerbart arbeid.

  Obs!: Klassifiseringen du velger, vil bli brukt på alle linjer du nå legger til. Hvis du vil legge til linjer med en annen klassifisering, må du gjøre deg ferdig med å legge til det første settet med linjer, og deretter gjentar du disse trinnene for å legge til flere linjer i timeregistreringen.

 6. I Merknad-boksen skriver du inn eventuelle merknader du har om linjene du legger til.

Til toppen av siden

Legge til en administrativ aktivitet

Administrative aktiviteter kan være ferietid, sykefravær eller andre virksomhetsgodkjente kategorier for rapporteringstid, for eksempel tid tilbrakt i møter eller svare på e-post. Du kan legge til administrativ tid i timeregistreringen på siden Timeregistreringssenter.

 1. Klikk Timeregistreringssenter under Mitt arbeid på hurtigstarten.

 2. Klikk Planlegg administrativ tid.

 3. I dialogboksen Administrativ tid velger du kategorien for den administrative tiden i Kategori-listen.

 4. Velg eventuelt en Arbeidstype.

 5. Skriv inn en kort beskrivelse av det administrative arbeidet i Beskrivelse-boksen.

 6. Velg rapporteringsperioden for det administrative arbeidet fra Periode-listen.

  Kontroller at du velger riktig rapporteringsperiode for den administrative tiden for å sikre at den vises i timeregistreringen.

 7. Skriv inn timene du har tildelt eller planlegger å arbeide, eller begge, på ikke-prosjektaktiviteter i de tilsvarende radene i rutenettet. Du kan også legge inn faktiske eller tildelte arbeidstimer i timeregistreringen for administrativ tid.

  • Tildelte timer viser tiden du har arbeidet på den administrative aktiviteten under rapporteringsperioden. Hvis du for eksempel arbeidet hele torsdagen i møter, skriver du inn 8t i rutenettet for den tilsvarende datoen.

  • Planlagte timer viser tiden du vil reservere på tidsplanen. Det kan for eksempel hende du vil ta en ukes sommerferie. Du finner rapporteringsperioden for tiden du vil reservere for ferie, og legger inn de planlagte timene for denne uken.

   Obs!: 

   • Administrative aktiviteter kan bare legges til i én kategori om gangen. Hvis du for eksempel må legge til to kategorier med administrativ tid i timeregistreringen for å vise ferie og møter, må du først legge til en administrativ aktivitet for ferie, og deretter gjenta trinnene for å legge til en administrativ aktivitet for tid som er tilbrakt i møter.

   • Planlagt tid kan bare redigeres i dialogboksen Administrativ tid.

   • Hvis en administrative aktiviteten har ingen tilordnede godkjenneren, rapportert tid automatisk godkjent og lagt til aktiviteten. Hvis du er godkjenner for en aktivitet, godkjennes automatisk noe arbeid du har sendt for oppgaven.

Til toppen av siden

Legge til annet arbeid

Det kan hende noen aktiviteter ikke er del av et prosjekt, men ikke kan kategoriseres som administrativ tid av organisasjonen. Det kan for eksempel hende at du har en viktig forretningslunsj med en overordnet leder på klientens arbeidsplass, eller det kan hende du har vært på en konferanse. Organisasjonen kan ikke spore disse aktivitetene som administrativ tid, fordi de sjelden inntreffer. Det er enkelt å legge til annen ikke-prosjekttid i timeregistreringen på siden Timeregistreringssenter.

Tips!: Hvis du ofte rapporterer tid som ikke er knyttet til et eksisterende prosjekt eller en administrativ tidsklassifisering, kan bør organisasjonen vurdere å legge til en ny klassifisering for aktiviteten.

 1. Klikk Timeregistreringssenter under Mitt arbeid på hurtigstarten.

 2. I kolonnen Navn på timeregistrering klikker du timeregistreringen der du legger til en aktivitet.

  Hvis du ikke ser timeregistreringen du vil opprette, kan du bruke visningsutvalgslisten på høyre side av verktøylinjen til å vise timeregistreringene for ulike tidsperioder.

 3. Klikk Legg til linjerMin timeregistrering.

 4. Klikk Skriv inn et navn for de(n) nye timeregistreringslinjen(e), og skriv deretter inn navnet på den nye timeregistreringslinjen i boksen. Du kan når som helst skrive inn flere linjer, og skille dem med et linjeskift.

  Bruk dette alternativet til å fange tiden som er brukt på arbeid som ikke er relatert til aktivitetene og prosjektene som er sporet i Microsoft Office Project 2007.

 5. Velg en arbeidskategori fra listen Velg en linjeklassifisering.

  Klassifiseringer er kategorier som organisasjonen definerer for arbeidet du utfører. Det kan for eksempel hende at organisasjonen har ulike klassifiseringer for fakturerbart og ikke-fakturerbart arbeid.

  Obs!: Klassifiseringen du velger, vil bli brukt på alle linjene du nå legger til. Hvis du vil legge til linjer med en annen klassifisering, må du gjøre deg ferdig med å legge til det første settet med linjer, og deretter gjentar du disse trinnene for å legge til flere linjer i timeregistreringen.

 6. I Merknad-boksen skriver du inn eventuelle merknader du har om linjene du legger til.

Til toppen av siden

Fjerne en aktivitet

Du må kanskje aktiviteter i timelisten du vil se "forsvinner." Hvis du for eksempel timelisten kan inneholde en linje for å fange planlagt sykefravær for en lege avtale, men du har ikke tatt noe sykefravær under rapporteringsperioden. Hvis du ikke har å rapportere om en aktivitet, og hvis du ennå ikke har sendt timelisten, kan du slette oppgaven fra timelisten i stedet for å bruke alternativet Planlegge administrativ tid til å endre planlagt av. Dette alternativet er også nyttig for tid som krever godkjenning av din overordnede, der forespørselen ble avvist, eller av andre grunner som har resultert i tid som ennå ikke er godkjent.

 1. Min timeregistrering merker du avmerkingsboksen ved siden av hver aktivitet du vil fjerne fra timeregistreringen.

 2. Klikk Slett linjer.

Obs!: 

 • Selv om du fjerner en aktivitet fra timeregistreringen, fjernes den ikke fra prosjektet eller fjerner aktivitetstildelingen.

 • Hvis du fjerner en aktivitet ved et uhell, kan du legge den til på nytt i timeregistreringen ved å følge trinnene for å legge til prosjektarbeid, administrativt arbeid eller annet arbeid i timeregistreringen. Eventuell tid du har angitt i rutenettet for aktiviteten, må angis på nytt.

 • Hvis du må fjerne en aktivitet fra timeregistreringen etter at du har sendt den inn, kan du hente frem timeregistreringen og foreta korrigeringen hvis den ennå ikke er godkjent av den endelige godkjenneren. Hvis den endelige godkjenneren har godkjent timeregistreringen din, kan du ikke fjerne aktiviteten.

Hvorfor kan jeg ikke utføre noen handlinger i Microsoft Office Project Web Access ?

Avhengig av tillatelsesinnstillingene du brukte til å logge Project Web Access, kan du ikke kunne se eller bruke bestemte funksjoner. Hva du ser på enkelte sider kan være forskjellig fra, hva dokumenteres hvis serveradministratoren tilpasset Project Web Access og ikke tilpasset hjelp til å samsvare med.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×