Legge til eller fjerne beskyttelse i et dokument, en arbeidsbok eller en presentasjon

Legge til eller fjerne beskyttelse i et dokument, en arbeidsbok eller en presentasjon

Du kan bruke et passord i Office for å hindre at andre åpner eller redigerer dokumenter, arbeidsbøker og presentasjoner. Deretter kan du enkelt fjerne passord for å oppheve beskyttelsen av et dokument eller en arbeidsbok hvis skrivebeskyttelse ikke lenger er nødvendig. Du kan også bruke dokumentbeskyttelse til å begrense hvilke typer endringer korrekturlesere kan gjøre.

Systemansvarlige angir passordpolicyer for apper for Office som inneholder grunnleggende regler.

Advarsel!: Hvis du ikke husker passordet ditt, er det viktig å være klar over at Microsoft ikke kan hente ut glemte passord.

Legge til eller fjerne et passord for å kontrollere tilgang

Hvis du vil angi et passord i en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil, klikker du på Fil > Info > Beskytt dokument > Krypter med passord. Du blir bedt om å opprette et passord og deretter å bekrefte det. Etter du har lagt til et passord til filen, lagrer du filen for å sikre at passordet trer i kraft.

Viktig!: 

 • Sluttbrukere: Oppbevar passordet på et trygt sted. Hvis du mister eller glemmer passordet, kan det ikke gjenopprettes eller fjernes.

 • Virksomheter: Hvis du er bekymret for å miste tilgang til passordbeskyttede Office-filer i virksomheten, kan verktøyet DocRecrypt være noe for deg. Vær oppmerksom på at du må distribuere DocRecrypt-verktøyet FØR den aktuelle filen blir passordbeskyttet. DocRecrypt kan ikke i ettertid gjenopprette filer som var passordbeskyttet før du distribuerte DocRecrypt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Fjerne eller tilbakestille filpassord ved hjelp av DocRecrypt.

Etter du har lagt til et passord til filen, må dette passordet angis før noen kan åpne filen.

Fjerne passordet åpne filen – du må da angi gjeldende passord, og gå til Fil > Beskytt dokument > Krypter med passord. Slett passordet, og klikk på OK. Pass på å lagre filen for å gjøre endringen permanent.

Tillate brukere å lese filen, men kontrollere endringer

Klikk på Fil > Info > Beskytt dokument i et åpent dokument. Du vil se følgende alternativer.

Beskytt dokument-knappen med alternativer

Merk som endelig

Formidle at du deler en fullført versjon av en fil, slik at det er en mindre sannsynlighet for at korrekturlesere eller andre lesere utfører utilsiktede endringer.

Når en fil er merket som endelig, blir skriving, redigering, kommandoer og korrekturmerker deaktivert eller slått av, og filen blir skrivebeskyttet.

Når du merker et dokument som endelig, får du spørsmål om å lagre filen. Neste gang du åpner det, ser du meldingen Merket som endelig i gult øverst i dokumentet. Hvis du velger Rediger likevel, blir ikke dokumentet merket som endelig lenger.

Viktig!: Merk som endelig er ikke en sikkerhetsfunksjon. Alle brukere som åpner filen vil kunne klikke på Rediger likevel hvis de ønsker å hoppe over denne innstillingen. Merk som endelig varsler bare personer som åpner filen om at den skal betraktes som endelig. Hvis du vil bruke beskyttelse mot redigering, burde du bruke Begrens redigering-funksjonen som er beskrevet under.

Begrens redigering (Bare Word)

Kontroller hvilke typer endringer som kan gjøres i dokumentet.

Når du velger Begrens redigering, vil du se disse alternativene:

Begrens redigeringsruten
 • Formateringsbegrensninger    Dette reduserer formateringsalternativene og bevarer utseende og virkemåte som du har valgt. Klikk på Innstillinger for å velge hvilke stiler som skal være tillatt.

 • Redigeringsbegrensninger    Du bestemmer hvordan filen kan redigeres, eller du kan deaktivere redigering. Klikk Unntak eller Flere bruker for å bestemme hvem som skal kunne redigere.

 • Du finner Begrens tillatelse....:   nesten nederst i ruten Bruke Windows Live-ID til å begrense tillatelser.

  Du kan bruke en Windows Live-ID eller en Microsoft Windows-konto til å begrense tillatelser. Du kan gi tillatelser ved hjelp av en mal som brukes av organisasjonen, eller du kan legge til tillatelser ved å klikke Begrens tilgang. Hvis du vil lære mer om Information Rights Management, kan du se Information Rights Management i Office.

Når du er klar til å aktivere redigeringsbegrensningene du har valgt, klikker du på Ja, start aktivering av beskyttelse for å legge til et passord eller velge brukergodkjenning.

Begrense tilgang

Lar deg bruke tillatelser ved hjelp av en mal som er opprettet av organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Information Rights Management (IRM) for å begrense tilgangen til dokumentet, kan du se: Information Rights Management i Office.

Legge til en digital signatur

Legge til en usynlig digital signatur som bekrefter ektheten til filen.

En digital signatur brukes til å godkjenne digital informasjon, for eksempel dokumenter, e-postmeldinger og makroer, ved hjelp av datamaskinkryptografi.

Hvis du vil vite mer om digitale signaturer, kan du se Digitale signaturer og sertifikater.

Beskytte individuelle regneark eller arbeidsbokstruktur i Excel-regnearket

Microsoft Excel har et par andre elementer som du kan låse. Du vil også se disse innstillingene på Fil > Info > Beskytt arbeidsbok.

 • Beskytt gjeldende ark:    Hvis du vil kontrollere hvilke endringer som kan gjøres i det valgte regnearket, velger du Beskytt gjeldende ark. Du blir bedt om å skrive inn og bekrefte et passord for arket. Du har også mulighet til å velge hva brukere av arket skal ha tillatelse til å gjøre, som for eksempel å velge, formatere, sette inn, slette – eller å utføre andre endringer i arket. Pass på å lagre filen etter du har angitt passordet, for å sikre at det nye passordet er fungerende.

  Hvis du vil fjerne denne beskyttelsen, går du bare gjennom de samme trinnene som ovenfor, og skriver inn gjeldende passord i Passord for å oppheve arkbeskyttelse-feltet. Pass på å lagre filen etter at du fjerner beskyttelsen, for å sikre at arket nå er åpent for alle brukere.

 • Beskytt arbeidsbokstrukturen:    Ved hjelp av funksjonen Beskytt arbeidsbokstruktur kan du velge passordbeskyttelse, og du kan velge alternativer for å hindre at brukere endrer, flytter eller sletter viktige data. Når du velger Beskytt arbeidsbokstruktur blir du bedt om å angi et valgfritt passord.

  Hvis du vil fjerne denne beskyttelsen, klikker du på Beskytt arbeidsbokstruktur på nytt. Hvis du ikke valgte et passord når du la til beskyttelsen, fjernes denne bare beskyttelsen uten videre forløp. Hvis du valgte et passord, vil Excel be deg om passordet i dialogboksen Opphev arbeidsbokbeskyttelse.

Fjerne beskyttelse fra filen

Fjerne Merk som endelig   

Åpne filen, og du vil se en gul MERKET SOM ENDELIG-melding øverst i filen. Hvis du klikker på Rediger likevel, vil ikke dokumentet lenger være merket som endelig.

Fjerne redigeringsbegrensningene   

Klikk på Fil > Info > Beskytt dokument > Begrens redigering i filen, og klikk deretter på Stopp beskyttelse nederst i Begrens redigering-ruten.

Fjerne eller endre begrenset tilgang   

Hvis du vil fjerne eller endre begrenset tilgang, åpner du filen og klikker deretter Endre tillatelse i det gule feltet øverst i dokumentet.

Fjerne digital signatur   

Hvis du vil fjerne en digital signatur, åpner du filen, og du vil da se en melding i det gule feltet øverst som angir at filen er merket som endelig. Klikk på Rediger likevel, og bekreft i dialogboksen som angir at redigering vil fjerne signaturene fra dokumentet.

Klikk på Rediger likevel hvis du vil fjerne en digital signatur fra filen.

Klikk på overskriftene nedenfor for mer informasjon

 1. Klikk Beskytt dokument og deretter Begrens formatering og redigering i Beskytt-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Merk av for Begrens formatering på et utvalg av stiler under Formateringsbegrensninger i oppgaveruten Beskytt dokument. Deretter klikker du Innstillinger for å spesifisere hvilke stiler en korrekturleser kan legge til eller endre.

 3. Merk av for Tillat bare denne typen redigering i dokumentet under Redigeringsbegrensninger.

 4. Klikk Sporede endringer i listen over redigeringsbegrensninger. (Dette omfatter kommentarer samt innsettinger, slettinger og flyttet tekst.)

  Obs!: For et annet sett med beskyttelsesfunksjoner som bruker Active Directory-tjenesten, klikker du Begrens tillatelse for å bruke Information Rights Management.

 5. Klikk Ja, start aktivering av beskyttelse under Start aktivering.

 6. Hvis du vil tilordne et passord til dokumentet slik at bare de korrekturleserne som vet passordet, kan fjerne beskyttelsen, skriver du inn et passord i boksen Skriv inn nytt passord (valgfritt), og deretter bekrefter du passordet.

  Viktig!: Hvis du velger ikke å bruke et passord, kan alle korrekturlesere endre dine redigeringsbegrensninger.

 1. Klikk Beskytt dokument og deretter Begrens formatering og redigering i Beskytt-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Merk av for Tillat bare denne typen redigering i dokumentet under Redigeringsbegrensninger i oppgaveruten Beskytt dokument.

 3. Klikk Kommentarer i listen over redigeringsbegrensninger.

 4. Hvis du vil gi noen personer redigeringsalternativer for bestemte deler av dokumentet, kan du merke områdene i dokumentet, og deretter velger du hvilke brukere (en gruppe eller enkeltpersoner) som kan redigere de merkede områdene i dokumentet. Klikk pil ned ved siden av gruppen eller det individuelle navnet for å finne neste område eller alle områder som gruppen eller personen kan redigere, eller for å fjerne tillatelser for gruppen eller personen.

  Obs!: For et annet sett med beskyttelsesfunksjoner som bruker Active Directory-tjenesten, klikker du Begrens tillatelse for å bruke Information Rights Management.

 5. Klikk Ja, start aktivering av beskyttelse under Start aktivering.

 6. Hvis du vil tilordne et passord til dokumentet slik at bare de korrekturleserne som vet passordet, kan fjerne beskyttelsen, skriver du inn et passord i boksen Skriv inn nytt passord (valgfritt), og deretter bekrefter du passordet.

  Viktig!: Hvis du velger ikke å bruke et passord, kan alle korrekturlesere endre dine redigeringsbegrensninger.

 1. Klikk Beskytt dokument og deretter Begrens formatering og redigering i Beskytt-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Klikk Stopp beskyttelse i oppgaveruten Beskytt dokument.

Obs!: Hvis du bruker et passord til å legge til beskyttelse i dokumentet, må du skrive inn passordet før du kan oppheve beskyttelsen.

Hvordan håndheves passordpolicyregler?

IT-administratorer håndhever policyer for sterke passord ved å konfigurere innstillinger for gruppepolicy som samsvarer med organisasjonens sikkerhetsbehov. Hvis du vil lese mer om hvordan du distribuerer passordpolicyregler i en organisasjon, kan du søke etter TechNet-artikkelen Planlegge innstillinger for passordkompleksitet for Office 2013.

To vanlige feilmeldinger vises når du prøver å beskytte en fil som inneholder et passord som ikke overholder passordpolicyreglene.

 • Passordet oppfyller ikke kravet for minimumslengde. En varselmelding vises, og denne angir at du må bruke flere tegn. Løsning: Bruk et passord som oppfyller eller overskrider kravet for minimumslengde som er angitt i meldingen.

  Feilmelding som vises når minste antall tegn for et passord ikke oppfylles

 • Passordet oppfyller ikke minimumskravene til kompleksitet. En varselmelding vises, og denne angir at du må bruke flere typer tegn. Løsning: Bruk et passord som oppfyller eller overskrider minimumskravene som er angitt i meldingen.

  Feilmelding som vises når for få typer tegn brukes i et passord

Beslektede emner

Hvorfor åpnes filen i skrivebeskyttet modus?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×