Legge til eller fjerne beskyttelse i et dokument, en arbeidsbok eller en presentasjon

Legge til eller fjerne beskyttelse i et dokument, en arbeidsbok eller en presentasjon

I Microsoft Office kan du bruke passord for å hindre at andre åpner eller redigerer dokumenter, arbeidsbøker og presentasjoner. Du kan også bruke dokumentbeskyttelse til å begrense hvilke typer endringer korrekturlesere kan gjøre.

Advarsel: Hvis du ikke husker passordet ditt, er det viktig å vite at Microsoft ikke kan hente glemte passord.

I denne artikkelen

 • Klikk Fil > Informasjon > Beskytt dokument i et åpent dokument.

  Følgende alternativer vises:

  Beskytt dokument-knappen med alternativer

  • Merk som endelig:    Gjør dokumentet skrivebeskyttet.

   Når et dokument er merket som endelig, vil muligheten for skriving, redigering, kommandoer og korrekturmerker være deaktivert eller slått av, og dokumentet blir skrivebeskyttet. Kommandoen Merk som endelig hjelper deg med å formidle at du deler en fullført versjon av et dokument. Den bidrar også til å hindre korrekturlesere eller andre lesere i å gjøre utilsiktede endringer i dokumentet.

   Når du merker et dokument som endelig, får du spørsmål om å lagre filen. Neste gang du åpner det, ser du meldingen Merket som endelig i gult øverst i dokumentet. Hvis du velger Rediger likevel, blir ikke dokumentet merket som endelig lenger.

  • Krypter med passord:    Angi et passord for dokumentet.

   Viktig: Oppbevar passordet på et trygt sted. Hvis du mister eller glemmer passordet, kan det ikke gjenopprettes.

   Når du velger Krypter med passord, vises dialogboksen Krypter dokument. Skriv inn et passord i Passord-boksen, og skriv det inn igjen når du blir bedt om det. Viktig! Microsoft kan ikke hente frem tapte eller glemte passord, så oppbevar en liste over passordene og de tilhørende filnavnene på et trygt sted.

 • Begrens redigering:    Kontroller hvilke typer endringer som kan gjøres i dokumentet.

  Når du velger Begrens redigering, vil du se tre alternativer:

  • Formateringsbegrensninger    Dette reduserer formateringsalternativene og bevarer utseende og virkemåte. Klikk Innstillinger for å velge hvilke stiler som skal være tillatt.

  • Redigeringsbegrensninger    Du bestemmer hvordan filen kan redigeres, eller du kan deaktivere redigering. Klikk Unntak eller Flere bruker for å bestemme hvem som skal kunne redigere.

  • Start aktivering    Klikk Ja, start aktivering av beskyttelse for å velge passordbeskyttelse eller brukergodkjenning. Du kan også klikke Begrens tillatelse for å legge til eller fjerne redaktører med begrensede tillatelser.

  • Begrens tillatelse etter person:    Bruk en Windows Live-ID til å begrense tillatelser.

   Du kan bruke en Windows Live-ID eller en Microsoft Windows-konto til å begrense tillatelser. Du kan gi tillatelser ved hjelp av en mal som brukes av organisasjonen, eller du kan legge til tillatelser ved å klikke Begrens tilgang. Hvis du vil lære mer om Information Rights Management, kan du se Information Rights Management i Office.

 • Legge til en digital signatur    Legg til en synlig eller usynlig digital signatur.

  Digitale signaturer godkjenner digital informasjon, for eksempel dokumenter, e-postmeldinger og makroer, ved hjelp av datamaskinkryptologi. Digitale signaturer opprettes ved å skrive inn en signatur eller ved å bruke et bilde av en signatur til å verifisere ekthet, integritet og ikke-avvisning. Se koblingen på slutten av dette emnet hvis du vil lære mer om digitale signaturer.

  Hvis du vil vite mer om digitale signaturer, kan du se Digitale signaturer og sertifikater.

 • Klikk Fil > Informasjon > Beskytt dokument i et åpent dokument.

  Følgende alternativer vises:

  Beskytt dokument-knappen med alternativer

  • Fjerne Merk som endelig:    Når du merker et dokument som endelig, ber Word deg om å lagre filen. Neste gang du åpner den, ser du meldingen MERKET SOM ENDELIG i gult øverst i dokumentet. Hvis du klikker Rediger likevel, vil ikke dokumentet lenger være merket som endelig.

  • Fjerne passordkryptering:    Hvis du vil fjerne passordkryptering fra dokumentet, åpner du dokumentet og skriver inn passordet i Passord-boksen. Klikk Fil > Informasjon > Beskytt dokument > Krypter med passord. Slett deretter innholdet i Passord-boksen, klikk OK, og lagre dokumentet på nytt.

  • Fjerne redigeringsbegrensninger:    Hvis du vil fjerne redigeringsbegrensningene, klikker du Stopp beskyttelse nederst i Begrens redigering-ruten.

  • Fjerne eller endre begrenset tilgang:    Hvis du vil fjerne eller endre begrenset tilgang, åpner du filen og klikker deretter Endre tillatelse i det gule feltet øverst i dokumentet.

  • Fjerne digital signatur:    Hvis du vil fjerne en digital signatur, åpner du filen, høyreklikker signaturlinjen og klikker Fjern signatur. Du kan også klikke pilen ved siden av signaturen i Signaturer-ruten og deretter klikke Fjern signatur.

 • Klikk Fil > Informasjon > Beskytt arbeidsbok i et åpent regneark.

  Følgende alternativer vises:

  Beskytt arbeidsbok-knapp med alternativer

  • Merk som endelig:    Gjør arbeidsboken skrivebeskyttet.

   Når en arbeidsbok er merket som endelig, er mulighetene for skriving, redigering og korrekturmerking deaktivert eller slått av, og dokumentet blir skrivebeskyttet. Kommandoen Merk som endelig hjelper deg med å formidle at du deler en fullført versjon av en arbeidsbok. Den bidrar også til å hindre korrekturlesere eller andre lesere i å gjøre utilsiktede endringer i arbeidsboken.

   Når du merker en arbeidsbok som endelig, får du spørsmål fra Excel om å lagre filen. Neste gang du åpner den, ser du meldingen MERKET SOM ENDELIG i gult øverst i arbeidsboken. Hvis du klikker Rediger likevel, vil ikke arbeidsboken lenger være merket som endelig.

  • Krypter med passord:    Angi et passord for arbeidsboken.

   Merknad: Oppbevar passordet på et trygt sted. Hvis du mister eller glemmer passordet, kan det ikke gjenopprettes.

   Når du velger Krypter med passord, vises dialogboksen Krypter dokument. Skriv inn et passord i Passord-boksen, og skriv det inn igjen når du blir bedt om det. Viktig! Microsoft kan ikke hente frem tapte eller glemte passord, så oppbevar en liste over passordene og de tilhørende filnavnene på et trygt sted.

  • Beskytt gjeldende ark:    Beskytt regnearket og låste celler.

   Ved hjelp av funksjonen Beskytt gjeldende ark, kan du velge passordbeskyttelse og tillate eller forby andre brukere å merke, formatere, sette inn, slette, sortere eller redigere områder av regnearket.

  • Beskytt arbeidsbokstruktur:    Ved hjelp av funksjonen Beskytt arbeidsbokstruktur kan du velge passordbeskyttelse, og du kan velge alternativer for å hindre at brukere endrer, flytter eller sletter viktige data.

  • Begrense tillatelse etter person:    Installer Windows Rights Management for å begrense tillatelser.

   Du kan bruke en Windows Live-ID eller en Microsoft Windows-konto til å begrense tillatelser. Du kan gi tillatelser ved hjelp av en mal som brukes av organisasjonen, eller du kan legge til tillatelser ved å klikke Begrens tilgang. Hvis du vil lære mer om Information Rights Management, kan du se Information Rights Management i Office.

  • Legge til en digital signatur:    Legg til en synlig eller usynlig digital signatur.

   Digitale signaturer godkjenner digital informasjon, for eksempel dokumenter, e-postmeldinger og makroer, ved hjelp av datamaskinkryptologi. Digitale signaturer opprettes ved å skrive inn en signatur eller ved å bruke et bilde av en signatur til å verifisere ekthet, integritet og ikke-avvisning.

   Hvis du vil vite mer om digitale signaturer, kan du se Digitale signaturer og sertifikater.

 • Klikk Fil > Informasjon > Beskytt arbeidsbok i et åpent regneark.

  Følgende alternativer vises:

  Beskytt arbeidsbok-knapp med alternativer

  • Fjerne Merk som endelig:    Når du merker en arbeidsbok som endelig, ber Excel deg om å lagre filen. Neste gang du åpner den ser du meldingen MERKET SOM ENDELIG i gult øverst i arbeidsboken. Hvis du klikker Rediger likevel, vil ikke arbeidsboken lenger være merket som endelig.

  • Fjerne passordkryptering:    Hvis du vil fjerne passordkryptering fra filen, åpner du arbeidsboken og skriver inn passordet i Passord-boksen. Klikk Fil > Informasjon > Beskytt arbeidsbok > Krypter med passord. Slett deretter innholdet i Passord-boksen, klikk OK, og lagre filen på nytt.

  • Fjerne passordbeskyttelse fra arket:    Hvis du vil fjerne passord fra arket, klikker du Fil > Beskytt gjeldende ark og skriver deretter inn passordet i dialogboksen Opphev arbeidsbokbeskyttelse.

  • Fjerne passord fra arbeidsbokstrukturen:    Hvis du vil fjerne passord fra arbeidsbokstrukturen, klikker du Fil > Beskytt arbeidsbokstruktur og skriver deretter inn passordet i dialogboksen Opphev arbeidsbokbeskyttelse.

  • Fjerne/endre begrenset tilgang:    Hvis du vil fjerne eller endre begrenset tilgang, åpner du filen og klikker deretter Endre tillatelse i det gule feltet øverst i dokumentet.

  • Fjerne innebygd signatur:    Hvis du vil fjerne en digital signatur, åpner du filen, høyreklikker signaturlinjen og klikker Fjern signatur. Du kan også klikke pilen ved siden av signaturen i Signaturer-ruten og deretter klikke Fjern signatur.

 • Klikk Fil > Informasjon > Beskytt presentasjon i et åpent dokument.

  Følgende alternativer vises:

  Beskytt presentasjon-knappen med alternativer

  • Merk som endelig:    Gjør presentasjonen skrivebeskyttet.

   Når en presentasjon er merket som endelig, er muligheten for skriving, redigering, kommandoer og korrekturmerker deaktivert eller slått av, og presentasjonen blir skrivebeskyttet. Kommandoen Merk som endelig hjelper deg med å formidle at du deler en fullført versjon av en presentasjon. Den bidrar også til å hindre korrekturlesere eller andre lesere i å gjøre utilsiktede endringer i presentasjonen.

   Når du merker en presentasjon som endelig, får du spørsmål om å lagre filen. Neste gang du åpner den, ser du meldingen Merket som endelig i gult øverst i presentasjonen. Hvis du velger Rediger likevel, blir ikke presentasjonen merket som endelig lenger.

  • Krypter med passord:    Angi et passord for presentasjonen.

   Forsiktig!: Oppbevar passordet på et trygt sted. Hvis du mister eller glemmer passordet, kan det ikke gjenopprettes.

   Når du velger Krypter med passord, vises dialogboksen Krypter dokument. Skriv inn et passord i Passord-boksen, og skriv det inn igjen når du blir bedt om det. Viktig! Microsoft kan ikke hente frem tapte eller glemte passord, så oppbevar en liste over passordene og de tilhørende filnavnene på et trygt sted.

  • Begrense tillatelse etter person:    Installer Windows Rights Management for å begrense tillatelser.

   Du kan bruke en Windows Live-ID eller en Microsoft Windows-konto til å begrense tillatelser. Du kan gi tillatelser ved hjelp av en mal som brukes av organisasjonen, eller du kan legge til tillatelser ved å klikke Begrens tilgang. Hvis du vil lære mer om Information Rights Management, kan du se Information Rights Management i Office.

  • Legge til en digital signatur:    Legg til en synlig eller usynlig digital signatur.

   Digitale signaturer godkjenner digital informasjon, for eksempel dokumenter, e-postmeldinger og makroer, ved hjelp av datamaskinkryptologi. Digitale signaturer opprettes ved å skrive inn en signatur eller ved å bruke et bilde av en signatur til å verifisere ekthet, integritet og ikke-avvisning.

   Hvis du vil vite mer om digitale signaturer, kan du se Digitale signaturer og sertifikater.

 • Klikk Fil > Informasjon > Beskytt presentasjon i en åpen presentasjon.

  Følgende alternativer vises:

  Beskytt presentasjon-knappen med alternativer

  • Fjern Merk som endelig:    Når du merker en presentasjon som endelig, ber PowerPoint deg om å lagre filen. Neste gang du åpner den, ser du meldingen MERKET SOM ENDELIG i gult øverst i filen. Hvis du velger Rediger likevel, vil ikke presentasjonen lenger være merket som endelig.

  • Fjerne passordkryptering:    Hvis du vil fjerne passordkryptering fra presentasjonen, åpner du filen og skriver inn passordet i Passord-boksen. Klikk Fil > Informasjon > Beskytt presentasjon > Krypter med passord. Slett deretter innholdet i Passord-boksen, klikk OK, og lagre presentasjonen på nytt.

  • Fjerne/endre begrenset tilgang:    Hvis du vil fjerne eller endre begrenset tilgang, åpner du filen og klikker deretter Endre tillatelse i det gule feltet øverst i presentasjonen.

  • Fjerne digital signatur:    Hvis du vil fjerne en digital signatur, åpner du filen, høyreklikker signaturlinjen og klikker Fjern signatur. Du kan også klikke pilen ved siden av signaturen i Signaturer-ruten og deretter klikke Fjern signatur.

 1. Klikk Beskytt dokument og deretter Begrens formatering og redigering i Beskytt-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Merk av for Begrens formatering på et utvalg av stiler under Formateringsbegrensninger i oppgaveruten Beskytt dokument. Deretter klikker du Innstillinger for å spesifisere hvilke stiler en korrekturleser kan legge til eller endre.

 3. Merk av for Tillat bare denne typen redigering i dokumentet under Redigeringsbegrensninger.

 4. Klikk Sporede endringer i listen over redigeringsbegrensninger. (Dette omfatter kommentarer samt innsettinger, slettinger og flyttet tekst.)

  Merknad: For et annet sett med beskyttelsesfunksjoner som bruker Active Directory-tjenesten, klikker du Begrens tillatelse for å bruke Information Rights Management.

 5. Klikk Ja, start aktivering av beskyttelse under Start aktivering.

 6. Hvis du vil tilordne et passord til dokumentet slik at bare de korrekturleserne som vet passordet, kan fjerne beskyttelsen, skriver du inn et passord i boksen Skriv inn nytt passord (valgfritt), og deretter bekrefter du passordet.

  Viktig: Hvis du velger ikke å bruke et passord, kan alle korrekturlesere endre dine redigeringsbegrensninger.

 1. Klikk Beskytt dokument og deretter Begrens formatering og redigering i Beskytt-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Merk av for Tillat bare denne typen redigering i dokumentet under Redigeringsbegrensninger i oppgaveruten Beskytt dokument.

 3. Klikk Kommentarer i listen over redigeringsbegrensninger.

 4. Hvis du vil gi noen personer redigeringsalternativer for bestemte deler av dokumentet, kan du merke områdene i dokumentet, og deretter velger du hvilke brukere (en gruppe eller enkeltpersoner) som kan redigere de merkede områdene i dokumentet. Klikk pil ned ved siden av gruppen eller det individuelle navnet for å finne neste område eller alle områder som gruppen eller personen kan redigere, eller for å fjerne tillatelser for gruppen eller personen.

  Merknad: For et annet sett med beskyttelsesfunksjoner som bruker Active Directory-tjenesten, klikker du Begrens tillatelse for å bruke Information Rights Management.

 5. Klikk Ja, start aktivering av beskyttelse under Start aktivering.

 6. Hvis du vil tilordne et passord til dokumentet slik at bare de korrekturleserne som vet passordet, kan fjerne beskyttelsen, skriver du inn et passord i boksen Skriv inn nytt passord (valgfritt), og deretter bekrefter du passordet.

  Viktig: Hvis du velger ikke å bruke et passord, kan alle korrekturlesere endre dine redigeringsbegrensninger.

 1. Klikk Beskytt dokument og deretter Begrens formatering og redigering i Beskytt-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i Word

 2. Klikk Stopp beskyttelse i oppgaveruten Beskytt dokument.

Merknad: Hvis du bruker et passord til å legge til beskyttelse i dokumentet, må du skrive inn passordet før du kan oppheve beskyttelsen.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×