Legge til eller endre en figur i Office for Mac

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du har lagt til en figur i et dokument, kan du endre den ved å legge til koblingslinjer, endre stilen, legge til et speilbilde, endre farger, og bruke en rekke andre effekter, for eksempel skygger, glød og 3D.

Legge til en figur

 1. Klikk figurer i kategorien Sett inn, pek på en figurtype, og klikk deretter figuren du vil bruke.

  Figurer-knappen i kategorien Sett inn

 2. Dra markøren til ønsket størrelse.

  Tips!: Hvis du vil beholde figurens proporsjoner, kan du holde nede SKIFT mens du drar markøren.

Legge til en Linjekobling mellom to figurer

Du kan legge til en Linjekobling mellom to figurer for å vise dem i forhold til hverandre, for eksempel når du oppretter et flytskjema eller et organisasjonskart.

 1. Klikk figurer i kategorien Sett inn, og klikk deretter linjestilen du vil bruke under linjer.

  Velge en linje på menyen figurer

 2. Hold museknappen nede og tegn linjen der du ønsker slik at den forbinder en figur med en annen.

  Tips!: Hvis du vil tegne en linje med en forhåndsinnstilt vinkel, for eksempel loddrett eller vannrett, holder du nede SKIFT mens du tegner linjen.

 3. Hvis du vil gruppere linjen og figuren sammen slik at de behandles som ett enkelt objekt, holder du nede SKIFT, klikker du koblingen og hver figur den er koblet til, høyreklikk, og klikk deretter gruppen > gruppe.

Endre Figurstil

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter fanen Formater figur.

 2. Klikk stilen du vil bruke i Figurstiler-gruppen.

  Alternativer i Figurstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker Mer PIL NED .

Legge til en gjenspeiling, glød, skygge, 3D eller annen effekt

 1. Klikk figuren, og klikk deretter fanen Formater figur.

 2. Klikk Figureffekter i Figurstiler-gruppen, pek på en effekt kategori, og klikk deretter effekten du vil bruke.

  Alternativer på menyen Figureffekter

Endre fargen på en figur

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter fanen Formater figur.

 2. Klikk pilen ved siden av Figurfyll for å velge ny fyllalternativene eller pilen ved siden av Figuromriss for å endre alternativer for figur-linje i Figurstiler-gruppen.

Endre gjennomsiktigheten til en figur

 1. Klikk Formatruten på fanen Formater figur.

  Knappen Formatrute

 2. Klikk kategorien Fyll og linje i ruten Formater figur, og klikk deretter Fyll eller linje.

 3. Dra glidebryteren for gjennomsiktighet for å oppnå ønsket effekt.

  Formater figur-ruten

Se også

Endre størrelsen på et objekt

Beskjære et bilde

Flytte, rotere eller gruppere et bilde, en tekstboks eller annet objekt

Justere objekter

Gruppere eller dele opp grupperte objekter

Hvilket Office-program bruker du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Gjør ett av følgende:

Legge til en figur

 1. Klikk Figur under Sett innHjem-fanen, pek på en figurtype, og klikk deretter figuren du vil bruke.

  Hjem-fanen i Word, Sett inn-gruppen

 2. Dra markøren til ønsket størrelse.

  Tips!: Hvis du vil beholde figurens proporsjoner, kan du holde nede SKIFT mens du drar markøren.

Legge til en linjekobling mellom to figurer

Du kan legge til en Linjekobling mellom to figurer for å vise dem i forhold til hverandre, for eksempel når du oppretter et flytskjema eller et organisasjonskart.

 1. Klikk Figur under Sett innHjem-fanen, pek på Linjer og koblinger, og klikk deretter linjestilen du vil bruke.

  Hjem-fanen i Word, Sett inn-gruppen

 2. Hold museknappen nede og tegn linjen der du ønsker slik at den forbinder en figur med en annen.

  Tips!: Hvis du vil tegne en linje med en forhåndsinnstilt vinkel, for eksempel loddrett eller vannrett, holder du nede SKIFT mens du tegner linjen.

 3. Hvis du vil gruppere linjen og figuren sammen slik at de behandles som ett enkelt objekt, holder du nede SKIFT, klikker koblingen og hver figur den er koblet til, og deretter på Format-fanen under Ordne klikker du Gruppe Gruppe-knapp og Gruppe.

Endre figurstil

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk ønsket stil under Figurstiler.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker Mer PIL NED .

Legge til en gjenspeiling, skygge, glød, 3D eller annen effekt

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Under Figurstiler klikker du Effekter, peker på en effekt og klikker deretter effekten du vil bruke.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

Gjøre en figur lysere eller mer gjennomsiktig

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Under Figurstiler kan du flytte glidebryteren Gjennomsiktighet slik at bildet blir mer gjennomsiktig.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

  Obs!: Hvis du flytter glidebryteren helt til høyre, figuren blir fullstendig gjennomsiktig og synes ikke å ha noen farge i det hele tatt.

Konvertere en figur til en annen figur

 1. Klikk figuren du vil konvertere til en annen figur.

 2. Pek på en figurtype og deretter figuren du vil bruke i stedet på Figurer under Rediger SmartArtSmartArt-fanen.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

Slette en figur

 • Klikk figuren du vil slette, klikk standardverktøylinjen, og klikk Klipp ut Klipp ut-knappen .

Se også

Endre størrelse på et objekt

Beskjære et bilde

Justere objekter

Flytte, rotere eller gruppere et bilde, en tekstboks eller et annet objekt

Legge til eller endre fyllfargen

PowerPoint

Gjør ett av følgende:

Legge til en figur

 1. Klikk Figur under Sett innHjem-fanen, pek på en figurtype, og klikk deretter figuren du vil bruke.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 2. Dra markøren til ønsket størrelse.

  Tips!: Hvis du vil beholde figurens proporsjoner, kan du holde nede SKIFT mens du drar markøren.

Legge til en linjekobling mellom to figurer

Du kan legge til en Linjekobling mellom to figurer for å vise dem i forhold til hverandre, for eksempel når du oppretter et flytskjema eller et organisasjonskart.

 1. Klikk Figur under Sett innHjem-fanen, pek på Linjer og koblinger, og klikk deretter linjestilen du vil bruke.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 2. Hold museknappen nede og flytt musepekeren over den første figuren til skaleringshåndtakene blir røde, og tegn deretter fra et av de røde skaleringshåndtakene til et av de røde skaleringshåndtakene på den andre figuren.

  Tips!: Hvis du vil tegne en linje med en forhåndsinnstilt vinkel, for eksempel loddrett eller vannrett, holder du nede SKIFT mens du tegner linjen.

 3. Hvis du vil gruppere linjen og figuren sammen slik at de behandles som ett enkelt objekt, holder du nede SKIFT, klikker koblingen og hver figur den er koblet til, og deretter på Format-fanen under Ordne klikker du Gruppe Gruppe-knapp og Gruppe.

Endre figurstil

 1. Klikk figuren du vil endre.

 2. Hjem-fanen, under Format, klikker du Hurtigstiler og deretter stilen du vil bruke.

  Hjem-fanen, Format-gruppen i PowerPoint

Legge til en gjenspeiling, skygge, glød, 3D eller annen effekt

 1. Klikk figuren du vil endre.

 2. Hjem-fanen, under Format, klikker du Hurtigstiler, peker på en effekt og klikker deretter effekten du vil bruke.

  Hjem-fanen, Format-gruppen i PowerPoint

Gjøre en figur lysere eller mer gjennomsiktig

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Under Figurstiler kan du flytte glidebryteren Gjennomsiktighet slik at bildet blir mer gjennomsiktig.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

  Obs!: Hvis du flytter glidebryteren helt til høyre, figuren blir fullstendig gjennomsiktig og synes ikke å ha noen farge i det hele tatt.

Konvertere en figur til en annen figur

 1. Klikk figuren du vil konvertere til en annen figur.

 2. Pek på en figurtype og deretter figuren du vil bruke i stedet på Figurer under Rediger SmartArtSmartArt-fanen.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

Slette en figur

 • Klikk figuren du vil slette, klikk standardverktøylinjen, og klikk Klipp ut Klipp ut-knappen .

Se også

Justere objekter

Beskjære et bilde

Flytte, rotere eller gruppere et bilde, en tekstboks eller et annet objekt

Legge til eller endre fyllfargen

Excel

Gjør ett eller flere av følgende:

Legge til en figur

 1. Standard-verktøylinjen, klikker du Vis eller skjul Medieleseren  Medieleser-knapp .

 2. Klikk Figurer Figurer-fanen , og klikk deretter Alle figurer på hurtigmenyen.

 3. Klikk figuren du vil legge til.

 4. Dra markøren til ønsket størrelse.

  Tips!: Hvis du vil beholde figurens proporsjoner, kan du holde nede SKIFT mens du drar markøren.

Legge til en linjekobling mellom to figurer

Du kan legge til en Linjekobling mellom to figurer for å vise dem i forhold til hverandre, for eksempel når du oppretter et flytskjema eller et organisasjonskart.

 1. Klikk Vis eller skjul medieleseren Medieleser-knappStandard-verktøylinjen.

 2. Klikk Figurer Figurer-fanen , og klikk deretter Linjer og koblinger på hurtigmenyen.

 3. Klikk linjestilen du vil bruke.

 4. Hold museknappen nede og flytt musepekeren over den første figuren til skaleringshåndtakene blir røde, og tegn deretter fra et av de røde skaleringshåndtakene til et av de røde skaleringshåndtakene på den andre figuren.

  Tips!: Hvis du vil tegne en linje med en forhåndsinnstilt vinkel, for eksempel loddrett eller vannrett, holder du nede SKIFT mens du tegner linjen.

 5. Hvis du vil gruppere linjen og figuren sammen slik at de behandles som ett enkelt objekt, holder du nede SKIFT, klikker koblingen og hver figur den er koblet til, og deretter på Format-fanen under Ordne klikker du Gruppe Gruppe-knapp og Gruppe.

Endre figurstil

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk ønsket stil under Figurstiler.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker Mer PIL NED .

Legge til en gjenspeiling, skygge, glød, 3D eller annen effekt

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Under Figurstiler klikker du Effekter, peker på en effekt og klikker deretter effekten du vil bruke.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

Gjøre en figur lysere eller mer gjennomsiktig

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Under Figurstiler kan du flytte glidebryteren Gjennomsiktighet slik at bildet blir mer gjennomsiktig.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

  Obs!: Hvis du flytter glidebryteren helt til høyre, figuren blir fullstendig gjennomsiktig og synes ikke å ha noen farge i det hele tatt.

Konvertere en figur til en annen figur

 1. Klikk figuren du vil konvertere til en annen figur.

 2. Pek på en figurtype og deretter figuren du vil bruke i stedet på Figurer under Rediger SmartArtSmartArt-fanen.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

Slette en figur

 • Klikk figuren du vil slette, klikk standardverktøylinjen, og klikk Klipp ut Klipp ut-knappen .

Se også

Justere objekter

Beskjære et bilde

Flytte, rotere eller gruppere et bilde, en tekstboks eller et annet objekt

Legge til eller endre fyllfargen

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×