Legge til eller endre en arbeidsflyt for lister, biblioteker eller innholdstyper

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Arbeidsflyter må legges til i en liste, et bibliotek eller en innholdstype for å gjøre dem tilgjengelige for bruk i dokumenter eller elementer.

I denne artikkelen

Hvilke typer arbeidsflyter er tilgjengelige?

Hvordan påvirker arbeidsflyttilknytning arbeidsflyten tilgjengelighet

Legge til eller endre en arbeidsflyt for en liste, et bibliotek eller en innholdstype

Hvilke arbeidsflyttyper er tilgjenglige?

Microsoft Office SharePoint Server 2007 inneholder flere forhåndsdefinerte arbeidsflyter som støtter vanlige forretningsprosesser, men organisasjoner kan også opprette og distribuere egendefinerte arbeidsflyter.

Forhåndsdefinerte arbeidsflyter

De forhåndsdefinerte arbeidsflytene i Office SharePoint Server 2007 løser en rekke vanlige forretningsprosesser. Hvis disse arbeidsflytene er aktivert for områdesamlingen, kan du legge til arbeidsflyter i en liste, et bibliotek, eller en innholdstype. Flere av de forhåndsdefinerte arbeidsflytene, for eksempel godkjenning, samle inn tilbakemelding og arbeidsflyter for innsamling av signaturer, er forhåndstilknyttede med innholdstypen dokument, som betyr at de er automatisk tilgjengelig i dokumentbiblioteker.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med de enkelte forhåndsdefinerte arbeidsflytene, se koblingene under Se også.

Egendefinerte arbeidsflyter

Hvis organisasjonen har behov for flere arbeidsflyter, må disse installeres og aktiveres for området av en serveradministrator.

Det er to måter egendefinerte arbeidsflyter kan opprettes for Office SharePoint Server 2007:

 • Profesjonelle programvareutviklere kan opprette arbeidsflyter ved hjelp av Visual Studio 2005 utvidelser for Windows Workflow Foundation     Disse arbeidsflytene inneholder egendefinert kode og arbeidsflytaktiviteter aktiviteter. Når en profesjonell utvikler har opprettet egendefinerte arbeidsflyter, kan en serveradministrator distribuere dem på tvers av flere områder.

 • Webutviklere kan utforme arbeidsflyter uten kode for bruk i en bestemt liste eller et bibliotek ved hjelp av et nettutformingsprogram, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007     Disse arbeidsflytene som er opprettet fra en liste over tilgjengelige arbeidsflytaktiviteter, og webutviklere som oppretter arbeidsflyten kan distribuere arbeidsflytene direkte til listen eller biblioteket der de skal brukes.

Til toppen av siden

Hvordan arbeidsflyttilknytning påvirker arbeidsflyttilgjengelighet

En arbeidsflyt uten kode som ble opprettet i Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan distribueres direkte til listen eller biblioteket den skal brukes i, men alle egendefinerte arbeidsflyter som installeres på serveren, må legges til i lister, biblioteker eller innholdstyper for at de skal være tilgjengelige for dokumenter eller elementer på et bestemt sted. Du må ha tillatelsen Administrere lister for å legge til en arbeidsflyt i en liste, et bibliotek eller en innholdstype. I de fleste tilfeller utføres denne oppgaven av områdeadministratorer eller enkeltpersoner som administrerer bestemte lister eller biblioteker.

Tilgjengeligheten av en arbeidsflyt i et område varierer, avhengig av hvor den legges til:

 • Hvis du legger til en arbeidsflyt direkte i en liste eller et bibliotek, er den bare tilgjengelig for elementer i listen eller biblioteket.

 • Hvis du legger til en arbeidsflyt i en listeinnholdstype (en forekomst av en områdeinnholdstype som er lagt til i en bestemt liste eller et bestemt bibliotek), er den bare tilgjengelig for elementer av denne innholdstypen i den bestemte listen eller det bestemte biblioteket som innholdstypen er knyttet til.

 • Hvis du legger til en arbeidsflyt for en områdeinnholdstype, er arbeidsflyten tilgjengelig for alle elementer med denne innholdstypen i alle lister og biblioteker en forekomst av denne områdeinnholdstypen er lagt til i. Hvis du vil at en arbeidsflyt skal være tilgjengelig på tvers av lister og biblioteker i en områdesamling for elementer med en bestemt innholdstype, er det best å legge til arbeidsflyten direkte i en områdeinnholdstype.

Til toppen av siden

Legge til eller endre en arbeidsflyt for en list, et bibliotek eller en innholdstype

Før du prøver å legge til en arbeidsflyt, bør du kontakte serveradministratoren for å kontrollere hvilke arbeidsflyter som er installert og aktivert for området. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til eller endrer en av de forhåndsdefinerte arbeidsflytene som leveres med Office SharePoint Server 2007, se koblingene under Se også.

Når du legger til en arbeidsflyt i en liste, et bibliotek eller en innholdstype, kan du tilpasse arbeidsflyten til det bestemte stedet ved å angi ulike alternativer:

 • Navnet på denne forekomsten av arbeidsflyten

 • Oppgavelisten der arbeidsflytrelaterte oppgaver lagres

 • Logglisten der alle hendelser som er relatert til arbeidsflyten, registreres

 • Hvordan du vil at arbeidsflyten skal startes

 • Tilleggsalternativer som bare gjelder for denne bestemte arbeidsflyten (for eksempel hvordan oppgaver skal rutes til deltakere, hvilke omstendigheter som gjør at arbeidsflyten fullføres, og hvilke handlinger som utføres når arbeidsflyten er fullført uten feil)

Hvis du vil legge til en ny arbeidsflyt i en liste, et bibliotek eller en innholdstype, eller du vil endre innstillingene for en arbeidsflyt som allerede er knyttet til en liste, et bibliotek eller en innholdstype, følger du den samme fremgangsmåten.

 1. Gjør ett av følgende for å åpne siden Legg til en arbeidsflyt eller siden Endre en arbeidsflyt for listen, biblioteket eller innholdstypen du vil legge til eller endre en arbeidsflyt for:

  • For en liste eller et bibliotek:

   1. Åpne listen eller biblioteket du vil legge til eller endre en arbeidsflyt for.

   2. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen Innstillinger-meny , eller klikk innstillinger for typen bibliotek du åpner.

    Hvis du for eksempel åpner et dokumentbibliotek, klikker du Innstillinger for dokumentbibliotek.

   3. Klikk Arbeidsflytinnstillinger under Tillatelser og behandling.

  • For en listeinnholdstype:

   1. Åpne listen eller biblioteket som inneholder forekomsten av listeinnholdstypen du vil legge til eller endre en arbeidsflyt for.

   2. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen Innstillinger-meny , eller klikk innstillinger for typen bibliotek du åpner.

    Klikk for eksempel Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

   3. Klikk navnet på innholdstypen under Innholdstyper.

    Obs!: Hvis listen eller biblioteket ikke er konfigurert slik at flere innholdstyper tillates, vises ikke Innholdstyper-delen på Tilpass-siden for listen eller biblioteket.

   4. Klikk Arbeidsflytinnstillinger under Innstillinger.

  • For en innholdstype for område:

   1. På hjemmesiden for områdesamlingen på Områdehandlinger-menyen Knappesymbol , pek på Innstillinger for område, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

   2. Under Gallerier klikker du Innholdstyper for område.

   3. Klikk navnet på områdeinnholdstypen du vil legge til eller endre en arbeidsflyt for, og klikk deretter Arbeidsflytinnstillinger.

    Obs!: Hvis det allerede er lagt til arbeidsflyter i listen, biblioteket eller innholdstypen, kommer du direkte til siden Endre arbeidsflytinnstillinger i dette trinnet, og du må klikke Legg til en arbeidsflyt for å gå til siden Legg til en arbeidsflyt. Hvis det ikke er lagt til noen arbeidsflyter i listen, biblioteket eller innholdstypen, kommer du direkte til siden Legg til en arbeidsflyt i dette trinnet.

 1. Klikk Legg til en arbeidsflyt på siden Endre arbeidsflytinnstillinger, eller klikk navnet på arbeidsflyten du vil endre innstillingene for.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du legger til en arbeidsflyt, klikker du navnet på arbeidsflytmalen du vil bruke, i delen Arbeidsflyt på siden Legg til en arbeidsflyt.

  • Hvis du endrer innstillingene for en arbeidsflyt, følger du fremgangsmåten nedenfor for å endre de ønskede innstillingene på siden Endre en arbeidsflyt.

 3. Skriv inn et unikt navn på arbeidsflyten i Navn-delen.

  1. Angi hvilken oppgaveliste som skal brukes med denne arbeidsflyten, i delen Oppgaveliste.

   Obs!: 

   • Du kan bruke standardlisten for Oppgaver eller opprette en ny oppgaveliste. Hvis du bruker standardlisten for Oppgaver, kan arbeidsflytdeltakere enkelt finne og vise arbeidsflytoppgavene ved å bruke visningen Mine oppgaver for Oppgaver-listen.

   • Hvis oppgavene for denne arbeidsflyten vil avsløre sensitive eller konfidensielle data som du vil holde atskilt fra den generelle Oppgaver-listen, bør du opprette en ny oppgaveliste.

   • Hvis organisasjonen skal ha mange arbeidsflyter, eller hvis arbeidsflyter skal omfatte mange oppgaver, bør du opprette en ny oppgaveliste. I denne forekomsten kan du vurdere å opprette oppgavelister for hver arbeidsflyt.

 4. I delen Loggliste velger du en loggliste du vil bruke med denne arbeidsflyten. Logglisten viser alle hendelsene som oppstår under hver forekomst av arbeidsflyten.

  Obs!: Du kan bruke standard loggliste, eller du kan opprette en ny loggliste. Hvis organisasjonen vil bruke flere arbeidsflyter, vil du kanskje opprette en loggliste for hver arbeidsflyt.

 5. I delen Startalternativer angir du hvordan, når eller av hvem en arbeidsflyt kan startes.

  Obs!: 

  • Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelige hvis de ikke støttes av arbeidsflytmalen du valgte.

  • Alternativet Start denne arbeidsflyten for å godkjenne publisering av en hovedversjon av et element er bare tilgjengelig hvis det er aktivert støtte for versjonskontroll av hovedversjoner og underordnede versjoner for biblioteket og hvis arbeidsflytmalen du valgte, kan brukes til innholdsgodkjenning.

 6. Hvis du legger til denne arbeidsflyten i en innholdstype for område, angir du om du vil legge til arbeidsflyten i alle innholdstyper som arver egenskaper fra denne innholdstypen, under Oppdater innholdstyper for liste og område.

  Obs!: Delen Oppdater innholdstyper for liste og område vises bare for innholdstyper for område på siden Legg til en arbeidsflyt.

 7. Hvis det finnes flere tilpasningsalternativer for arbeidsflyten, klikker du Neste, og deretter angir du ønskede alternativer på tilpasningssiden for arbeidsflyten.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser de enkelte forhåndsdefinerte arbeidsflytene, se koblingene under Se også.

 8. Hvis det ikke finnes flere tilpasningsalternativer for arbeidsflyten, klikker du OK.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×