Legge til egendefinert hjelpetekst i en skjemamal

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Slik at brukerne forstår formålet med skjemaet, og å bidra til å fylle ut du kan legge til instruksjonstekst for hjelp i skjemamalen.

Denne artikkelen forklarer hvordan du finner den beste typen hjelpetekst for skjemamalen ved å finne faktorer som hva slags type skjemamal du oppretter, publikum, hvor stor skjemamalen skal distribueres, og om brukerne skal fylle ut skjemaer basert på din skjemamal ved hjelp av en nettleser.

I denne artikkelen

Vurderinger for kompatibilitet

Typer hjelp

Opprette en visning for å vise hjelp

Opprette en egendefinert oppgaverute for å vise hjelp

Bruke betinget formatering til å vise kontekstavhengig hjelp

Opprette en hyperkobling til en eksisterende hjelpefil eller webområde

Legge til instruksjoner for brukere å vise hjelpesystemet for InfoPath

Vurderinger for kompatibilitet

Når du utformer en skjemamal i Microsoft Office InfoPath 2007, kan du velge å utforme en nettleserkompatibel skjemamal. Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, vil enkelte funksjoner er ikke tilgjengelig. Hvis du for eksempel støttes egendefinerte oppgaveruter som ofte brukes til å vise egendefinert hjelpetekst, ikke i webleserkompatible skjemamaler. Hvis du vil legge til hjelp i en webleserkompatibel skjemamal, kan du bruke alternative måter å legge til hjelp, for eksempel bruker betinget formatering til å vise kontekstavhengig hjelp.

Til toppen av siden

Typer hjelp

Avhengig av kompleksiteten i skjemamalen og behovene til brukerne, kan du legge til ulike typer hjelpetekst, forskjellige måter. Avhengig av skjemamalen, kan du bruke mer enn én type hjelpetekst i skjemamalen. Nedenfor finner du en liste over de vanligste måtene å vise hjelpetekst i skjemamalen:

 • Hjelp for visning    Opprette en separat visning for å vise hjelpetekst når du vil gi detaljerte instruksjoner til brukerne. Du kan opprette en hjelpevisning som bare viser hjelpetekst, eller du kan kopiere kontrollene du har lagt til i standardvisningen av skjemamalen og inkludere tilhørende hjelpetekst. Ved å legge til kontroller med hjelpetekst oppgi en alternativ visning for å fylle ut skjemaet – en som inneholder kontekstavhengig hjelp for hver inndeling eller kontroll. Dette er en nyttig måte når publikum inneholder både nye brukere som trenger ekstra hjelp, og erfarne brukere som allerede vet hvordan du fyller ut skjemaet.

  Tips!: Webleserkompatible skjemamaler støtter ikke egendefinerte oppgaveruter, er å bruke hjelpevisninger til å vise hjelpetekst et godt alternativ egendefinerte oppgaveruter.

 • Egendefinert oppgaverute    En egendefinert oppgaverute er en HTML-fil der innholdet vises i en InfoPath-oppgaveruten når en bruker fyller ut et skjema. Du kan angi én HTML-filen skal åpnes i standard egendefinert oppgaverute for skjemamalen, men du kan legge til flere HTML-filer som ressursfiler i skjemamalen og deretter opprette hyperkoblinger mellom dem. Bare HTML-filer kan vises i egendefinerte oppgaveruter. Egendefinerte oppgaveruter kan gi skjema-spesifikke kommandoer og hjelpeinnhold. Du kan legge til en HTML-fil direkte i skjemamalen, slik at brukere kan vise den egendefinerte oppgaveruten Hjelp mens de fyller ut skjemaet i frakoblet modus, eller du kan koble den egendefinerte oppgaveruten til en HTML-fil som er lagret i en annen plassering. Hvis du har tenkt å oppdatere hjelpen ofte, men ikke vil publisere skjemamalen hver gang en oppdatering er gjort i HTML-hjelp-filen, er det for eksempel en god idé å lagre HTML-filen i en annen plassering, og koble til den fra den egendefinerte oppgaveruten. Husk at webleserkompatible skjemamaler ikke støtter egendefinerte oppgaveruter, slik at du skal opprette en egendefinert oppgaverute bare for skjemaer som skal fylles i InfoPath.

 • Betinget formatering     Du kan bruke betinget formatering til å angi ulike formateringsalternativer for en kontroll som er basert på betingelser som forekommer i skjemaet. Hvis de angitte betingelsene er oppfylt når en bruker fyller ut et skjema, brukes den betingede formateringen. Når du legge til hjelpetekst i en inndeling i skjemamalen og legge til betinget formatering til at inndelingen, gjør du en bruker til å vise eller skjule kontekstavhengig hjelpetekst for en inndeling eller kontroll etter behov, uten veksling mellom visninger. Dette er en nyttig måte å gi hjelp for bestemte inndelinger eller kontroller for brukere som vil ha hjelp.

 • Ekstern hjelp     Du kan legge til en kobling til en ekstern fil, for eksempel en HTML-fil på et webområde. Hvis webområdet for kundestøtte for organisasjonen inneholder en webside for å starte en chatteøkt for direkte med en kundestøtterepresentant, kan du for eksempel legge til en hyperkobling i skjemamalen som gjør det mulig å åpne siden i webleseren. Denne metoden er nyttig når du utformer en skjemamal for en annen avdeling i organisasjonen, og denne avdelingen er best kvalifisert til å gi brukere hjelp eller kundestøtte.

 • Feltet InfoPath hjelpesystemet for brukere som fyller ut skjemaer     InfoPath inneholder et eget hjelpesystem for brukere som fyller ut skjemaer. Ved å be brukerne å trykke F1 mens de fyller ut et skjema, kan du aktivere de får tilgang til disse emnene i Hjelp om standard InfoPath-funksjonalitet. Bruk denne fremgangsmåten for skjemaer som brukere fyller ut ved hjelp av InfoPath bare.

Til toppen av siden

Opprette en visning for å vise hjelp

Hvis du vil opprette en egen visning i skjemamalen for brukere å vise hjelp om fyller ut skjemaet, må du først opprette en hjelpevisning for skjemamalen og legge til en knapp til skjemaets standardvisning som brukere kan klikke for å få tilgang til hjelp-visningen.

Opprette en hjelpevisning

 1. Klikk Administrer visningerVis-menyen.

 2. Under Handlinger i visninger-oppgaveruten, klikker du Legg til en ny visning.

 3. Skriv inn et navn på Hjelp-visningen i boksen navn på ny visning, og klikk deretter OK.

  Skriv for eksempel Hjelp.

 4. Klikk i visningen som du nettopp la til, og Skriv inn eller Lim inn hjelpeteksten du vil bruke på skjemamalen.

 5. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 6. Klikk -knappen i oppgaveruten Kontroller.

 7. Høyreklikk knappen du la til, og klikk deretter Knappeegenskaper på hurtigmenyen.

 8. Klikk på Generelt-fanen.

 9. Skriv inn en etikett for knappen i etikett-boksen. Skriv for eksempel Gå tilbake til skjemaet.

 10. Klikk regler.

 11. Klikk Legg til i dialogboksen regler.

 12. Klikk Legg til handling.

 13. Klikk Bytt visning i handling-boksen.

 14. Klikk navnet på standardvisningen i Vis-boksen.

 15. Klikk OK fire ganger for å gå tilbake til skjemamalen.

Når du oppretter hjelp-visning for skjemamalen, må du legge til en knapp i standardvisningen, slik at brukere enkelt kan ha tilgang til hjelp-visningen når de fyller ut skjemaet.

Legge til en knapp til standardvisningen

 1. Klikk Administrer visningerVis-menyen.

 2. Klikk navnet på standardvisning i oppgaveruten visninger.

 3. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 4. Klikk -knappen i oppgaveruten Kontroller.

 5. Høyreklikk knappen du la til, og klikk deretter Knappeegenskaper på hurtigmenyen.

 6. Klikk på Generelt-fanen.

 7. Skriv inn en etikett for knappen i etikett-boksen. Skriv for eksempel Hjelp.

 8. Klikk regler.

 9. Klikk Legg til i dialogboksen regler.

 10. Klikk Legg til handling.

 11. Klikk Bytt visning i handling-boksen.

 12. Klikk navnet på hjelpevisningen du har lagt til i den forrige fremgangsmåten i Vis-boksen.

 13. Klikk OK fire ganger for å gå tilbake til skjemamalen.

Tips!: Du kan også legge til de samme kontrollene visningen hjelp som allerede finnes i standardvisningen. Dette gir brukere velge mellom fyller ut skjemaet i standardvisningen hvis de ikke trenger hjelp eller bruke visningen hjelp til å fylle ut skjemaet hvis de trenger for å se instruksjoner for hjelp-tekst.

Til toppen av siden

Opprette en egendefinert oppgaverute for å vise hjelp

Obs!: Før du oppretter en egendefinert oppgaverute for å vise hjelp i skjemamalen, bør du vurdere følgende:

 • Webleserkompatible skjemamaler støtter ikke egendefinerte oppgaveruter.

 • Før du aktiverer en egendefinert oppgaverute, må du først opprette en HTML-fil for den egendefinerte oppgaveruten ved hjelp av et HTML-redigeringsprogram for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Slik oppretter og aktiverer en egendefinert oppgaverute, gjør du følgende:

 1. Klikk Alternativer for skjemaVerktøy-menyen.

 2. Klikk programmering under kategori.

 3. Merk av for Aktiver egendefinert oppgaverute.

 4. Skriv inn navnet du vil skal vises øverst på den egendefinerte oppgaveruten i boksen navn på oppgaverute. Skriv for eksempel Hjelp.

 5. Hvis du vil legge til en fil i skjemamalen, klikk Ressursfiler.

  Obs!: Skriv inn den absolutte banen for plasseringen til HTML-filen for å koble en fil til skjemamalen, i plasseringsboksen i ruten, og klikk deretter OK.

  Sikkerhetsmerknad: Det anbefales at du kobler til en HTML-fil som er plassert i samme domene som skjemamalen. Brukere som åpner et skjema som er basert på skjemamalen, ellers se et varsel.

 6. Klikk Legg til i dialogboksen Ressursfiler.

 7. Bla til og velge HTML-filen du vil bruke, og klikk deretter OK i dialogboksen Legg til fil.

 8. Legge til disse filene hvis HTML-fil som du har lagt til refererer til flere filer, for eksempel gjennomgripende stilark.

  Tips!: Du kan angi én HTML-filen skal åpnes i standard egendefinert oppgaverute for skjemamalen, men du kan legge til flere HTML-filer som ressursfiler i skjemamalen og deretter opprette hyperkoblinger mellom dem.

 9. Klikk navnet på HTML-filen du nettopp la til, i boksen plassering for oppgaverute i dialogboksen Alternativer for skjema.

 10. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL + SKIFT + B. Den egendefinerte oppgaveruten du nettopp opprettet skal vises som standard når du forhåndsviser skjemamalen.

Til toppen av siden

Bruke betinget formatering til å vise kontekstavhengig hjelp

Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du bruker betinget formatering til å vise eller skjule kontekstavhengig hjelp.

 1. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 2. Merk av i boksen i oppgaveruten Kontroller, og klikk deretter inndelingen.

 3. Klikk i inndelingen som du nettopp la til skjemamalen, og Skriv inn hjelpetekst.

 4. Slette etikett standardteksten for avmerkingsboksen, og skriv deretter Klikk for å vise eller skjule hjelp.

 5. Klikk fanen for inndelingen i skjemamalen, og klikk deretter Betinget formateringFormat-menyen.

 6. Klikk på Legg til.

 7. Klikk Velg et felt eller gruppe under Hvis denne betingelse er SANN, i den første boksen.

 8. Velg feltet som tilsvarer avmerkingsbokskontrollen du har lagt til i trinn 2 i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

 9. Klikk er lik i den andre boksen i dialogboksen Betinget Format.

 10. Velg Usann i den tredje boksen.

 11. Under Bruk denne formateringen, velger du avmerkingsboksen Skjul denne kontrollen.

  Obs!: Denne betingelsen betyr at hvis det er merket av for dette, delen vises.

 12. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Opprette en hyperkobling til en eksisterende hjelpefil eller webområde

Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du legger til en hyperkobling fra skjemamalen til en ekstern hjelpefil, for eksempel en HTML-fil eller en kompilert hjelpefil (CHM), eller til et nettsted, for eksempel et webområde for kundestøtte.

Obs!: 

 • Kontroller at ekstern hjelpefil eller et webområde du oppretter en kobling til er tilgjengelig for brukerne. Hvis du vil legge til en kobling til en HTML-fil i en skjemamal som bare er kompatibel med InfoPath (altså brukere må bruke InfoPath til å fylle ut skjemaer som er basert på malen), kan du legge til HTML-filer i skjemamalen ved å legge dem som ressursfiler som åpnes i en egendefinert oppgaverute. For webleserkompatibel skjemamal, bør du publiserer HTML-filer til et område som er tilgjengelig for brukerne, helst samme webområde der skjemamalen befinner seg, og opprette en statisk hyperkobling i skjemamalen som peker til eksterne HTML fil.

 • Hvis du bestemmer deg for å bruke et annet format på hjelpefilen, for eksempel en CHM-fil, må du huske å kontrollere om filformatet du velger støttes på operativsystemene på brukernes datamaskiner.

Opprette en statisk hyperkobling til en ekstern fil

 1. Klikk der du vil sette inn en hyperkobling, eller Merk teksten eller bildet du vil gjøre til en hyperkobling på skjemamalen.

 2. Klikk Sett inn hyperkobling Knappesymbolstandardverktøylinjen

 3. Klikk på Generelt-fanen.

 4. Skriv inn URL-adressen som du vil koble til, i adresse-boksen.

 5. Hvis du vil endre hyperkoblingsteksten som vises i skjemamalen, skriver du inn teksten du vil bruke, i tekstboksen.

  Obs!: Hvis du har valgt et bilde i trinn 1, er dette alternativet er ikke tilgjengelig.

 6. Hvis du vil tilordne et skjermtips som skal vises når en bruker flytter pekeren over hyperkoblingen, klikker du kategorien Avansert, og skriv deretter inn teksten du vil vise i skjermtips-boksen.

 7. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Legge til instruksjoner for brukere å vise hjelpesystemet for InfoPath

Inneholder et eget hjelpesystem som personer kan bruke når de fyller ut skjemaer i InfoPath. Dette hjelpesystemet inneholder informasjon om vanlige oppgaver, for eksempel aktivere eller deaktivere Autofullfør og stavekontrollerer tekst i et skjema. Som en skjemautformeren, kan du åpne InfoPath hjelp for skjemabrukere ved å trykke F1 når du forhåndsviser et skjema i forhåndsvisningsvinduet.

Hjelp for skjemabrukere er begrenset til oppgaver som gjelder for alle skjemaer, slik at det er lurt å legge til egendefinert hjelp for skjemamalene du utformer. For å hjelpe brukerne med å vise hjelpesystemet for InfoPath når de fyller ut et skjema, kan du legge til instruksjoner i skjemamalen som forklarer hvordan du får tilgang til hjelpesystemet. Du kan for eksempel inneholde én av de følgende eksemplene i skjemamalen:

 • Trykk F1 for å åpne Hjelp for InfoPath.

 • Klikk Hjelp for Microsoft Office InfoPathHjelp-menyen for å åpne Hjelp for InfoPath.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×