Legge til dynamisk innhold på en side

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan lage dynamiske visninger av innholdet ved å bruke Nettdelfor innholdsspørring. Du kan tilpasse spørringen som bestemmer hvilket innhold som vises, og tilpasse visningsinnstillingene som bestemmer hvordan innholdet vises på siden.

I denne artikkelen

Hva er innholdsspørring?

Bygge en spørring

Tilpasse datavisningen

Hva er innholdsspørring?

Innholdsspørring er en webdel som viser en dynamisk elementgruppe basert på spørringen du lager med en webleser. Du bruker spørringen til å angi hvilke elementer som skal vises, og kan angi visningsalternativer som bestemmer hvordan elementene vises på den ferdige siden.

Elementene som vises av webdelen for innholdsspørring, representerer alltid de nyeste elementene spørringen henter frem og som sideviseren har adgang til. Spørringen aktiveres hver gang siden som inneholder webdelen for innholdsspørring, åpnes. Hvis det legges til nytt innhold som oppfyller spørringskriteriene, vises innholdet automatisk av webdelen for innholdsspørring.

Obs!: Det kan forekomme en forsinkelse på fem minutter fra innholdet legges til og til det vises av webdelen for innholdsspørring.

Når du har lagt til webdelen for innholdsspørring, kan du endre hvilke elementer som vises og hvordan de vises, ved å redigere webdelen. Hvis du vil redigere webdelen for innholdsspørring, klikker du Rediger-knappen øverst i webdelens høyre hjørne, og klikker Endre delt webdel. En ny oppgaverute åpner seg og viser innstillingene til webdelen for innholdsspørring.

Det finnes fire innstillingskategorier:

 • Spørring      Bruk disse innstillingene til å bygge spørringen. Hvis du vil ha mer informasjon om disse innstillingene, kan du se delen bygge en spørring.

 • Presentasjon      Bruk disse innstillingene til å tilpasse presentasjonen av elementene som hentes av spørringen. Hvis du vil ha mer informasjon om disse innstillingene, kan du se delen Tilpass datapresentasjonen.

 • Utseende      Bruk disse innstillingene til å justere utseendet på webdelen seg selv. Du kan endre tittel, høyde, bredde og chrome (utforming og navigasjon elementene som rammer webdelen) for webdelen ved å endre innstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om disse innstillingene, kan du se artikkelen Tilpasse webdeler.

 • Oppsett      Bruk disse innstillingene til å justere oppsettet for webdelen. Du kan endre om webdelen er synlig, retning (venstre mot høyre, høyre mot venstre eller ingen), som sone webdelen den skal vises i (topp, venstre kolonne eller høyre kolonne), og Soneindeks for webdelen. Hvis du vil ha mer informasjon om disse innstillingene, kan du se artikkelen Tilpasse webdeler.

 • Avansert      Bruk disse innstillingene til å justere en rekke mer avanserte alternativer for webdelen. Hvis du vil ha mer informasjon om disse innstillingene, kan du se artikkelen Tilpasse webdeler.

Til toppen av siden

Lage en spørring

Du kan angi hvilket innhold som skal hentes frem ved å bruke de følgende innstillingene for spørring.

 • Kilde      Denne innstillingen bestemmer omfanget av spørringen. Denne innstillingen er obligatorisk. Det finnes tre alternativer:

  • Vis elementer fra alle områder i denne områdesamlingen      Velg dette alternativet hvis du vil kjøre spørringen mot hele områdesamlingen. Dette er standardinnstillingen.

  • Vis elementer fra de følgende sidene og alle undersidene      Velg dette alternativet hvis du vil begrense spørringen til et bestemt område i områdesamlingen. Du kan skrive adressen til området, men vi anbefaler at du velger en side med Bla gjennom-knappen. Når du klikker Bla gjennom, åpnes webdel-dialogboksen Velg område som viser et trediagram av områdesamlingen. Klikk området du vil kjøre spørringen på, og klikk OK.

  • Vis elementer fra denne listen:      Velg dette alternativet hvis du vil begrense spørringen til en bestemt liste eller et bestemt bibliotek i områdesamlingen. Du kan skrive adressen til listen, men vi anbefaler at du bruker Bla gjennom-knappen til å velge en liste eller et bibliotek. Når du klikker Bla gjennom, åpnes webdel-dialogboksen Velg liste eller bibliotek som viser et trediagram av sidesamlingen. Hvis listen eller biblioteket du vil spørre om er lokalisert i et bestemt område, klikker du plusstegnet (+) ved navnet til dette området. Når du ser listen eller biblioteket du vil spørre om, klikker du det, og klikker OK.

 • Listetype      Denne innstillingen er obligatorisk. Du kan velge en hvilken som helst liste fra områdesamlingen. Standardinnstillingen er Sidebibliotek. Hvilken listetype du velger, bestemmer hvilke av listene eller bibliotekene i spørringsomfanget som behandles av spørringen.

 • Innholdstype      Det finnes to innstillinger for innholdstype: Innhold Type-gruppen og Innholdstypen. Disse innstillingene er valgfritt. Du kan bruke disse innstillingene til å begrense spørringen til elementer med bestemt innholdstyper som er definert for områdesamlingen.

 • Målgruppeangivelse      Denne innstillingen er valgfri. Hvis du velger Målgruppeangivelse, filtrerer spørringen innholdet som hentes, slik at bare innhold som er rettet mot den målgruppen sidevisningen tilhører, vises. Målgruppen defineres i hele systemet, og kan ikke endres ved å bruke webdelen for innholdsspørring. Denne innstillingen bestemmer bare om webdelen respekterer målgruppeangivelse.

  Når du velger Målgruppeangivelse, blir følgende innstilling tilgjengelig: Vis alltid elementer uten eksplisitt målgruppe. Når du velger denne innstillingen, henter spørringen alt innhold som ikke er eksplisitt rettet mot en målgruppe, uansett hvem som viser siden. Hvis du velger Målgruppeangivelse uten å velge denne innstillingen, henter ikke spørringen innhold som ikke er eksplisitt rettet mot en målgruppe.

 • Flere filtre      Denne innstillingen er valgfritt. Du kan bruke denne innstillingen til å begrense innholdet som hentes av spørringen. Velg et filterfelt, en sammenligningsoperator, og skrive inn vilkår. Du kan for eksempel bruke filterfeltet Forfatter, sammenligningsoperator Er lik og kriteriet Toni Poe til å begrense spørringsresultatene til elementer som ble skrevet av Toni Poe.

  Du kan angi opptil tre filtre ved å bruke Flere filtre-innstillingen. Hvis du bruker mer enn ett filter, må du angi hvordan filtrene brukes sammen ved å bruke alternativene AND og OR som kommer før andre og tredje filter.

Til toppen av siden

Tilpasse datapresentasjonen

Du kan tilpasse presentasjonen av innholdet som hentes av spørringen, ved å bruke de følgende Presentasjons-innstillingene. Alle disse innstillingene er valgfrie.

 • Gruppering og sortering      Bruk disse innstillingene til å ordne elementene som hentes av spørringen.

  • Grupper elementer etter      Velg et filter som skal brukes til å dele elementer i grupper. Hvis du for eksempel vil dele inn elementene ut fra forfatter, velger du Forfatter.

   Når du velger et felt å gruppere ut fra, kan du angi om elementene skal ordnes i stigende eller synkende rekkefølge ved å bruke alternativene Vis grupper i stigende rekkefølge og Vis grupper i synkende rekkefølge.

  • Antall kolonner      Angi hvor mange kolonner du vil bruke til å ordne elementene. Elementene kan ordnes i opptil fem kolonner.

  • Sorter elementer etter      Velg et felt å sortere elementene etter. Hvis du har angitt at elementene er gruppert, sorteres elementene innen disse gruppene.

   Når du velger et felt å sortere ut fra, kan du angi om elementene skal ordnes i stigende eller synkende rekkefølge ved å bruke alternativene Vis elementer i stigende rekkefølge og Vis elementer i synkende rekkefølge.

  • Begrens antall elementer som skal vises      Du kan begrense antall elementer som skal vises ved å velge dette alternativet. Hvis du ikke angir en grense, vises alle elementer som hentes av spørringen. Hvis det er mange elementer, utvides siden for å tilpasse seg antallet.

 • Stiler      Med disse innstillingene kan du velge visuelle stiler til grupper og elementer.

  • Gruppestil      Velg stil til gruppeoverskriften. Hvis du for eksempel grupperer etter forfatter, har hver elementgruppe forfatternavnet som overskrift, og forfatternavnet vises i den stilen du angir med denne innstillingen.

  • Elementstil      Velg stil til elementene.

 • Feed      Du kan velge å la webdelen for innholdsspørring tjene som RSS-feed. Da får sidevisningene muligheten til å abonnere på spørringsresultatene til webdelen, slik at de mottar nye elementer når de vises uten å måtte gå tilbake til siden. Bruk disse innstillingene til å angi en tittel og beskrivelse for RSS-feeden.

  • Feed-tittel      Angi navn på RSS-feeden. Ved hjelp av dette navnet kan abonnenter identifisere feeden i RSS-leseren.

  • Feed-beskrivelse      Angi den beskrivelsen du vil bruke på RSS-feeden. Ved hjelp av denne beskrivelsen kan abonnenter identifisere feeden i RSS-leseren.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×