Legge til alternativ tekst i en figur, et bilde, et diagram, en tabell, SmartArt-grafikk eller et annet objekt

Du kan opprette alternativ tekst (alternativ tekst) for figurer, bilder, diagrammer, tabeller, SmartArt-grafikk eller andre objekter i et Office-dokument. Alternativ tekst gjør det enklere for personer med skjermlesere å forstå innholdet i bildene. Når du bruker en skjermleser til å vise dokumentet, eller lagrer det i et filformat som HTML eller DAISY (Digital Accessible Information System), vises alternativ tekst når du holder musepekeren over et bilde i de fleste nettlesere.

Du kan bruke fremgangsmåten i denne artikkelen for å lære hvordan du legger til alternativ tekst for en figur, et bilde, et diagram, en tabell, SmartArt-grafikk eller et annet objekt. Vi viser deg også hvordan du kan gjøre kommandoen Alternativ tekst tilgjengelig hele tiden.

 1. Gjør ett av følgende:

  • For en figur, et bilde, et diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du på objektet, og deretter klikker du på Formater objekt, Formater bilde, Formater diagramområde eller noe annet. Deretter klikker du på Alternativ tekst.

   Klikk på alternativ tekst i objektruten

   Obs!: Ruten der du klikker på alternativ tekst, er dynamisk, og tittelen og listene endres avhengig av objektet du klikker på.

   Hvis du vil legge til alternativ tekst i hele SmartArt-grafikk eller diagrammet, klikker du på kantlinjen rundt SmartArt-grafikk eller diagrammet, og ikke på en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du tabellen, klikker Tabell og klikker deretter Tekstalternativ.

  • I en pivottabell høyreklikker du den, peker på Alternativer for pivottabell og klikker deretter Tekstalternativ.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring for figuren, bildet, diagrammet, tabellen, pivottabellen, SmartArt-grafikk eller et annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

  Tips!: Hvis du ikke vil ha alternativ tekst, fjerner du enten ordene fra boksene Tittel og Beskrivelse for den alternative teksten eller lar dem stå tomme.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Obs!: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

 1. Gjør ett av følgende:

  • For en figur, et bilde, et diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du på objektet, og deretter klikker du på Formater objekt, Formater bilde, Formater diagramområde eller noe annet. Deretter klikker du på Alternativ tekst.

   Klikk på alternativ tekst i objektruten

   Obs!: Ruten der du klikker på alternativ tekst, er dynamisk, og tittelen og listene endres avhengig av objektet du klikker på.

   Hvis du vil legge til alternativ tekst for hele SmartArt-grafikk eller diagrammet, klikker du på kantlinjen rundt SmartArt-grafikk eller diagrammet, og ikke på en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du på tabellen, klikker på Tabellegenskaper og klikker deretter på Alternativ tekst-fanen.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, SmartArt-grafikk eller et annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

  Tips!: Hvis du ikke vil ha alternativ tekst, fjerner du enten ordene fra boksene Tittel og Beskrivelse for den alternative teksten eller lar dem stå tomme.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Obs!: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

 1. Gjør ett av følgende:

  • For en figur, et bilde, et diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du på objektet, og deretter klikker du på Formater objekt, Formater bilde, Formater diagramområde eller noe annet. Deretter klikker du på Alternativ tekst.

   Klikk på alternativ tekst i objektruten

   Obs!: Ruten der du klikker på alternativ tekst, er dynamisk, og tittelen og listene endres avhengig av objektet du klikker på.

   Hvis du vil legge til alternativ tekst i hele SmartArt-grafikk eller diagrammet, klikker du på kantlinjen rundt SmartArt-grafikk eller diagrammet, og ikke på en enkeltfigur eller del.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, SmartArt-grafikk eller et annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

  Tips!: Hvis du ikke vil ha alternativ tekst, fjerner du enten ordene fra boksene Tittel og Beskrivelse for den alternative teksten eller lar dem stå tomme.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Obs!: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

 1. Gjør ett av følgende:

  • For en figur, et bilde, et diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du på objektet, og deretter klikker du på Formater objekt, Formater bilde, Formater diagramområde eller noe annet. Deretter klikker du på Alternativ tekst.

   Klikk på alternativ tekst i objektruten

   Obs!: Ruten der du klikker på alternativ tekst, er dynamisk, og tittelen og listene endres avhengig av objektet du klikker på.

   Hvis du vil legge til alternativ tekst i hele SmartArt-grafikk eller diagrammet, klikker du på kantlinjen rundt SmartArt-grafikk eller diagrammet, og ikke på en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du på tabellen, klikker på Tabellegenskaper og klikker deretter på Alternativ tekst-fanen.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, SmartArt-grafikk eller et annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

  Tips!: Hvis du ikke vil ha alternativ tekst, fjerner du enten ordene fra boksene Tittel og Beskrivelse for den alternative teksten eller lar dem stå tomme.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Obs!: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du skal beskrive komplekst innhold, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

Hvis du ofte legger til alternativ tekst for figurer, bilder, diagrammer, tabeller, SmartArt-grafikk eller andre objekter, kan du legge kommandoen Alternativ tekst til på Verktøylinjen for hurtigtilgang for å opprette en snarvei for den.

 1. I øvre venstre hjørne over båndet klikker du Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang Knapp .

 2. Klikk Flere kommandoer, og under Velg kommandoer fra klikker du så Kommandoer som ikke er på båndet.

 3. Klikk Tekstalternativ, og klikk deretter Legg til.

Når du vil bruke kommandoen Alternativ tekstVerktøylinjen for hurtigtilgang, merker du figuren, bildet, diagrammet, tabellen, SmartArt-grafikk eller et annet objekt, før du klikker på knappen på verktøylinjen, og deretter legger du til den alternative teksten.

 1. Gjør ett av følgende:

  • For en figur, et bilde, et diagram, SmartArt-grafikkobjekt høyreklikker du på Formater objekt, og deretter klikker du på Alternativ tekst-ruten.

   Hvis du vil legge til alternativ tekst i hele SmartArt-grafikk eller diagrammet, klikker du på kantlinjen rundt SmartArt-grafikk eller diagrammet, og ikke på en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du tabellen, klikker Tabell og klikker deretter Tekstalternativ.

  • I en pivottabell høyreklikker du den, peker på Alternativer for pivottabell og klikker deretter Tekstalternativ.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring for figuren, bildet, diagrammet, tabellen, pivottabellen, SmartArt-grafikk eller et annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Obs!: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

 1. Gjør ett av følgende:

  • For en figur, et bilde, et diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du på elementet, klikker på Formater objekt, og deretter på Alternativ tekst-ruten.

   Hvis du vil legge til alternativ tekst i hele SmartArt-grafikk eller diagrammet, klikker du på kantlinjen rundt SmartArt-grafikk eller diagrammet, og ikke på en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du på tabellen, klikker på Tabellegenskaper og klikker deretter på Alternativ tekst-fanen.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, SmartArt-grafikk eller et annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Obs!: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

 1. Gjør ett av følgende:

  • For en figur, et bilde, et diagram, en tabell, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du på elementet, klikker på Formater objekt, og deretter på Alternativ tekst-ruten.

   Hvis du vil legge til alternativ tekst i hele SmartArt-grafikk eller diagrammet, klikker du på kantlinjen rundt SmartArt-grafikk eller diagrammet, og ikke på en enkeltfigur eller del.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, SmartArt-grafikk eller et annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Obs!: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

 1. Gjør ett av følgende:

  • For en figur, et bilde, et diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du på elementet, klikker på Formater objekt, og deretter på Alternativ tekst-ruten.

   Hvis du vil legge til alternativ tekst i hele SmartArt-grafikk eller diagrammet, klikker du på kantlinjen rundt SmartArt-grafikk eller diagrammet, og ikke på en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du på tabellen, klikker på Tabellegenskaper og klikker deretter på Alternativ tekst-fanen.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, SmartArt-grafikk eller et annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Obs!: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du skal beskrive komplekst innhold, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

Hvis du ofte legger til alternativ tekst for figurer, bilder, diagrammer, tabeller, SmartArt-grafikk eller andre objekter, kan du legge kommandoen Alternativ tekst til på Verktøylinjen for hurtigtilgang for å opprette en snarvei for den.

 1. I øvre venstre hjørne over båndet klikker du Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang Knapp .

 2. Klikk Flere kommandoer, og under Velg kommandoer fra klikker du så Kommandoer som ikke er på båndet.

 3. Klikk Tekstalternativ, og klikk deretter Legg til.

Når du vil bruke kommandoen Alternativ tekstVerktøylinjen for hurtigtilgang, merker du figuren, bildet, diagrammet, tabellen, SmartArt-grafikk eller et annet objekt, før du klikker på knappen på verktøylinjen, og deretter legger du til den alternative teksten.

Obs!: Skjermbildene i denne artikkelen ble tatt i Excel 2016. Det du ser kan være litt annerledes, men med mindre annet er angitt, er funksjonaliteten den samme.

 1. Gjør ett av følgende:

  • For en figur, et bilde, et diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du på objektet, og deretter klikker du på Formater objekt, Formater bilde, Formater diagramområde eller noe annet. Deretter klikker du på Alternativ tekst.

   Klikk på alternativ tekst i objektruten

   Obs!: Ruten der du klikker på alternativ tekst, er dynamisk, og tittelen og listene endres avhengig av objektet du klikker på.

   Hvis du vil legge til alternativ tekst i hele SmartArt-grafikk eller diagrammet, klikker du på kantlinjen rundt SmartArt-grafikk eller diagrammet, og ikke på en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du tabellen, klikker Tabell og klikker deretter Tekstalternativ.

  • I en pivottabell høyreklikker du den, peker på Alternativer for pivottabell og klikker deretter Tekstalternativ.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring for figuren, bildet, diagrammet, tabellen, pivottabellen, SmartArt-grafikk eller et annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

  Tips!: Hvis du ikke vil ha alternativ tekst, fjerner du enten ordene fra boksene Tittel og Beskrivelse for den alternative teksten eller lar dem stå tomme.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Obs!: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

 1. Gjør ett av følgende:

  • For en figur, et bilde, et diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du på objektet, og deretter klikker du på Formater objekt, Formater bilde, Formater diagramområde eller noe annet. Deretter klikker du på Alternativ tekst.

   Klikk på alternativ tekst i objektruten

   Obs!: Ruten der du klikker på alternativ tekst, er dynamisk, og tittelen og listene endres avhengig av objektet du klikker på.

   Hvis du vil legge til alternativ tekst for hele SmartArt-grafikk eller diagrammet, klikker du på kantlinjen rundt SmartArt-grafikk eller diagrammet, og ikke på en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du på tabellen, klikker på Tabellegenskaper og klikker deretter på Alternativ tekst-fanen.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, SmartArt-grafikk eller et annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

  Tips!: Hvis du ikke vil ha alternativ tekst, fjerner du enten ordene fra boksene Tittel og Beskrivelse for den alternative teksten eller lar dem stå tomme.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Obs!: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

 1. Gjør ett av følgende:

  • For en figur, et bilde, et diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du på objektet, og deretter klikker du på Formater objekt, Formater bilde, Formater diagramområde eller noe annet. Deretter klikker du på Alternativ tekst.

   Klikk på alternativ tekst i objektruten

   Obs!: Ruten der du klikker på alternativ tekst, er dynamisk, og tittelen og listene endres avhengig av objektet du klikker på.

   Hvis du vil legge til alternativ tekst i hele SmartArt-grafikk eller diagrammet, klikker du på kantlinjen rundt SmartArt-grafikk eller diagrammet, og ikke på en enkeltfigur eller del.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, SmartArt-grafikk eller et annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

  Tips!: Hvis du ikke vil ha alternativ tekst, fjerner du enten ordene fra boksene Tittel og Beskrivelse for den alternative teksten eller lar dem stå tomme.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Obs!: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

 1. Gjør ett av følgende:

  • For en figur, et bilde, et diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du på objektet, og deretter klikker du på Formater objekt, Formater bilde, Formater diagramområde eller noe annet. Deretter klikker du på Alternativ tekst.

   Klikk på alternativ tekst i objektruten

   Obs!: Ruten der du klikker på alternativ tekst, er dynamisk, og tittelen og listene endres avhengig av objektet du klikker på.

   Hvis du vil legge til alternativ tekst i hele SmartArt-grafikk eller diagrammet, klikker du på kantlinjen rundt SmartArt-grafikk eller diagrammet, og ikke på en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du på tabellen, klikker på Tabellegenskaper og klikker deretter på Alternativ tekst-fanen.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, SmartArt-grafikk eller et annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

  Tips!: Hvis du ikke vil ha alternativ tekst, fjerner du enten ordene fra boksene Tittel og Beskrivelse for den alternative teksten eller lar dem stå tomme.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Obs!: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×