Legge til alternativ tekst i en figur, et bilde, et diagram, en tabell, SmartArt-grafikk eller et annet objekt

Du kan opprette alternativ tekst (tekstalternativ) for figurer, bilder, diagrammer, tabeller, SmartArt-grafikk eller andre objekter i et Office-dokument. Tekstalternativet gjør det enklere for personer med skjermlesere å forstå innholdet i bildene. Når du bruker en skjermleser til å vise dokumentet, eller lagrer det i et filformat som HTML eller DAISY (Digital Accessible Information System), vises tekstalternativet når du holder musepekeren over et bilde i de fleste nettlesere.

Denne artikkelen handler om å legge til tekstalternativ i en figur, bilde, diagram, tabell, SmartArt-grafikk eller andre objekter og viser deg hvordan du kan gjøre at Tekstalternativ alltid er tilgjengelig.

Legge til tekstalternativ

Hvilket Office-program bruker du?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk på objektet for å få en figur, et bilde, diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt, og klikk på Formater objekt, Formater bilde, Formater diagramområde eller noe annet. Deretter klikker du på Tekstalternativ-ruten.

   Klikk på alternativ tekst i objektruten

   Merknad: Ruten der du klikker på alternativ tekst, er dynamisk, og tittelen og listene endres avhengig av objektet du klikker på.

   Hvis du vil legge til Tekstalternativ i hele SmartArt-grafikken eller diagrammet, klikker du kantlinjen på SmartArt-grafikken eller diagrammet, og ikke en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du tabellen, klikker Tabell og klikker deretter Tekstalternativ.

  • I en pivottabell høyreklikker du den, peker på Alternativer for pivottabell og klikker deretter Tekstalternativ.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, pivottabellen, SmartArt-grafikken eller andre objekter. Denne boksen bør alltid fylles ut.

  Tips!: Hvis du ikke vil ha alternativ tekst, fjerner du enten ordene fra boksene Tittel og Beskrivelse for den alternative teksten eller lar dem stå tomme.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Merknad: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

Til toppen av siden

Outlook

 1. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk på objektet for å få en figur, et bilde, diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt, og klikk på Formater objekt, Formater bilde, Formater diagramområde eller noe annet. Deretter klikker du på Tekstalternativ-ruten.

   Klikk på alternativ tekst i objektruten

   Merknad: Ruten der du klikker på alternativ tekst, er dynamisk, og tittelen og listene endres avhengig av objektet du klikker på.

   Hvis du vil legge til Tekstalternativ i hele SmartArt-grafikken eller diagrammet, klikker du kantlinjen på SmartArt-grafikken eller diagrammet, og ikke en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du tabellen, klikker Tabellegenskaper og klikker deretter Tekstalternativ-fanen.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, pivottabellen, SmartArt-grafikken eller annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

  Tips!: Hvis du ikke vil ha alternativ tekst, fjerner du enten ordene fra boksene Tittel og Beskrivelse for den alternative teksten eller lar dem stå tomme.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Merknad: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

Til toppen av siden

PowerPoint

 1. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk på objektet for å få en figur, et bilde, diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt, og klikk på Formater objekt, Formater bilde, Formater diagramområde eller noe annet. Deretter klikker du på Tekstalternativ-ruten.

   Klikk på alternativ tekst i objektruten

   Merknad: Ruten der du klikker på alternativ tekst, er dynamisk, og tittelen og listene endres avhengig av objektet du klikker på.

   Hvis du vil legge til Tekstalternativ i hele SmartArt-grafikken eller diagrammet, klikker du kantlinjen på SmartArt-grafikken eller diagrammet, og ikke en enkeltfigur eller del.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, pivottabellen, SmartArt-grafikken eller annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

  Tips!: Hvis du ikke vil ha alternativ tekst, fjerner du enten ordene fra boksene Tittel og Beskrivelse for den alternative teksten eller lar dem stå tomme.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Merknad: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

Til toppen av siden

Word

 1. Gjør et av følgende:

  • Høyreklikk på objektet for å få en figur, et bilde, diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt, og klikk på Formater objekt, Formater bilde, Formater diagramområde eller noe annet. Deretter klikker du på Tekstalternativ-ruten.

   Klikk på alternativ tekst i objektruten

   Merknad: Ruten der du klikker på alternativ tekst, er dynamisk, og tittelen og listene endres avhengig av objektet du klikker på.

   Hvis du vil legge til Tekstalternativ i hele SmartArt-grafikken eller diagrammet, klikker du kantlinjen på SmartArt-grafikken eller diagrammet, og ikke en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du tabellen, klikker Tabellegenskaper og klikker deretter Tekstalternativ-fanen.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, pivottabellen, SmartArt-grafikken eller annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

  Tips!: Hvis du ikke vil ha alternativ tekst, fjerner du enten ordene fra boksene Tittel og Beskrivelse for den alternative teksten eller lar dem stå tomme.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Merknad: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du skal beskrive komplekst innhold, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

Til toppen av siden

Gjøre kommandoen Tekstalternativ lett tilgjengelig

Hvis du ofte legger tekstalternativ til figurer, bilder, diagrammer, tabeller, SmartArt-grafikk eller andre objekter, kan du legge Tekstalternativ-kommandoen til Verktøylinjen for hurtigtilgang for å opprette en snarvei for den.

 1. I øvre venstre hjørne over båndet klikker du Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang Knapp .

 2. Klikk Flere kommandoer, og under Velg kommandoer fra klikker du så Kommandoer som ikke er på båndet.

 3. Klikk Tekstalternativ, og klikk deretter Legg til.

Når du vil bruke Tekstalternativ-kommandoen på Verktøylinjen for hurtigtilgang, merker du figuren, bildet, diagrammet, tabellen, SmartArt-grafikken eller annet objekt, før du klikker knappen på verktøylinjen, og deretter legger du til tekstalternativet.

Til toppen av siden

Legge til tekstalternativ

Hvilket Office-program bruker du?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. Gjør et av følgende:

  • For en figur, bilde, diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du Formater objekt, og deretter klikker du Tekstalternativ-ruten.

   Hvis du vil legge til Tekstalternativ i hele SmartArt-grafikken eller diagrammet, klikker du kantlinjen på SmartArt-grafikken eller diagrammet, og ikke en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du tabellen, klikker Tabell og klikker deretter Tekstalternativ.

  • I en pivottabell høyreklikker du den, peker på Alternativer for pivottabell og klikker deretter Tekstalternativ.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, pivottabellen, SmartArt-grafikken eller andre objekter. Denne boksen bør alltid fylles ut.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Merknad: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

Til toppen av siden

Outlook

 1. Gjør et av følgende:

  • For figurer, bilder, diagrammer, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du den, klikker Formater objekt og klikker deretter Tekstalternativ-ruten.

   Hvis du vil legge til Tekstalternativ i hele SmartArt-grafikken eller diagrammet, klikker du kantlinjen på SmartArt-grafikken eller diagrammet, og ikke en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du tabellen, klikker Tabellegenskaper og klikker deretter Tekstalternativ-fanen.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, pivottabellen, SmartArt-grafikken eller annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Merknad: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

Til toppen av siden

PowerPoint

 1. Gjør et av følgende:

  • For en figur, et bilde, diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du den, klikker Formater objekt og klikker deretter Tekstalternativ-ruten.

   Hvis du vil legge til Tekstalternativ i hele SmartArt-grafikken eller diagrammet, klikker du kantlinjen på SmartArt-grafikken eller diagrammet, og ikke en enkeltfigur eller del.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, pivottabellen, SmartArt-grafikken eller annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Merknad: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du har et kompleks innhold å beskrive, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

Til toppen av siden

Word

 1. Gjør et av følgende:

  • For en figur, bilde, diagram, SmartArt-grafikk eller andre objekt høyreklikker du Formater objekt, og deretter klikker du Tekstalternativ-ruten.

   Hvis du vil legge til Tekstalternativ i hele SmartArt-grafikken eller diagrammet, klikker du kantlinjen på SmartArt-grafikken eller diagrammet, og ikke en enkeltfigur eller del.

  • I en tabell høyreklikker du tabellen, klikker Tabellegenskaper og klikker deretter Tekstalternativ-fanen.

 2. I Beskrivelse-boksen skriver du inn en forklaring av figuren, bildet, diagrammet, tabellen, pivottabellen, SmartArt-grafikken eller annet objekt. Denne boksen bør alltid fylles ut.

 3. Hvis du vil, kan du skrive inn et kort sammendrag i Tittel-boksen. Denne boksen bør bare fylles ut hvis du har skrevet inn en detaljert eller lang forklaring i Beskrivelse-boksen.

  Merknad: Med mindre du har et komplekst diagram eller en kompleks tabell, vil du vanligvis bare skrive inn tekst i Beskrivelse-boksen. Når du skal beskrive komplekst innhold, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre man ønsker det.

Til toppen av siden

Gjøre kommandoen Tekstalternativ lett tilgjengelig

Hvis du ofte legger tekstalternativ til figurer, bilder, diagrammer, tabeller, SmartArt-grafikk eller andre objekter, kan du legge Tekstalternativ-kommandoen til Verktøylinjen for hurtigtilgang for å opprette en snarvei for den.

 1. I øvre venstre hjørne over båndet klikker du Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang Knapp .

 2. Klikk Flere kommandoer, og under Velg kommandoer fra klikker du så Kommandoer som ikke er på båndet.

 3. Klikk Tekstalternativ, og klikk deretter Legg til.

Når du vil bruke Tekstalternativ-kommandoen på Verktøylinjen for hurtigtilgang, merker du figuren, bildet, diagrammet, tabellen, SmartArt-grafikken eller annet objekt, før du klikker knappen på verktøylinjen, og deretter legger du til tekstalternativet.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×