Legge til Visio-effekter i Power BI-rapporter

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med Visio kan du skape illustrative diagrammer, for eksempel sammenkoblede arbeidsflyter og layouter, for å drive den operasjonelle driften fremover. Med Power BI kan du bygge intuitive instrumentbord fra ulike visualiseringer, for eksempel diagrammer og kart, for å forstå komplekse datasett, KPI-tiltak og spore mål – for å oppnå intelligent forretningsdrift.

Når Visio og Power BI brukes sammen, kan du illustrere og sammenligne data som både diagrammer og visualiseringer på ett sted, slik at du får en helhetlig oversikt og kan drive den operasjonelle og forretningsmessige driften fremover på en intelligent måte.

Vil du prøve ut forskjellige eksempler? Se disse eksemplene på Visio Power BI-visualiseringer, og klikk deretter på ulike Visio-figurer eller Power BI-datadiagrammer for å se samhandlingen.

Legge til Visio-visualiseringer i rapporter på Power BI Web

Her er stadiene og trinnene i denne fremgangsmåten for å få dette bestemte eksemplet på Visio Power BI-visualisering.

Fase 1: Få nødvendig programvare og laste ned eksempelfiler

Du må kontrollere at du har all nødvendig programvare før du begynner. Vi anbefaler i tillegg at du bruker følgende eksempelfiler for å lære den trinnvise prosessen som er beskrevet i avsnittene nedenfor.

Fase 2: Modellere Power BI-data og opprette Visio-diagrammer

 1. Opprett et sett med Power BI-data, og pass på at én kolonne identifiserer hver rad på en unik måte. Denne kolonnen brukes til å peke til figurer i Visio-diagrammet.

  Du kan legge til flere datakolonner for å bruke figurdata. I Lead Management Flow Data.xlsx-filen som du lastet ned, identifiserer ID-kolonnen hver rad på en unik måte. Du kan også vise verdiene i Targets-, Actuals- og Gap-kolonnene når datagrafikkfeltene kobles til hver figur.

  Eksempeldata i Excel
 2. Sørg for at Visio-figurene du vil koble til Power BI-data i diagrammet har unik tekst, eller figurdata som kan brukes til å tilordne Power BI-data til figurer i diagrammet.

  Eksempeldiagram i Visio

  Kartleggingsprosessen: Data i regnearket peker til hver figur og tilhørende figurdata

  Du kan også legge til og redigere kartleggingen fra det egendefinerte bildet senere.

  Tips!: Fjern mellomrom i lerretet fra diagrammet ved å gå til fanen Utforming | Størrelse | Tilpass til tegning.

En oversikt over tilordning

Fase 3: Opprette en Power BI-rapport

 1. Hvis du vil opprette en rapport i Power BI, går du til https://www.powerbi.com/ eller starter Power BI Desktop og klikker deretter på Hent Data-knappen nederst til venstre i Power BI-vinduet.

 2. Klikk Hent under FilerHent Data-skjermbildet i Importere eller koble til data-delen.

 3. Velg Lead Management Flow Data.xlsx som datakilde. Datakilder kan være lokale filer, filer som er lagret i OneDrive eller på SharePoint-områder, eller andre datakilder som støttes av Power BI.

 4. Når dataene er importert, klikker du på Datasett, og deretter klikker du på Opprett rapport for å opprette en ny rapport i Power BI.

Fase 4: Importere det egendefinerte Visio-visualobjektet til Power BI-rapporten

 1. I Power BI-rapporten klikker du på ellipse-knappen () i visualiseringsruten i Power BI, og deretter velger du Importer fra butikk fra menyen.

 2. Søk etter Visio, og klikk Legg til.

  Det nye egendefinerte Visio-bildet vises som et ikon på visualiseringsruten.

  Det nye egendefinerte bildeikonet

Fase 5: Sette inn et Visio-diagram i Power BI-rapporten

 1. Klikk på det egendefinerte Visio-bildet for å legge til bildet i rapportlerretet.

 2. I Felt-ruten velger du Power BI-feltet som unikt identifiserer Visio-figurer, og legger det til i ID-delen.

 3. På lerretet rapport, angir du Bygge inn URL-adressen til Visio-diagram.

  Hvis du ikke er sikker på hvilken URL-adresse som du bruker, åpne en ny nettleserfane, gå til dokumentbiblioteket der Visio-tegningen er lagret, og klikk den for å åpne i Visio Web App. Åpne dialogboksen Bygg inn, kopiere Bygge inn URL-adressen til tegningen og deretter lime den inn i tekstboksen Enter fil URL-adresse for å åpne Visio-diagram på lerretet for Power BI-rapport. Hvis du bruker redigerer Online Visio-diagram, kan du åpne dialogboksen Bygg inn ved å velge fil > del > Bygg inn. Hvis du viser Online Visio-diagram, åpner du dialogboksen Bygg inn ved å velge å vise flere kommandoer (...) > Bygg inn.

 4. Klikk på Koble til.

  Visio-diagrammet vises i det egendefinerte Visio-bildet, og er koblet til Power BI-dataene.

 5. Hvis du vil vise diagrammet i Fokusmodus, klikker du på ellipsen () i det egendefinerte Visio-bildet, og deretter velger du Redigere fra menyen.

  Bruke Fokusmodus

Fase 6: Koble Power BI-data til Visio-diagrammet

 1. Utvide kartleggingsvinduet på høyre side av det egendefinerte Visio-bildet. De egendefinerte Visio-bildene leser diagramegenskaper eller figurdata og kobler automatisk til dataene ved hjelp av de kartlagte Power BI ID-radene. Standardfarger brukes, men du kan bruke alternativene for tilpasning hvis du vil endre disse.

  Koble andre data

  Du kan koble egenskaper for flere diagrammer ved å klikke på Visio-figurer som ikke er koblet, og deretter klikke på Power BI-raden.

 2. Hvis du vil legge til andre Power BI-kolonner, for eksempel farger eller verdier, i diagrammet, merker du kolonnene for Power BI og plassererer dem deretter under Verdier-delen til det egendefinerte Visio-bildet.

  Koble felt til farger
 3. Klikk på Tilbake til rapporten hvis du vil lukke Fokusmodus.

resultater over egendefinerte visio-bilder

Nå kan du feste denne rapporten til et instrumentbord og dele instrumentbordet med teamet ditt.

Et egendefinert Visio-bilde støtter toveis interaktivitet når du filtrerer i Power BI. Klikk på et visuelt Power BI-element, for eksempel stolpen i stolpediagrammet, for å automatisk zoome i det egendefinerte Visio-bildet.

Power BI – Publiser på nett

Du kan enkelt bygge inn interaktive Power BI-visualiseringer på nettet med Power BI-funksjonen Publiser på nett, for eksempel i blogginnlegg, på nettsteder, via e-postmeldinger eller til og med gjennom sosiale medier. Visio-visualiseringer støtter funksjonaliteten Publiser på nett fra Power BIfor Power BI. Dette gjøres gjennom å kopiere den anonyme delingskoblingen for Visio-filen ved å gå til OneDrive for Business eller SharePoint Online. Klikk deretter på Del for Visio-filen. Nettadressestrengen vil inneholde en "/guestaccess.aspx?docid=" & "authkey="-parameter. Nå limer du inn nettadressen i tekstboksen Angi nettadresse for fil for å åpne Visio-diagram på Power BI-rapportlerretet (trinn 5 ovenfor), og følger resten av trinnene.

Forbedre innlastingstiden for sider med Visio-visualiseringer

Antall figurer i Visio-diagrammene og kompleksiteten til disse figurene (geometri, skyggelegging og så videre) påvirker innlastingstiden for Visio-diagrammer i Power BI. Fjern alle figurene du ikke trenger, fra Viso-diagrammet, for å forbedre innlastingsytelsen til sidene. Du kan også angi temaene som brukes, i Ingen temaer på Utforming-fanen.

Legge til figurer som krever datatilordning i Power BI, i # lag i store Visio-filer

En annen effektiv måte å forbedre ytelsen for innlastingshastighet av sider på er å legge til figurer som skal tilordnes til Power BI-data, i et lag med navnet # eller et lag som starter med # i den store Visio-filen. Hvis diagrammet har et #-lag, kan bare figurer på #-laget tilordnes til Power BI-data. Færre antall figurer på #-laget/lagene resulterer i bedre ytelse på innlastingshastigheten av sider.

Skjermbilde av dialogboksen Lag i Visio

Du vil også få et par andre fordeler ved bruk av fremgangsmåten med #-lag:

 1. Støtte for komplekse diagrammer – Hvis diagrammet har mer enn 1000 figurer, kan det støttes hvis figurer som krever tilordning til Power BI-data, flyttes til #-lag og det totale antallet figurer på #-lag er mindre enn 1000.

 2. Visning av høy kvalitet – Noen graderinger og linjemønstre gjengis ikke i Visio-bildet som forventet. Hvis disse figurene ikke krever tilordning til Power BI-data, kan de utelates eller fjernes fra #-lag. Visio-bildet gjengir alt annet enn figurene på #-lagene som PNG-format, som betyr at du vil se bedre visuell gjengivelse.

Slå automatisk zoom på eller av

Du kan endre innstillingene for automatisk zoom på et utvalg av figurer eller under samhandling med andre visuelle effekter ved å sette Automatisk zoom eller Av på Innstillinger-fanen i effektruten.

Visualisering-ruten i Power BI

Viktige notater for denne forhåndsvisningen

 • Det egendefinerte Visio-bildet i Power BI må ha tilgang til Visio-diagrammet du arbeider på, noe som betyr at du kan se et påloggingsvindu. I tilfeller der informasjonen for Power BI-brukerpålogging ikke er tilgjengelig via enkel pålogging, kan brukere som prøver å se Power BI-rapporten, få opp et påloggingsvindu som ber dem godkjenne seg selv, slik at de kan arbeide med det egendefinerte Visio-bildet.

 • Hvis du fremdeles har problemer med godkjenningen mens du arbeider med det egendefinerte Visio-bildet i Internet Explorer, kan det hende Power BI og SharePoint ligger i forskjellige Internett-sikkerhetssoner. Legg til både Power BI- og SharePoint-domenet i den samme sikkerhetssonen i Alternativer for Internett, og prøv deretter å arbeide med det egendefinerte Visio-bildet igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre innstillinger for sikkerhet og personvern for Internet Explorer 11.

 • Datasymboler som brukes på Visio-diagrammer fra Visio-skrivebordsprogrammer, fjernes, slik at Power BI kan bruke sin egen grafikk.

 • Du kan se noen visuelle forskjeller mellom diagrammer som vises i Visio-skrivebordsprogrammer og Power BI. Dette kan skje når diagrammet har komplekse stiler, temaer, og fyllmønstre.

 • Store diagrammer med over 1000 figurer støttes ikke.

 • Hvis du legger til nye figurer eller fjerner figurer som peker til Power BI-data, og den resulterende rapporten ikke gjengis riktig, kan du prøve å sette inn det egendefinerte Visio-bildet og kartlegge figurene på nytt.

 • Egendefinerte Visio-visualobjekter støttes ikke i Power BI-rapportserver.

 • Hvis du angir verdifeltet til «Ikke oppsummer», vil ikke Visio-visualobjektet forandre seg når du klikker på Power BI-visualobjektet.

 • Oppgrader enheten til den nyeste oppdateringen for Windows Creators for å se Visios egendefinerte visuelle effekter i Power BI-appen for Windows.

 • Visios egendefinerte visuelle effekter vil fungere mot bare én SharePoint Online-server der Visio-filer lagres i Power BI-mobilapper.

 • Visio-bildet krever at tredjeparts informasjonskapsler for *.sharepoint.com og *.powerbi.com (eller respektive SharePoint- og Power BI-domener for firmaet) er tillatt i nettleseren som brukes.

Vil du se mer?

Videoer    Integrere egendefinerte Visio-visualobjekter med Power BI ble fremhevet i Microsoft Data Insights Summit Keynote, og Intelligent prosessmodellering og -overvåking med Visio og Power BI-økten ble gjennomgått på samme arrangement. Du kan se gjennom disse videoene hvis du vil forstå hvilke muligheter du har for arbeidet ditt.

Eksempler    En kunngjøring fra Office-bloggen, Få fullstendig innsikt med Visio-visualiseringer i Power BI Preview (forhåndsvisning), inneholder en rekke nyttige eksempler.

Har du tilbakemelding til oss eller et problem?

Vi vil gjerne høre fra deg! Gå til UserVoice-nettstedet for å sende inn forslag som gjør at vi kan forbedre integreringen av Visio og Power BI. Du kan også kontakte oss via e-post på tellvisio@microsoft.com.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×