Legge til Outlook.com-kontoen i Outlook for Windows

Legge til Outlook.com-kontoen i Outlook for Windows

Viktig: 

 • 21. desember 2016

 • [HANDLING KREVES] Koble til skrivebordsversjonen av Outlook til Outlook.com-kontoen for å fortsette å motta e-post fra Outlook.com på skrivebordet.
  Hvis du har synkronisert e-post fra Outlook.com-kontoen med skrivebordsversjonen av Outlook 2016 eller Outlook 2013, må du koble skrivebordsversjonen av Outlook-kontoen til Outlook.com-kontoen. Hvis du ikke gjør det, stopper synkroniseringen av e-posten. Du kan gå til denne artikkelen for detaljerte instruksjoner om å koble til kontoen på nytt.

Ved å bruke Outlook får du tilgang til en rekke forskjellige typer e-postkontoer fra ett sted. Hvis du har en Microsoft-e-postkonto som slutter på @outlook.com, @live.com, @hotmail.com eller @msn.com, følger du den angitte fremgangsmåten for å legge til kontoen din iOutlook 2016 ogOutlook 2013 eller i Outlook 2010og Outlook 2007

Legg til Microsoft-kontoen i Outlook automatisk

 1. Åpne Outlook.

 2. Velg Legg til konto under KontoinformasjonFil-fanen.

  Legg til konto i Outlook 2016

 3. Velg E-postkonto, og skriv deretter inn navnet ditt.

  Dialogboksen Legg til konto

 4. Skriv inn adressen og passordet til e-postkontoen du vil legge til.

 5. Skriv inn passordet på nytt, og velg Neste.

  Merknad: Outlook starter konfigurering av kontoen automatisk og etablerer først en nettverkstilkobling, og søker deretter etter innstillingene for kontoen din og logger deg til slutt på e-postserveren.

 6. Når du ser Gratulerer! i vinduet, velger du Fullfør, og starter Outlook på nytt.

  Merknad: Outlook legger til kontoen og starter synkroniseringen av data automatisk.

Når du åpner Outlook 2016- eller Outlook 2013-kontoen på nytt, finner du Outlook-kontoen du har lagt til, oppført i den venstre ruten under innboksen for den primære kontoen.

Hva vil du gjøre?

Du kan bruke en Outlook.com-konto (tidligere Hotmail) med en Outlook 2010- eller en Outlook 2007-konto. 

Selv om Microsoft for øyeblikket bare støtter Outlook 2010-versjonene 14.0.7143.5000 og senere, kan du bruke en støttet eller ikke støttet versjon for å få tilgang til e-postkontoen. Hvis du bruker en støttet versjon, får du full tilgang til den personlige Microsoft-e-postkontoen, som inkluderer tilgang til e-posten, kalenderen og kontaktene. Hvis du bruker en ikke støttet versjon, får du tilgang til e-posten på kontoen, men du får ikke tilgang til kalenderen, kontaktene eller oppgavene.

 1. I Outlook 2010 velger du Fil-menyen.

 2. Velg Hjelp i ruten til venstre for å se versjonsnummeret.

  Skjermbilde av siden der du kan se Outlook 2010-versjonen under Om Microsoft Outlook

 3. Gjør følgende avhengig av om din Outlook 2010-versjon støttes eller ikke:

 1. Bruk Windows Update til å laste ned og installere oppdateringen automatisk. Du kan eventuelt gå til Microsoft Download Center hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer Outlook 2010-oppdateringen (KB2956203).

 2. Gå til Trinn 3: Start konfigurasjonsprosessen for den nye kontoen etter at du har installert oppdateringen.

 1. Gå til Fil > Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger i Outlook 2010.

 2. Velg Ny i E-postkontoer > E-post-fanen.

  Legg til ny konto i Outlook 2010

 3. I dialogboksen Legg til ny konto velger du E-postkonto og deretter Neste.

  Outlook 2010 Legg til ny konto e-postkonto

 4. Dialogboksen Automatisk kontooppsett vises.

 5. Fullfør konfigurasjonen i Trinn 4: Fullføre konfigurasjonsprosessen for den nye kontoen.

Utfør en av de to følgende prosedyrene, avhengig av om du bruker en støttet eller ikke støttet versjon av Outlook 2010.

Legg den nye kontoen til den støttede versjonen av Outlook 2010
  1. Kontroller at E-postkonto er valgt i dialogboksen Legg til ny konto, og skriv deretter inn navnet ditt. Dette er avsendernavnet som mottakerne kommer til å se.

  2. Skriv inn e-postadressen for e-postkontoen du vil legge til i Outlook 2010.

  3. Skriv inn passordet for e-postkontoen du vil legge til i Outlook 2010.

  4. Skriv deretter inn passordet på nytt, og velg Neste for å fullføre konfigurasjonen.

   Outlook 2010 Legg til navn og e-postadresse

   Outlook 2010 legger til og kobler seg deretter til den nye e-postkontoen.

   Viktig: Du er ferdig! Du har konfigurert Outlook 2010 for å få tilgang til din personlige Microsoft-e-postkonto.

  Legg den nye kontoen til den ikke støttede versjonen av Outlook 2010
  1. I dialogboksen Legg til ny konto – Automatisk kontooppsett velger du Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt og deretter Neste.

   Konfigurer serverinnstillingene for Outlook 2010 manuelt

  2. Velg E-post for Internett > Neste.

   Outlook 2010 velg tjeneste for ny konto

  3. Gjør følgende i dialogboksen Innstillinger for e-post for Internett

   • I delen Brukerinformasjon skriver du inn navnet ditt og e-postadressen for e-postkontoen du legger til Outlook 2010.

   • Gjør det følgende i delen Serverinformasjon:

    For Kontotype velger du IMAP.

    For Server for innkommende e-post skriver du inn teksten som vises for Serveradresse i IMAP4-innstillinger for din personlige Microsoft-e-postkonto. Adressen som vises der, kan være imap-mail.outlook.com.

    For Server for utgående e-post skriver du inn smtp-mail.outlook.com.

   • I Påloggingsinformasjon skriver du inn e-postadressen og passordet for e-postkontoen du vil legge til Outlook 2010.

    Innstillinger for e-post for Internett for Outlook 2010

  4. Velg Flere Innstillinger i nedre høyre hjørne på dialogboksen.

  5. Velg Serveren for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning i fanen Server for utgående e-post.

  6. Velg Bruk samme innstillinger som serveren for innkommende e-post.

  7. Gjør følgende på Avansert-fanen:

   • For Innkommende e-post (IMAP) angir du portnummeret som vises i IMAP4-innstillinger for din personlige Microsoft-e-postkonto, som kan være 993, i tekstboksen.

   • Velg SSL på rullegardinmenyen ved siden av Bruk følgende type kryptert tilkobling.

   • For Server for utgående e-post (SMTP) skriver du inn tallet 25 i tekstboksen for porten.

   • Velg TLS på rullegardinmenyen ved siden av Bruk følgende type kryptert tilkobling.

    Tips: 

    • Før du skriver inn 25 i tekstboksen for Server for utgående e-post (SMTP), er det lurt å sjekke brannmuren for å se om port 25 er tilgjengelig. Hvis du sjekker og port 25 er ikke tilgjengelig, skriver du inn 587 i tekstboksen for Server for utgående e-post (SMTP).

    • Hvis portnummeret du angir i dette tilfellet, ikke er tilgjengelig, kan du få en feilmelding når Outlook 2010 prøver å koble seg til e-postkontoen. Hvis du får en feilmelding, går du tilbake til Avansert-fanen i dialogboksen Innstillinger for e-post for Internett og angir det andre portnummeret (25 eller 587).

  8. Velg OK for å lukke Innstillinger for e-post for Internett, og velg deretter Neste.

   Outlook 2010 SSL- og TLS-innstillingene

  9. Outlook 2010 legger til og kobler seg deretter til den nye e-postkontoen.

Selv om Microsoft for øyeblikket bare støtter Outlook 2007-versjonene 12.0.6680.5000 og senere, kan du bruke en støttet eller ikke støttet versjon for å få tilgang til e-postkontoen. Hvis du bruker en støttet versjon, får du full tilgang til den personlige Microsoft-e-postkontoen, som inkluderer tilgang til e-posten, kalenderen og kontaktene. Hvis du bruker en ikke støttet versjon, får du tilgang til e-posten på kontoen, men du får ikke tilgang til kalenderen, kontaktene eller oppgavene.

 1. I Outlook 2007 velger du Hjelp-menyen og deretter Om Microsoft Office Outlook.

 2. I dialogboksen Om Microsoft Office Outlook er versjonsnummeret til Outlook 2007 som du er interessert i, på den første linjen, rett etter ordene Microsoft Office Outlook 2007. Hvis det finnes et annet versjonsnummer på slutten av den første linjen i dialogboksen, kan du se bort fra det.

  Følgende skjermbilde viser plasseringen av versjonsnummeret til Outlook 2007 på den første linjen i dialogboksen.

  Skjermbilde som viser hvor Outlook 2007-versjonsnummeret vises i dialogboksen Om Microsoft Office Outlook.
 3. Gjør ett av følgende avhengig av om din Outlook 2007-versjon støttes eller ikke:

 1. Begynne å laste ned oppdateringen for Outlook 2007 (KB2768023) ved å gå til Microsoft Download Center og klikke Last ned.

 2. Velg Lagre som når du blir spurt om du vil kjøre eller lagre filen som du laster ned.

 3. Velg mappen der du vil lagre filen i dialogboksen Lagre som, og klikk Lagre.

 4. Når nedlastingen er fullført, installerer du oppdateringen ved å gjøre følgende:

  • Gå til mappen der du lagret filen, og åpne filen. En installasjonsveiviser vises.

  • Følg veiviseren for å fullføre oppdateringen.

 5. Gå til Trinn 3: Start konfigurasjonsprosessen for den nye kontoen.

Hvis du vil starte konfigurasjonsprosessen for den nye kontoen, legger du til en ny profil hvis du allerede har en e-postkonto i Outlook 2007 eller fortsetter uten å legge til en ny profil hvis du ikke har det.

Legg til en ny profil
 1. Åpne Kontrollpanel.

 2. Velg E-post. Dialogboksen Oppsett av e-post – Outlook åpnes.

 3. Velg Vis Profiler i Profiler-delen. Dialogboksen E-post vises.

 4. Velg Spør om profil som skal brukes under Bruk denne profilen når Microsoft Office Outlook startes.

 5. Velg Legg til, og angi et navn på den nye profilen.

 6. Velg OK. Dialogboksen Legg til ny e-postkonto – Automatisk kontooppsett vises.

 7. Gå til Trinn 4: Fullfør konfigurasjonsprosessen for den nye kontoen. (Ikke utfør neste prosedyre, Fortsett uten å legge til en ny profil.)

Fortsett uten å legge til en ny profil
 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen i Outlook 2007.

 2. Velg Ny i E-post-fanen i dialogboksen Kontoinnstillinger – E-postkontoer.

  Skjermbilde av E-post-fanen i dialogboksen Kontoinnstillinger.
 3. I dialogboksen Legg til ny e-postkonto velger du Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP og deretter Neste.

  Dialogboksen Legg til ny e-postkonto – Automatisk kontooppsett vises.

 4. Gå til Trinn 4: Fullfør konfigurasjonsprosessen for den nye kontoen.

For å fullføre konfigurasjonsprosessen for den nye kontoen, kan du utføre én av de to følgende prosedyrene i denne delen, avhengig av om du bruker en støttet eller ikke støttet versjon av Outlook 2007.

Legg den nye kontoen til den støttede versjonen av Outlook 2007
 1. I dialogboksen Legg til ny e-postkonto – Automatisk kontooppsett, i Ditt navn-boksen, skriver du inn navnet ditt eller et egendefinert navn eller kallenavn. Dette er avsendernavnet som mottakerne av e-postmeldingene dine kommer til å se.

 2. I tekstboksen E-postadresse skriver du inn e-postadressen for e-postkontoen du vil legge til i Outlook 2007.

 3. Skriv inn passordet for kontoen du vil legge til Outlook 2007, i Passord-tekstboksen.

 4. Skriv inn passordet en gang til i tekstboksen Skriv inn passordet på nytt.

 5. Velg Neste.

  Outlook 2007 legger til og kobler deretter til den nye e-postkontoen.

  Viktig: Du er ferdig! Du har fullført alle de nødvendige prosedyrene for å konfigurere Outlook 2007 slik at du får tilgang til din personlige Microsoft-e-postkonto. Ikke utfør den neste prosedyren, Legge til den nye kontoen til den ikke støttede versjonen av Outlook 2007.

Legg den nye kontoen til den ikke støttede versjonen av Outlook 2007
 1. I dialogboksen Legg til ny e-postkonto – Automatisk kontooppsett velger du Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt og deretter Neste.

 2. I dialogboksen Legg til ny e-postkonto – Velg e-posttjeneste velger du E-post på Internett og deretter Neste.

 3. Gjør følgende i dialogboksen Legg til ny e-postkonto – Innstillinger for e-post på Internett:

  • I delen Brukerinformasjon skriv inn navnet ditt og e-postadressen for e-postkontoen du legger til Outlook 2007.

  • Gjør det følgende i delen Serverinformasjon:

   • For Kontotype velger du IMAP.

   • For Server for innkommende e-post skriver du inn teksten som vises for Serveradresse i IMAP4-innstillinger for din personlige Microsoft-e-postkonto. Adressen som vises der, kan være imap-mail.outlook.com.

   • For Server for utgående e-post skriver du inn smtp-mail.outlook.com.

  • Gjør det følgende i delen Påloggingsinformasjon:

   • I Brukernavn-tekstboksen skriver du inn e-postadressen for e-postkontoen du vil legge til i Outlook 2007.

   • Skriv inn passordet for kontoen du vil legge til Outlook 2007, i Passord-tekstboksen.

  • Velg Flere Innstillinger i nedre høyre hjørne på dialogboksen.

 4. I dialogboksen Innstillinger for e-post på Internett, på fanen Utgående server, velger du Serveren for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning og deretter Bruk samme innstillinger som serveren for innkommende e-post.

 5. Velg Avansert-fanen i dialogboksen Innstillinger for e-post på Internett.

  Skjermbilde av Avansert-fanen i dialogboksen Innstillinger for e-post for Internett.
 6. Gjør følgende på Avansert-fanen:

  • For Innkommende e-post (IMAP) går du til tekstboksen og angir portnummeret som vises i IMAP4-innstillinger for din personlige Microsoft-e-postkonto, det kan være 993, og velger Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL).

  • For Server for utgående e-post (SMTP) skriver du inn tallet 25 i tekstboksen for porten, og for Bruk følgende type kryptert tilkobling velger du TLS.

   Tips: 

   • Før du skriver inn 25 i tekstboksen for Server for utgående e-post (SMTP), er det lurt å sjekke brannmuren for å se om port 25 er tilgjengelig. Hvis du sjekker og port 25 er ikke tilgjengelig, skriver du inn 587 i tekstboksen for Server for utgående e-post (SMTP).

   • Hvis portnummeret du angir i dette tilfellet, ikke er tilgjengelig, kan du få en feilmelding når Outlook 2007 prøver å koble til e-postkontoen. Hvis du får en feilmelding om dette, går du tilbake til Avansert-fanen i dialogboksen Innstillinger for e-post på Internett og angir det andre portnummeret (25 eller 587).

 7. Velg OK for å lukke dialogboksen Innstillinger for e-post på Internett.

 8. Velg Neste i dialogboksen Legg til ny e-postkonto – Innstillinger for e-post.

  Outlook 2007 legger til og kobler deretter til den nye e-postkontoen.

  Viktig: Du er ferdig! Du har konfigurert Outlook 2007 for å få tilgang til din personlige Microsoft-e-postkonto.

 1. Klikk Kontoinnstillinger > KontoinnstillingerFil-fanen.

 2. Velg e-postkontoen du vil fjerne, og klikk deretter Fjern.

 3. Klikk Ja for å bekrefte at kontoen skal fjernes.

Hvis du vil fjerne en e-postkonto fra en annen profil, avslutter du og starter Outlook på nytt med den andre profilen og følger de forrige trinnene. Du kan også fjerne kontoer fra andre profiler ved å gjøre følgende:

 1. Avslutt Outlook.

 2. I kontrollpanelet velger du E-post.

  Hvor er E-post i Kontrollpanel?

  E-post vises på ulike plasseringer i Kontrollpanel, avhengig av hvilken versjon av Microsoft Windows-operativsystemet du bruker, hvilken Kontrollpanel-visning som er valgt, og om du bruker et 32-biters eller 64-biters operativsystem eller versjon av Outlook 2007.

  Merknad: E-post-ikonet i Kontrollpanel vises ikke med mindre du har installert og startet Outlook.

  Den enkleste måten å lokalisere E-post på er å åpne Kontrollpanel i Windows og skrive E-post i Søk-boksen øverst i vinduet.

  Tittellinjen i dialogboksen Oppsett av e-post inneholder navnet på gjeldende profil. Hvis du vil velge en annen profil, klikker du Vis profiler og velger profilnavnet, og deretter klikker du Egenskaper.

 3. Klikk E-postkontoer.

 4. Velg kontoen, og klikk deretter Fjern.

 5. Klikk Ja > Lukk for å bekrefte at kontoen skal fjernes.

Du kan også avinstallere Outlook Connector i kontrollpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fjerner programmer, kan du se Windows Hjelp og støtte.

Hvis du endrer passordet for Outlook.com-kontoen din, må du også oppdatere informasjonen i Outlook. Etter at du har endret passordet på Outlook.com-nettstedet, oppdaterer du passordet som er lagret i Outlook.

 1. Klikk Kontoinnstillinger > KontoinnstillingerFil-fanen.

  Kontoinnstillinger i Backstage-visningen

 2. Velg Outlook.com-kontoen på E-post-fanen, og klikk deretter Endre.

 3. Skriv inn det nye passordet i Passord-boksen.

 4. Klikk OK, og klikk deretter Lukk i Kontoinnstillinger-dialogboksen.

Med Outlook Connector kan du vise Outlook.com-kalenderen i Outlook. Dette omfatter kalendere til andre personer som er delt med deg. Ved å administrere kalendere i Outlook kan du dra nytte av tidsbehandlingsfunksjonene Outlook tilbyr, for eksempel visning av flere kalendere samtidig. Med Outlook 2010- eller Outlook 2007-kontoen og Outlook Connector kan du også:

 • Vise oppgaver og flaggede meldinger under avtalene dine på dagene de forfaller

 • Kategorisere avtaler med egendefinerte fargekategorier

 • Overlapping av flere kalendere

I tillegg blir eventuelle endringer du gjør i Outlook.com-kalenderen i Outlook automatisk synkronisert med nettversjonen i Outlook.com-kontoen.

Mer informasjon

Konfigurere Outlook på Mac

Legge til Outlook.com-kontoen i Outlook for Mac 2011

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×