Legg til sidetall i en topptekst eller bunntekst i et Word 2010-dokument

Du kan sette inn sidetall øverst (topptekst), nederst (bunntekst) og til og med i sidemargen i et Word 2010-dokument. Bruk fremgangsmåten i denne artikkelen til å angi hvor og hvordan du vil at sidetallene skal vises.

Hvis du vil legge til annen informasjon i toppteksten eller bunnteksten, for eksempel dato og klokkeslett, forfatterens navn, dokumenttittel, dokumentbane, ord som «Konfidensielt for selskapet» og mer, kan du se Legge til eller fjerne en topptekst eller bunntekst i Word 2010. Du kan også legge til filnavnet.

Legge til sidetall

Bruk denne prosedyren til å nummerere alle sidene eller til å utelate tittelsiden (første side).

 1. Klikk SidetallSett inn-fanen

  Sett inn et sidetall

 2. Velg en plassering i dokumentet der du vil at sidetallet skal være, for eksempel Øverst på siden (topptekst), Nederst på siden (bunntekst), Sidemarger (på siden) eller Gjeldende plassering.

  Hvis du velger Gjeldende plassering, settes sidetallet inn der markøren er.

  Velg en plassering for sidetall

 3. Velg et sidetallformat fra rullegardinlisten.

 4. Når du vil gå tilbake til teksten i dokumentet, trykker du ESC eller klikker Lukk topptekst og bunntekstUtforming-fanen.

  Klikk Lukk topptekst og bunntekst på Utforming-fanen

  Hvis du vil utelate tittelsiden fra sidenummereringen, kontrollerer du at det er merket av for Spesiell førstesideUtforming-fanen under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Merk av for Spesiell førsteside

Sette inn sidetall X av Y (f.eks. «Side 1 av 25»)

Vis gjeldende sidetall sammen med totalt antall sider i dokumentet.

 1. Klikk SidetallSett inn-fanen

  Sett inn et sidetall

 2. Velg en plassering i dokumentet der du vil at sidetallet skal være, for eksempel Øverst på siden (topptekst), Nederst på siden (bunntekst) eller Gjeldende plassering.

  Hvis du velger Gjeldende plassering, settes sidetallet inn der markøren er.

  Velg en plassering for sidetall

 3. Velg Fete tall 1, Fete tall 2 eller Fete tall 3 under X av Y i rullegardinlisten.

  Velg et X av Y-sideformat

 4. Hvis du vil endre nummereringsstilen, klikker du Sidetall og deretter Formater sidetallUtforming-fanen under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Formater sidetall

 5. Velg stilen du vil bruke, fra Tallformat-listen, og klikk OK.

Sette inn sidetall på oddetalls- og partallssider

Bruk denne prosedyren til å plassere sidetall for oddetallssider i den høyre bunnteksten på en side, og sidetall for partallssider i den venstre bunnteksten på en side.

 1. Klikk en oddetallsside, for eksempel den første siden i dokumentet, som du vil skal inneholde et sidetall.

 2. Klikk BunntekstSett inn-fanen.

 3. Velg Enkel (oddetallsside) fra Innebygd-listen.

  Velg Enkel (oddetall)

 4. Merk av for Forskjellige partalls- og oddetallssiderUtforming-fanen under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Merk av for Forskjellige partalls- og oddetallssider

  Hvis du vil utelate tittelsiden fra sidenummereringen, kontrollerer du at det er merket av for Spesiell førstesideUtforming-fanen under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Merk av for Spesiell førsteside

 5. Klikk NesteUtforming-fanen under Verktøy for topptekst og bunntekst for å flytte markøren til bunnteksten for partallssider.

  Klikk Neste

 6. Klikk BunntekstUtforming-fanen under Verktøy for topptekst og bunntekst.

 7. Velg Enkel (partallsside) fra formateringslisten Innebygd.

Sette inn sidetall i forskjellige deler av et dokument

I store dokumenter kan det noen ganger være nødvendig med forskjellige sidetallformater i separate deler. Tittelsiden (første side) trenger ikke et sidetall, du kan bruke romertall (i, ii, iii) på sidene som inneholder en innholdsfortegnelse, og du kan bruke arabiske tall (1, 2, 3) på selve dokumentet. Bruk denne prosedyren til å angi forskjellige sidenummereringsformater i et dokument, eller se på denne videoen.

 1. Hvis du vil vise alle skjulte tegnsymboler i dokumentet, klikker du det skjulte tegnsymbolet på Hjem-fanen. Skjulte tegn-symbolet .

  Klikk det skjulte tegnsymbolet på Hjem-fanen.

  Dermed kan du se inndelingsskiftene du setter inn.

 2. Rull ned til bunnen av tittelsiden eller den første siden.

 3. Klikk SkiftSideoppsett-fanen, og klikk Neste side under Inndelingsskift.

  Klikk Neste side

 4. Tittelsiden er Inndeling 1 og resten av dokumentet er Inndeling 2.

 5. Rull ned til bunnen av den første siden av Inndeling 2 (innholdsfortegnelsen), og dobbeltklikk for å åpne bunnteksten. Du kommer til å se koblingen Samme som forrige, som du vil koble fra.

  I bunnteksten: Samme som forrige

 6. Med markøren aktiv i bunnteksten klikker du Koble til forrigeUtforming-fanen under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Dette bryter koblingen mellom Inndeling 1 (tittelsiden) og Inndeling 2 (innholdsfortegnelsen).

 7. Rull ned til bunnen av den første siden av Inndeling 2 (innholdsfortegnelsen).

 8. Klikk SkiftSideoppsett-fanen, og klikk Neste side under Inndelingsskift.

  Klikk Neste side

 9. Med markøren aktiv i bunnteksten klikker du Koble til forrigeUtforming-fanen under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Dette bryter koblingen mellom Inndeling 2 (innholdsfortegnelsen) og Inndeling 3 (resten av dokumentet).

 10. Klikk hvor som helst i innholdsfortegnelsen, og klikk Sidetall og deretter Nederst på sidenSett inn-fanen. Velg Vanlig tall 2 fra rullegardinlisten.

 11. Klikk Sidetall og deretter Formater sidetallUtforming-fanen under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Formater sidetall

 12. Velg romertallformatet fra Tallformat-listen, og klikk OK.

  Velg romertallformat

 13. Rull ned til bunnteksten på den første siden av Inndeling 3 (resten av dokumentet).

 14. Klikk Sidetall og deretter Nederst på sidenSett inn-fanen. Velg Vanlig tall 2 fra rullegardinlisten.

  Kommentarer: Hvis sidetallet som vises, er et annet tall enn 1, gjør du følgende for å endre tallet:

  • Klikk Sidetall og deretter Formater sidetallUtforming-fanen under Verktøy for topptekst og bunntekst.

  • Skriv inn tallet 1 i boksen Start på under Sidenummerering, og klikk OK.

  Angi startsidetallet

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×