Legg til innhold i en sak og sett kilder på vent i eDiscovery-senteret

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Innhold som er en del av en eDiscovery-sak, for eksempel mulige bevis i rettstvister, granskninger eller undersøkelser, kan behandles i et eDiscovery-sett. Hver sak kan ha flere eDiscovery-sett. Du kan også filtrere kildeinnholdet du vil inkludere, for eksempel etter forfatter eller avsender, etter et datointervall eller etter søkenøkkelord.

Når en innholdskilde er en del av en sak, kan du plassere den på vent slik at det beholdes en kopi. Dette omfatter SharePoint-områder, dokumenter eller sider. I SharePoint Server, kan du også holde innhold på søkbar filressurser. Når elementer er sperret, kan personer fortsette å arbeide på dem uten avbrudd. Innhold som styres av policyer utløper ikke når det er plassert på vent.

Etter at du har definert innholdskilder, kan du kjøre spørringer og eksportere innhold for overlevering til myndighetene. Det eksporterte innholdet inkluderer en innlastingsfil basert på Electronic Discovery Reference Model-standarden.

Obs!:  Når du har lag til innholdskilder eller spørringer i en eDiscovery-sak, støttes ikke endring av regionale innstillinger for området.

Opprette et eDiscovery-sett for å behandle innholdskilder

Denne fremgangsmåten opprette et eDiscovery -sett og legger til innholdskilder i det. Hvis du også vil sperre innhold, følger du den neste fremgangsmåten, Sperre innholdskilder.

Legge til og administrere eDiscovery-kilder

Obs!: Hvis du vil inkludere kilder i en sak, må de først indekseres av SharePoint-søketjenesten. For mer informasjon kan du se personen som administrerer nettstedene og postbokser du vil inkludere.

 1. Hvis saken ikke allerede er åpen, går du til et eDiscovery-senter og klikker Saker (Cases), og klikker deretter saken du vil legge til innholdskilder i.

 2. Under eDiscovery-sett klikker du Nytt element.

 3. Skriv inn et navn for eDiscovery-settet, for eksempel Korrespondanse med ledelsen.

 4. Klikk Legg til og behandle kilder ved siden av Kilder.

 5. Under steder, skriver du inn URL-adressen for innholdet du vil bruke som kilde. SharePoint Server, du kan også skrive inn en adresse for delt filressurs. Innhold du vil ta med må indekseres av søk.

 6. Klikk Save.

 7. Skriv inn nøkkelord du vil bruke til å spesifisere kilden, i boksen under Filter.

 8. Hvis du vil begrense innhold ved hjelp av et datoområde, angir du verdier for Startdato og Sluttdato.

 9. Hvis du vil begrense resultatene til forfatteren av et dokument eller listeelement, eller til en bestemt avsender for e-postmeldinger, skriver du inn navnet eller e-postadressen i Forfatter/avsender-boksen.

 10. Klikk Bruk filter-knappen.

 11. Kontroller at du har valgt riktig innhold ved å klikke Forhåndsvis resultater.

 12. Klikk Save.

Obs!: Du kan legge til og fjerne innholdskilder når du har opprettet et eDiscovery-sett. Hvis du vil se en liste over innholdskilder i et eDiscovery-sett, klikker du Kilder.

Til toppen av siden

Sperre innholdskilder

Obs!: Hvis du vil inkludere kilder i en sak, må de først indekseres av SharePoint-søketjenesten. For mer informasjon kan du se personen som administrerer nettstedene og postbokser du vil inkludere.

 1. Hvis saken ikke allerede er åpen, går du til et eDiscovery-senter og klikker Saker, og klikker deretter saken du vil sperre.

 2. Under eDiscovery-sett klikker du Nytt element.

 3. Skriv inn et navn for eDiscovery-settet, for eksempel Korrespondanse med ledelsen.

 4. Klikk Legg til og behandle kilder ved siden av Kilder.

 5. Under steder, skriver du inn URL-adressen for innholdet du vil bruke som kilde. SharePoint Server, du kan også skrive inn en adresse for delt filressurs. Innhold du vil ta med må indekseres av søk.

 6. Klikk Save.

 7. Skriv inn nøkkelord du vil bruke til å spesifisere kilden, i boksen under Filter.

 8. Hvis du vil begrense innhold ved hjelp av et datoområde, angir du verdier for Startdato og Sluttdato.

 9. Hvis du vil begrense resultatene til forfatteren av et dokument eller listeelement, eller til en bestemt avsender for e-postmeldinger, skriver du inn navnet eller e-postadressen i Forfatter/avsender-boksen.

 10. Klikk Bruk filter-knappen.

 11. Klikk Aktiver lokal sperring.

 12. Kontroller at du har valgt riktig innhold ved å klikke Forhåndsvis resultater.

 13. Klikk Save.

Obs!:  Hvis du vil se en liste over innholdskilder for en sak etter at du har sperret innhold, klikker du Kilder.

Fjerne en sperring fra innholdskilder

 1. Hvis saken ikke allerede er åpen, går du til et eDiscovery-senter og klikker Saker, og klikker deretter saken du vil fjerne sperringen for.

 2. Klikk eDiscovery-sett.

 3. Klikk navnet på kilde som du vil fjerne sperringen under kilder.

 4. Klikk Deaktiver lokal sperring.

Til toppen av siden

Fjerne et eDiscovery-sett fra en sak

 1. Hvis saken ikke allerede er åpen, går du til et eDiscovery-senter og klikker Saker, og klikker deretter saken du vil fjerne et eDiscovery-sett for.

 2. Klikk til venstre for eDiscovery-settet for å merke det, slik at det vises et merke ved siden av navnet.

 3. Klikk de tre prikkene for å vise Åpne meny.

 4. Klikk Slett element.

 5. Klikk OK når du blir bedt om å sende elementet til papirkurven.

Til toppen av siden

Få mer informasjon om Skype

 • Denne typen innhold kan settes på vent/sperres som en del av en sak:

  • Dokumenter

  • Lister (inkludert blogger og wiki-innhold)

  • Sider (inkludert sider som er vert for blogger og wikier)

  • I SharePoint Server, innhold på delte filressurser som er sporet av søk.

 • Når du setter innholdskildene i et eDiscovery-sett på vent, vises ventestatusen for hver kilde i Originalarkiv-status-kolonnen i listen over innholdskilder. Listen nedenfor beskriver hver ventestatus-verdi.

  • På vent betyr at hele innholdskilden er satt på vent. Denne verdien vises når boksen under Filter er tom og Originalarkiv er aktivert for kildene i eDiscovery-settet. Resultatet er at alt innholdet i den angitte kilden settes på vent.

  • På vent med filter   angir at elementer som oppfyller søkekriteriene som er angitt i boksen under Filter i innholdskilden, er på vent, og at Originalarkiv er aktivert for kildene i eDiscovery-settet. Resultatet er at innholdet som oppfyller søkekriteriene i den angitte kilden, settes på vent.

  • Ikke på vent betyr at innholdskilden ikke er på vent.

  • Kan ikke sette på vent betyr at innholdskilden ikke kan settes på vent.

  • Mislyktes   betyr at forespørselen om å sette innholdskilden på vent, mislyktes.

  • Behander  betyr at vent-forespørselen pågår. Denne statusen vises når du klikker Aktivere Originalarkiv og deretter klikker Lagre i et eDiscovery-sett. Vent en liten stund, og oppdater siden for eDiscovery-sett, og så erstattes denne verdien med én av de tidligere verdiene.

 • Når en sperring er plassert på et SharePoint-område, kan du ikke fjerne en app fra området.

 • Når et SharePoint-nettsted er satt på vent, opprettes et bibliotek for endrede og slettede dokumenter, dersom det ikke eksisterer allerede. Brukere kan fortsatt arbeide med innholdet, men en kopi av innholdet slik det var på tidspunktet da du satte det på vent, bevares når brukere endrer innholdet. Ordinære brukere med typiske tillatelser kan ikke se biblioteket for endrede og slettede dokumenter. Bare brukere med tillatelser på webprogram-nivå eller brukere som har fått bestemte tillatelser, kan vise biblioteket for endrede og slettede dokumenter.

 • Hvis en bruker prøver å endre eller slette innhold i et område som er sperret, sjekker SharePoint først om innholdet ble endret etter at sperringen ble angitt. Hvis dette er den første endringen etter at sperringen ble angitt, kopieres innholdet til biblioteket for endrede og slettede dokumenter, og deretter får brukeren endre eller slette det opprinnelige innholdet.

 • Brukere får en feilmelding hvis de prøver å slette et bibliotek, liste eller nettstedssamling som er satt på vent. Brukere mottar også en feil hvis de prøver å slette en mappe som inneholder en fil som er satt på vent. Hvis brukere vil slette en mappe som inneholder én eller flere filer som ligger på vent, må de slette disse filene før de kan slette mappen.

 • Hvis du vil lagre alle versjoner av innholdet på et nettsted, må du aktivere versjonskontroll for dokumentbibliotekene på nettstedet. Hvis et dokument slettes fra et nettsted som er på vent og versjonskontroll er aktivert, beholdes alle versjoner av det slettede dokumentet. Hvis versjonskontroll for dokumentet ikke er aktivert, er versjonen av innhold som er gjeldende på tidspunktet da det ble satt på vent, den eneste versjonen som bevares. Hvis innholdet er endret flere ganger etter at dokumentet ble satt på vent, beholdes ikke mellomliggende versjoner av innholdet. På denne måten brukes lagringsplassen mer effektivt. Mesteparten av innholdet på et nettsted endres vanligvis ikke, og innhold som ikke er endret, kopieres ikke til biblioteket for endrede og slettede dokumenter.

 • Hvis du fjerner en sperring fra et område, alle filene i bevaring holder biblioteket blir slettet (flyttes til papirkurven for første fase) i 7 sju dager i fjerne sperringen. Dette er fordi en tidtakerjobb for bevare Vent biblioteket kjører én gang hver 7 dager og identifiserer elementer som skal slettes. Filer slettes neste gang tidtakerjobben kjører når sperringen er fjernet fra området.

Finn mer informasjon om eDiscovery

Du finner mer informasjon om eDiscovery-saker i følgende artikler:

Scenario: eDiscovery i SharePoint Server 2013 og Exchange Server 2013

Planlegge og behandle eDiscovery-saker

Opprette og kjøre eDiscovery-spørringer

Søke etter og bruke nøkkelord i eDiscovery

Eksportere eDiscovery-innhold og opprette rapporter

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×