Legg til eller rediger ord i en stavekontrollordliste

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Kommentarer: 

Stavekontrollen sammenligner ordene i dokumentet ditt med hovedordlisten i Office. Hovedordlisten inneholder de fleste vanlige ord, men den inneholder kanskje ikke visse egennavn, tekniske termer, akronymer eller spesialisert stor forbokstav. Du kan legge til ord og spesiell stor forbokstav i en egendefinert ordliste til å forhindre at stavekontrollen flagger ordene som feil.

Viktig: Innstillinger for en egendefinert ordliste som du endrer i ett Office-program, påvirker alle de andre Office-programmene.

Alle egendefinerte ordlister administreres via dialogboksen Egendefinerte ordlister, og egendefinerte ordlistene du vil bruke må være aktivert (merket) i denne dialogboksen. Følg trinnene i Åpne dialogboksen egendefinerte ordlister, og velg deretter en bestemt aktivitet nedenfor.

Alle egendefinerte ordlister administreres via dialogboksen Egendefinerte ordlister, og egendefinerte ordlistene du vil bruke må være aktivert (merket) i denne dialogboksen.

Dialogboksen Egendefinerte ordlister

Følg disse trinnene for programmet du bruker til å åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister, og velg deretter en bestemt aktivitet nedenfor.

I Office 2010 og nyere:

 1. Åpne alternativer for korrektur:

  • I de fleste Office-programmer: Klikk Fil > Alternativer > Korrektur.

  • I Outlook: Klikk Fil > Alternativer > E-post > Stavekontroll og autokorrektur > Korrektur.

  • I InfoPath: Klikk Hjem > Stavekontroll > Kontroller alternativer for stavekontroll.

 2. Kontroller at det ikke er merket av for Bare foreslå fra hovedordlisten.

 3. Klikk Egendefinerte ordlister.

  Alle ordlister er oppført her, med standardordlisten øverst.

I Office 2007:

 1. Åpne alternativer for korrektur:

  • I Access, Excel, PowerPoint og Word: Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen > Alternativer > Korrektur.

  • I InfoPath, OneNote, Publisher og Visio: Åpne en fil og klikk deretter Verktøy > Stavekontroll > Alternativer for stavekontroll.

  • I Outlook: Klikk Verktøy > Alternativer > Stavekontroll > Stavekontroll og autokorrektur > Korrektur.

  • I Project: Klikk Verktøy > Alternativer > Stavekontroll > Flere alternativer for stavekontroll.

 2. Kontroller at det ikke er merket av for Bare foreslå fra hovedordlisten.

 3. Klikk Egendefinerte ordlister.

  Alle ordlister er oppført her, med standardordlisten øverst.

Hvis stavekontrollen flagger visse ord som feilstavet, men den skal ignorere disse ordene, kan du legge dem til den egendefinerte ordlisten. (Hvis du vil endre den egendefinerte ordlisten der disse ordene legges til, se Endre den egendefinerte ordlisten som stavekontrollen legger til ord i).

 • Når du kontrollerer stavemåte og grammatikk automatisk, høyreklikker du ordet med rød bølgete linje og klikker deretter Legg til i ordlisten.

 • Når du kjører stave- og grammatikkontroll-verktøyet, klikker du Legg til eller Legg til i ordlisten for det flaggede ordet.

Merknad: Hvis alternativet Legg til i ordlisten ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at du har en egendefinert ordliste valgt i dialogboksen Egendefinerte ordlister. Se Endre den egendefinerte standardordlisten som stavekontrollen legger til ord i for å lære hvordan du kan velge en egendefinert ordliste som standard.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontrollere stavemåte og grammatikk.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i Åpne dialogboksen for egendefinerte ordlister-delen ovenfor.

 2. Klikk Ny.

 3. Skriv inn et navn på den egendefinerte ordlisten i Filnavn-boksen.

 4. Klikk Lagre.

 5. Hvis du vil at den nye ordlisten skal brukes for et annet språk, velger du språket i Ordlistespråk-menyen mens den nye ordlisten er merket i Liste over ordlister.

Hvis du vil at den nye egendefinerte ordlisten skal være standardordlisten, der alle ord du legger til lagres, kan du se den neste oppgaven Endre den egendefinerte ordlisten som stavekontrollen legger til ord i.

Når du stavekontrollerer et dokument, kan du legge til et ord som ble flagget som feilstavet, i den standard egendefinerte ordlisten slik at det ikke flagges på nytt. (Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge til ord i den egendefinerte standardordlisten mens du kontrollerer stavemåten.) Eventuelle nye ord du legger til, legges til den egendefinerte ordlisten, som er den øverst på listen når du åpner dialogboksen Egendefinerte ordlister.

Slik endrer du den egendefinerte standardordlisten for alle Office-programmer:

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i Åpne dialogboksen for egendefinerte ordlister-delen ovenfor.

 2. Gjør ett av følgende i boksen Liste over ordlister:

  • Hvis du vil endre standardordlisten for alle språk, klikker du ordlistenavnet under Alle språk.

  • Hvis du vil endre standardordlisten for et bestemt språk, velger du ordlisten under språkoverskriften.

 3. Klikk Endre standard.

  Merknad: Hvis det bare finnes én ordliste under en overskrift, må den brukes som standardordliste. I slike tilfeller er denne knappen ikke tilgjengelig.

Neste gang du kjører stavekontrollen, brukes de egendefinerte ordlistene du angav.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i Åpne dialogboksen for egendefinerte ordlister-delen ovenfor.

 2. Merk ordlisten du vil redigere. Pass på at du ikke fjerner merket i avmerkingsboksen.

 3. Klikk Rediger liste over ord.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et ord, skriver du det inn i Ord-boksen, og deretter klikker du Legg til.

  • Hvis du vil slette et ord, merker du det i Ordliste-boksen, og deretter klikker du Slett.

  • Hvis du vil redigere et ord, sletter du det, og deretter legger du det til med stavemåten du vil ha.

  • Hvis du vil fjerne alle ordene, klikker du Slett alle.

Hvis du vil at denne egendefinerte ordlisten skal være standardordlisten, der alle nye ord du legger til lagres, se den neste oppgaven Endre den egendefinerte standardordlisten som stavekontrollen legger til ord i.

Ordlisten settes som standard til Alle språk når du oppretter en ny egendefinert ordliste. Det vil si at ordlisten brukes når du stavekontrollerer tekst på et hvilket som helst språk. Du kan imidlertid knytte en egendefinert ordliste til et bestemt språk, slik at ordlisten bare brukes når du stavekontrollerer tekst på et bestemt språk.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i Åpne dialogboksen for egendefinerte ordlister-delen ovenfor.

 2. Klikk ordlisten som du vil endre, i boksen Liste over ordlister.

 3. Ordlistespråk-menyen, klikker du språket ordlisten skal brukes for.

Dialogboksen for Egendefinerte ordlister viser de tilgjengelige egendefinerte ordlistene som programmet kan bruke til å kontrollere stavemåten. Hvis ordlisten du vil bruke, for eksempel en som er kjøpt fra en tredjepartsleverandør, er installert på datamaskinen, men ikke er oppført i Liste over ordlister, kan du legge den til.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i Åpne dialogboksen for egendefinerte ordlister-delen ovenfor.

 2. Klikk Legg til.

 3. Finn frem til mappen som inneholder den egendefinerte ordlisten du vil ha, og dobbeltklikk deretter ordlistefilen.

Hvis du vil at denne egendefinerte ordlisten skal være standardordlisten, der alle nye ord du legger til lagres, se den neste oppgaven Endre den egendefinerte standardordlisten som stavekontrollen legger til ord i.

Se også

Kontrollere stavemåte og grammatikk

Velg Alternativer for Autokorrektur for stor forbokstav, stavekontroll og symboler

Stave- og grammatikkontrollen fungerer ikke som forventet

Velg grammatikk og skrivestil

Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk

Legg til ord i ordlisten for stavekontroll i Word 2016 for Mac

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×